ZOFRAN 8 mg Film Tablet

Ondansetron adlı etken maddeyi içinde bulunduran ZOFRAN 8 mg Film Tablet, sırasıyla;  Sindirim Sistemi ve Metabolizma; Bulantı ve Kusmada Kullanılan İlaçlar, Serotonin (5HT3) antagonistleri ve ondansetron şeklinde şeklinde sınıflandırılmış olup, A04AA01 ATC koduyla İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundaki ruhsatlı ilaçlar arasında yer alır. Eczaneden normal reçeteyle temin edebileceğiniz ZOFRAN 8 mg, SANDOZ İLAÇ SANAYİ firmasının ürünüdür .

ZOFRAN için kısa bilgilendirme ve prospektüs belgeleri (Endikeleri, ZOFRAN ne ilacıdır; ZOFRAN’a başlamadan önce uyulması gerekenler,  ZOFRAN dozajı; kullanımının emziren veya hamile olanlarda uygun olup olmadığı; etkileşme, sakıncaları; faydaları, saklama koşulları; ZOFRAN kullanım şekli; yan etkileri, istenmeyen-yan etkilerde yapılacaklar ve tavsiyeler gibi ZOFRAN 8 mg ile ilgili bilinmesi gereken hususlar)

ZOFRAN 8 mg Film Tablet’e ait Kullanım Talimatı (ilaç prospektüsü)

ZOFRAN 8 mg Tablet, ondansetron etken maddesini içinde bulundurur. İlacın yardımcı maddeleri: sığır kaynaklı laktoz, mısır nişastası, mikrokristalin selüloz, sarı demir oksit (E172), metilhidroksipropilselüloz, prejelatinize magnezyum sterat ve titanyum dioksit (E171).

