şiddetli ağrıların dindirilmesinde kullanılan ilaçlar: