Vermidon 160 mg Çocuk Şurubu

Endikasyon Bilgisi :

İlacın etken maddesi  Parasetamol‘ dur. Vermidon 160 mg Çocuk Şurubu, ağrı kesici ve ateş düşürücü bir ilaçtır. Süt çocukları ve küçük çocuklarda, soğuk algınlığı veya gribal enfeksiyonlar, orta kulak iltihabı, bademcik iltihabı-tonsillit, yutak iltihabı-farenjit, sinüzit, nezle, akut bronşit, akciğer iltihabı-pnömoni  gibi solunum yolu enfeksiyonları eşliğinde görülen ağrı ve ateş durumlarında enfeksiyona karşı kullanılan diğer ilaçların yanında ağrı kesici ve düşürücü olarak kullanılır, ayrıca Vermidondiş çıkarma döneminde ve aşı sonrası görülen yüksek ateşin düşürülmesi ve ağrının giderilmesinde kullanılır.  Kullanımı bebekler ve çocuklar içindir.

Vermidon 160 mg Çocuk Şurubu Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar :

 1. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez.
 2. Vermidon Şurup, bebekler ve çocuklarda  soğuk algınlığı veya gribal enfeksiyona bağlı ağrı ve ateşin giderilmesinde ayrıca , diş çıkarma dönemi ve aşı sonrası görülen ağrı ve yüksek ateş durumlarında kullanılır.
 3. Parasetamol içeren başka bir  ilaç veya diğer ağrı kesicilerle birlikte kullanmayınız.
 4. —3 aylıktan küçük bebeklerde doktor tavsiyesine göre kullanılmalıdır.
 5. Doktor tavsiyesi olmadan 3-5 günden fazla kullanmayınız. Uzun süreli kullanımdan kaçınılmalıdır.
 6. •3-5 gün içerisinde ağrı veya ateşin azalmaması ya da yeni rahatsızlık belirtilerinin ortaya çıkması halinde ilacın kullanımını kesip, doktorunuza başvurunuz.
 7. Eğer çocuğunuzun şiddetli karaciğer veya böbrek yetmezliği varsa ya da vücut ağırlığı 4 kg dan düşükse veya  herhangi bir akciğer hastalığı, kalp hastalığı ya da anemisi (kansızlık) varsa; doktorunuza danışmadan kullanmayınız.
 8. Hamilelik ve emzirme dönemlerinde doktor tavsiyesi ile kullanılabilir.

Vermidon 160 mg Çocuk Şurubu’nun Kullanım Şekli :

 1. Doktorunuz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince mutlaka doktorunuzun direktiflerine uyunuz. Yanlış kullanım ve talimat dışı uygulamalar hastalığın seyrini olumsuz yönde etkiler, sağlığınıza zarar verir.
 2. İlacınızı her kullanımdan önce hafifçe çalkalayınız. Doğru dozda aldığınızdan emin olmak için  ölçekli kaşık ile alınız. Yemek kaşığı kullanmayınız. Tercihen yemek öncesi veya yemek sonrası alınabilir.
 3. •2. aydan sonra aşı sonrası ateş görülen bebeklerde 4-6 saat ara ile 1/4  ölçek doz kullanılabilir.
 4. •4 ila 11 ay arası bebeklere 4-6 saat ara ile  1/2  (yarım) ölçek ;
 5. •12 ila 23 ay arası bebeklere 4-6 saat ara ile  3/4 ölçek ;
 6. •2 ila  3 yaş arası çocuklara 4-6 saat ara ile 1  ölçek ;
 7. •4 ila 5 yaş arası çocuklara 4-6 saat ara ile 1 +1/2 ölçek;
 8. •6 ila 8 yaş arası çocuklara 4-6 saat ara ile 2 ölçek;
 9. •9 ila 10 yaş arası çocuklara 4-6 saat ara ile 2 +1/2 ölçek;
 10. •11 ila 12 yaş arası çocuklara 4-6 saat ara ile 3 ölçek;
 11. Önerilen dozlar 24 saat içerisinde en fazla 4 kez kullanılabilir.

 

İlacın Olası Yan Etkileri

 1. Karın ağrısı , nefes almada güçlük, kurdeşen, yüzde , dudaklarda , dilde ve boğazda şişlik gibi bir durumda acilen doktorunuzu bilgilendiriniz.
 2. Bulantı, kusma, hazımsızlık, gaz, karın ağrısı, baş ağrısı, baş dönmesi, uyku hali, üst solunum yolu hastalık belirtileri, yüz ödemi  yaygın görülen yan etkilerdir.