ZOFRAN 8 mg Tablet, sarı, oval, film kaplı, ”GX ET5’ yazılı, 6 adet tablet içeren ambalajlarda sunulmuştur. ZOFRAN tablet, anti-emetik ilaç grubuna dahildir. ZOFRAN, ilaç ve ışınla yapılan kanser tedavilerine bağlı bulantı ve kusmayı önlemek amacıyla kullanılır. Ayrıca, ameliyatlardan sonra ortaya çıkan bulantı ve kusmaları önlemek amacıyla da kullanılabilir.
2. ZOFRAN 8 mg Tablet’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gereken hususlar
– Ondansetrona veya ZOFRAN’ın içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı alerjiniz varsa ya da Apomorfin (parkinsonda kullanılır) adlı ilaçla tedavi görüyorsanız; kullanmayınız.
-Geçmişte kalp sorunlarınız olduysa; kalp atışınız düzensizse; Ondansetrona benzer granisetron ya da palonosetron gibi ilaçlara alerjik reaksiyon geliştiyse; karaciğer problemleri, bağırsak tıkanması var ise veya yakın tarihte genizeti ya da bademcik ameliyatı geçirdiyseniz (gizli kanamaları maskeleyebilir); kanda tuz düzeyleri ile ilgili problemler var ise; dikkatli kullanınız.
ZOFRAN’ın, vücuttaki serotonin adlı maddeyi artıran serotonerjik ilaçlarla eşzamanlı kullanılması ile reflekslerde artış, huzursuzluk, kas spazmı, kafa karışıklığı, kalp atımında artış, terleme, titreme gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Böyle bir durumda hekiminiz sizi yakından izleyecektir.
ZOFRAN’ı karaciğere zarar veren kemoterapi ilaçları ile birlikte kullanan 18 yaşından küçükler karaciğer işlevlerindeki bozulma açısından yakınen takip edilecektir.
Hamilelikte ve emzirmede ZOFRAN kullanılır mı
Hamileliğinizin ilk 3 ayında ZOFRAN kullanmayınız. ZOFRAN bebeğiniz yarık dudak, yarık damak ile doğma riskini artırabilir.
ZOFRAN kullanıyorsanız bebeğinizi emzirmemelisiniz. ZOFRAN’ın anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.
Geçmişte hekiminiz size bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğunu söylemişse; bu ilacı almadan önce hekiminizle görüşünüz.
ZOFRAN’ın diğer ilaçlarla etkileşimi:
Parkinson hastalığında kullanılan apomorfin alıyor iseniz ZOFRAN kullanmayınız, bu durum bilinç kaybına ve tansiyon düşmesine sebep olabilir.  Venlafaksin, duloksetin essitalopram, fluoksetin,sitalopram, paroksetin, sertralin, fluvoksamin gibi SNRI’lar; metadon, haloperidol,  rifampisin içeren ilaçlar; antiaritmikler; antifungaller; fenitoin, karbamazepin (epilepsi ilaçları), betablokerler ( karvedilol, metoprolol, nebivolol, bisoprolol, timolol  pindolol); tramadol (ağrı kesici),  trastuzumab ve antrasiklinler (kanser tedavisinde kullanılır)
Eğer yukarıdaki ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız; hekiminize mutlaka bildiriniz.
3. ZOFRAN 8 mg Tablet nasıl kullanılır?
Radyoterapi veya kemoterapi sonrası kusmada: Tavsiye edilen oral doz  tedaviden 1-2 saat önce 8 mg, takiben 12 saat sonra oral yoldan 8 mg’dır. İlk 24 saatten sonraki gecikmiş veya uzamış kusmadan korunmak için, ZOFRAN tedavisine, tedavi kürü sonrasında, 5 güne kadar oral yoldan devam edilmelidir. Tavsiye edilen doz günde 2 defa 8 mg’dır.
Yüksek derecede kusturucu özelliği olan kemoterapi: ZOFRAN oral, damar içi veya kas içi yoldan verilebilir. Önerilen oral doz, tedaviden 1-2 saat önce, 12 mg oral deksametazon sodyum fosfat ile birlikte 24 mg’dır. İlk 24 saat sonraki gecikmiş ya da uzamış kusmadan korunmak için, tedavi kürünü takiben ZOFRAN tedavisine 5 güne kadar oral yoldan devam edilmelidir. Tavsiye edilen oral doz
günde 2 defa 8 mg’dır.
Operasyon sonrası bulantı ve kusmada: Bulantı ve kusmayı önlemek için önerilen oral doz anesteziden 1 saat evvel tek doz 16 mg’dır. Başlamış ameliyat sonrası bulantı ve kusmanın tedavisinde enjeksiyon şeklinde uygulanması tavsiye edilir.
ZOFRAN Tabletin çocuklarda kullanımı:
Kemoterapi ve radyoterapi sonrası kusma (6 ay- 17 yaş aralığı): Hekiminiz, çocuğunuzun vücut yüzey alanı veya kilosuna göre dozu ayarlayacaktır.
•Standart doz günde 2 defa 4 mg’a kadardır. Bu doz 5 güne kadar verilebilir.
Postoperatif bulantı ve kusmada: İlacın enjeksiyon şeklinde verilmesi tavsiye edilir.
Özel kullanım uyarıları: Orta derecede şiddetli veya şiddetli karaciğer işlev bozukluğu olan hastalarda ZOFRAN’ın günlük toplam dozu maksimum 8 mg olmalıdır.
4- ZOFRAN 8 mg Film Tablet’in Olası Yan etkileri nelerdir?
ZOFRAN alırken şiddetli karın ağrısı, nefes almada güçlük, ani dolaşım yetmezliği, kurdeşen, yüzde, dudaklarda, dil ve boğazda şişme gibi bir durumda hekiminizi bilgilendiriniz.
ZOFRAN’ın çok yaygın yan etkisi: Baş ağrısı
Yaygın yan etkiler: kabızlık, sıcak basma, hararet ve Sisplatin ile birlikte kullanıldığında karaciğer testlerinde değişiklikler
Seyrek yan etkiler: sersemlik, baş dönmesi, görme bulanıklığı, kalp ritim bozukluğu
Çok seyrek yan etkiler: Toksik deri döküntüsü veya epidermal nekroliz, geçici görme kaybı (genellikle 20 dakika içinde geçer), görmede azalma
Yaygın olmayan : hipotansiyon, göğüs ağrısı, nöbet, kalp ritminde düzensizlik, karaciğer testlerinde değişiklikler
5- ZOFRAN 8 mg Tablet’in Saklanması: 30ºC’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

ZOFRAN 8 mg Film Tablet’in kısa ürün bilgilendirmesi

ZOFRAN 8 mg Tablet'in kısa ürün bilgilendirmesi

ZOFRAN da dahil hekimle görüşmeden rastgele ilaç almaktan sakınınız. Hekiminiz ZOFRAN’ı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Yanlış kullanım ve talimat dışı uygulamalar hastalığın seyrini olumsuz yönde  etkiler. ZOFRAN’ı size verilen dozlardan daha fazla kullanmayınız. Tedavi sürecinde lütfen hekiminizin direktiflerine uyunuz. ZOFRAN kullanımı yalnızca hekiminizin  kararıyla değiştirilmeli veya son verilmelidir.

Yorum Yap