VICKS VAPORUB Buharlaşan Merhem

Endikasyon Bilgisi :

İlacın etken maddesi Mentol, Kafur, Okaliptüs yağı, Terebentin yağı ve Timol’dur. VICKS VAPORUB Buharlaşan Merhem, ilgili bölgeye sürülmek ya da solumak yoluyla kullanılmak üzere piyasaya sunulmuş bir soğuk algınlığı ilacıdır. Soğuk algınlığı şikâyetleri olması durumunda solunum yollarını iyileştirmek amacıyla (nezle-rinit, ses kısılması, öksürme ve balgam gibi semptomlar eşliğinde seyreden bronş mukozasının iltihaplanması) uygulanır.

 

VICKS VAPORUB buharlaşan merhem Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar :

 1. Bu ilaçtaki aktif madde veya yardımcı bileşenlere karşı alerjiniz olduğunu düşünüyorsanız; VICKS merhemi kullanmanız öngörülmemektedir.
 2. Bronşiyal astım ile boğmaca öksürüğünde ve solunum yollarının aşırı hassasiyet gösterdiği diğer solunum yolları hastalıklarında solunması halinde etkin maddeler bronşların kasılmasına sebep olabileceğinden; VICKS merhemi bu rahatsızlıklarda kullanmamalısınız.
 3. Akut akciğer iltihabı varlığında VICKS merhem soluma yoluyla uygulanmamalıdır.
 4. VICKS merhem, açık yara, yanık ve iltihaplı deriye sürülmemelidir.
 5. VICKS merhem, 2 yaşından küçüklere deri yoluyla uygulanmamalı, 12 yaşından küçüklere ise soluma (inhalasyon) yoluyla uygulanmamalıdır.
 6. Emzirme döneminde VICKS merhem emziren annenin meme bölgesinde kullanılmamalıdır; çünkü emme esnasında çocukta solunum yollarında spazm oluşması tehlikesi bulunmaktadır.
 7. Hamilelik döneminde VICKS merhemi kullanılıp kullanılmayacağına dair yeterli klinik veri yoktur.
 8. VICKS merhemin içinde bulunan Okaliptüs yağı, karaciğer enzimlerini etkilemektedir. Bundan ötürü alınan diğer ilaçların etkisi artabilir, azalabilir veya etki süresi uzayabilir ya da kısalabilir. VICKS merhemin geniş alanlı veya uzun süreli kullanılması halinde cildin emdiği büyük miktarlardaki etkin madde nedeniyle bu konunun gözardı edilmemesi gerekir.

 

VICKS VAPORUB buharlaşan merhem’in kullanım Şekli:

 1. VICKS VAPORUB kullanımıyla ilgili hekiminizin direktiflerine uyunuz. Hekiminiz ayrı bir öneride bulunmadıkça, aşağıdaki dozlarda kullanabilirsiniz.
 2. VICKS merhem haricen sürülerek veya soluyarak kullanılabilir.
 3. Haricen sürülerek kullanımı: 12 yaşından büyük çocuklar ve erişkinlere: günde 2-4 defa 2 ile 3 çay kaşığı kadar merhem; 6 ila 12 yaş arası çocuklara: Günde 2-4 defa 1 ile 2 çay kaşığı kadar merhem; 2 ila 5 yaş arası çocuklara: Günde 2-3 defa 1/2 ile 1 çay kaşığı kadar merhem.
 4. Yetişkinlerde ve 6 yaşın üzerindeki çocuklarda göğüs, boğaz ve sırt bölgelerine sürünüz ve hafif masaj yaparak merhemi yediriniz. 2-5 yaş arası çocuklarda sadece göğüs ve sırt bölgelerine sürünüz; burun ve yüz bölgelerine sürmeyiniz. Bol kıyafetler giyilmesi buharlaşan merhemin solunmasını kolaylaştırır. Özellikle uykudan önce uygulama yapılması önerilir; çünkü VICKS VAPORUB içerdiği uçucu yağları birkaç saat boyunca açığa  çıkarmaktadır.
 5. VICKS merhem, burun delikleri içine, gözlere, ağıza ya da yüze sürülmemelidir. Uygulama yüzeyi sıkıca sarılmamalıdır. Sıcak kompres ya da herhangi bir ısı uygulaması yapılmamalıdır.
 6. Soluma yoluyla kullanımı: 12 yaşından büyük çocuklar ve erişkinlere: solumak için hazırlanmak üzere 1-2 çay kaşığı uygulanır.
 7. Özellikle yoğun bir rahatlama için VICKS VAPORUB soluma (inhalasyon) şeklinde de kullanılabilmektedir.
  Yetişkinlerde ve 12 yaşın üzerindeki çocuklarda 1-2 çay kaşığı VICKS VAPORUB’ı bir kâseye veya geniş bir alana sahip başka bir kaba koyunuz. 1/2 litre su ısıtınız (hiçbir surette mikrodalga fırınında ısıtılmaz) ve su çok sıcak bir şekildeyken (ancak kaynamadan), merhemi koyduğunuz kaba suyu dökünüz. Su konulduğunda bir miktar buhar meydana gelir ve bu buhar 10-15 dakika süreyle solunur. Soluma sırasında artık su ısıtılmamalıdır. Kullandıktan sonra suyu tekrar ısıtmayınız. Çocukları inhalasyon esnasında yalnız  bırakmayınız; çünkü sıcak sudan yanma tehlikesi bulunmaktadır. Soluma esnasında gözleri kapamanız veya örtmeniz önerilir. Böylece gözde oluşabilecek tahriş de önlenmiş olur.
 8. VICKS VAPORUB uygulanırken, 3-5 günü aşan şikayetlerde, nefes darlığında, baş ağrısı durumunda, ateş veya iltihaplı/kanlı balgam çıkarma veya burun salgılarında artış olgularında hemen bir hekime gidilmelidir.
 9. Kullanmanız gerekenden daha fazla VICKS VAPORUB kullandıysanız: VICKS VAPORUB merhemi yemeklik sıvı yağı içerisinde bandırılmış kâğıt havlularla veya bebekler için olan yağlı bezlerle siliniz. Yanlış uygulama sonucu herhangi bir şekilde sağlık şikâyetleri oluşacak olursa acil olarak doktorunuza başvurunuz.
  VICKS VAPORUB merhemin yanlışlıkla çocuk tarafından yutulması halinde gerekli tedavinin yapılması amacıyla acil olarak bir doktora başvurunuz. Çocuğun kusmasını sağlamaya çalışmayınız. Aşırı doz aşımlarında veya uzun süreli uygunsuz uygulamada böbrek ve merkezi sinir sistemi (MSS) üzerinde hasarlar oluşabilir.

