Vasoserc 16 mg Tablet

Endikasyon Bilgisi :

İlacın etken maddesi Betahistin dihidroklorür‘ dür. Vasoserc 16 mg Tablet, iç kulağın kan dolaşımını düzenleyen, sıvı basıncını azaltan bir ilaçtır. Vasoserc, iç kulak ile ilgili bulantı ve kusmanın da eşlik ettiği şiddetli baş dönmesi nöbetleri (Vertigo), işitme zorluğu veya işitme kaybı ve kulak çınlaması belirtileri ile karakterize meniere hastalığı tedavisinde kullanılmaktadır.

 

Vasoserc 16 mg Tablet Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar :

 1. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez.
 2. Vasoserc, iç kulaktaki kan dolaşımını düzenleyerek, basınç birikimini azaltır.
 3.  Tedaviye erken dönemde başlamanız, hastalığın ilerlemesinin ve hastalığın ileri dönemlerinde oluşabilecek işitme kaybının  önlenmesi açısından önemlidir.
 4. Tedavinin iyi etkilerini görmeye başlamanız birkaç haftayı bulabilir, en iyi  sonuçlar bir kaç aylık tedaviden sonra görülür. İlacınızı düzenli bir şekilde atlamadan kullanınız.
 5. Eğer önceden geçirilmiş mide ve bağırsak ülseri rahatsızlığınız varsa veya bronşiyel astımınız (nefes darlığı) ya da böbrek üstü bezi tümörünüz olduğu söylendiyse bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza durumunuzu söyleyiniz.
 6. •18 yaşından küçük hastalarda kullanılmamalıdır.
 7. Hamilelik ve emzirme dönemlerinde bu ilacın kullanılıp kullanılmayacağı henüz kesinlik kazanmamıştır. Bu durumda doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

 

Vasoserc 16 mg Tablet‘in Kullanım Şekli :

 1. Doktorunuz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince mutlaka doktorunuzun direktiflerine uyunuz. Yanlış kullanım ve talimat dışı uygulamalar hastalığın seyrini olumsuz etkiler, sağlığınıza zarar verir.
 2. İlacınızı yemek öncesi veya sonrası ya da yemeklerle birlikte alabilirsiniz.  Tok karnına alınması ilacın midenize  zarar verme riskini azaltır.
 3. Yetişkinlerde günlük önerilen doz: Doktor tarafından başka türlü önerilmediği takdirde günde 3 defa yarım veya 1 adet 16 mg lık tablet  önerilir.
 4. İlacınızı her gün aynı saatlerde almaya özen gösteriniz.

 

İlacın Olası  Yan Etkileri :

 1. Karın ağrısı, nefes almada güçlük, kurdeşen, yüzde, dudaklarda, dilde ve boğazda şişlik gibi bir durumda acilen doktorunuzu bilgilendiriniz.
 2. Hafif  derecede mide şikayetleri görülebilir.

 

İlaç Etken Maddesi: Betahistin dihidroklorür
İlaç Marka İsmi: Vasoserc 16 mg Tablet

Vasoserc 16 mg Tablet (ilaç prospektüsü, nedir ne için kullanılır, nasıl kullanılır, kullanmadan önce dikkat edilmesi hususlar, yan etkileri)