 

İlaç Etken Maddesi:  Parasetamol
İlaç Marka İsmi: Vermidon 160 mg Çocuk Şurubu

Vermidon 160 mg Çocuk Şurubu (ilaç prospektüsü, nedir ne için kullanılır, nasıl kullanılır, kullanmadan önce dikkat edilmesi hususlar, yan etkileri)

VERMİDON çocuk şurubu
Ağız yoluyla alınır.
• Etkin madde: Bir ölçek (5 mİ) 160 mg parasetamol içerir.
• Yardımcı maddeler: Benzoik asit, sitrik asit anhidr, kiraz esansı, sodyum benzoat, propilen glikol, ponceau 4R, rafine şeker, gliserin, sodyum sitrat dihidrat, deiyonize su
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için Önemli bilgiler içermektedir.
• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
Bu Kullanma Talimatında:
1. VERMİDON nedir ve ne için kullanılır?
2. VERMIDON’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. VERMİDON nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. VERMİDON’ un saklanması
Başlıkları yer almaktadır.
1. VERMİDON nedir ve ne için kullanılır?
VERMİDON, şurup şeklinde, her bir ölçeğinde (her 5 mİ’de) 160 mg parasetamol içeren, ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak etki gösteren bir ilaçtır.
VERMİDON 120 ml’lik şişede sunulmaktadır.
VERMİDON’ un etkin maddesi olan parasetamol, beyindeki ısı düzenleyici merkezi etkileyerek ateşi düşürür ve ağrı eşiğini yükselterek ağrı kesici etki yapar. Çocuklarda, hafif ve orta şiddetli ağrılar ile ateşin semptomatik (hastalığı tedavi edici değil, belirtileri giderici) tedavisinde kullanılır.2. 2-2-VERMİDON’ u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
VERMİDON’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer çocuğunuzun;
• Parasetamol ya da ilacın içindeki maddelerden birine karsı alerjisi var ise
• Şiddetli karaciğer yetmezliği var ise
• Şiddetli böbrek yetmezliği var ise
• Parasetamol içeren başka bir ilaç kullanmakta ise
• Vücut ağırlığı 4 kg’dan düşükse/erken doğmuşsa (37. haftadan önce)
VERMİDON’u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
Eğer;
• Anemi (kansızlık) varsa,
• Akciğer hastalığı varsa,
• Karaciğer veya böbrek işlevlerinde bozukluk varsa,
• Parasetamol içeren başka bir ilaç kullanıyorsa,
• Vücut ağırlığı 4 kg’dan az ise ya da erken doğmuş (37 haftadan önce) ise,
• Daha önce çocuğunuzda bazı şekerlere karşı intolerans (dayanıksızlık) olduğu söylenmişse,
• Kalıtsal Gilbert Hastalığı olduğu söylenmişse,
• Propantelin gibi mide boşalmasını yavaşlatan ve metoklopramid gibi mide boşalmasını hızlandıran ilaçlar, bir antibiyotik olan kloramfenikol, AIDS tedavisinde kullanılan azidotimidin, kanın pıhtılaşmasını önleyen (antikoagülan) varfarin veya kumarin türevlerini kullanıyorsanız,
• Merkezi sinir sisteminin çalışmasını yavaşlatan bazı ilaçlar (hipnotikler) ve epilepsi (sara hastalığı) tedavisinde kullanılan (antiepileptik) ilaçlar (glutetimid, fenobarbital, fenitoin, karbamazepin vb.) veya bir antibiyotik olan rifampisin gibi ilaçlar kullanıyorsanız,
• San kantaron (St John’s Wort / Hypericum perforatum) içerikli ilaçlar kullanıyorsanız,
• Yüksek kolesterol tedavisinde kullanılan kolestiramin içerikli ilaçlar kullanıyorsanız,
• Radyoterapi ve/veya kemoterapi alan hastalarda bulantı ve kusmanın önlenmesi amacıyla tropisetron ve granisetron içerikli ilaçlar kullanıyorsanız,
• Deride kızarıklık, döküntü veya bir deri reaksiyonu görüldüğü takdirde.
3 – 5 gün içinde yeni semptomların (belirtilerin) oluşması ya da ağrının ve/veya ateşin azalmaması halinde, çocuğunuzda parasetamol kullanmaya son verip doktora danışınız.
VERMİDON, akut (kısa süreli) yüksek dozda alındığında ciddi karaciğer toksisitesine (zehirlenmesine) neden olur. Erişkinlerde kronik (uzun süreli ve tekrarlayarak) günlük dozlarda alındığında karaciğer hasanna neden olabilir. Parasetamol içeren bir ürünü ilk kez kullanıyorsanız ya da daha önce kullandıysanız, ilk dozda ya da tekrarlayan dozlarda deride kızanklık, döküntü veya bir deri reaksiyonu oluşabilir. Bu durumda doktorla irtibata geçiniz. İlacı bırakarak alternatif bir tedaviye geçmeniz gerekir. Böyle bir deri reaksiyonu oluşumunda bu ilacı ya da parasetamol içeren
