XORLAC  Şurup

Endikasyon Bilgisi:

İlacın etken maddesi Terbutalin sülfat‘ tır. Solunum yolundaki kasları gevşeterek solunumu geliştiren bir ilaç olan XORLAC  Şurup, bronşiyel  astım,  kronik bronşit, amfizem gibi bronşlarda meydana gelen kasılmalar ile birlikte görülen akciğer hastalıklarının tedavisinde ve bronşlardaki kasılmaların (nefes darlığı, hışıltılı solunum vb.) önlenmesinde düzenli tedavi olarak  kullanılmaktadır.

 

XORLAC  Şurup Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar :

 1. XORLAC şurubun her 5 ml’sinde 1,5 mg terbütalin sülfat(1,5 mg) etken maddesi bulunur.  Şuruptaki diğer bileşenler;Sodyum CMC, sorbitol (E420), metil paraben (E218), propil paraben (E216), sodyum sakkarin, eritrosin, sitrik asit, frambuaz esansı ve distile su bulunur.
 2. XORLAC, 100 ml’lik renkli cam şişede, 2,5-5-7,5 ve 10 mL’lik ölçek ile birlikte sunulur. Özel kokulu, pembe renkli şuruptur.
 3. XORLAC’ı her gün kullanıyorsanız hekiminiz aynı zamanda, akciğerlerinizdeki şişliğin ve inflamasyonun azaltılmasına yardımcı olan “inhale kortikosteroid” gibi başka bir ilaç tipi de reçete etmiş olmalıdır.
 4. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez.
 5. Yararları risklerini karşılamadığı için, erken doğum eylemini durdurmak gibi gebelik ile ilgili süreçlerin tedavisinde XORLAC Şurup kullanılmamalıdır.
 6. Hamilelik  ve emzirme dönemlerinde hekiminize danışmadan kullanmayınız. Rahim kaslarını gevşetici etkisinden dolayı hamilelikte son 3 aylık evrede XORLAC kullanılması önerilmez.
 7. Riskleri faydalarından daha fazla olduğundan, erken doğumu durdurmak gibi hamilelik ile ilgili süreçlerin tedavisinde XORLAC Şurup kullanılmamalıdır.
 8. Eğer böbrek, karaciğer, şeker hastalığı,  epilepsi, yüksek  tansiyon, kalp veya yüksek tiroidiniz var ise; XORLAC almadan önce  hastalıklarınızla ilgili hekiminize bilgi vermeniz önemlidir. XORLAC kullanımı sizin için uygun olmayabilir veya güvenli bir şekilde kullanabilmeniz için doz ayarlamalarına ihtiyaç duyabilirsiniz.
 9. XORLAC Şurup, size  sadece mevcut durumunuz için reçete edilmiştir. Hekiminiz önermedikçe, başka rahatsızlıklarınız için kullanmayınız ve hiçbir zaman başka biriyle paylaşmayınız.
 10. XORLAC kullanırken, sigara içilen ortamdan uzak durmalı, soğuk ve kuru havada kalmamalı, tozlu havada solumamalı, hayvan tüyü gibi alerjik durumlardan kaçınmalısınız.
 11. Nefes alma zorluğunuzu gidermek için her zamanki dozunuz aynı rahatlamayı sağlamıyorsa, hekiminizle iletişime geçiniz. Hastalığınızın iyileşmesi için ek bir tedaviye ihtiyacınız olabilir. İlacınızın dozunu hekiminize danışmadan arttırmayınız.

 

XORLAC  Şurup’un Kullanım Şekli :

 1. Hekiminiz XORLAC ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince mutlaka hekiminizin direktiflerine uyunuz. Yanlış kullanım ve talimat dışı uygulamalar hastalığın seyrini olumsuz etkiler, sağlığınıza zarar verir.
 2. XORLAC, ağız yoluyla kullanılır.
 3. XORLAC Şurubu her kullanımdan önce hafifçe çalkalayıp, işaretli kaşıkla ölçerek içiniz, yemek kaşığı kullanmayınız.
 4. 12 yaş ve üzeri ergenler ve yetişkinlerde, günlük tavsiye edilen doz miktarı : günde 3 defa  2×5 ml ile başlanır, lüzum halinde hekiminiz bu dozu günde 3 defa 3×5 ml’ye çıkarabilir.
 5. 6 ila 12 yaş aralığındaki çocuklarda  günlük tavsiye edilen doz miktarı: Günde 3 defa 0,075 mg (0,25 ml)/kg vücut ağırlığı; günde 3 defa 15 mL’lik dozdan daha fazla kullanılmamalıdır.
 6. 6 yaşından küçüklere XORLAC verilmemelidir.

