VELETRI 0,5 MG INFUZYONLUK COZELTI HAZIRLAMAK ICIN TOZ (1 FLAKON)

Endikasyon Bilgisi :

Veletri 0,5 mg İnfüzyonluk Çözelti Hazırlamak İçin Toz, kanın pıhtılaşmasını durduran ve kan damarlarını genişleten prostaglandinler adlı bir ilaç grubuna ait epoprostenol adlı etken maddeyi içinde bulundurur. Pulmoner arteriyel hipertansiyon (bir akciğer hastalığı) tedavisinde etki gösterir. Bu hastalıkta
akciğerlerde kan damarlarındaki basınç yüksektir. Veletri, kan damarlarını, akciğerlerdeki kan basıncını
düşürecek şekilde genişletir. Ayrıca böbrek diyalizi sırasında kanın pıhtılaşmasını önlenmesinde kullanılır.

 

Veletri 0,5 mg İnfüzyonluk Çözelti Hazırlamak İçin Toz Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar :

Veletri, cam flakonlarda toz halde kullanıma sunulmaktadır. Kullanım öncesinde bu tozun bir sıvıda çözündürülmesi gerekir. Böbrek diyalizi sırasında kanın pıhtılaşmasını önlemek için kullanılır. i.v ilaç, doz başına 1 mmol’ün altında sodyum (23 mg) içerir. i.v ilaç sadece intravenöz yoldan sürekli infüzyon yaparak uygulanmalıdır. Bunu yaparken infüzyon pompası ile santral venöz kateter arasında sadece 0.22 mikronluk filtre bulunan bir uzatma setinin kullanılması gerekir. Uzatma seti ve bütünleşik filtre en geç 48 saatte bir değiştirilmelidir. Enfeksiyon riskini azaltmak için ilacın sulandırılması ve uygulanması sırasında ve düzenli
kateter bakımında temizlik kurallarına uyun. Flakonların hepsi tek kullanımlıktır. Kullanılmayan çözeltileri atın.
—Alınması gerekenden daha fazla Veletri® (i.v epoprostenol) alındığı takdirde;
•Çok fazla ilaç kullanıldığı veya verildiği düşünüldüğünde acilen hekim ile iletişime geçilmelidir. Doz aşımı semptomları arasında başağrısı, mide bulantısı, kusma, hızlı kalp atımı, hararet veya karıncalanma ya da bayılacakmış gibi hissetme (baygınlık hissi/baş dönmesi) olabilir.
—İlacın alınması unutulduğu takdirde; unutulan dozu telafi etmek için iki doz birden alınmamalıdır.
Veletri tedavisi aşama aşama durdurulmalıdır. Tedavi çok çabuk durdurulursa, baş dönmesi, zayıflık hissi ve solunum güçlükleri gibi ciddi yan etkiler yaşanabilir. İnfüzyon pompasıyla ya da kateterle ilgili, bu tedaviyi durduran ya da engelleyen sorunlar yaşandığı durumlarda hemen yedek pompa kullanılmalı ve ilgili hekimle görüşülmelidir. Bu ilacın kullanımıyla ilgili herhangi bir başka soru varsa, ilgili hekim ile görüşülmelidir.
—Veletri tedavisinin kan basıncı ve kalp atım hızı üzerindeki etkisi
•Bu tedavi kalbin daha hızlı veya daha yavaş atmasına neden olabilir. Ayrıca kan basıncı düşebilir. Bu tedavi alınırken kalp atım hızı ve kan basıncı düzenli olarak kontrol edilmelidir.
Düşük kan basıncı semptomları arasında baş dönmesi ve bayılma bulunur. Bu semptomlar yaşandığı takdirde ilgili hekim ile temasa geçilmelidir.
İlaç hazırlama alanının temizliği
•Çalışma alanı ve malzemelerde oluşan kontaminasyon (kirlenme), intravenöz ilaç tedavisi alan bireylerde enfeksiyon riskini artırabilir. Enfeksiyonu önlemeye yardımcı olması için ilacı hazırlayacağınız alanı anti-bakteriyel dezenfektan ıslak mendil ile temizleyerek steril bir çalışma yüzeyi oluşturun. iv ilaç ve ekipmanlarla birlikte temiz bir ortam sağlanabilmesi için malzemeleri yerleştirebileceğiniz steril bir örtü temin edin. Başlamadan önce ellerinizi, bileklerinizi ve kollarınızın alt kısmını anti-bakteriyel sıvı sabun ve suyla iyice yıkayın. Yıkadığınız yerleri kağıt havluyla iyice kurulayınız ve musluğu kapatmak için kağıt havlu kullanın. Daha sonra, hazırlık öncesinde ellerinizi anti-bakteriyel jel ile ovuşturun. İşlemi tamamlamadan önce çalıştığınız alanı terketmek durumunda kalırsanız, geri döndüğünüzde ellerinizi mutlaka yeniden iyice yıkayıp kurulayın ve jel sürün. Kullanılan tüm ekipmanlar veya kullanılmayan ilaçlar güvenli bir şekilde ortadan kaldırılmalıdır. Çalıştığınız alanı temiz tutarak enfeksiyonu önleyin. Anti-bakteriyel ıslak mendil ve el jelinin yanı sıra başlamadan önce gerekli malzemelerin hepsinin çalışma alanınızda olduğundan emin olun.
—İnfüzyon Yolunun Bakımı:
• Enfeksiyon oluşumunun önlenmesi için, intravenöz (iv) yani damar yolu ile çevresindeki deri yüzeyinin temiz ve
kuru tutulması son derece önemlidir.
• Doktorunuz veya hemşireniz damar yolu ve çevresinin nasıl temiz tutulacağını sizegösterecektir. Onların talimatlarını dikkatle takip etmeniz önemlidir.
• İnfüzyon hattı ve çevresindeki bölgeye dokunmadan önce ellerinizi su ve anti-bakteriyal sabunla yıkamalı veya alkol bazlı el bezi kullanarak temizlemelisiniz. Eldiven kullanımı, el hijyeni gerekliliğini ortadan kaldırmaz.1
• İnfüzyon hattında kan olduğunu veya hattın tıkandığını fark ederseniz veya infüzyon hattı yerinden çıkarsa derhal ilgili sağlık profesyoneli ile iletişime geçilmelidir.
• İnfüzyon hattının yerinden çıkmasına neden olabilecek hareketlerden (sargı bezinesürtünme) kaçınılmalıdır. Kateter ve tüplere yetkililer dışında kimse dokunmamalıdır.
—Kateter Bakımı
•Damara takılı olan kateteri ve vücuda giriş yerini temiz tutmak çok önemlidir, aksi takdirde enfeksiyona  yakalanılabilir. Ayrıca pompanın ilaç verme rezervuarının (kaset) değişimiyle ilgili tüm talimatların dikkatli bir şekilde takip edilmesi ve enfeksiyon riskini azaltmak için daima filtreli uzatma setinin kullanılması gerekmektedir.

