TİLANTA 90 mg Film Kaplı Tablet

Tikagrelor adlı etken maddeyi içinde bulunduran TİLANTA 90 mg Film Kaplı Tablet, sırasıyla; Kan ve kan yapıcı organlar, Antitrombotikler, Platelet agregasyon inhibitörleri ve tikagrelor şeklinde sınıflandırılmış olup, B01AC24 ATC koduyla İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundaki ruhsatlı ilaçlar arasında yer alır. Eczaneden normal reçeteyle temin edebileceğiniz TİLANTA, ABDİ İBRAHİM İLAÇ  SANAYİ  firmasının ürünüdür.

TİLANTA 90 mg için kısa bilgi ve prospektüs belgeleri (Endikeleri, TİLANTA ne ilacıdır; ilaca başlamadan önce uyulması gerekenler, TİLANTA dozajı; kullanımının emziren veya hamile olanlarda uygun olup olmadığı; etkileşme, sakıncaları; faydaları, saklama koşulları; TİLANTA kullanım şekli; TİLANTA yan etkisi, istenmeyen-yan etkilerde yapılacaklar ve tavsiyeler gibi TİLANTA Film Tablet ile ilgili bilinmesi gereken hususlar)

TİLANTA 90 mg Film Kaplı Tablet’e ait Kullanım Talimatı (ilaç prospektüsü)

TİLANTA 90 mg Film Kaplı Tablet'e ait Kullanım Talimatı (ilaç prospektüsü)

TİLANTA 90 mg Film Kaplı Tablet’in Kısa Ürün Bilgisi

TİLANTA 90 mg Film Kaplı Tablet'in Kısa Ürün Bilgisi

Endikasyon bilgisi: İlacın etken maddesi tikagrelor (TİLANTA 90 mg), miyokard infarktüsü tedavisinde; antitrombotik

2×1

TİLANTA, hamilelikte C kategorisindedir, emzirenler hekime danışmadan kullanmamalıdırlar.

TİLANTA Kontrendikeleri: atazanavir, ritonavir ,nefazodon ve klaritromisin gibi CYP3A4 inhibitörleri ile beraber kullanmak, intrakraniyal hemoraji, tikagrelor alerjisi, aktif kanama, karaciğer bozukluğu

TİLANTA Yan etkileri; Test sonuçlarında kanda ürik asit seviyesinde yükselme, kan hastalığına bağlı kanama ve nefes darlığı, düşük tansiyon, görmede bulanıklık, baş dönmesi, sersemlik hali, senkop (bayılma), mide ülseri, hazımsızlık, mide bulantısı, baş dönmesi, ciltte morarıklık, döküntü, kaşıntı, eklemlerde şişme ve ağrı, ishal, kabızlık, diş eti kanaması, burun kanaması, solunum sisteminde veya idrar yollarında kanama.

TİLANTA 90 mg tablet de dahil hekimle görüşmeden rastgele ilaç almaktan sakınınız. Hekiminiz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Yanlış kullanım ve talimat dışı uygulamalar hastalığın seyrini olumsuz yönde  etkiler. TİLANTA’yı size verilen dozlardan daha fazla kullanmayınız. Tedavi sürecinde lütfen hekiminizin direktiflerine uyunuz.

Yorum Yap