 

İlacın Olası Yan Etkileri :

 1. XORLAC aldıktan sonra karın ağrısı, soluk alıp vermede zorluk, kurdeşen, yüzde , dudaklarda , boğaz veya dilde şişlik gibi bir durumda acilen hekiminizi bilgilendiriniz.
 2. XORLAC’ın yan etkileri olarak kalp atışlarında artış, ritim bozukluğu, çarpıntı, bulantı , baş ağrısı, titreme, huzursuzluk  görüldüğünde hekimle görüşülmelidir.

 

İlaç Etken Maddesi: Terbutalin sülfat
İlaç Marka İsmi: XORLAC  Şurup
Sırasıyla; solunum sistemi, obstrüktif solunum sistemi hastalıkları, adrenerjiklar, inhalan, Selektif beta2 adrenoreseptör agonistleri ve terbutalin olarak sınıflandırılmış şekilde, R03CC03 ATC koduyla İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundaki ruhsatlı ilaçlar arasında yer alır. Eczaneden normal reçeteyle alabileceğiniz XORLAC  Şurup’un üretimini BİLİM İLAÇ SANAYİ yapar, ruhsatı da aynı şirkete aittir.
Prospektüs, kullanım talimatı ve XORLAC’a ait kısa ürün bilgisi (ne ilacıdır; ilaca başlamadan önce bilinmesi gerekenler; kullanımının emziren veya hamile olanlarda uygun olup olmadığı;  etkileşimi, kontrendikeleri; saklama koşulları; uygulama biçimi; dozaj bilgileri; istenmeyen (yan) etkilerde yapılacaklar ve tavsiyeler)  Pdf belgeleri

