SEMPRİBAN 150 mg film tablet

Endikasyon Bilgisi :

İlacın etken maddesi İbandronik Asit Monohidrat’dır. SEMPRİBAN 150 mg film tablet, kemiğin çözünüp azar azar kan dolaşımına karışarak kaybolmasını ve bu şekilde ortaya çıkan kemik kaybını önleyici bir ilaçtır. Kemik sertliğinin azalmasına, kırık oluşma riskine yol açan kemik erimesi hastalığının tedavisinde; kemiklerin güçlenmesini sağlayarak kemik erimesini  önleyici /yavaşlatıcı etki gösterir. SEMPRİBAN, postmenopozal osteoporozlu hastalarda kemik erimesi önlenmesi ve tedavisi için kullanılır. Başta menopoz olmak üzere  hareketsiz yaşam tarzı, düzenli yürüyüş ve egzersiz yapmama, ileri yaş, genetik yatkınlık, aşırı alkol kullanımı, sigara kullanımı, yetersiz beslenmeye bağlı vitamin D ve kalsiyum eksikliği kemik erimesini arttıran etmenlerdir. Yapılmış çalışmalarda ibandronik asit (SEMPRİBAN) kullanımının iskeletin omurga ile ilgili ( vertebral) kırık riskini azalttığı tespit edilmiştir. Non- vertebral ve kalça kırık riski ile ilgili çalışma yapılmamıştır.

 

SEMPRİBAN 150 mg film tablet Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar :

 1. SEMPRİBAN tablet, beyaz renkli, oblong bikonveks biçimlidir. 3 tabletlik blister ambalajlarda sunulmuştur. 1 adet film tablette ibandronik asid (150 mg) bulunur. Tablet içeriği yardımcı madde olarak 271 mg inek sütü kaynaklı laktoz, kollidon CL, kollidon 30, Magnezyum stearat içerir. Tablet kaplama Opadry II 85F18422 Beyaz (PEG, Titanyum Dioksit, Talk ve PVA karışımı) içerir.
 2. İlacın etken maddesine ve yukarıdaki diğer bileşenlerine karşı bir alerjiniz var ise bu ilacı kullanmanız önerilmez.
 3. EMPRİBAN Film Tablet, bifosfonatlar gurubu ilaçlardan biridir. Oral bifosfonatların kullanımı ile yemek borusu kanseri riskinin artabileceğini bildiren bazı çalışmalar bulunmakla birlikte bu ilişki net olarak kanıtlanmamıştır. Bu yüzden, gastroözofageal reflü veya Barett özofagusu hastalığınız var ise: SEMPRİBAN ve benzeri ilaçları kullanmayınız.
 4. Bifosfonatlar gurubu ilaç kullananların bazılarında olağan dışı uyluk kemiği kırıkları görülebilir. Bu kırıklar genellikle hafif bir travma ile ya da travma olmadan da meydana gelebilir.  Bifosfonat kullanan ve uyluk ya da kasık ağrısı ile başvuru yapan hastalar olağan olmayan kırık şüphesi ile değerlendirilmelidir. Bu hastalarda bireysel fayda/zarar durumuna göre tedavinin durdurulması düşünülebilir.
 5. İlacınızı sabah boş mideye alınız;  eğer öğün arasında alacaksanız yemekten 6 sonra almanız gerekmektedir. İlacı içtikten  sonra midenize zarar vermemesi için 1 saat  boyunca yatmayınız, Oturur vaziyette veya ayakta durmanız gerekiyor. Bu süre içerisinde sudan başka hiçbir şey yeyip, içmemelisiniz.
 6. Bu ilaç diyet, egzersiz ve kalsiyum veya vitamin takviyeleri kullanımının oluşturduğu komple bir tedavi programının sadece bir parçasıdır. Diyetinize, ilaç kullanımınıza ve egzersizlerinize sıkı bir şekilde uyunuz.
 7. Çok nadir bazı kişilerde çene kemik kaybı yan etki olarak bildirilmiştir. Çene osteonekrozu’nun belirtileri, çenede ağrı, şişme, diş kaybı, diş eti yaralarının veya enfeksiyonlarının çabuk iyileşmemesidir. Eğer kanser hastasıysanız ya da kemoterapi, radyasyon veya steroid tedavisi gördüyseniz çene osteonekrozu (kemik dokusunun canlılığını yitirmesi)  gelişme olasılığı daha yüksektir.
 8. Eğer kanınızda kalsiyum seviyesinin düşük olması, midede  ve yemek borusunda ülser,  mineral eksikliği,  böbrek hastalığı,  Vitamin D eksikliği ve yutmada zorluk; bunlardan birisi var ise hekimle görüşmeniz gerekmektedir. Bu ilacı kullanmanız uygun olmayabilir.
 9. Bu ilaç hamilelik ve emzirme dönemlerinde kullanılmaz. 18 yaşından küçüklerde de kullanılmamalıdır.

