SIMPONI 50 mg/0.5 ml PEN Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Kullanıma Hazır Kalem  

SIMPONI için kısa bilgi ve prospektüs belgeleri (Endikeleri, SİMPONİ ne ilacıdır; ilaca başlamadan önce uyulması gerekenler, SIMPONI dozajı; kullanımının emziren veya hamile olanlarda uygun olup olmadığı; etkileşme, sakıncaları; faydaları, saklama koşulları; kullanım şekli; istenmeyen-yan etkilerde yapılacaklar ve tavsiyeler gibi SIMPONI 50 mg PEN Enj. Çöz. İçeren Kalem hakkında bilinmesi gereken hususları kapsar.)

SİMPONİ 50 mg PEN Enj. Çöz. İçeren Kalem kullanma talimatı (ilaç prospektüsü)

SİMPONİ 50 mg-PEN Enj. Çöz. İçeren Kalem kullanma talimatı (ilaç prospektüsü)

SİMPONİ 50 mg PEN Enj. Çöz. İçeren Kalem kısa ürün bilgisi

SİMPONİ 50 mg PEN Enj. Çöz. İçeren Kalem kısa ürün bilgisi

Endikasyon bilgisi: Golimumab etken maddesini içinde bulunduran SİMPONİ, romatoid artrit, Psöriyatik artrit, Ankilozan spondilit,    ülseratif kolit ve Poliartiküler jüvenil idiyopatik artritte; TNF blokeri

SIMPONI 50 mg/0.5 ml PEN Kalem sırasıyla; Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar, İmmünosüpresanlar,  Tümor nekrozis faktör alfa (TNF-α) inhibitörleri ve  golimumab şeklinde sınıflandırılmış olup, L04AB06 ATC koduyla İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundaki ruhsatlı ilaçlar arasında bulunur. Eczaneden normal reçeteyle temin edebileceğiniz SIMPONI, MERCK SHARP DOHME İLAÇLARI firmasının ürünüdür.
SİMPONİ de dahil olmak üzere hekimle görüşmeden rastgele ilaç almaktan sakınınız. Hekiminiz SİMPONİ’ yi  nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Yanlış kullanım ve talimat dışı uygulamalar hastalığın seyrini olumsuz yönde  etkiler. Tedavi sürecinde lütfen hekiminizin direktiflerine uyunuz. SİMPONİ ilaç ile tedaviniz yalnızca hekiminizin  kararıyla değiştirilmeli veya son verilmelidir.
SİMPONİ’ yi verilen dozlardan daha fazla kullanmanız rahatsızlığınızda daha çabuk bir iyileşme sağlamaz. Ayrıca SİMPONİ’ yi  bırakmanız gerektiği söylendiği halde ısrarla devam etmeyi uzattığınız takdirde ilacın sağlığınız üzerinde ciddi zararları olur.

Yorum Yap