XORLAC  Şurup’un kullanım talimatı, prospektüsü

XORLAC Şurup'un kullanım talimatı, prospektüsü

XORLAC  Şurup’a ait kısa ürün bilgisi

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI
XORLAC şurup
2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM: Her 5 mL XORLAC şurupta etken madde olarak terbütalin sülfat (1,5 mg ); Yardımcı madde olarak; 3000 mg Sorbitol (E420) 3,5 mg Metil paraben (E218), 1,5 mg Propil paraben (E216) , Sitrik asit, Sodyum CMC, Eritrosin, Eritrosin, Sodyum sakkarin, Frambuaz esansı, Distile su bulunur.
3. FARMASÖTİK FORM:Özel kokulu, pembe renkli şurup.
4. KLİNİK ÖZELLİKLER
4.1 Terapötik endikasyonlar
Astımda bronkokonstriksiyonu azaltarak semptom giderici olarak kullanılan rahatlatıcı
ilaçlardır. Kontrol edici ilaç olarak kullanılmamalıdırlar.
KOAH’ta semptomları azaltmak için ve kurtarıcı ilaç olarak kullanılırlar. Düzenli tedavide
tercih edilmezler.
4.2 Pozoloji ve uygulama şekli
XORLAC, astımın ve bronkospazm ve sekresyonun komplikasyon olarak ortaya çıktığı diğer
akciğer hastalıklarının idame tedavisinde kullanılır. İdame tedavisi olarak kullanıldığında,
hasta aynı zamanda inhale kortikosteroidler, lökotrien reseptör antagonistleri gibi optimal anti
inflamatuvar tedavi de almalıdır.
Xorlac Şurup 7-8 saatlik bir etki süresine sahiptir, bu nedenle önerilen minimum dozaj aralığı
7 saattir.
Yetişkinler ve 12 yaş ve üzeri çocuklar:
Başlangıç dozu günde 3 kez 2×5 mL, gerekli ise günde 3 kez 3×5 mL’ye arttırılabilir
Çocuklarda kullanımı (6 yaş ve 12 yaş arası):
Günde üç kez 0,075 mg (0,25 mL)/kg vücut ağırlığı; günde üç kez 15 mL’lik doz
aşılmamalıdır.
XORLAC 6 yaş altında kullanılmamalıdır.
Uygulama şekli: Oral yolla alınır.
Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:
Böbrek yetmezliği /Karaciğer yetmezliği: veri bulunmamaktadır.
Pediyatrik popülasyon: 6-12 yaş arası çocuklarda günde üç defa 0,075 mg (0,25 mL)/kg vücut ağırlığı; günde üç defa
15 mL’lik dozdan daha fazla kullanılmamalıdır.
6 yaşından küçüklerde kullanılmaz.
Geriyatrik popülasyon:
Erişkinler ile aynı doz verilir.
4.3 Kontrendikasyonlar
XORLAC’ın bileşiminde bulunan maddelerden herhangi birisine aşırı hassasiyeti olan kişilerde kontrendikedir.
4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri
Tüm ß2-agonistlerinde olduğu gibi, tirotoksikozlu hastalarda dikkatli olunmalıdır.
XORLAC’da dahil, sempatomimetik ilaçlarla kardiyovasküler etkiler görülebilir. Pazarlama
sonrası deneyim ve yayınlanmış literatürde, nadir olarak beta agonistlerle ilişkili bazı
miyokardiyal iskemi vakaları mevcuttur.
ß2-agonistlerin pozitif inotropik etkisine bağlı olarak, bu ilaçlar hipertrofik kardiyomiyopatili
hastalarda kullanılmamalıdır.
XORLAC alan ve ağır kalp yetmezliği mevcut olan hastalar (örn. iskemik kalp hastalığı, aritmi
veya ağır kalp yetmezliği) göğüs ağrısı veya kalp hastalığının kötüleşmesine ilişkin başka
belirtiler yaşarlarsa, tıbbi yardım almaları gerektiği konusunda uyarılmalıdırlar.
Dispne ve göğüste ağrı gibi belirtiler gerek solunum sistemi gerekse kardiyovasküler sistem
kaynaklı olabileceğinden dikkatli şekilde değerlendirilmelidir.
ß2-agonistlerinin hiperglisemik etkileri nedeniyle, diyabetli hastalarda başlangıç döneminde
kan şekeri daha sık aralıklarla kontrol edilmelidir.
ß2-agonist tedavisi, potansiyel ağır hipokalemiye yol açabilir. Hipoksi bu riski
arttırabileceğinden, özellikle ağır akut astım nöbetlerinde dikkatli olunmalıdır. Uygulanan ek
tedaviler hipokalemik etkiyi güçlendirebilir (Bkz. Bölüm 4.5). Bu tür durumlarda, serum
potasyum düzeyinin izlenmesi önerilir.