başka bir ilacı kullanmamalısınız. Bu durum, ciddi ve ölümle sonuçlanabilen cilt reaksiyonlanna neden olabilir.
Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.
VERMİDON’ un yiyecek ve içecek ile kullanılması
Alkolle veya alkol içeren yiyecek, ilaç vb. ile birlikte kullanıldığında karaciğer üzerine zararlı etki gösterme riski artabilir.
Besinler parasetamolün bağırsaktan emilimini azaltabilir. İlacın yüksek miktarda karbonhidrat (un, şeker) içeren besinlerle birlikte alınması etkinliğini azaltabilir.
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. VERMİDON’un hamilelikte kullanım güvenliliği ile ilgili zararlı etkiler bildirilmemekle beraber bu dönemde yine de hekim önerisi ile kullanılır. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza  veya eczacınıza  danışınız.
Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. VERMİDON’un emziren anne tarafından tedavi edici dozlarda alınması bebek üzerinde bir risk oluşturmaz. Parasetamol az da olsa süte geçtiği için emzirme döneminde hekim önerisi ile kullanılabilir.
Araç ve makine kullanımı
Araç ve makine kullanma üzerine herhangi bir etki göstermesi beklenmez.
VERMİDON’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
VERMİDON rafine şeker içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından çocuğunuzda bazı şekerlere karşı hassasiyet olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü çocuğunuza vermeden Önce doktorunuzla temasa geçiniz.
Bu tıbbi ürün her bir 5 ml’lik ölçeğinde l mmolden (23 mg) daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.
Bu tıbbi ürün propilen glikol içerir. Alkol benzeri semptomlara (belirtilere) neden olabilir.
Bu tıbbi ürün Ponceau 4R içerir. Aşın duyarlılık (alerjik) tepkilerine (reaksiyonlarına) sebep olabilir.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında VERMİDON’un etkisi değişebilir. Çocuğunuz aşağıdaki ilaçları kullanıyorsa lütfen doktorunuza bildiriniz:
• Mide boşalmasında gecikme yaratan ilaçlar (Örn: Propantel vb.)
• Mide boşalmasını hızlandıran ilaçlar (Örn: Metoklopramid gibi)
• Karaciğer enzimlerini uyaran ilaçlar (Örn: Bazı uyku ilaçları, sara hastalığında kullanılan bazı ilaçlar gibi)
• Antibiyotik olarak kullanılan kloramfenikol
• Varfarin ve kumarin türevi antikoagülanlar (kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar)
• Zidovudin (çocuk ve erişkinlerde görülen HIV enfeksiyonlarının (AIDS) tedavi ve önlenmesinde kullanılan bir ilaç)
• Domperidon (bulantı-kusma tedavisinde kullanılır)
• Sarı kantaron (St John’s Wort / Hypericum perforatum) içerikli ilaçlar
• Kolestiramin içerikli ilaçlar (yüksek kolesterol tedavisinde kullanılır)
• Tropisetron ve granisetron içerikli ilaçlar (radyoterapi ve/veya kemoterapi alan hastalarda bulantı ve kusmanın önlenmesi amacıyla kullanılır).
• Diğer ağrı kesicilerle birlikte kullanım
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
3. VERMİDON nasıl kullanılır?
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
3 aylığın altındaki bebeklerde doktor tavsiyesine göre kullanılmalıdır.
4 -11 ay arası bebeklerde 1/2 ölçek
12 – 23 ay arası bebeklerde 3/4 ölçek
2 – 3 yaş arası çocuklarda 1 ölçek
4 – 5 yaş arası çocuklarda 1  1/2 ölçek
6 – 8 yaş arası çocuklarda 2 ölçek
9-10 yaş arası çocuklarda 2  1/2 ölçek
11-12 yaş arası çocuklarda 3 ölçek
Önerilen dozlar her 6 saatte bir, 8-10 mg/kg olacak şekilde ayarlanmalıdır. Ancak, 24 saat süresince 5 dozdan fazla alınmamalı ve doktor tavsiyesi olmadan 3 günden fazla kullanılmamalıdır.
Uygulama yolu ve metodu:
Ağızdan alınır.
Değişik yaş grupları:
Çocuklarda kullanımı: Bkz\ Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar
Yaşlılarda kullanımı: Yaşlı hastalarda ilacın kanda bulunma süresi uzamasına rağmen, özel bir doz ayarlamasına gerek yoktur.
Özel kullanım durumları:
Karaciğer ve böbrek yetmezliğiniz varsa VERMİDON kullanmayınız.
Eğer VERMİDON’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
Kullanmanız gerekenden daha fazla VERMİDON kullandıysanız:
Doz aşımı durumunda solgunluk, iştahsızlık, bulantı ve kusma, görülen başlıca belirtileridir, ancak bazı durumlarda saatlerce belirti vermeyebilir. Bu nedenle aşırı doz ya da yanlışlıkla ilaç alınması durumunda hemen doktorunuza bildiriniz ya da bir hastaneye başvurunuz. Kısa sürede (akut) yüksek doz alındığında karaciğer hasarına yol açabilir. VERMİDON aşın dozajı hemen tedavi edilmelidir.
VERMİDON’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
VERMİDON’u kullanmayı unutursanız
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
VERMİDON ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler
İlacınızı doktorunuzun söylediği süre zarfınca kullanın. Doktor önerisine uygun biçimde kullanıldığı takdirde herhangi bir olumsuz etki göstermesi beklenmez.
4. Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi VERMİDON’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:
Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.
Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor: Eldeki verilerden tahmin edilemiyor.
Aşağıdakilerden biri olursa VERMİDON’u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
Deri döküntüsü, kaşıntı, egzama, alerjik (aşırı duyarlılıkla ilgili) ödem, yüzde, dilde ve boğazda şişlik (anjiyoödem), yaygın akıntılı döküntüler (akut generalize eksantematöz püstülozis), deride haşlanma görünümüne benzeyen belirtiler (toksik epidermal nekroliz), el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan aşırı duyarlılık (eritema multiforme) Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin
VERMİDON’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Çok yaygın görülen yan etkiler
• Karaciğer enzimleri (ALT) üst sınırının üstünde
Yaygın görülen yan etkiler
• Enfeksiyon (iltihap oluşturan mikrobik hastalık)
• Baş ağrısı
• Baş dönmesi
• Uyuklama
• Uyuşma (Parestezi)
• Üst solunum yolu enfeksiyonu
• Bulantı
• İshal (diyare)
• Hazımsızlık, sindirim bozukluğu (dispepsi)
• Gaza bağlı mide-bağırsakta şişkinlik (flatulans)
• Kann ağrısı
• Kabızlık (Konstipasyon)
• Kusma
• Karaciğer enzimleri (ALT) üst sınırın 1.5 katı
• Yüz ödemi
• Post-ekstraksiyon kanaması (diş çekimi sonrası kanama)
Yaygın olmayan yan etkiler
• Denge bozukluğu
• Mide ve bağırsakta kanamalar (gastrointestinal kanama)
• Periferik ödem (el ve ayak bileği gibi yerlerde ödem)
• Post-toksillektomi kanaması (bademcik ameliyatı sonrası kanama)
Seyrek görülen yan etkiler
• Deri döküntüsü
• Kurdeşen (ürtiker) Kaşıntı
• Yaygın akıntılı döküntüler (akut generalize eksantematöz püstülozis)
• Deride haşlanma görünümüne benzeyen belirtiler (toksik epidermal nekroliz)
• El, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan aşın duyarlılık (eritema multiforme)
• Alerjik ödem
• Yüzde, dilde ve boğazda şişlik (Anjiyoödem)
• Genellikle grip benzeri belirtilerle başlayan ve ardından sonuç olarak cildin üst katmanının ölerek dökülmesine neden olan cilde yayılan ağrılı kırmızı veya morumsu kızarıklıklar ve içi sıvı dolu kabarcıkların oluşması (Stevens-Johnson sendromu)
• Ciltte lekeler (kızanklık) ve şekilli lezyonlann ateşli yada ateşsiz olarak görülmesi (erupsiyon)
Çok seyrek görülen yan etkiler
• Agranulositoz (vücutta ani ve sık gelişebilen tehlikeli bir lökopeni (akyuvar sayısının azalması))
• Trombositopeni (kan pulcuğu (pıhtılaşmada görev alan kan hücrelerinde) azalma)
• Purpura (iğne başı şeklinde kırmızı morarmalar)
• Ateş
• Asteni (kronik yorgunluk)
Sıklığı bilinmeyen yan etkiler
• Bronko spazm (akciğerde nefes darlığına yol açacak astım benzeri belirtiler)
• Anafilaktik şok (El, ayak, yüz ve dudakların şişmesi ya da özellikle boğazda nefes darlığına yol açacak şekilde şişmesi)
• Alerji testi pozitif
• İmmün trombositopeni (kan pulcuğu (pıhtılaşmada görev alan kan hücreleri) sayısında
azalma)
• Parasetamolün terapötik dozlannı takiben nefrotoksik etkileri yaygın değildir. Uzun süreli uygulamada papiller nekroz bildirilmiştir.
Yan etkilerin raporlanması
Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da O 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
5. VERMİDON’un saklanması
VERMİDON’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra VERMİDON’u kullanmayınız.
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz VERMİDON’u kullanmayınız.

 

Yorum Yap