VASOSERC BID Tablet

Endikasyon Bilgisi :

İlacın etken maddesi Betahistin dihidroklorür‘ dür. VASOSERC BID 24 mg Tablet, iç kulağın kan dolaşımını düzenleyen, sıvı basıncını azaltan bir ilaçtır. VASOSERC BID, iç kulak ile ilgili bulantı ve kusmanın da eşlik ettiği şiddetli baş dönmesi nöbetleri (Vertigo), işitme zorluğu veya işitme kaybı ve kulak çınlaması belirtileri ile karakterize meniere hastalığı tedavisinde kullanılmaktadır.

VASOSERC BID 24 mg Tablet Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar :

 1. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez.
 2. VASOSERC BID, iç kulaktaki kan dolaşımını düzenleyerek, basınç birikimini azaltır.
 3.  Tedaviye erken dönemde başlamanız, hastalığın ilerlemesinin ve hastalığın ileri dönemlerinde oluşabilecek işitme kaybının  önlenmesi açısından önemlidir.
 4. Tedavinin iyi etkilerini görmeye başlamanız birkaç haftayı bulabilir, en iyi  sonuçlar bir kaç aylık tedaviden sonra görülür. İlacınızı düzenli bir şekilde atlamadan kullanınız.
 5. Eğer önceden geçirilmiş mide ve bağırsak ülseri rahatsızlığınız varsa veya bronşiyel astımınız (nefes darlığı) ya da böbrek üstü bezi tümörünüz olduğu söylendiyse bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza durumunuzu söyleyiniz.
 6. •18 yaşından küçük hastalarda kullanılmamalıdır.
 7. Hamilelik ve emzirme dönemlerinde bu ilacın kullanılıp kullanılmayacağı henüz kesinlik kazanmamıştır. Bu durumda doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

 

VASOSERC BID 24 mg Tablet‘ in Kullanım Şekli :

 1. Doktorunuz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince mutlaka doktorunuzun direktiflerine uyunuz. Yanlış kullanım ve talimat dışı uygulamalar hastalığın seyrini olumsuz etkiler, sağlığınıza zarar verir.
 2. İlacınızı yemek öncesi veya sonrası ya da yemeklerle birlikte alabilirsiniz.  Tok karnına alınması ilacın midenize  zarar verme riskini azaltır.
 3. Yetişkinlerde günlük önerilen doz: Doktor tarafından başka türlü önerilmediği takdirde günde 2 defa 1 tablet (24 mg lık) önerilir.
 4. İlacınızı her gün aynı saatlerde almaya özen gösteriniz.

 

İlacın Olası  Yan Etkileri :

 1. Karın ağrısı, nefes almada güçlük, kurdeşen, yüzde, dudaklarda, dilde ve boğazda şişlik gibi bir durumda acilen doktorunuzu bilgilendiriniz.
 2. Hafif  derecede mide şikayetleri görülebilir.

 

İlaç Etken Maddesi: Betahistin dihidroklorür
İlaç Marka İsmi: VASOSERC BID 24 mg Tablet

VASOSERC BID 24 mg Tablet (ilaç prospektüsü, nedir ne için kullanılır, nasıl kullanılır, kullanmadan önce dikkat edilmesi hususlar, yan etkileri)

