ZYNALL 30 mg/ 5 ml Şurup

Endikasyon Bilgisi :

İlacın etken maddesi, her 5 ml (1 ölçek) şurup 30 mg çinko (çinko sülfat monohidrat halinde) ihtiva eder. Çinko, vücutta çok sayıdaki önemli fizyolojik ve biyokimyasal olayda gerekli olan temel bir elementtir ve eksikliğinde bir çok bozukluk meydana gelir. ,ZYNALL 100 ml’lik amber renkli şişede, 5 ml’lik 2.5 ve 5 ml’ye işaretli kaşık ölçek ve 1 adet 5 ml’lik pipet ile beraber sunulur.  ZYNALL 30 mg/ 5 ml Şurup, çinko eksikliğini tedavi  etmek ve önlemek amaçlı kullanılmaktadır.

 

ZYNALL 30 mg/ 5 ml ŞurupHakkında Bilinmesi Gereken Hususlar :

 1. Çinko tuzlarına veya ZYNALL’ in bileşenlerinden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız var ise bu ilacı kullanmayınız.
 2. Böbrek ve karaciğer rahatsızlığı olanlarda yeterli çalışma olmadığından; böyle bir rahatsızlığınız olması durumunda lütfen doktorunuza danışınız. Uzun süre alınması bakır eksikliğine neden olabilir. Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen hekiminize danışınız.
 3. ZYNALL’ in yiyecek ve içecek ile kullanılması:  Kepekli, lifli besinler ve süt ürünleri çinkonun emilimini azaltacağından ZYNALL bu besinlerle birlikte kullanılmamalıdır.
 4. Yüksek fitik asit (inozitol) içeren gıdalar (buğday kepeği, keten tohumu, tahıllar, baklagiller
  gibi) ve kahve çinko bileşiklerinin emilimini azaltırlar. Ağızdan alınan çinko tuzlarının en iyi
  şekilde absorbsiyonunun (emiliminin) sağlanması için yiyecek ve içeceklerle (su dışında)
  birlikte alınmamalıdır.
 5. Hamilelik döneminde ve emziren annelerde kullanılmasının lüzumlu olduğu hallerde ZYNALL hekim kontrolünde kullanılabilir.
 6. Araç ve makine kullanım becerisi üzerine etkileri hakkında hiçbir çalışma yapılmamıştır.
 7. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
 8. Bu ilaç her 5 mL’lik dozunda 32.20 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.
 9. ZYNALL, içeriğinde metil paraben sodyum bulundurduğundan alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.
 10. ZYNALL’ in böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalardaki güvenlilik ve etkililiği incelenmemiştir. Böbrek yetmezliğinde çinkonun vücuttaki birikimi artabilir, bu nedenle böbrek yetmezliği durumlarında dikkatli olunmalıdır.
 11. ZYNALL’ den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. Şurubun aşırı dozda alınması halinde; tansiyon düşüklüğü, baş dönmesi, sersemlik hissi ve
  kusma gibi belirtiler görülebilir. Tedavi için hasta kusturulmamalı, hemen süt ve su verilmelidir.

 

ZYNALL 30 mg/ 5 ml Şurup’un Diğer ilaçlarla etkileşimi

 1. Çinko tuzları ile bir antibiyotik türü olan tetrasiklinler ve iltihap oluşumunu önleyici bir ajan olan penisilaminlerin birlikte alımı etki azalmasına neden olabilir, bu maddeler çinko tuzları ile üç saat ara ile kullanılmalıdır.
 2. Yüksek dozda demir preparatları çinkonun emilimini azaltacağından birlikte kullanılmamalıdır.
 3. Çinko, florokinolon grubu, bakteri kaynaklı hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların (siprofloksasin, levofloksasin, moksifloksasin, norfloksasin ve ofloksasin) emilimini azaltabilir.
 4. Kalsiyum tuzları çinkonun emilimini azaltabilir.
 5. Doğum kontrol ilaçları plazma çinko düzeylerini azaltabilir.
 6. Kepekli, lifli besinler ve süt ürünleri çinkonun emilimini azaltır.
 7. Penisilamin ve trientin (Vücutta aşırı bakır birikimi, Wilson hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçlar): çinko emilimini azaltabilir, aynı şekilde çinko penisilamin ve trientin emilimini azaltabilir.
 8. Antiasitler (mide asitliğini azaltan ilaçlar), çinko sülfatın emilme hızını ve miktarını azaltmaktadır.
 9. Günde 30 mg’ın üzerinde çinko kullanıldığında sparfloksasinin emilimini azaltabilir. Bu nedenle ZYNALL sparfloksasinden en az üç saat sonra alınmalıdır.

ZYNALL 30 mg/ 5 ml Şurup’ un Kullanım Şekli :

 1. ZYNALL yalnızca ağızdan kullanım içindir. Ölçek kaşığı veya pipet kullanılarak şurup içilir.
 2. ZYNALL yetişkinlerde, yemeklerden önce ya da sonra veya yemeklerle birlikte kullanılabilir. Hekim tarafından başka bir şekilde önerilmediği takdirde; günde bir defa belirtilen ölçekte kullanınız.
Yaş        Elementer çinko (mg)    Tolere Edilen Doz (mg)         Ölçek
6-12 ay         3                                             5                              0.5 ml pipetle (=3 mg çinko)
1-3 yaş          3                                             7                            1 ml pipetle (=6 mg çinko)
4-8 yaş          5                                            12                             1.5 ml pipetle (=9 mg çinko)
9-13 yaş         8                                           20           2.5 ml pipetle veya ½ kaşık (=15 mg çinko)
14-18 yaş      10                                          30                           3 ml pipetle (=18 mg çinko)
19-üzeri        10                                           40          5 ml pipetle veya 1 kaşık (=30 mg çinko)
–1 ml şurup 6 mg çinko içermektedir.

 

ZYNALL 30 mg/ 5 ml Şurup’un Yan Etkileri :

Aşağıdakilerden biri olursa, ZYNALL’ i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 1. Aşırı duyarlılık reaksiyonu (Yutma ve nefes almada zorluk, el-ayak, yüz-dudak şişmesi, döküntü, baygınlık gibi). Bunlar çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bu yan etki sizde mevcut ise sizin ZYNALL’ e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 1. Tansiyon düşüklüğü, düzensiz kalp atışı (aritmi). Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bu yan etkiler sizde mevcut ise sizin ZYNALL’ e alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahale veya hastaneye yatırılmasına gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza söyleyiniz:

 1. Kusma, baş dönmesi, kan tablosu değişiklikleri (nötropeni, lökopeni, anemi), mide bulantısı , karın ağrısı , ishal,  hazımsızlık, baş ağrısı,  sinirlilik, sersemlik hissi, uyuşukluk, mide mukozası iltihabı (gastrit), mide hassasiyeti.  Bunlar ZYNALL’ in hafif yan etkileridir. Bu yan etkiler doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.

ZYNALL’ in Saklanması
ZYNALL’ i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız. Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra ZYNALL’ i kullanmayınız.

İlaç Etken Maddesi: Çinko
Yardımcı maddeler : Metil paraben sodyum, sorbitol, sitrik asit anhidrus, sukroz, sodyum sakarin, portakal aroması, sunset sarısı (E-110), NaOH çözeltisi, saf su
İlaç Marka İsmi: ZYNALL 30 mg/ 5 ml Şurup

 

Bir Yorum Yazın