SİVETA Saşe

Endikasyon Bilgisi :

Ürünün etken maddesi Aspartam (40 mg)’dır. SİVETA Saşe, şeker tadında kalorisiz bir tatlandırıcıdır. tatlandırıcı etkisi şekerden yaklaşık 200 kat daha güçlüdür. 1 adet saşe, 2 kahve kaşığı toz şeker veya 2 adet küp kesme şekerin tatlılığını sağlar. SİVETA Saşe’nin verdiği kalori sıfıra yakındır. SİVETA saşe şeker (sakkaroz) alınmasının sakıncalı olduğu durumlarda tatlandırıcı amaçla kullanılır.

 

SİVETA Saşe hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar :

 1.  Ürünün etken maddesine karşı bir alerjiniz var ise; bu ilacı kullanmanız önerilmez.
 2. Sodyum glutamat ile aspartik asit aditif sinir uyarıcı etki gösterdiklerinden, diyetlerinde gramla ölçülen miktarda sodyum glutamat alan çocukların besinlerine SİVETA saşe eklenmemelidir.
 3. İçeriğinde bulunan laktoz nedeniyle nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lapp laktoz yetmezliği ya da glikoz-galaktoz malabsorpsiyon problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.
 4. 1 yaşın altındaki bebeklerde kullanılmamalıdır.
 5. SİVETA, tüm soğuk ve sıcak içeceklerde (kaynatıldıktan sonra ilave edilmelidir) tatlandırıcı olarak kullanılır. Uzun süreli kaynatmalarda tatlandırıcı özelliğini kaybeder.
 6. Uzun süreli kaynatılacaksa aspartam, diketopiperazine dönüştüğünden ve tatlandırma kapasitesi kaybolduğundan fırında pişen gıdalarda kullanılmamalıdır.
 7. Fenilalanin içerdiğinden fenilketonürili hastalarda (özellikle çocuklar) kullanılmamalıdır.
 8. Hamilelik  dönemi ve emzirme dönemlerinde hekime danışmadan kullanmayınız. Süt veren annelerde ve hamile kadınlarda kullanılmak isteniyorsa hekim önerisiyle kullanılabilir.

 

SİVETA Saşe’nin Kullanım Şekli :

 1. Hekimle görüşmeden rastgele ilaç almaktan sakınınız. Hekiminiz bu  ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince lütfen hekiminizin direktiflerine uyunuz.
 2. SİVETA Saşe, tüm soğuk ve sıcak içeceklerde kaynatıldıktan sonra ilave edilmelidir.
 3. 1 Adet Siveta 40 mg saşenin tatlandırma gücü 2 kesme şeker ya da 2 çay kaşığına eşdeğerdir. İstenen tada göre, bir veya daha fazla saşe olarak ayarlanabilir. Günlük doza dikkat etmek koşuluyla ihtiyaç duyulduğunda kullanılır. Kabul edilebilir günlük tüketimi günde kg başına 40 mg’dır (kg başına 1 Siveta 40 mg saşe).
 4. SİVETA saşe ağızda acılık bırakmaz, sakarin ihtiva etmez.

 

SİVETA Saşe’nin Olası Yan Etkileri

 1. Karın ağrısı, soluk alıp vermede güçlük, ürtiker(kurdeşen), yüzde, dudaklar, dil ve boğazda şişlik gibi bir durumda acilen hekiminizi bilgilendiriniz.
 2. SİVETA Saşe’nin hafif yan etkileri: Nadir olarak dışkı kıvamında değişme ve adet periyodunda farklılık kaydedilmiştir.

 

Ürün Etken Maddesi: Aspartam
Ürün Marka İsmi: SİVETA Saşe
Prospektüsü, kullanım talimatı ve SİVETA ‘ya ait kısa ürün bilgileri (ne ilacıdır; ilaca başlamadan önce bilinmesi gerekenler; kullanımının emziren veya hamile olanlarda uygun olup olmadığı;  etkileşimi, kontrendikeleri; saklama koşulları; uygulama biçimi; dozaj bilgileri; istenmeyen (yan) etkilerde yapılacaklar ve tavsiyeler)