 

SEMPRİBAN 150 mg film tablet’in Kullanım Şekli :

 1. Hekimle görüşmeden rastgele ilaç almaktan sakınınız. Hekiminiz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince lütfen hekiminizin direktiflerine uyunuz. Her ne sebeple olursa olsun ilacınızı tarif edildiği gibi kullanmıyorsanız bunu hekiminize söylemelisiniz. Zira hekiminiz bu ilacın üzerinizde etkisinin olmadığına kanaat getirir ve gereksiz yere tedaviyi değiştirebilir.
 2. İlacınızı bir bardak dolusu suyla beraber boş mideye alınız. İlacı içtikten sonra midenize zarar vermemesi için 1 saat  boyunca yatmayınız ve uzanır vaziyette durmayınız.  Aynı zamanda bu sürede hiçbir şey yememelisiniz.
 3.  SEMPRİBAN, ayda 1 kez 1 adet 150 mg SEMPRİBAN tablet şeklinde kullanılır.

 

İlacın Olası Yan Etkileri

 1. Karın ağrısı , nefes almada güçlük, kurdeşen, yüzde , dudaklarda , dilde ve boğazda şişlik gibi bir durumda hekiminizi bilgilendiriniz.
 2. Sırt bölgesinde ağrı ve tutukluk, karın  boşluğunda ağrı ve yanma; eklem, kemik ve kas ağrısı; ciltte döküntü, mide bulantısı veya ekşime, ishal, midede ülser, yemek borusu ülseri, oniki bağırsak iltihabı ve göğüs ağrısı durumlarında ilacı kesip acilen hekiminizle irtibata geçmelisiniz.

 

İlaç Etken Maddesi: İbandronik Asit Monohidrat
İlaç Marka İsmi: SEMPRİBAN 150 mg film tablet
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundaki ilaç sınıflamasında SEMPRİBAN Tablet, sırasıyla; KAS-İSKELET SİSTEMİ, Kemik yapısını ve mineralizasyonu etkileyen ilaçlar, Bisfosfonatlar ve ibandronik asit olarak sınıflandırılmış şekilde, M05BA06 ATC koduyla yer alır. Eczaneden normal reçeteyle alabileceğiniz bu ilacın üretildiği yer Sanofi İlaç Sanayi ve Tic. A.Şti.’dir. Ruhsatı da aynı şirkete aittir.
— SEMPRİBAN 150 mg film tablet ne ilacıdır; ilaca başlamadan önce bilinmesi gereken konular; emzirme evresinde, hamile olanlarda kullanılır mı;  etkileşim bilgisi ve kontrendikeleri; saklama koşulları; uygulama biçimi; doz bilgileri; istenmeyen (yan) etkilerde yapılması gerekenler; tavsiyeler ile ilgili hekim ve hastaların okuması için hazırlanmış prospektüslerin pdf belgelerinde Sanofi İlaç’ın daha kapsamlı açıklamalarına erişilebilir.