—Gebelik ve emzirme : Hamilelik, emzirme, hamile olma ihtimali ve bebek yapılması planlandığında semptomlar gebelik sırasında kötüleşebileceğinden bu ilaç alınmadan önce hekim görüşü alınmalıdır.
—Araba ve makine kullanımı : Tedavinin araba veya makina kullanma becerileri üzerinde etkisi olabilir. Hasta kendini iyi hissedene kadar araba veya makine kullanmamalıdır.
—Veletri tedavisi kademeli olarak bırakılmalıdır, tedavisi hiç bir şekilde hekim ile görüşülmeden aniden bırakılmamalıdır.

 

Veletri 0,5 mg İnfüzyonluk Çözelti Hazırlamak İçin Toz ‘un Diğer ilaçlarla etkileşimi

  1. Reçetesiz olarak alınanlar dahil son zamanlarda başka herhangi bir ilaç alınması durumunda ilgili hekime söylenmelidir. Bazı ilaçlar Veletri (i.v epoprostenol) tedavisinin etki gösterme şeklini etkileyebilir veya yan etki yaşama olasılığını artırabilir. Veletri tedavisi ile aynı zamanda alındığında başka bazı ilaçların etki şeklini etkileyebilir. Bunlar şu ilaçlardır: Yüksek basıncı tedavi etmede kullanılan ilaçlar; kan pıhtılarını önlemede veya çözündürmede kullanılan ilaçlar; enflamasyon veya ağrı tedavisi ilaçları; Digoksin (kalp hastalığı tedavisinde kullanılır). Bu ilaçların herhangi biri alınıyorsa ilgili hekime söylenmelidir.

