SEVİKAR 20/5 mg film tablet

SEVİKAR 20/5 mg için kısa bilgi ve prospektüs pdf belgeleri (endikasyon bilgisi, ne ilacıdır; ilaca başlamadan önce bilinmesi gerekenler; kullanımının emziren veya hamile olanlarda uygun olup olmadığı;  ilaç etkileşimi, sakıncaları; saklama koşulları; uygulama biçimi; dozaj bilgileri; istenmeyen-yan etkilerde yapılacaklar ve tavsiyeler)

SEVİKAR 20-5 mg kullanma talimatı (ilaç prospektüsü)

SEVİKAR 20-5 mg kullanma talimatı (ilaç prospektüsü)

SEVİKAR 20-5 mg kısa ürün bilgisi
SEVİKAR 20-5 mg kısa ürün bilgisi

İlaç Marka İsmi: SEVIKAR 20/5 mg film tablet

Endikasyon Bilgisi: olmesartan ile amlodipin adlı etken maddeyi içinde bulundurur. SEVIKAR film tablet, yüksek tansiyonda; antihipertansif olarak.

SEVİKAR DOZAJI: günde1x1 tablet.

SEVİKAR kontrendikeleri: alerjik reaksiyonlar, ciddi hepatik yetmezlik.

Hamilelikte D kategorisindedir ve emzirenlerde kullanılmaz.

SEVİKAR Etkileşimi:  Lityum içeren ilaçlar, aliskiren, Antiasidler, CYP3A4 inhibitör ve indükleyicileri, Dantrolen, Siklosporin, Takrolimus ve Simvastatin içeren ilaçlar.

Yan etkisi: kanda üre veya kreatin fosfokinaz artışı, ödem, baş dönmesi, senkop, halsizlik.

SEVİKAR da dahil olmak üzere hekimle görüşmeden rastgele ilaç almaktan sakınınız. Hekiminiz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi sürecinde lütfen hekiminizin direktiflerine uyunuz. SEVİKAR ilaç ile tedaviniz yalnızca hekiminizin  kararıyla değiştirilmeli veya son verilmelidir.

SEVİKAR sırasıyla,  Kalp Damar Sistemi, Renin-Anjiyotensin Sistemi, Anjiyotensin II antagonistleri ve kalsiyum kanal blokerleri;  Anjiyotensin II antagonistleri kombinasyonları; olmesartan+amlodipin olarak sınıflandırılmış şekilde, C09DB02 ATC koduyla İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundaki ruhsatlı ilaçlar arasında bulunur. Eczaneden normal reçeteyle alabileceğiniz SEVİKAR 20/5 mg Film Tablet’in üretimini DAIICHI SANKYO İlaç Tic. Ltd, Şti. yapar, ruhsatı da aynı şirkete aittir.

Yorum Yap