SİVETA Saşe kullanma talimatı
Ağız yoluyla kullanılır.
Her bir saşe 40 mg aspartam etken maddeyi içerir. Yardımcı madde olarak Laktoz (inek sütü kaynaklı) ve kolloidal silikon dioksit içerir.
1. SİVETA nedir ve ne için kullanılır?
2. SİVETA’yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. SİVETA nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. SİVETA’nın saklanması
Başlıkları yer almaktadır.
1. SİVETA nedir ve ne için kullanılır?
SİVETA Saşe bir kutuda 20 saşe içermektedir. Beyaz veya hafif krem beyazı renkte toz
görümündedir.
SİVETA Saşe 40 mg aspartam içerir. Aspartam şeker tadında kalorisiz bir tatlandırıcıdır.
Aspartam, tatlandırıcı etkisi şekerden yaklaşık 200 kat daha güçlü olan bir maddedir. Bir saşe
SİVETA, iki kahve kaşığı toz şeker veya küp kesme şekerin tatlılığını sağlar. Bir saşenin
verdiği kalori sıfıra yakındır (0,2 kal).
20 adet içi plastik kaplı alüminyum şaselerde kullanma talimatı ile birlikte sunulmaktadır.
SİVETA saşe şeker (sakkaroz) alınmasının sakıncalı olduğu durumlarda tatlandırıcı amaçla
kullanılır.
2. SİVETA Saşe’yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
SİVETA’yı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
 Fenilalanin içerdiğinden fenilketonürili hastalarda (özellikle çocuklar) kullanılmamalıdır.
 Bebeklerde ve hamilelerde kullanılmamalıdır.
 Aspartama karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kesinlikle kullanılmamalıdır.
 Ürünün içeriğindeki maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen
bireylerde kullanılmamalıdır.
 Sodyum glutamat ile aspartik asid aditif sinir uyarıcı etki gösterdiklerinden, diyetlerinde
gramla ölçülen miktarda sodyum glutamat alan çocukların besinlerine SİVETA saşe
eklenmemelidir.
 Gebelik döneminde kullanılmamalıdır.
SİVETA Saşe’yi aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
Eğer;
 Uzun süreli kaynatılacaksa aspartam, diketopiperazine dönüştüğünden ve SİVETA
Saşe’nin tatlandırma kapasitesi kaybolduğundan fırında pişen gıdalarda kullanılmamalıdır.
 Çocuklar 1 yaşından küçük ise kullanılmamalıdır.
 Süt veren annelerde kullanılmak isteniyorsa doktor tavsiyesi ile kullanılabilir.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen
doktorunuza danışınız.
SİVETA Şase’nin yiyecek ve içecek ile kullanılması:
Tüm soğuk ve sıcak içeceklerde (kaynatıldıktan sonra ilave edilmelidir) tatlandırıcı olarak
kullanılır.
Uzun süreli kaynatmalarda tatlandırıcı özelliğini kaybeder.
Hamilelik
Hamilelik döneminde kullanımı ile ilgili yeterli bilgi bulunmamaktadır. Hamilelerde
kullanılmamalıdır.Emzirme döneminde kullanımı ile ilgili yeterli bilgi bulunmamaktadır.
Süt veren annelerde doktor tavsiyesi ile kullanılabilir.
Araç ve makine kullanımı üzerine olumsuz etkisi olabilecek bir bilgiye rastlanamamıştır.
SİVETA’nın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
SİVETA laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı
dayanıksızlığınız (intolerans) olduğu söylenmişse, bu ürünü almadan önce doktorunuzla
temasa geçiniz.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı ile ilgili yeterli veri bulunmamaktadır.
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda
kullandınız ise lütfen hekiminize bilgi veriniz.
3. SİVETA Saşe nasıl kullanılır?
Bir SİVETA 40 mg saşenin tatlandırma gücü 2 kesme şeker ya da 2 çay kaşığına eşdeğerdir.
İstenen tada göre, bir veya daha fazla saşe olarak ayarlanabilir. Günlük doza dikkat etmek
koşuluyla ihtiyaç duyulduğunda kullanılır. Kabul edilebilir günlük tüketimi günde kg başına
40 mg’dır (kg başına 1 Siveta 40 mg saşe).
Tüm soğuk ve sıcak içeceklerde (kaynatıldıktan sonra ilave edilmelidir) tatlandırıcı olarak
kullanılır.
Değişik yaş grupları:
Aspartam ile çocuklarda yaygın klinik çalışma yapılmamıştır. Fenilketonürili çocuklarda
aspartam kullanımından kaçınılmalıdır.
Yaşlılarda kullanım:
Yaşlılarda kullanımı için özel bir bilgi bulunmamaktadır.
Özel kullanım durumları:
Kronik böbrek yetmezliği olan diyabetik hastalarda güvenli olduğu sonucuna varılmıştır.
Karaciğer yetmezliği ile ilgili klinik veriye rastlanamamıştır.
Eğer SİVETA Saşe’nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa; hekiminizle görüşünüz.
Kullanmanız gerekenden daha fazla SİVETA Şase kullandıysanız: Bu gibi durumlarda destekleyici tedavi uygulanır..
4. Olası yan etkiler nelerdir?
Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı
veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde, vücutta yaygın kızarıklık ve döküntü,
anafilaktik şok (şoka kadar ilerlemiş aşırı duyarlılık durumu); eğer bu alerjik reaksiyonlardan biri olursa, SİVETA’yı kesiniz ve hiç vakit kaybetmeden hekiminize bildiriniz ya da bir sağlık kurumuna gidiniz.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:
Çok seyrek:
 Dışkı kıvamında değişme
 Adet periyodunda farklılık
Bunlar SİVETA’nın hafif yan etkileridir.
5. SİVETA Saşe’nin saklanması
SİVETA Saşe’yi  30°C’nin altında oda sıcaklığında, çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra SİVETA’yı kullanmayınız.
Eğer ürün ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz SİVETA’yı kullanmayınız.
Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik
Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.
Ruhsat sahibi: HÜSNÜ ARSAN İLAÇLARI A.Ş
80670 Maslak-İSTANBUL
Üretim yeri: BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.
80670 Maslak-İSTANBUL

Yorum Yap