SEMPRİBAN 150 mg film tablet’in ilaç prospektüsü, kullanım talimatı

SEMPRİBAN 150 mg film tablet'in ilaç prospektüsü, kullanım talimatı

SEMPRİBAN 150 mg film tablet’e ait kısa ürün bilgileri
1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI
SEMPRİBAN 150 mg film tablet
2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM
1 adet tablet 150 mg ibandronik aside eşdeğer miktarda ibandronik asit, monosodyum tuzu, monohidrat ihtiva eder.
Yardımcı madde olarak: tablet içeriğinde 271 mg inek sütü kaynaklı laktoz, kollidon 30, kollidon CL ve film kaplamasında: Opadry II 85F18422 Beyaz (PEG, titanyum dioksit, talk ve PVA karışımı) bulunur.
3. FARMASÖTİK FORM: Beyaz, oblong bikonveks film kaplı tabletler
4. KLİNİK ÖZELLİKLER
4.1.SEMPRİBAN’ın Terapötik endikasyonları: kırık riski yüksek postmenopozal kadınlarda kırıkların önlenmesi için osteoporoz (kemik erimesi) tedavisinde endikedir.
4.2.SEMPRİBAN’ın uygulanım şekli ve doz bilgisi:  İlacın önerilen dozu (her ay aynı tarihte olmak üzere ) ayda 1 kez  1 tablet (150 mg) önerilir.
SEMPRİBAN günün ilk yiyecek ya da (içme suyu dışında) günün içilen ilk sıvısından ya da herhangi bir oral yolla alınan ilaç ya da destekleyiciden (kalsiyum dahil olmak üzere) 60 dakika önce alınmalıdır:
• Tabletler hasta otururken ya da dik dururken bir bardak içme suyu ile
bütün halde yutulmalıdır. Hastalar SEMPRİBAN aldıktan sonra 60 dakika süreyle dik
pozisyonda kalmalı, yatmamalıdırlar.
• SEMPRİBAN sadece içme suyuyla alınmalıdır. Bazı maden sularının yüksek kalsiyum
konsantrasyonuna sahip olduklarını ve dolayısıyla SEMPRİBAN’la birlikte
kullanılmaması gerektiği unutulmamalıdır.
• Orofarengeal ülserasyon potansiyeli nedeniyle hastalar tableti çiğnememeli ya da
emmemelidirler.
Günlük alımın yetersiz olduğu durumlarda hastalar destekleyici kalsiyum ve/veya D vitamini
almalıdırlar.
Bir dozun atlanması durumunda, planlanmış olan bir sonraki doz takip eden 7 gün içinde
olmadığı sürece, hastalar bunun farkına varmalarından sonraki sabah bir SEMPRİBAN 150
mg tablet almalıdırlar. Bunun ardından hastalar ayda bir dozlarını başlangıçta belirlenen
tarihte almaya devam etmelidir. Eğer bir sonraki doz takip eden 7 gün içinde ise, hastalar bu
süreyi bekleyip, dozlarını planlanan tarihte almalı ve bunun sonrasında da ilk planlanan
şekilde ayda bir tablet kullanmaya devam etmelidirler. Hastalar aynı hafta içinde iki tablet
almamalıdır.
Osteoporoz tedavisinde bifosfonat kullanımının optimal süresi belirlenmemiştir. Tedavinin
devam gerekliliği, özellikle 5 yıl ya da daha uzun süre kullanım sonrasında, her bir hasta
bazında SEMPRİBAN’ın potansiyel riski ve faydasına bağlı olarak düzenli aralıklarla tekrar
değerlendirilmelidir.
Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:
Böbrek yetmezliği:
Kreatinin klerensi ≥30 mL/dk olan hafif ya da orta derecede böbrek yetmezliği olan hastalarda
doz ayarlaması gerekli değildir.
Kreatinin klerensi 30 mL/dk’nın altındaki hastalarda, klinik deneyimin sınırlı olması
nedeniyle, SEMPRİBAN uygulaması önerilmemektedir.
Karaciğer yetmezliği durumunda dozajda ayarlamaya gerek yoktur.:
Doz ayarlaması gerekli değildir (bkz. Bölüm 5.2).
18 yaşın küçüklerde SEMPRİBAN’ın güvenlilik ve etkililiği araştırılmamıştır.
4.3.SEMPRİBAN’ın Kontrendikasyonları:
– ibandronata veya ilacın içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine karşı
aşırı duyarlılık gösteren hastalarda SEMPRİBAN kontrendikedir
– Ttedavi edilmeyen hipokalsemisi bulunanlarda kullanımı kontrendikedir. Diğer tüm
bifosfonatlarda olduğu gibi, osteoporoz tedavisinde SEMPRİBAN kullanmaya başlamadan
önce, önceden var olan hipokalsemi tedavi edilmelidir
-Birçok bifosfonatlarda olduğu gibi, özofagus darlığı veya akalazia gibi,