β2-agonistlerle idame tedavisi gerektiren inatçı astımı olan hastalara, aynı zamanda inhale
kortikosteroidler, lökotrien reseptör antagonistleri gibi optimal anti-inflamatuvar tedaviler de
uygulanmalıdır. Bu hastalara, semptomlar azalsa dahi, XORLAC tedavisine başlandıktan
sonra anti-inflamatuvar tedaviye devam etmeleri söylenmelidir. Semptomların devam etmesi
veya β2-agonist tedavisinin artırılmasının gerekmesi altta yatan hastalığın kötüleştiğini
gösterir ve bu durumda tedavi yeniden değerlendirilmelidir. Astımın şiddetli alevlenmeleri
acil olarak tedavi edilmelidir.
Tokoliz
Oral kısa etkili β2 agonistler, preterm eylemin akut tokolizinde ve uterus kaslarının
gevşemesinde kalıcı etkinliğin devamını sağlamamasına karşılık kullanım sürecinde artan,
annede miyokardial infarktüs, pulmoner ödem ve bebekte kardiyomegali gibi ölümcül
kardiyovasküler olaylar ile ilişkili bulunmuştur. Bu nedenle oral formülasyonların bu
endikasyonlarda yararları riskleri karşılayamadığı için oral kısa etkili β2 agonistler hiçbir
obstetrik endikasyonda kullanılmamalıdır.
XORLAC sorbitol içermektedir. Nadir kalıtımsal fruktoz intolerans problemi olan hastaların
bu ilacı kullanmamaları gerekir.
XORLAC metil paraben ve propil paraben içerdiğinden dolayı alerjik reaksiyonlara
(muhtemelen gecikmiş) neden olabilir.
4.5 Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri
Beta-reseptör blokerler (göz damlaları dahil), özellikle selektif olmayanlar (propranolol gibi),
beta-agonistlerin etkisini kısmen ya da tamamen ortadan kaldırabilir. Bu nedenle XORLAC
formülasyonları ve non-selektif beta-blokerler beraber verilmemelidir. XORLAC, diğer
sempatomimetikleri kullanan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.
Halojenli anestezikler
Kardiyak aritmi riskini artırdığından β2-agonistleri ile tedavi sırasında halotan anestezisi
uygulanmamalıdır. Diğer halojene anestezikler, β2-agonistlerle birlikte dikkatli şekilde
kullanılmalıdır.
Potasyum kaybına neden olan ajanlar ve hipokalemi
Beta-agonistlerin hipokalemik etkisinden dolayı, XORLAC ile diüretikler, metil ksantin ve
kortikosteroidler gibi hipokalemi riskini yükselttiği bilinen serum potasyum kaybına neden
olan ajanların eşzamanlı kullanımında dikkatli olunmalı ve özellikle hipokalemiden
kaynaklanan kardiyak aritmi riski artışı göz önüne alınarak dikkatli bir risk-yarar
değerlendirmesinden sonra uygulanmalıdır (Bkz. Bölüm 4.4). Hipokalemi ayrıca digoksin
toksisitesi için predispozan bir faktördür.
4.6 Gebelik ve laktasyon
Gebelikte B kategorisindedir.
Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)
Veri bulunmamaktadır.
Gebelik dönemi
Hayvanlarda ve insanlarda herhangi bir teratojenik etki saptanmamışsa da, hamileliğin ilk üç
ayında dikkatli olunması tavsiye edilir.
Astım ve diğer pulmoner hastalıklar için oral beta2-agonistleri ile gerçekleştirilen idame
tedavisi, potansiyel tokolitik etkisi nedeniyle hamileliğin sonrasında dikkatle kullanılmalıdır.
Laktasyon dönemi
Terbütalin süte geçer, ancak terapötik dozlarda bebek üzerinde herhangi bir etki göstermesi
beklenmez.
ß2-agonist tedavisi uygulanan annelerin prematür yenidoğan bebeklerinde geçici hipoglisemi
görüldüğü bildirilmiştir.
Üreme yeteneği/Fertilite: veri bulunmamaktadır.
4.7 Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler
XORLAC, araç ve makine kullanma yeteneğini etkilemez.
4.8 İstenmeyen etkiler
Yan etkilerin şiddeti alınan doza ve uygulama yoluna bağlıdır. Yan etkilerin çoğu
sempatomimetik aminlere özgü etkilerdir. Bu etkilerin çoğunluğu, tedavinin ilk 1-2 haftası
içinde kendiliğinden kaybolur.
