VENTAVİS 10 mcg/ml nebulizatör için çözelti 

İloprost trometamol adlı etken maddeyi içinde bulunduran VENTAVIS 10 mcg/ml nebulizatör için çözelti sırasıyla; Kan ve Kan Yapıcı Organlar, Antitrombotikler, Platelet agregasyon inhibitörleri ve iloprost şeklinde sınıflandırılmış olup, B01AC11 ATC koduyla İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundaki ruhsatlı ilaçlar arasında yer alır. Eczaneden normal reçeteyle temin edebileceğiniz VENTAVIS, BAYER TÜRK KİMYA SANAYİ firmasının ürünüdür .

VENTAVIS için kısa bilgilendirme ve prospektüs belgeleri (Endikeleri, VENTAVIS ne ilacıdır; VENTAVIS’e başlamadan önce uyulması gerekenler, VENTAVIS dozajı; kullanımının emziren veya hamile olanlarda uygun olup olmadığı; etkileşme, sakıncaları; faydaları, saklama koşulları; VENTAVIS Ampul kullanım şekli; yan etkileri, istenmeyen-yan etkilerde yapılacaklar ve tavsiyeler gibi VENTAVIS 10 mcg nebulizatör çözeltisi ile ilgili bilinmesi gereken hususlar)

VENTAVIS 10 mcg Nebulizatör İçin Çözelti İçeren Ampul’e ait Kullanım Talimatı (ilaç prospektüsü)

VENTAVİS 10 mcg nebulizatör için çözelti kullanma talimatı (ilaç prospektüsü)

VENTAVIS 10 mcg Nebulizatör İçin Çözelti İçeren Ampul’e ait Kullanım Talimatı (ilaç prospektüsü)

VENTAVİS 10 mcg nebulizatör için çözelti kısa ürün bilgisi

Akciğer damarlarını genişletici etkisi olan İloprost trometamol(VENTAVIS 10 mcg), pulmoner hipertansiyonda; platelet agregasyon inhibitörü, antitrombotik

tedaviye başlama 2,5 mcg doz; devam dozu 5 mcg

Kontrendikeleri: İloprost alerjisi, kalp yetmezliği, kararsız angina, akciğerde ödem, ritim düzensizliği, miyokard enfarktüsü, kalp kapak ve kasında fonksiyon  bozukluğu, geçici iskemik atak, mide veya bağırsak ülseri, kafa içi kanama,

Etkileşim:steroid olamayan antienflamatuvarlar, heparin,  defibrotid,  glikoprotein IIb / IIIa antagonistleri,klopidogrel, pentoksifilin, asetilsalisilik asit, kumarin antikoagülanları,

VENTAVIS hamilelikte C kategorisinde; hamileler ve emzirenler hekime danışmadan kullanmamalıdırlar.

VENTAVIS kullanırken, karın ağrısı, nefes almada güçlük, kurdeşen, yüzde, dudaklarda, dilde ve boğazda şişlik gibi bir durumda hekiminizi bilgilendiriniz.

Yan etki: çene kaslarında kasılma, göğüste ağrı, periferal ödem, öksürme, taşikardi, damar genişlemesi, yüzde kızarıklık, boğaz ve dilde tahriş, mide bulantısı, cilt döküntüsü, çarpıntı, nefes darlığı, diyare, sersemlik, kusma

Hekiminiz VENTAVIS’i nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Yanlış kullanım ve talimat dışı uygulamalar hastalığın seyrini olumsuz yönde  etkiler. VENTAVIS’i size verilen dozlardan daha fazla kullanmayınız. Tedavi sürecinde lütfen hekiminizin direktiflerine uyunuz.

Yorum Yap