UNIRETIC 15/25 mg Film Kaplı Tablet

Moeksipril ve hidroklorotiyazid adlı etken maddeyi içinde bulunduran UNIRETIC 15/25 mg, sırasıyla; Kalp Damar Sistemi, Renin-Anjiyotensin Sistemi, Renin-Anjiyotensin Sistemine Etki Eden Ajanlar, ACE İnhibitörleri Kombinasyonları, ACE İnhibitörleri ve Diüretikler, moeksipril + hidroklorotiazid şeklinde sınıflandırılmış olup, C09BA13 ATC koduyla İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundaki ruhsatlı ilaçlar arasında yer alır. Eczaneden normal reçeteyle temin edebileceğiniz UNIRETIC, ADEKA İLAÇ SANAYİ firmasının ürünüdür.

UNIRETIC için kısa bilgi ve prospektüs belgeleri (Endikeleri, UNIRETIC ne ilacıdır; ilaca başlamadan önce uyulması gerekenler, UNIRETIC dozajı; kullanımının emziren veya hamile olanlarda uygun olup olmadığı; etkileşme, sakıncaları; faydaları, saklama koşulları; UNIRETIC kullanım şekli; UNIRETIC’in yan etkisi, istenmeyen-yan etkilerde yapılacaklar ve tavsiyeler gibi UNIRETIC 15/25 mg ile ilgili bilinmesi gereken hususlar)

UNIRETIC 15/25 mg Film Kaplı Tablet Kullanma Talimatı (ilaç prospektüsü)

UNIRETIC 15-25 mg Film Kaplı Tablet Kullanma Talimatı (ilaç prospektüsü)

UNIRETIC 15/25 mg Film Kaplı Tablet Kısa Ürün Bilgisi

UNIRETIC 15-25 mg Film Kaplı Tablet Kısa Ürün Bilgisi

İlacın etken maddesi moeksipril ve hidroklorotiyazid (UNIRETIC 15/25 mg)  esansiyel hipertansiyonda; diüretik, ADE inhibitörü, antihipertansif

günde 1 tablet (sabah)

UNIRETIC, hamilelikte D kategorisindedir, emzirenler hekime danışmadan kullanmamalıdırlar.

Kontrendikeleri: aşırı duyarlılık, kardiyomiyopati, anüri, böbrek yetmezliği, Aliskiren kullanan diyabet ve böbrek hastaları, gebelik, kalp kapağında ve ana atardamarda daralma, ağır karaciğer hastalığı.

UNIRETIC de dahil hekimle görüşmeden rastgele ilaç almaktan sakınınız. Hekiminiz UNIRETIC’i nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Yanlış kullanım ve talimat dışı uygulamalar hastalığın seyrini olumsuz yönde  etkiler. Tedavi sürecinde lütfen hekiminizin direktiflerine uyunuz.

Yorum Yap