VASOSERC BID tablet
Ağızdan alınır.
Etkin madde: Her bir tablette, 24 mg betahistin dihidroklorür.
Yardımcı maddeler: Mannitol (E 421),mikrokristalin selüloz, koloidal silisyum dioksit,talk ve su
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
Bu Kullanma Talimatında :
1. VASOSERC BID nedir ve ne için kullanılır?
2. VASOSERC BID’yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. VASOSERC BID nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. VASOSERC BID’nin saklanması
Başlıkları yer almaktadır.
1.VASOSERC BID nedir ve ne için kullanılır ?
VASOSERC BID blister içinde 30 ve 60 tablet olarak ambalajlanmış beyaz, yuvarlak bombeli tablettir.
VASOSERC BID etkin madde olarak betahistin dihidroklorür içerir. Meniere hastalığında kullanılır. Meniere hastalığı aşağıdaki üç ana belirti ile tanımlanır.
– Bulantı ve kusmanın eşlik ettiği şiddetli baş dönmesi nöbetleri
– İşitme kaybı veya işitme zorluğu
– Kulak çınlaması
İç kulakla ilgili baş dönmesi belirtilerinin tedavisinde kullanılmaktadır.
2. VASOSERC BID’yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
VASOSERC BID’yi aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer betahistin dihidroklorüre veya VASOSERC BID’nin herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) var ise kullanmayınız.
VASOSERC BID’yi aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
Feokromositoma (adrenal bezlerin tümoral oluşumu) veya bronşiyal astım hastası iseniz VASOSERC BID ile tedaviniz sırasında doktorunuz tarafından dikkatle izlenmeniz gerekir.
Midede ülser hikayeniz varsa tedavinizde gerekli önlemler alınmalıdır.
“Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”
VASOSERC BID’nin yiyecek ve içecek ile kullanılması
VASOSERC BID’yi, tercihen yemeklerle birlikte alabilirsiniz.
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Kesinlikle gerekmedikçe hamilelik döneminde kullanmayınız. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. VASOSERC BID’nin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Bu nedenle doktorunuz ilacın sizin için önemini, emzirmenizin yararları ve bebeğinize olası risklerine karşı değerlendirmelidir.
Araç ve makine kullanımı
Araştırmalar VASOSERC BID’nin araç ve makine kullanma yeteneği üzerine etkisi olmadığını göstermiştir.
VASOSERC BID’nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
İçeriğinde bulunan mannitol nedeniyle hafif derecede laksatif etkisi olabilir.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
VASOSERC BID’nin diğer ilaçlarla etkileşimi bilinmemektedir.
Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
3. VASOSERC BID nasıl kullanılır ?
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar :
• VASOSERC BID’nin yetişkinler için önerilen günlük dozu günde 2 defa 1 tablettir.
• Tedaviye vereceğiniz cevaba göre dokorunuz VASOSERC BID’nin dozunu size göre ayarlayacaktır.
• Hastalığınızdaki iyileşme sadece birkaç haftalık tedavi sonrasında gözlenebildiği gibi, en iyi sonuçlar bazen tedavinizin birkaç ayından sonra elde edilebilir.
• Hastalık başladığı andan itibaren yapılan tedavinin hastalığın ilerlemesini ve/veya hastalığın daha ileri dönemlerinde oluşan işitme kaybını önlediğine dair bulgular mevcuttur.
• Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.
Uygulama yolu ve metodu:
• Sadece ağızdan kullanım içindir.
• Tabletler tercihen yemeklerle birlikte alınmalıdır.
Değişik yaş grupları :
Çocuklarda kullanımı :
Etkinliği ve güvenliği açısından yeterli düzeyde veri bulunmadığından, VASOSERC BID’nin,
18 yaşın altındaki çocuklarda kullanılması önerilmemektedir.
Yaşlılarda kullanımı :
Yetişkinlerde VASOSERC BID dozunun ayarlanmasına gerek yoktur.
Özel kullanım durumları :
Böbrek/Karaciğer yetmezliği :
Böbrek veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda VASOSERC BID dozunun ayarlanmasına gerek yoktur.
Eğer VASOSERC BID’nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
Kullanmanız gerekenden daha fazla VASOSERC BID kullandıysanız
VASOSERC BID’den kullanmanız gerekenden fazla kullanmışsanız, aşağıdaki semptomlar görülebilir: Baş ağrısı, yüzde kızarıklık, kalp atım sayısında artma, tansiyon düşmesi, nefes almada zorluk, yutkunmada güçlük.
VASOSERC BID’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
VASOSERC BID’yi kullanmayı unutursanız
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
VASOSERC BID ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler
Yapılan klinik araştırmalarda, VASOSERC BID ile tedavinin sonlandırılmasından sonra herhangi bir etki gözlenmemiştir.
4. Olası yan etkiler nelerdir ?
Tüm ilaçlar gibi VASOSERC BID’nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz :
Çok nadir olarak, deri aşırı duyarlık reaksiyonları, özellikle deride döküntü, kaşıntı, kurdeşen rapor edilmiştir. Bazı vakalarda hafif derecede mide şikayetleri gözlenmiştir. Bu şikayetler, doz azaltımı veya ilacın yemek sırasında alınması ile kaybolabilir.
‘Bunlar VASOSERC BID’nin hafif yan etkileridir.’
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
5. VASOSERC BID’nin saklanması
VASOSERC BID’yi çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
25 0C’nin altında, oda sıcaklığında ve nemden koruyarak saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra VASOSERC BID’yi kullanmayınız.

8 Yorum

 1. Kerim 5 Mart 2016
 2. Ali Kurnaz 25 Kasım 2017
  • Beti 27 Ocak 2018
   • Hikmet 2 Mart 2020
 3. deniz 4 Ekim 2018
 4. Özgür 24 Ocak 2019
 5. Hikmet 2 Mart 2020
 6. Ali 26 Nisan 2021

Yorum Yap