VASOSERC tablet
Ağızdan alınır.
Etkin madde: Her bir tablet 16 mg  betahistin dihidroklorür içerir.
Yardımcı maddeler: Mannitol (E421), Mikrokristalin selüloz, Polyplasdone XL, Sitrik Asit Monohidrat, Talk, Stearik Asit, Aerosil 200, Deiyonize Su
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice
okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
Bu Kullanma Talimatında :
1. VASOSERC nedir ve ne için kullanılır?
2. VASOSERC’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. VASOSERC nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. VASOSERC’in saklanması
Başlıkları yer almaktadır.
1.VASOSERC nedir ve ne için kullanılır ?
VASOSERC, etkin madde olarak 16 mg betahistin dihidroklorür içeren blister içinde 30 tablet olarak ambalajlanmış tablettir.
VASOSERC “histamin benzeri ” bir ilaçtır.
Meniere hastalığının tedavisinde kullanılır. Meniere hastalığının belirtileri aşağıdakileri içerir:
– Baş dönmesi (vertigo) ve bulantı veya kusma
– Kulak çınlaması
– İşitme kaybı veya işitme zorluğu
Baş dönmesi, dengenizi kontrol eden iç kulağınızın bir bölümünün uygun şekilde çalışmamasından kaynaklanır ( “vestibular vertigo” olarak adlandırılır.)
VASOSERC, iç kulağınızdaki kan akışını destekleyerek etki gösterir. Bu şekilde basınç birikmesi azalır.
VASOSERC sadece yetişkinlerde kullanılmaktadır.
VASOSERC’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
• Betahistin dihidroklorüre veya VASOSERC’in herhangi bir başka bileşenine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) var ise,
• Doktorunuz size (feokromositoma olarak adlandırılan) böbreküstü bezi tümörünüzün olduğunu söylediyse.
Yukarıdakilerden herhangi birisi sizin için geçerliyse, bu ilacı kullanmayınız. Emin değilseniz,
VASOSERC’i kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
VASOSERC’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
İlacı kullanmadan önce doktorunuzla aşağıdakilerin sizin için geçerli olup olmadığını kontrol ediniz:
• mide ülseriniz varsa veya geçirdiyseniz
• astımınız varsa
“Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.” Doktorunuz VASOSERC kullandığınız zaman sizi daha yakından izlemek isteyebilir.
VASOSERC’in yiyecek ve içecek ile kullanılması
VASOSERC’i, yemekle birlikte veya yemeklerden bağımsız olarak alabilirsiniz. Ancak,
VASOSERC hafif mide problemlerine yol açabilir (4. Bölümde listelenmiştir).
VASOSERC’in yemekle birlikte alınması mide problemlerinin azalmasına yardımcı olabilir.
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. VASOSERC’in anne karnındaki bebeği etkileyip etkilemediği bilinmemektedir:
• Eğer hamile kalırsanız veya hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız VASOSERC’i
kullanmayı durudurunuz ve doktorunuza söyleyiniz.
• Hamileyseniz, doktorunuz gerekli olduğuna karar vermediği sürece VASOSERC’i
kullanmayınız. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. VASOSERC’in insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.
• VASOSERC kullanıyorsanız doktorunuz aksini söylemediği sürece emzirmeyiniz.
Araç ve makine kullanımı
VASOSERC’in araç ve makine kullanma yeteneğinizi etkilemesi beklenmez.
Ancak hatırlanmalıdır ki, VASOSERC ile tedavi edilmenize sebep olan hastalığınız (Meniere
Hastalığı veya Vertigo) başınızın dönmesine veya kusmanıza sebep olabilir ve araç ve makine kullanma yeteneğinizi etkileyebilir.
VASOSERC’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler Mannitol (E 421) içermektedir. Dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız doktor veya eczacınıza söyleyiniz:
• Anti-histaminikler – bunlar teorik olarak VASOSERC’in etkisini azaltabilir. Ayrıca, VASOSERC de, anti-histaminiklerin etkisini azaltabilir.
• Monoamin-oksidaz inhibitörleri (MAOI’ler) – depresyon veya Parkinson hastalığını tedavi etmek için kullanılır. Bunlar, VASOSERC’in etkisini arttırabilir.
Yukarıdakilerden herhangi birisi sizin için geçerliyse (veya emin değilseniz) VASOSERC’i kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
3. VASOSERC nasıl kullanılır ?
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar :
VASOSERC’i doktorunuzun size söylediği şekilde kullanınız. Emin olmadığınız durumlarda doktor veya eczacınıza danışınız.