özofagusun boşalmasını geciktiren özofagus anomalilerinde (bkz. bölüm 4.4)SEMPRİBAN kontrendikedir.
– En az 60 dakika ayakta duramayan veya dik oturamayan hastalarda SEMPRİBAN kontrendikedir (bkz. bölüm 4.2 ve 4.4).
4.4. SEMPRİBAN Film Tablet için özel kullanım koşulları ve tedbirler
Femurun atipik kırıkları
Bifosfonat ile tedavi edilen hastalarda atipik bölgelerde (subtrokanterik ve femur şaft) kırıklar
görülebilir. Bu tranvers veya kısa eğik kırıklar, femur boyunca küçük trokanterin hemen
altından suprakondiler bölge üzerine kadar hemen hemen her yerde meydana gelebilir. Bu
kırıklar genellikle travma olmaksızın ya da minimal travma ile gelişmektedir ve tamamlanmış
bir femur kırığının görülmesinden haftalar ila aylar önce, bazı hastalarda sıklıkla stres
kırıklarının görüntülenme özelliklerine bağlı uyluk veya kasık ağrısı görülür. Kırıklar
genellikle çift taraflıdır; bu nedenle bifosfonat ile tedavi edilen ve femur cisim kırıkları
geçirmiş olan hastalarda kontrolateral femur incelenmelidir. Bu kırıkların iyileşmesinde
zayıflıklar da bildirilmiştir. Bifosfonat kullanan ve uyluk ya da kasık ağrısı ile başvuran
hastalar atipik kırık şüphesi ile değerlendirilmelidir. Bu hastalarda bireysel risk/yarar
değerlendirmesine bağlı olarak bifosfonat tedavisininkesilmesi gündeme gelebilir.
Bifosfonat tedavisi sırasında hastalara herhangi bir uyluk, kalça ya da kasık ağrısı
yaşadıklarında bildirilmeleri önerilir ve bu semptomlarla başvuran her hasta tamamlanmamış
femur kırığı açısından değerlendirilmelidir.
Vertebra kırık riskinde azalma gösterilmiştir; femur boyun kırığı üzerindeki etkisi
kanıtlanmamıştır.
Oral bifosfonat kullanımı ile özofagus kanseri riskinin artabileceğini bildiren bazı
çalışmalar bulunmakla birlikte bu ilişki net olarak kanıtlanmamıştır. Bu nedenle
Barrett özofagusu veya gastroözofageal reflü gibi zemininde artmış özofagus kanser
riski olan hastalarda bu ilaçların kullanımından kaçınılmalıdır.
Hipokalsemi
Hipokalsemi ve diğer kemik ve mineral metabolizma rahatsızlıkları SEMPRİBAN tedavisine
başlamadan önce etkili şekilde tedavi edilmelidir.
Bütün hastalar yeterli miktarda destekleyici kalsiyum ve D vitamini almalıdırlar.
Oral yoldan uygulanan bifosfonatlar üst gastrointestinal mukozada lokal iritasyona neden
olabilirler. Tahriş edici olabilecek bu etkiler ve altta yatan hastalığın kötüleşme potansiyeli
nedeniyle, ibandronik asit aktif üst gastrointestinal sorunları (örn. bilinen Barrett özofagusu,
disfaji, diğer özofajiyal hastalıklar, gastrit, duodenit veya ülserler) olan hastalara verilirken
dikkatli olunmalıdır.
Oral bifosfonatlarla tedavi gören hastalarda, bazıları ciddi olan ve hastaneye yatırılmayı
gerektiren, nadiren kanamayla veya ardından özofagus darlığı veya yırtılmasıyla seyreden,
özofajit, özofagus ülseri ve özofagus erozyonu gibi advers olaylar bildirilmiştir. Ciddi
özofagus advers olay yaşama riskinin, doz talimatlarına uymayan ve/veya özofagus
iritasyonunu düşündürecek semptomlar geliştirdikten sonra oral bifosfonatlar almaya devam
eden hastalarda daha yüksek olduğu görülmektedir. Hastaların doz talimatlarına özellikle
dikkat etmesi ve bunlara uyabilmesi gerekir (bkz. bölüm 4.2).
Doktorlar olası özofagus reaksiyonuna işaret eden belirti ve semptomlara karşı dikkatli
olmalıdır, hastalara da disfaji, odinofaji, retrosternal ağrı veya yeni ya da kötüleşen mide
yanması olursa ibandronik asit tedavisini kesip tıbbi yardım almaları gerektiği belirtilmelidir.
Kontrollü klinik çalışmalarda artan risk gözlenmemiş olsa da, pazarlama sonrasında oral
bifosfonat kullanımıyla bazıları ciddi ve komplikasyonla birlikte seyreden gastrik ve
duodenum ülserleri rapor edilmiştir.
NSAİİ’lar (Non-steroid Antiinflamatuvar İlaçlar) ve bifosfonatlar gastrointestinal rahatsızlıkla
ilişkilendirildiğinden bunların ibandronik asit ile birlikte uygulanması sırasında dikkatli
olunmalıdır.
Çene osteonekrozu
Osteoporoz için SEMPRİBAN kullanan hastalarda pazarlama sonrası koşullarda çok seyrek
olarak çene osteonekrozu bildirilmiştir (bkz. bölüm 4.8).
Ağız içinde iyileşmemiş açık yumuşak doku lezyonları olan hastalarda tedaviye veya yeni bir
tedavi kürüne başlanması ertelenmelidir.
Eşzamanlı risk faktörleri bulunan hastalarda, SEMPRİBAN tedavisinden önce diş muayenesi
ile birlikte tedbir amaçlı diş tedavisi ve bireysel yarar-risk değerlendirmesi yapılması önerilir.
Hastada çene osteonekrozu oluşma riski değerlendirilirken, aşağıdaki risk faktörleri dikkate
alınmalıdır:
• Kemik rezorpsiyonunu inhibe eden tıbbi ürünün potensi (potensi yüksek bileşikler
için risk daha fazladır), uygulama şekli (parenteral uygulama için risk daha fazladır)
ve kemik rezorpsiyonu tedavisinin kümülatif dozu
• Kanser, eşzamanlı hastalıklar (örn. anemi, koagülopatiler, enfeksiyon), sigara
kullanımı
• Eşzamanlı tedaviler: kortikosteroidler, kemoterapi, anjiyojenez inhibitörleri, baş ve
boyun radyoterapisi
• Yetersiz oral hijyen, periodontal hastalık, sıkı oturmayan takma dişler, diş hastalığı
öyküsü, diş çekilmesi gibi invaziv dental işlemler
Tüm hastalara SEMPRİBAN tedavisi süresince yeterli oral hijyen sağlamaları, rutin diş
kontrolü yaptırmaları ve dişlerde sallanma, ağrı veya şişme gibi oral semptomlar veya
iyileşmeyen yaralar ya da iltihap oluşması halinde derhal bildirmeleri söylenmelidir. Tedavi
sırasında, invaziv dental işlemler yalnızca dikkatli bir değerlendirme ardından
gerçekleştirilmeli ve SEMPRİBAN uygulamasına yakın yapılmamalıdır.
Çene osteonekrozu oluşan hastalar için tedavi planı, tedavi uygulayan hekim ve çene
osteonekrozu konusunda uzman bir diş hekimi veya oral cerrah arasında yakın işbirliği içinde
ayarlanmalıdır. Sorun ortadan kalkana kadar ve mümkün olduğunda, etkili risk faktörleri
indirgenene kadar SEMPRİBAN tedavisine geçici olarak ara verilmesi dikkate alınmalıdır.
Dış kulak yolunda osteonekroz
Çoğunlukla uzun süreli tedaviyle ilişkili olarak, bifosfonat kullanımı ile dış kulak yolunda
osteonekroz vakaları bildirilmiştir. Dış kulak yolundaki osteonekroz için olası risk faktörleri
steroid kullanımı, kemoterapi ve/veya enfeksiyon ve travma gibi lokal risk faktörlerini
içermektedir. Kronik kulak enfeksiyonları dahil olmak üzere kulak semptomları görülen
bifosfonat alan hastalarda, dış kulak yolunda osteonekroz olasılığı dikkate alınmalıdır.
SEMPRİBAN tablet laktoz içerir. Nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lapp laktoz
yetmezliği ya da glikoz-galaktoz malabsorpsiyon problemi olan hastaların bu ilacı
kullanmamaları gerekir.
4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri
İlaç-Gıda Etkileşmeleri
Yiyecek varlığında ibandronik asidin oral biyoyararlanımı genellikle azalmaktadır. Kalsiyum
ve diğer multivalent katyonları içeren ürünler (alüminyum, magnezyum, demir gibi) süt ve
gıda dâhil olmak üzere, yapılan hayvan çalışmalarıyla tutarlı olarak, ibandronik asit
absorpsiyonu ile etkileşebilmektedir. Bu nedenle, SEMPRİBAN bir gece önceden en az 6 saat
aç olarak alınmalı ve alımını takiben gıda alımı 60 dakika süresince ertelenmelidir.
SEMPRİBAN -İlaç Etkileşmeleri
Kalsiyum destekleyicileri, antiasitler ve multivalent katyonlar (alüminyum, magnezyum,
demir gibi) içeren bazı oral tıbbi ürünler ibandronik asit absorpsiyonuyla etkileşebilirler. Bu
nedenle, hastalar ibandronik asit almadan en az 6 saat önce ve aldıktan sonra 60 dakika
süreyle başka oral bir ilaç almamalıdırlar.
