SIMPONI 50 mg/0,5 ml Enj. Çöz. İçeren Kull. Hazır Enjektör

SIMPONI 50 mg için kısa bilgi ve prospektüs belgeleri (Endikeleri, SİMPONİ Enjektör ne ilacıdır; ilaca başlamadan önce uyulması gerekenler, SIMPONI dozajı; kullanımının emziren veya hamile olanlarda uygun olup olmadığı; etkileşme, sakıncaları; faydaları, saklama koşulları; kullanım şekli; istenmeyen-yan etkilerde yapılacaklar ve tavsiyeler gibi SIMPONI 50 mg/0,5 ml Enj. Çöz. İçeren Kull. Hazır Enjektör hakkında bilinmesi gereken hususları kapsar.)

SIMPONI 50 mg-0,5 ml Enj. Çöz. İçeren Kull. Hazır Enjektör kullanma talimatı (ilaç prospektüsü)

SIMPONI 50 mg-0,5 ml Enj. Çöz. İçeren Kull. Hazır Enjektör kullanma talimatı (ilaç prospektüsü)

SIMPONI 50 mg-0,5 ml Enj. Çöz. İçeren Kull. Hazır Enjektör kısa ürün bilgisi

SIMPONI 50 mg-0,5 ml Enj. Çöz. İçeren Kull. Hazır Enjektör kısa ürün bilgisi

Endikasyon bilgisi: golimumab etken maddesini içinde bulunduran SİMPONİ Enjektör, romatoid artrit, Psöriyatik artrit, Ankilozan spondilit,    ülseratif kolit ve Poliartiküler jüvenil idiyopatik artritte; TNF blokeri

SIMPONI 50 mg/0.5 ml Enjektör sırasıyla; Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar, İmmünosüpresanlar,  Tümor nekrozis faktör alfa (TNF-α) inhibitörleri ve  golimumab şeklinde sınıflandırılmış olup, L04AB06 ATC koduyla İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundaki ruhsatlı ilaçlar arasında bulunur. Eczaneden normal reçeteyle temin edebileceğiniz SIMPONI Enjektör, MERCK SHARP DOHME İLAÇLARI firmasının ürünüdür.
SİMPONİ de dahil olmak üzere hekimle görüşmeden rastgele ilaç almaktan sakınınız. Hekiminiz SİMPONİ’ yi  nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Yanlış kullanım ve talimat dışı uygulamalar hastalığın seyrini olumsuz yönde  etkiler. Tedavi sürecinde lütfen hekiminizin direktiflerine uyunuz. SİMPONİ ilaç ile tedaviniz yalnızca hekiminizin  kararıyla değiştirilmeli veya son verilmelidir.
SİMPONİ’ yi verilen dozlardan daha fazla kullanmanız rahatsızlığınızda daha çabuk bir iyileşme sağlamaz. Ayrıca SİMPONİ’ yi  bırakmanız gerektiği söylendiği halde ısrarla devam etmeyi uzattığınız takdirde ilacın sağlığınız üzerinde ciddi zararları olur.

Yorum Yap