SPRAMAX 3 MIU Tablet

SPRAMAX 3 MIU  için kısa bilgi ve prospektüs pdf belgeleri (endikasyonu, SPRAMAX ne ilacıdır; ilaca başlamadan önce bilinmesi gerekenler; kullanımının emziren veya hamile olanlarda uygun olup olmadığı;  ilaç etkileşimi, sakıncaları; saklama koşulları; uygulama biçimi; dozaj bilgileri; istenmeyen-yan etkilerde yapılacaklar ve tavsiyeler) aşağıdadır.

SPRAMAX 3 MIU Tablet kullanma talimatı (ilaç prospektüsü)
SPRAMAX 3 MIU Tablet kullanma talimatı (ilaç prospektüsü)

SPRAMAX 3 MIU Tablet kısa ürün bilgisi
SPRAMAX 3 MIU Tablet kısa ürün bilgisi

  1. İlaç Marka İsmi: SPRAMAX 3 MIU Film Kaplı Tablet
  2. Endikasyon Bilgisi: Spiramisin adlı etken maddeyi içinde bulundurur. SPRAMAX, vücutta hastalığa yol açan duyarlı bakterilerle  savaşır ve hastalığın kontrol altına alınmasında etkili rol oynar. Üst solunum yolları, bronşlar, ağız içi enfeksiyonu, hamilelilerde toksoplazmoz enfeksiyonu, non-gonokoksik üretrit, deri enfeksiyonu ve romatoid ateşlenmelerinde; antibiyotik olarak.
  3. SPRAMAX DOZAJI: 2 kez 3 MIU (12 saat aralıkla)
  4. SPRAMAX kontrendikeleri: makrolid antibiyotiklere alerji, ergotamin kullanımı.
  5. Hamilelikte C kategorisindedir ve SPRAMAX kullanımı sırasında bebek emzirilmemelidir.
  6. SPRAMAX etkileşimi: kardiyak glikozidler, karbidopa.
  7. SPRAMAX yan etkisi: deride geçici karıncalanma hissi, gastrointestinal şikayetler, cilt döküntüsü. tat almada değişiklik.
  8. SPRAMAX de dahil olmak üzere hekimle görüşmeden rastgele ilaç almaktan sakınınız. Hekiminiz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi sürecinde lütfen hekiminizin direktiflerine uyunuz. SPRAMAX ilaç ile tedaviniz yalnızca hekiminizin  kararıyla değiştirilmeli veya son verilmelidir.
  9. SPRAMAX sırasıyla, Antienfektifler, Sistemik Antibakteriyeller, Makrolidler, Linkozamidler ve streptograminler, Makrolidler ve Spiramisin olarak sınıflandırılmış şekilde, J01FA02 ATC koduyla İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundaki ruhsatlı ilaçlar arasında bulunur. Eczaneden normal reçeteyle alabileceğiniz SPRAMAX, HELBA İlaç firmasının ürünüdür.

Yorum Yap