 

VICKS VAPORUB buharlaşan merhem’in Olası Yan Etkileri

 1. VICKS VAPORUB Merhem kullanımına bağlı olarak yaygın görülen herhangi bir yan etki bildirilmemiştir.

 

İlaç Marka İsmi: VICKS VAPORUB buharlaşan merhem
İlaç Etken Maddesi: Mentol, Kafur, Okaliptüs yağı, Terebentin yağı ve Timol’dur.

 

VICKS VAPORUB buharlaşan merhem kullanma talimatı


VICKS VAPORUB buharlaşan merhem kullanma talimatı

VICKS VAPORUB buharlaşan merhem kısa ürün bilgisi


VICKS VAPORUB buharlaşan merhem kısa ürün bilgisi
Farmakoterapötik grup: Diğer soğuk algınlığı preparatları
ATC Kodu: R04A4
FARMASÖTİK FORMU : Yumuşak, beyaz veya açık sarı renkte yağlı merhem.
KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ : 38 g VICKS VAPORUB, Mentol 1.045 g, Kafur 1.900 g, Okaliptüs yağı 0.570 g, Terebentin yağı 1.900 g
Timol 0.095 g içermektedir. Yardımcı maddeler: Sedir ağacı yaprağı yağı ve vazelindir.
KLİNİK ÖZELLİKLER :VICKS VAPORUB burun tıkanıklığı ve akıntısı, boğaz ağrısı ve soğuk algınlığına bağlı  öksürüğün semptomatik tedavisinde kullanılır.
ETKİ MEKANİZMASI : VICKS VAPORUB ikili etki gösteren harici kullanımlı bir üründür ve soğuk algınlığına bağlı olarak solunum yollarında ortaya çıkan iritasyonun neden olduğu lokal konjesyonun ve semptomların tedavisinde kullanılır. Etkin maddeler kafur ve mentol, kapiller damarları
genişleterek bölgesel ısı artışına neden olur ve toksin eliminasyonunu hızlandırarak ağrıyı dindirir. Okaliptol ve mentol, sekresyonu artırarak solunum yollarını yumuşatır.
Kontrendikasyonlar
—VICKS VAPORUB, ürünün içindeki maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kullanılmamalıdır.
—Merhem, zarar görmüş veya enfekte olmuş cilde ve açık yaraların üzerine sürülmemelidir.
—Bronşial astım veya solunum yollarında aşırı hassasiyetin eşlik ettiği solunum yolu hastalıklarında kullanılmamalıdır.
—Akut akciğer hastalıklarında solunarak içe çekilmemelidir.
—VICKS VAPORUB, topikal olarak 2 yaşın altında kullanılmamalıdır.
—VICKS VAPORUB, inhalasyon yoluyla 12 yaşında altında kullanılmamalıdır.
Pozoloji ve uygulama şekli
– Topikal uygulama için:
Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:
Yetişkinlerde ve 12 yaşın üstündeki çocuklarda: günde 2-4 defa 2 ila 3 çay kaşığı kadar merhem,
6-12 yaş arası çocuklarda: Günde 2-4 defa 1 ila 2 çay kaşığı kadar merhem,
2-5 yaş arası çocuklarda: Günde 2-3 defa 1/2 ila 1 çay kaşığı kadar merhem sürülerek kullanılmalıdır.
Uygulama şekli:
Soğuk algınlığının baş ve göğüs semptomları, öksürük ve çocukların gece öksürüğü için, VICKS VAPORUB göğüse, boğaza ve sırta iyice sürülmelidir. Bu alan kuru ve ılık bir bezle örtülmelidir. Rahat nefes almak için, geceleri VICKS VAPORUB sürülen yerleri açıkta bırakan bol giysiler giyilmelidir.
– İnhalasyon yoluyla uygulama için:
Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:
Yetişkinlerde ve 6 yaşın üzerindeki çocuklarda : solumak için hazırlanmak üzere 1-2 çay kaşığı (1-2 X 5 ml) dozunda kullanılır.
Uygulama şekli:
Şiddetli soğuk algınlığı, boğaz irritasyonu, ses kısıklığı, öksürük ve nezle için, 2 kaşık (2 X 5 ml) VICKS VAPORUB’ı çok sıcak su içinde çözdükten sonra çıkan buhar 10-15 dakika solunmalıdır. Karışım tekrar ısıtılmamalıdır.
Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:
—Böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalar için herhangi bir özellik bildirilmemektedir.
—VICKS VAPORUB, topikal olarak 2 yaşın altında kullanılmamalıdır.
—VICKS Vaparub, inhalasyon yoluyla 12 yaşında altında kullanılmamalıdır.
—Sadece dışarıdan (haricen) kullanım içindir.
—VICKS VAPORUB oral olarak kullanılmamalıdır.
—Burun delikleri içine, gözlere, ağıza ya da yüze sürülmemelidir.
—Küçük çocuklarda VICKS VAPORUB buruna uygulandığında ani solunum kollapsı gelişebilir.
—Hiçbir zaman mikrodalgada ısıtılmamalıdır. İnhalasyon için kaynamakta olan su kullanılmamalıdır.
—Uygulama yüzeyi sıkıca sarılmamalıdır. Sıcak kompres ya da herhangi bir ısı uygulaması yapılmamalıdır.
—VICKS VAPORUB emziren kadınlarda, emzirme sırasında bebeklerde oluşabilecek refleks apne riskinden dolayı, meme bölgesine uygulanmamalıdır.
Doz aşımı ve tedavisi
Haricen kullanım ve/veya inhalasyon amaçlı uygulanması halinde doz aşımı kaynaklı durumların gelişmesi beklenmemektedir. VICKS VAPORUB merhemin yanlışlıkla haricen fazla kullanılması durumunda yemeklik sıvı yağı içerisinde bandırılmış kâğıt havlularla veya bebekler için olan yağlı bezlerle silinmelidir. Yanlışlıkla oral yoldan alındığında hasta izlenmelidir; semptomatik tedavi uygulanabilir. Yanlışlık sonucu büyük miktarların yutulması durumunda bulantı, kusma, karın ve baş ağrısı, baş dönmesi, aşırı sıcaklık hissi / aşırı ısınmalar, ihtilaç, solunum depresyonları ve
koma gibi durumlar geliştiği gözlemlenmiştir. Ağır derecede gastrointestinal veya nörolojik zehirlenme semptomlarının gözlemlendiği hastaların müşahede altında tutulması ve semptomatik tedavinin uygulanması gerekmektedir. Hastaları kusturmayınız. Mentol doz aşımında soğukluk hissi vermektedir. Harici uygulamada da doz aşımında da kalp atışlarının hızlanması, sıcaklık hissi, halsizlik ve ağız kuruluğu, ishal ve ateş gibi durumlar nadir olarak gelişmiştir. Aşırı doz aşımında veya uzun süreli uygunsuz uygulamada böbrek ve merkezi sinir sistemi (MSS) üzerinde hasarlar oluşabilir. Büyük miktarlar (100mg/kg üzerinde uçucu yağlar, 50mg/kg üzerine Kafur ve okaliptol) söz konusu olduğu durumlarda özellikle çocuklarda primer detoksifikasyon gerekli olabilir.
VICKS VAPORUB’un istenmeyen etkileri
Sinir sistemi hastalıkları
Bilinmiyor: Halüsinasyon ve kasılma nöbetleri.
Solunum, göğüs hastalıkları ve mediastinal hastalıklar
Bilinmiyor: Tahriş şeklinde öksürük, bronş kasılmasının kuvvetlenmesi, ıslık sesi eşliğinde solunum yollarının daralması, solunum yetmezliği, solunum şikâyetleri ve astıma benzeyip solunum durmasına kadar gidebilen durumlar.
Deri ve deri altı doku hastalıkları
Bilinmiyor: Kızarıklık, alerjik dermatit, ciltte iritasyon.
RUHSAT SAHİBİ : Procter & Gamble Tüketim Malları San. A.Ş.
Nidakule Ataşehir Kuzey Sit. C Kapısı Barbaros Mah.
Begonya Sok. No:3E 34746 Ataşehir/İstanbul
Üretici Firma :  Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
39780 Büyükkarıştıran Lüleburgaz/Kırklareli

Yorum Yap