STAGE 20 mg film tablet

STAGE 20 mg için kısa bilgi ve prospektüs belgeleri (Endikeleri, STAGE ne ilacıdır; ilaca başlamadan önce uyulması gerekenler, STAGE dozajı; kullanımının emziren veya hamile olanlarda uygun olup olmadığı; etkileşme, sakıncaları; faydaları, saklama koşulları; kullanım şekli;  istenmeyen-yan etkilerde yapılacaklar ve tavsiyeler gibi STAGE 20 mg hakkında bilinmesi gereken hususları kapsar.)

STAGE 20 mg film tablet kullanma talimatı (ilaç prospektüsü)

STAGE 20 mg film tablet kullanma talimatı (ilaç prospektüsü)

STAGE 20 mg film tablet kısa ürün bilgisi

STAGE 20 mg film tablet kısa ürün bilgisi

Endikasyon bilgisi: rosuvastatin kalsiyum adlı etken maddeyi içinde bulunduran STAGE 20 mg, yüksek kolesterol tedavisinde, damar sertleşmesi, felç, kalp krizi gibi kardiyovasküler olayların engellenmesinde; kolesterol düşürücü, HMG-KoA redüktaz inhibitörü.

başlangıç günde 5-10 mg, maks. 40 mg kullananlar takip edilmeli.

Hamilelikte X kategorisindedir, emzirme döneminde hekime danışmadan kullanılmaz.

Etkileşim: Taşıyıcı proteinlerin inhibitörleri, proteaz inhibitörleri, oral kontraseptifler, fibratlar antiasitler, gemfibrozil ve diğer fibratlar , eritromisin, ezetimib.

Kontrendikeleri: böbrek işlevlerinde yetersizlik, aşırı duyarlılık,  alkol bağımlılığı, kas hastalığı, asya kökenlilik, hipotiroidizm siklosporin ya da fibratlarla beraber kullanım, emzirme, gebelik.

Yan etkisi: Kas ağrısı, güç kaybı, mide bulantısı, kabızlık, baş ağrısı

STAGE 20 mg film tablet, sırasıyla; Kalp Damar Sistemi, Lipid Metabolizmasına Etkili İlaçlar, HMG CoA redüktaz inhibitörleri ve rosuvastatin şeklinde sınıflandırılmış olup, C10AA07 ATC koduyla İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundaki ruhsatlı ilaçlar arasında yer alır. Eczaneden normal reçeteyle temin edebileceğiniz STAGE 20 mg, ABDİ İBRAHİM İLAÇ SANAYİ firmasının ürünüdür.
STAGE 20 mg da dahil hekimle görüşmeden rastgele ilaç almaktan sakınınız. Hekiminiz STAGE ‘i nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Yanlış kullanım ve talimat dışı uygulamalar hastalığın seyrini olumsuz yönde  etkiler. Tedavi sürecinde lütfen hekiminizin direktiflerine uyunuz. STAGE’i size verilen dozlardan daha fazla kullanmanız rahatsızlığınızda daha çabuk bir iyileşme sağlamaz. STAGE ilaç ile tedaviniz yalnızca hekiminizin  kararıyla değiştirilmeli veya son verilmelidir.

Yorum Yap