Önerilen dozlarda kullanıldığında yan etkilerin görülme sıklığı düşüktür.
Listelenen advers etkiler organ sistemlerine ve sıklıklarına göredir.
Sıklık şöyle tanımlanabilir: Çok yaygın (≥1/10); yaygın (≥1/100 ila <1/10); yaygın olmayan
(≥1/1.000 ila <1/100); seyrek (≥1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor
(eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).
Bağışıklık sistemi hastalıkları
Bilinmiyor^
: Anjiyoödem, bronkospazm, hipotansiyon ve kolaps dahil aşırı duyarlılık
reaksiyonları
Metabolizma ve beslenme hastalıkları
Yaygın: Hipokalemi (Bkz. Bölüm 4.4)
Psikiyatrik hastalıklar
Bilinmiyor: Uyku bozuklukları ve ajitasyon, hiperaktivite, sinirlilik ve huzursuzluk gibi
davranış bozuklukları
Sinir sistemi hastalıkları
Çok yaygın: Tremor, baş ağrısı
Kardiyak hastalıklar
Yaygın: Taşikardi, palpitasyonlar
Bilinmiyor: Kardiyak aritmiler, örn. atriyal fibrilasyon, supraventriküler taşikardi ve
ekstrasistoller, miyokardiyal iskemi (Bkz. Bölüm 4.4)
Vasküler hastalıklar
Bilinmiyor: Periferik vazodilatasyon
Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıklar
Bilinmiyor: Paradoksikal bronkospazm*
Gastrointestinal hastalıklar
Bilinmiyor: Bulantı, ağız ve boğazda iritasyon
Deri ve deri altı doku hastalıkları
Bilinmiyor: Ürtiker, döküntü
Kas-iskelet bozuklukları, bağ doku ve kemik hastalıkları#
Yaygın: Kas spazmları
# Birkaç hasta gerginlik hissetmiştir; bu da kas iskelet sistemine etkiler sebebiyledir ve
merkezi sinir sistemi uyarılmasından kaynaklanmamaktadır.
^ Pazarlama sonrası deneyimde spontan olarak rapor edilmiş ve bu sebeple yaygınlık
bilinmiyor olarak nitelendirilmiştir.
* İnhalasyon yoluyla kullanımdan hemen sonra bilinmeyen mekanizmalarla seyrek
vakalarda, hırıltı ile birlikte paradoksikal bronkospazm gelişebilir. Bu durum acilen hızlı
etki eden bir bronkodilatör ile tedavi edilmelidir. XORLAC tedavisine son verilmeli ve
değerlendirme sonrasında alternatif bir tedaviye başlanmalıdır.
Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması
Ruhsatlandırma sonrası şüpheli ilaç advers reaksiyonlarının raporlanması büyük önem
taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine
olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye
Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildirmeleri gerekmektedir (www.titck.gov.tr; eposta: tufam@titck.gov.tr; tel: 08003140008; Faks:03122183599).
4.9 Doz aşımı ve tedavisi
Bulgu ve belirtiler: Baş ağrısı, anksiyete, tremor, bulantı, tonik kas krampları, palpitasyon,
taşikardi ve kardiyak aritmiler. Bazen kan basıncında düşme görülebilir.
Laboratuvar bulguları: Bazen hipokalemi, hiperglisemi ve laktik asidoz gelişebilir. ß2-
agonistler, potasyumun redistribüsyonu sonucu hipokalemiye yol açabilir.
Tedavi:
Genellikle hiçbir tedavi gerekli değildir.
Yüksek miktarlarda terbütalin sülfat alındığından kuşkulanılıyorsa aşağıdaki önlemlere
başvurulabilir:
Hafif ve orta vakalar: Doz azaltılmalıdır.
Şiddetli vakalar: Mide lavajı uygulanır, aktif karbon verilir. Asit-baz dengesi, kan şekeri ve
elektrolit düzeyleri kontrol edilir. Kalp hızı, kalp ritmi ve kan basıncı izlenir. Metabolik
değişimler düzeltilmelidir.
Hemodinamik bozulmaya neden olan aritmilerin tedavisi için kardiyoselektif bir beta-bloker
(örn. metoprolol) tavsiye edilir. Beta-reseptör blokeri, endokrin bronkokonstriksiyon olasılığı
nedeniyle, bronkospazm öyküsü olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. ß2-agonist etkiye
bağlı olarak periferik damar direnci, kan basıncında belirgin bir düşmeye neden olacak kadar
azalırsa, volüm genişletici verilmelidir.