Postmenopozal kadınlarda yapılan farmakokinetik etkileşim çalışmaları tamoksifen ya da
hormon replasman tedavisinin (östrojen) etkileşim potansiyelinin olmadığını kanıtlamıştır.
Multipl miyeloma hastalarında melfalan/prednisolon ile birlikte uygulandığında etkileşim
görülmemiştir.
İbandronat insan hepatik P450 izoenzimlerini inhibe etmediğinden ve sıçanlarda hepatik
sitokrom P450 sistemini uyardığı gösterilmediğinden, klinik olarak anlamlı ilaç etkileşimleri
olası görünmemektedir. Ayrıca, plazma proteinlerine bağlanması terapötik
konsantrasyonlarda düşüktür ve bu nedenle diğer ilaçlarla yer değiştirmesi beklenmez.
İbandronat yalnızca renal atılımla elenir ve herhangi bir biyotransformasyondan geçmez.
Atılım yolu, diğer ilaçların atılımında yer aldığı bilinen asidik ya da bazik transport
sistemlerini içermemektedir.
Asetil salisilik asid, NSAİİ’lar ve bifosfonatlar gastrointestinal iritasyonla
ilişkilendirildiğinden, birlikte uygulanmaları sırasında dikkatli olunmalıdır.
İbandronik asidin aylık kullanımını günlük doz rejimi ile karşılaştırılan BM16549 çalışmasına
katılan 1500’den fazla hastanın %14 ve %18’i sırayla bir ve iki yıl sonrahistamin (H2)
blokerleri veya proton pompa inhibitörleri kullanmıştır. Bu hastalar arasında ayda bir kez
ibandronik asit 150 mg ile tedavi edilen hastalardaki üst gastrointestinal olaylar görülme
sıklığı, günlük ibandronik asit 2.5 mg ile tedavi edilen hastalardaki ile benzer olmuştur.
Sağlıklı erkek gönüllülerde ve postmenopozal kadınlarda ranitidinin intravenöz uygulaması,
muhtemelen azalan gastrik asidite sebebiyle, ibandronatın biyoyararlanımında %20 oranında
artışa neden olmuştur. Ancak bu artış ibandronatın biyoyararlanımında normal değişkenliği
içinde olduğundan ibandronik asitin H2 antagonistleri ya da gastrik pH artıran diğer etkin
maddelerle uygulanmasında doz ayarlanmasına gerek görülmemiştir.
4.6. Gebelikte ve laktasyonda kullanımı
Gebelikte C Kategorisindedir.
Gebelik döneminde güvenliliği ve etkililiği gösterilmediğinden gebelerde SEMPRİBAN kullanılmamalıdır.
SEMPRİBAN, sadece menopozal dönemdeki kadınların kullanımı içindir ve çocuk doğurma
potansiyeli bulunan kadınlarda kullanılmamalıdır.
SEMPRİBAN’ın gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. Sıçanlar
üzerinde yapılan çalışmalarda bazı üreme toksisiteleri görülmüştür (bkz. Bölüm 5.3).
İnsanlara yönelik potansiyel riski bilinmemektedir.
SEMPRİBAN gebelik döneminde kullanılmamalıdır.
Laktasyon dönemi
İbandronik asitin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.
Emziren sıçanlarda yapılan çalışmalarda, intravenöz uygulamayı takiben sütte düşük miktarda
ibandronik asit varlığı görülmüştür.
SEMPRİBAN emziren kadınlarda kullanılmamalıdır.
Üreme yeteneği/Fertilite
İbandronik asitin insan fertilitesi üzerindeki etkilerine dair veri yoktur.
Sıçanlarda yapılan üreme çalışmalarında oral yolla kullanılan ibandronik asit fertiliteyi
azaltmıştır. Sıçanlarda yapılan ve intravenöz yolla kullanılan ibandronik asit günlük yüksek
dozlarda fertiliteyi azaltmıştır (bkz. Bölüm 5.3).
4.7.Farmakodinamik ve farmakokinetik profil ve raporlanmış yan etkilere göre, SEMPRİBAN’ın
araç ve makine kullanımı üzerine etkisi yoktur veya göz ardı edilebilir.
4.8 SEMPRİBAN Film Tablet’in İstenmeyen etkileri
En sık bildirilen ciddi advers etkiler, anaflaktik reaksiyon/şok, atipik femoral kırıklar, çene
kemiği osteonekrozu, gatrointestinal tahriş, göz inflamasyonudur.
İbandronatın güvenlilik profili, yapılan kontrollü klinik çalışmalardan ve pazarlama sonrası
deneyimlerden elde edilmiştir. En sık bildirilen advers reaksiyonlar artralji ve grip benzeri
semptomlardır. Bu semptomlar tipik olarak ilk dozla ilişkili olup, genellikle kısa süreli, hafif
