ZİMAKS 200 mg film tablet

ZİMAKS 200 mg için kısa bilgi ve prospektüs pdf belgeleri ( Endikeleri, ZIMAKS ne ilacıdır; ilaca başlamadan önce uyulması gerekenler, kullanımının emziren veya hamile olanlarda uygun olup olmadığı; etkileşme, sakıncaları; faydaları, saklama koşulları; kullanım şekli; dozu; istenmeyen etkilerde yapılacaklar ve tavsiyeler gibi ZIMAKS 200 mg Film Tablet hakkında bilinmesi gereken hususları kapsar. )

ZIMAKS 200 mg Film Tablet kullanma talimatı (ilaç prospektüsü)

ZIMAKS 200 mg Film Tablet kullanma talimatı (ilaç prospektüsü)

ZIMAKS 200 mg Film Tablet kısa ürün bilgisi
ZIMAKS 200 mg Film Tablet kısa ürün bilgisi

İlaç Marka İsmi: ZİMAKS 200 mg film tablet
Endikasyon bilgisi: Sefiksim adlı etken maddeyi içinde bulundurur. ZİMAKS , kulak-burun-boğaz enfeksiyonları,  bronşit, farenjit, sinüzit, bademcik iltihabı, idrar yolu enfeksiyonları ve belsoğukluğunda; antibiyotik olarak
ZİMAKS 200 mg sırasıyla, Antienfektifler (sistemik), Sistemik Antibakteriyeller, Diğer Beta-Laktam Antibakteriyeller, 3. kuşak sefalosporinler ve sefiksim olarak sınıflandırılmış şekilde, J01DD08 ATC koduyla İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundaki ruhsatlı ilaçlar arasında bulunur. Eczaneden normal reçeteyle alabileceğiniz ZIMAKS, BİLİM İLAÇ SANAYİ firmasının ürünüdür.

ZIMAKS da dahil olmak üzere hekimle görüşmeden rastgele ilaç almaktan sakınınız. Hekiminiz nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Yanlış kullanım ve talimat dışı uygulamalar hastalığın seyrini olumsuz yönde  etkiler. Tedavi sürecinde lütfen hekiminizin direktiflerine uyunuz. ZIMAKS ilaç ile tedaviniz yalnızca hekiminizin  kararıyla değiştirilmeli veya son verilmelidir.
ZIMAKS’ı size verilen dozlardan daha fazla kullanmanız ya da ilacı bırakmanız gerektiği söylendiği halde ısrarla ilaca devam etmeyi uzattığınız takdirde hastalığınızda  bir iyileşme sağlanmaz, aksine sağlığınız üzerinde ciddi zararları olur.

Yorum Yap