UMAN ALBUMIN 20 G/100 ML 50 ML IV İNFÜZYON İÇIN ÇÖZELTI İÇEREN FLAKON

Endikasyon Bilgisi:

İlacın etken maddesi insan kanından elde edilen albümin adlı plazma proteinidir. UMAN ALBUMIN 20 G/100 ML 50 ML IV İNFÜZYON İÇIN ÇÖZELTI İÇEREN FLAKON, hacim yetersizliğinin gösterildiği kan hacim dolaşımının yenilenmesi ve korunması gibi aşağıdaki durumlarda uygundur:
1) Kronik karaciğer hastalarında (Child sınıflandırılmasına göre CHILD-C grubunda olup massif refrakter asiti olan ve kan albumin düzeyi < 2 g/dL olarak saptanan),
2) Asit varlığında karın zarı iltihabı (spontan bakteriyel peritonit) gelişen hastalarda tedaviye yardımcı olarak,
3) Plazmaferez ve plazma değişimi sırasında kan albumin düzeyinden bağımsız olarak,
4) Kemik iliği naklinde (kök hücre transplantasyonu) ve karaciğer damarlarında meydana gelen daralma durumlarında (veno oklüzif hastalık),
5) Septik şok tablosunda kristalloid sıvı resüsitasyonuna yanıt vermeyen ve kan albumin düzeyi < 2 g/dL olan yoğun bakım hastalarında,
6) Pediyatrik yaş grubundaki hastalarda böbrek hastalığı (nefrotik sendrom) ve kan albumin düzeyi ≤2 g/dL olan ve beraberinde akciğerde su toplanması (plevral efüzyon), asit, akciğer ödemi semptom ve bulguları olan pediyatrik hastalarda,
7) Gebelik zehirlenmesinde (toksemisinde); kan albumin düzeyi ≤2 g/dL olan olgularda (preklampsi ve eklampsi tablolarında),
8) İlaç veya cerrahi gelişim sonucunda yumurtalıkların aşırı uyarılması (iatrojenik over hiperstimülasyon) (OHSS) sendromunda; albumin plazma düzeyi ≤2 g/dL altında olan ve beraberinde akciğerde su toplanması (plevral efüzyon), asit, akciğer ödemi
semptom ve bulgularında,
9) Hastanede yatan şeker hastalığına (diyabet) bağlı gelişen böbrek hastalarında görülen (diyabetik nefropatili hastalarda) sınıf IV kalp yetmezliğinde, tedaviye yanıtsız ödem ve kan hacmi düşüklüğü varlığında, (hipervolemide), kan albumin düzeyi ≤2,5 g/dL olduğunda diüretik tedaviye yardımcı olarak kısa süreli kullanılabilir.


İlaç Marka İsmi: UMAN ALBUMIN 20 G/100 ML 50 ML IV İNFÜZYON İÇIN ÇÖZELTI İÇEREN FLAKON
İlaç ruhsat sahibi: Kedrion Betaphar Biyofarmasötik İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Meşrutiyet Mah. Konur Sokak No: 50/4 Bakanlıklar Çankaya/Ankara
Tel: 312 – 419 15 27-Faks: 312 – 419 66 30
UMAN ALBUMIN sırasıyla; KAN VE KAN YAPICI ORGANLAR, KAN VE PERFÜZYON SOLÜSYONLARI, Kan ve kan ürünleri, human albumin olarak sınıflandırılmış şekilde,  B05AA01x1 ATC koduyla İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundaki ruhsatlı ilaçlar arasında yer alır. Eczaneden mor reçeteyle alabileceğiniz UMAN ALBUMIN’in üretimini Kedrion S.p.A. – Kedrion S.p.A. – Loc. Bolognana, 55027 Gallicano (Lucca), İtalya yapar, ruhsatı da Kedrion Betaphar Biyofarmasötik İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir. UMAN ALBUMIN kullanma talimatı (ilaç prospektüsü) ve UMAN ALBUMIN’e ait kısa bilgi (ne ilacıdır; ilaca başlamadan önce bilinmesi gerekenler; kullanımının emziren veya hamile olanlarda uygun olup olmadığı;  ilaç etkileşimi, kontrendikeleri; saklama koşulları; uygulama biçimi; dozaj bilgileri; istenmeyen (yan) etkilerde yapılacaklar ve tavsiyeler)

UMAN ALBUMIN kullanma talimatı
UMAN ALBUMIN'e ait kısa bilgi

Yorum Yap