veya orta şiddettedir ve tedavinin devam etmesiyle kendiliğinden iyileşir.
Tabloda listelenen advers reaksiyonlar
Tablo 1’de bilinen advers reaksiyonların tamamı belirtilmiştir.
İbandronat 2.5 mg’nin güvenliliği 4 plasebo kontrollü klinik çalışmada tedavi edilen 1251
hastada değerlendirilmiştir; bu hastaların büyük çoğunluğupivotal üç-yıllık tedavi
çalışmasından (MF 4411) gelmektedir.
Osteoporozlu postmenopozal kadınlarda yapılan iki yıllık pivotal çalışmada (BM16549) ayda
bir 150 mg ibandronik asit ile günlük 2.5 mg ibandronik asitin genel güvenliliklerinin benzer
olduğu gösterilmiştir. Bir advers ilaç reaksiyonu, yani çalışma ilacı ile olası veya muhtemel
ilişki içindeki advers olay yaşayan hastaların oranı, bir yıl ve iki yıl sonra ayda bir 150 mg
ibandronik asit için sırasıyla %22.7 ile %25 iken, günlük 2.5 mg oral ibandronik asit için
sırasıyla %21.5 ile %22.5 olmuştur. Çoğu vakada tedavinin kesilmesine gerek olmamıştır.
Advers reaksiyonlar MedDRA sistem organ sınıfına ve sıklığa göre listelenmektedir.
Aşağıdaki sıklık kategorileri kullanılmıştır: çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10);
yaygın olmayan (>1/1000 ila <1/100); seyrek (>1/10.000 ila <1/1000); çok seyrek
(<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor). Her sıklık grubunda
advers reaksiyonlar azalan şiddete göre sunulmaktadır.
—Yaygın görülebilecek istenmeyen etkileri : Özofajit, Gastroözofajeal reflü, gastrit, konstipasyon, abdominal ağrı, Dispepsi, Diyare, baş ağrısı, Grip benzeri semptomlar, kaşıntılı döküntü, kas krampı, kas iskelet sertliği, Artralji, miyalji ve kas iskelet ağrıları görülebilir.
—Özofajiyal ülser ve benzeri oluşumlar ile disfaji dahil özofajit, şişkinlik, kusma, astımın kötüleşmesi, yorgunluk, sırt bölgesinde ağrı, baş dönmesi yaygın olmayan istenmeyen etkileridir.
—Atipik subtrokanterik ve diafizeal femoral kırıklar, Aşırı duyarlılık reksiyonu, Duodenit, Göz inflamasyonu,  Anjiyoödem, yüz
ödemi, kurdeşen ilacın seyrek görülebilecek istenmeyen etkileridir.
—Çok seyrek görülebilecek istenmeyen etkileri : Dış kulak yolunda ve çene kemiğinde osteonekroz,  Anafilaktik reaksiyon/şok, Stevens Johnson sendromu, Eritema multiform, büllöz dermatit çok seyrek  görülebilir.
Belli advers reaksiyonların tanımı:
Grip benzeri semptomlar: Grip benzeri hastalık, akut faz reaksiyonu veya kas ağrısı, eklem ağrısı, ateş, titreme,
yorgunluk, bulantı, iştah kaybı veya kemik ağrısı gibi belirtiler olarak rapor olayları içerir.
Çene kemiği osteonekrozu: ibandronik asit gibi kemik erimesini önleyen tıbbi ürünler ile tedavi gören
hastalar içerisinde ağırlıklı olarak kanser hastalarında rapor edilmiştir (bkz. Bölüm 4.4). Çene
osteonekrozu ibandronik asit için pazarlama sonrası koşulda raporlanmıştır.
Anaflaktik reaksiyon/şok
İntravenöz ibandronik asit ile tedavi edilen hastalarda ölümcül olaylar dahil olmak üzere
anaflaktik reaksiyon/şok vakaları bildirilmiştir.
Astım alevlenmesini içeren alerjik reaksiyonlar rapor edilmiştir
Gastrointestinal advers reaksiyonlar
Yakın zamanda kanama veya hastaneye yatış öyküsü bulunmayan peptik ülserli hastalar da
dahil olmak üzere, geçirilmiş gastrointestinal hastalık öyküsü bulunan hastalar ve ilaçlarla
kontrol altında olan dispepsi ve reflüsü bulunan hastalar ayda bir kez tedavi çalışmasına dahil
edilmiştir. Bu hastalarda, üst gastrointestinal advers olaylar görülme sıklığı açısından, 2.5 mg
günlük tedavi rejimi ile karşılaştırıldığında ayda bir kez 150 mg ile bir farklılık
gözlenmemiştir.
Göz bozuklukları
İbandronik asit dahil bifosfonatlarla tedavi sırasında üveit, episklerit, sklerit gibi oküler
