LEODEX PLUS ne için kullanılır:

LEODEX PLUS Jel

Endikasyon Bilgisi : İlacın etken maddesi Deksketoprofen trometamol, Tiyokolşikosid‘dir. LEODEX PLUS Jel, ağrı kesici, iltihap giderici ve kas gevşetici bir ilaçtır. Ağrı, iltihap …