 

Veletri 0,5 mg İnfüzyonluk Çözelti Hazırlamak İçin Toz’ un Kullanım Şekli :

Veletri, sadece intravenöz yolla sürekli infüzyon için endikedir. Veletri‘ nin uzun süreli infüzyonu santral venöz kateter yoluyla uygulanmalıdır. Tedavi yalnızca pulmoner arteriyel hipertansiyon tedavisinde deneyimli bir doktor tarafından başlatılmalı ve izlenmelidir. Doktorunuz Veletri’yi hangi dozda ve ne şekilde almanız
gerektiğine karar verecektir. Size verilen miktar kilonuza ve hastalığınızın tipine bağlıdır. Tedaviye verdiğiniz yanıta göre dozunuz artırılabilir veya azaltılabilir. Doktorunuz tarafından size uygun doz belirlendiğinde, doza göre hazırlayacağınız ilacın flakon sayısı değişecektir.

• Aşağıda belirtilen enfeksiyonlardan ve olası tıkanmalardan korunmak için infüzyon yolu ve çevresi her gün kontrol edilmelidir.
– İlgili bölgede kızarıklık, kırmızı çizgiler, şişme, sıcaklık, yanma, hassasiyet veya ağrı
– İnfüzyon yolundaki akış hızında yavaşlama veya sızıntı (kanlı,sarımsı veya berrak),
–İnfüzyon yolunda enfeksiyon gelişmesi halinde ateş yükselmesi ve titreme görülebilir.
İnfüzyon yolunda enfeksiyon olduğundan şüphelendiğiniz takdirde derhal ilgili sağlık profesyoneli ile irtibata geçilmelidir.

•Kateter Bölgesinin Bakımı
–Kateter bölgesinin kapanması için steril gazlı bez veya steril, şeffaf, yarı geçirgen pansuman materyali kullanılmalıdır.
–Kateter bölgesindeki pansuman materyali nemlendiği veya kirlendiğinde değiştirilmelidir.
–Kateter bölgesinde gazlı bezli pansuman varsa 2 günde bir; şeffaf pansuman varsa en az 7 günde bir
değiştirilmelidir.
–Yeni takılan kateter bölgesindeki pansuman,giriş bölgesi iyileşene kadar en fazla haftada bir kez değiştirilmelidir.
–Kateter takılmadan önceve kıyafet değişimi sırasında cilt uygun bir antiseptik ile dezenfekte edilmelidir.
–Topikal merhem veya kremler, mantar enfeksiyonlarına neden olabileceği için kateterin giriş bölgesinde kullanılmamalıdır.

 

Veletri 0,5 mg İnfüzyonluk Çözelti Hazırlamak İçin Toz’ un Yan Etkileri :

Tüm ilaçlarda olduğu gibi bu ilaç da bazı yan etkilere neden olabilir. Aşağıdaki yan etkilerden birinin yaşanması durumunda ilgili hekimle görüşün. Bu yan etkiler kanda enfeksiyon veya düşük kan basıncı ya da ciddi kanama belirtisi olabilir: Kalbin daha hızlı atması, göğüste ağrı olması veya nefes darlığı Özellikle ayakta
dururken baş dönmesi veya bayılma hissi ateşlenmeler ve ürpermeler.
Bayan hastalar için: daha sık ve uzun süreli adet kanamaları
Yukarıda yer alanlar dahil her türlü yan etki konusunda ilgili hekim bilgilendirilmelidir. Eğer tedavi evde uygulanıyorsa ilacın nasıl hazırlandığı ve nasıl kullanılması gerektiği gösterilmiş olmalıdır.

Veletri’ nin Saklanması

Saklama seçenekleri
Haftalık hazırlama seçeneği: 2˚C ile 8˚C arası saklamak üzere hazırlanan tam olarak seyreltilmiş kasetleri
buzdolabında en fazla 8 güne kadar muhafaza edebilirsiniz.
Önemli Güvenlilik Bilgisi
İlacı  enjeksiyon amaçlı %0.9 sodyum klorür kullanarak sadece belirtildiği şekilde sulandırın. İlacı uygulama öncesinde veya uygulama sonrasında diğer enjekte edilebilir ilaçlar veya çözeltilerle karıştırmayın. İlacı dondurmayın veya doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.

 

İlaç Etken Maddesi: Epoprostenol Sodyum’dur.
İlaç Marka İsmi: Veletri 0,5 mg İnfüzyonluk Çözelti Hazırlamak İçin Toz

Yorum Yap