• İlacı kullanmaya devam ediniz. İlacın etkisini göstermeye başlaması zaman alabilir. Hastalığınızdaki iyileşme sadece birkaç haftalık tedavi sonrasında gözlenebildiği gibi, en iyi sonuçlar bazen tedavinizin birkaç ayından sonra elde edilebilir.
• Tedavinize erken dönemde başlanması durumunda, hastalığın ilerlemesinin ve/veya hastalığın daha ileri dönemlerinde oluşan işitme kaybının önlediğine dair bulgular mevcuttur.
• Tedaviye vereceğiniz cevaba göre dokorunuz VASOSERC’in dozunu size göre ayarlayacaktır. Normal doz, günde 3 kez, bir veya iki adet VASOSERC tablettir. (48 mg betahistin dihidroklorür) fazla kullanılmamalıdır.Eğer günde bir tabletten daha fazla alıyorsanız, tabletlerinizi gün içine eşit olarak yayınız. Örneğin, sabah bir tablet ve akşam bir tablet almak gibi.
Tabletlerinizi her gün aynı saatte almaya çalışınız. Bu, vücudunuzda sabit miktarda ilaç olmasını sağlayacaktır. Ayrıca aynı saatte almanız, ilacı almanızı hatırlamanıza yardımcı olacaktır.
Uygulama yolu ve metodu:
• Tabletinizi su ile yutunuz.
• Tabletinizi, yemekle birlikte veya yemeklerden bağımsız olarak alabilirsiniz. Ancak,
VASOSERC hafif mide problemlerine yol açabilir (4. Bölümde listelenmiştir).
VASOSERC’in yemekle birlikte alınması mide problemlerinin azalmasına yardımcı olabilir.
Değişik yaş grupları :
Çocuklarda kullanımı :
Etkinliği ve güvenliği açısından yeterli düzeyde veri bulunmadığından, VASOSERC’in, 18 yaşın altındaki çocuklarda kullanılması önerilmemektedir.
Yaşlılarda kullanımı :
Bu hasta grubunda klinik çalışma verisi sınırlı olmakla birlikte, yaygın pazarlama sonrası deneyim bu hasta popülasyonunda doz ayarlaması gerekmediğini ileri sürmektedir.
Özel kullanım durumları :
Böbrek/Karaciğer yetmezliği :
Bu hasta gruplarında klinik çalışma verisi bulunmamakla birlikte, pazarlama sonrası deneyime göre bu hasta popülasyonlarında doz ayarlamasına gerek olmadığı görülmektedir.
Eğer VASOSERC’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
Kullanmanız gerekenden daha fazla VASOSERC kullandıysanız
VASOSERC ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
Eğer kullanmanız gerekenden daha fazla VASOSERC kullandıysanız, bulantınız olabilir, uykulu hissedebilirsiniz veya mide ağrınız olabilir. Doktorunuza danışınız.
VASOSERC’i kullanmayı unutursanız
Eğer ilacı almayı unutursanız, unuttuğunuz dozu atlayınız. Bir sonraki dozunuzu normal zamanında alınız.
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
VASOSERC ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler
Kendinizi daha iyi hissetmeye başlasanız bile, doktorunuza danışmadan VASOSERC kullanmayı bırakmayınız.
Eğer bu ilacın kullanımına ilişkin ilave sorularınız varsa doktor veya eczacınıza danışınız.
4. Olası yan etkiler nelerdir ?
Tüm ilaçlar gibi, VASOSERC ’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Çalışmalarda, aşağıdaki istenmeyen etkiler, şu sıklıklarda görülmüştür: Çok yaygın ( > 1/10);
Yaygın ( >1/100 – < 1/10); Yaygın olmayan ( >1/1.000 – < 1/100); Seyrek (>1/10.000 – <
1/1.000) ; Çok seyrek (< 1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).
Aşağıdakilerden biri olursa, VASOSERC’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
Aşağıdaki yan etkilerin görülme sıklığı bilinmemektedir:
• Alerjik reaksiyonlar. Belirtileri aşağıdakileri içerebilir:
– kırmızı veya yumrulu deri döküntüsü ya da iltihaplanmış kaşıntılı deri
– yüzünüzün, dudaklarınızın, dilinizin veya boynunuzun şişmesi
– kan basıncınızda düşme
– bilinç kaybı
– nefes almada zorluk
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin VASOSERC’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:
Yaygın (10’da 1’den az kişide görülür):
• bulantı
• hazımsızlık (dispepsi)
• baş ağrısı
Sıklığı bilinmeyen:
• kusma, mide ağrısı, karın şişmesi, şişkinlik gibi hafif mide problemleri.
VASOSERC’i yiyeceklerle birlikte almanız mide problemlerinin azalmasına yardımcı olabilir.
Bunlar VASOSERC’ in hafif yan etkileridir.
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
5. VASOSERC’in Saklanması
VASOSERC ’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 0C’nin altında, oda sıcaklığında ve nemden koruyarak saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra VASOSERC ’i kullanmayınız.

Yorum Yap