5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER
5.1 Farmakodinamik özellikler
Farmakoterapötik grubu-ATC kodu: Selektif ß2- adrenoreseptör agonisti-R03CC03
Aşağıdaki farmakolojik etkilere sahiptir. bir selektif β2 adrenerjik stimülandır.
• Akciğerde: Mukosiliyer klirenste artan bronkodilatasyon: ödemin baskılanması ve antialerjik etkiler.
• İskelet kasında: Na⁺/K⁺ transportunun uyarımı, ayrıca yavaş kasılan kastaki subtetanik
kasılmaları baskılar.
• Uterus kasında: Uterus kasılmalarının inhibisyonu.
• Santral sinir sisteminde: Molekülün yüksek hidrofilik doğasından ötürü, terapötik dozlarda
kan-beyin bariyerine düşük penetrasyon.
• Kardiyovasküler sistemde: Terbütalin uygulanması periferik arterlerde ve kalpte β2
reseptörleri aracılığıyla kardiyovasküler etkilere sebep olur. Örneğin; sağlıklı deneklerde
subkutan enjekte edilmiş 0,25-0,5 mg, kalp atış hızında artış ve daha büyük strok hacminden
dolayı; kardiyak çıkışta bir artışla bağlantılıdır (Kontrol grubu üzerinden %85’e kadar.) Kalp
atış hızındaki artış muhtemelen periferik rezistansta bir düşüş üzerinden gerçekleşen refleks
taşikardi ve ilacın direkt pozitif kronotropik etkisinin bir kombinasyonu nedeniyledir.
5.2 Farmakokinetik özellikler
İnsanlardaki temel parametreler terapötik dozlarda İ.V. ve oral uygulamalardan sonra elde
edilmiştir.
İ.V. tek doz
Dağılım hacmi: 114 L
Toplam vücut klirensi: 213 mL/dak
Ortalama kalış süresi: 9 saat
Renal klirensi: 149 mL/dak (erkeklerde)
Oral doz
Renal klirens: 1,925 mL/dak (erkeklerde)
Renal klirens: 2,32 mL/dak (kadınlarda)
İV uygulamadan sonra elde edilen plazma zaman/konsantrasyon eğrisi hızlı bir dağılım fazı,
orta dereceli bir eliminasyon fazı ve geç bir eliminasyon fazı ile karakterizedir.
Terminal yarılanma ömrü (t 1/2) tek veya çoklu doz uygulamasından sonra belirlenmiştir
(ortalama değerler 16-20 saat arasındadır)
Emilim:
Terbütalin sülfat, ince bağırsak duvarında ve karaciğerde büyük oranda ilk geçiş
metabolizmasına uğrar. Biyoyararlanımı yaklaşık %10’dur ve terbütalin aç karnına
alındığında yaklaşık %15’e yükselir.
Dağılım:
Maksimum terbütalin plazma konsantrasyonuna 3 saat içinde ulaşılır.
Biyotransformasyon:
Oral uygulamadan sonra ana metaboliti olan sülfat konjugatı ve bazı glukoronid konjugatı
idrarda bulunabilir.
Eliminasyon:
Terbütalin sülfat konjugatı ve kısmen glükuronid konjugatı olarak atılır.
5.3 Klinik öncesi güvenlilik verileri
Terbütalinin toksikoloji çalışmalarında görülen en önemli toksik etkisi, fokal miyokardiyal
nekrozudur. Bu tür kardiyotoksisite çok iyi bilinen bir sınıf etkisidir ve terbütalinin etkisi,
diğer beta-reseptör agonistlerinin etkisine benzer ya da daha hafiftir.
Sıçanlarda, benign uterus leiomyomu insidansında bir artış gözlenmiştir. Bu etki, β2-
agonistlerine yüksek dozlara uzun süre maruz kaldıktan sonra kemirgenlerde gözlenen bir
sınıf etkisi olarak ele alınmıştır.
6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER
6.1 Yardımcı maddelerin listesi
Sorbitol (E420)
Sodyum CMC
Metil paraben (E218)
Propil paraben (E216)
Sodyum sakkarin
Sitrik asit
Frambuaz esansı
Eritrosin
Distile su
6.2 Geçimsizlikler:Mevcut değildir.
6.3 Raf ömrü: 24 aydır.
6.4 Saklamaya yönelik özel tedbirler:  XORLAC, 25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
6.5 Ambalajın niteliği ve içeriği: XORLAC, karton kutuda, 100 mL’lik amber renkli cam şişede, 2,5-5-7,5 ve 10 mL’lik ölçek ve
kullanma talimatıyla beraber sunulmaktadır.
7. XORLAC’ın ruhsat sahibi: BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.
80670 Maslak-İSTANBUL

Yorum Yap