SEVIKAR 40/10 mg film tablet

SEVİKAR 40/10 mg için kısa bilgi ve prospektüs pdf belgeleri (endikasyon bilgisi, ne ilacıdır; ilaca başlamadan önce bilinmesi gerekenler; kullanımının emziren veya hamile olanlarda uygun olup olmadığı;  ilaç etkileşimi, sakıncaları; saklama koşulları; uygulama biçimi; dozaj bilgileri; istenmeyen-yan etkilerde yapılacaklar ve tavsiyeler) aşağıdadır.

SEVİKAR 40-10 mg kullanma talimatı (ilaç prospektüsü)
SEVİKAR 40-10 mg kullanma talimatı (ilaç prospektüsü)

SEVİKAR 40-10 mg kısa ürün bilgisi
SEVİKAR 40-10 mg kısa ürün bilgisi

  1. İlaç Marka İsmi: SEVIKAR 40/10 mg film tablet
  2. Endikasyon Bilgisi: olmesartan ile amlodipin adlı etken maddeyi içinde bulundurur. SEVIKAR film tablet, yüksek tansiyonda; antihipertansif olarak.
  3. SEVİKAR DOZAJI: günde1x1 tablet.
  4. SEVİKAR kontrendikeleri: alerjik reaksiyonlar, ciddi hepatik yetmezlik.
  5. Hamilelikte D kategorisindedir ve emzirenlerde kullanılmaz.
  6. SEVİKAR Etkileşimi: Lityum içeren ilaçlar, aliskiren, Antiasidler, CYP3A4 inhibitör ve indükleyicileri, Dantrolen, Siklosporin, Takrolimus ve Simvastatin içeren ilaçlar.
  7. Yan etkisi: kanda üre veya kreatin fosfokinaz artışı, ödem, baş dönmesi, senkop, halsizlik.
  8. SEVİKAR da dahil olmak üzere hekimle görüşmeden rastgele ilaç almaktan sakınınız. Hekiminiz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi sürecinde lütfen hekiminizin direktiflerine uyunuz. SEVİKAR ilaç ile tedaviniz yalnızca hekiminizin  kararıyla değiştirilmeli veya son verilmelidir.
  9. SEVİKAR sırasıyla,  Kalp Damar Sistemi, Renin-Anjiyotensin Sistemi, Anjiyotensin II antagonistleri ve kalsiyum kanal blokerleri;  Anjiyotensin II antagonistleri kombinasyonları; olmesartan+amlodipin olarak sınıflandırılmış şekilde, C09DB02 ATC koduyla İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundaki ruhsatlı ilaçlar arasında bulunur. Eczaneden normal reçeteyle alabileceğiniz SEVİKAR 40/10 mg Film Tablet’in üretimini DAIICHI SANKYO İlaç Tic. Ltd, Şti. yapar, ruhsatı da aynı şirkete aittir.

Yorum Yap