enflamasyon vakaları bildirilmiştir. Bazı vakalarda bifosfonat kullanımı sonlandırılmadan bu
olaylar düzelmemiştir.
4.9. Doz aşımı ve tedavisi
İbandronik asit ile tedavide doz aşımı ile ilgili özel bir bilgi bulunmamaktadır.
Ancak bu bileşik sınıfı hakkındaki bilgiler doğrultusunda oral doz aşımı üst gastrointestinal
advers reaksiyon (mide bozukluğu, dispepsi, özofajit, gastrit ya da ülser) ile sonuçlanabilir.
İbandronik asiti bağlamak için süt ya da antasitler verilmelidir. Özofajiyal iritasyon riski
dolayısıyla hasta kusturulmamalı ve tamamen dik durumda kalmalıdır.
5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER
5.1. Farmakodinamik özellikler
Farmakoterapötik grup -ATC Kodu: Kas iskelet sistemi, Kemik yapısını ve mineralizasyonu etkileyen ilaçlar, Bifosfonatlar-M05BA06
İbandronat bifosfonatların nitrojen içeren grubuna ait olan çok güçlü bir bifosfonattır, kemik
dokuları üzerinde seçici olarak etki eder ve kemik oluşumunu direkt olarak etkilemeden özel
olarak osteoklast etkinliğini inhibe eder. Osteoklast aktivitesi azalırken kemik oluşumu
etkilenmez. İbandronatın kemik dokusu üzerindeki seçici etkisi, bu bileşiğin kemiğin mineral
matriksini gösteren hidroksiapatit için olan yüksek afinitesine dayanmaktadır.
İbandronat kemik oluşumu üzerinde doğrudan bir etkisi olmaksızın kemik yıkımını azaltır.
Postmenopozal kadınlarda, artmış kemik döngüsünü premenopozal seviyelere düşürür ve
kemik kütlesinde progresif bir net kazanç sağlar.
Günlük veya aralıklı ibandronat uygulaması, serum ve üriner kemik döngüsü biyokimyasal
gösterge seviyelerinde azalma, artmış kemik mineral yoğunluğu (KMY; BMD: Bone mineral
density) ve kırık insidansında düşme ile kendini gösteren azalmış kemik yıkımı ile sonuçlanır.
İbandronatın farmakodinamik etkisi, kemik yıkımının inhibisyonudur. Deneysel in vivo
çalışmalarda, ibandronat, gonadal fonksiyonun durmasından, retinoidler, tümor ya da tümör
kaynaklı ürünlerden kaynaklanan kemik hasarı engellemiştir. Genç (hızlı büyüyen) sıçanlarda
da endojen kemik hasarı veya rezorpsiyonu inhibe edilmiştir, bu da tedavi edilmeyen
hayvanlara kıyasla artan normal kemik kütlesiyle sonuçlanmıştır.
Hayvan modelleri, ibandronatın osteoklastik etkinliğin son derecede güçlü bir inhibitörü
olduğunu doğrulamaktadır. Gelişmekte olan sıçanlarda, osteoporoz tedavisinin gerektirdiği
dozun 5.000 katı olan dozlarda bile mineralizasyon bozulmamıştır.
İbandronatın yüksek potensi ve terapötik alanı doz ayarlamalarında daha esnek olabilmeye ve
nispeten düşük dozlarda ve uzun ilaçsız dönemleri olan aralıklı tedavi uygulanmasına imkan
sağlamaktadır.
Sıçanlarda, köpeklerde ve maymunlarda günlük ve aralıklı (uzamış dozsuz aralıklarla) uzun
dönem ilaç uygulaması, toksik seviyeler dahil olmak üzere farmakolojik olarak planlanmış
dozlardan daha yüksek dozlarda bile, normal kalitede ve/veya mekanik gücü artmış yeni
kemik oluşumuna neden olmuştur. İnsanlarda günlük ve 9-10 haftaya varan dozsuz aralıklarla
ibandronik asit uygulamasının her ikisinde de, ibandronik asitin kırık azaltıcı etkililik
gösterdiği, klinik çalışma (MF 4411) ile doğrulanmıştır.
Postmenopozal kadınlarda hem günlük hem de aralıklı (üç ay başına 9-10 haftalık ilaçsız bir
dönemi olan) oral ibandronik asit dozları, kemik hasarı idrar biyokimyasal göstergelerinin
doza bağımlı olarak azaltılmasına (deoksipiridinolin ve tip I kollajenin çapraz bağlı C (CTX)
ve N telopeptidlerinde) sebep olmuştur.
Tedavinin kesilmesinin ardından, postmenopozal osteoporozla ilişkili olarak, tedavi öncesi
patolojik yüksek kemik yıkımı oranlarına dönüş olmuştur.
Postmenopozal kadınlarda iki ve üç yıllık tedaviden sonra yapılan kemik biyopsilerinin
histolojik analizleri, kemiklerin normal kalitede olduğunu göstermiştir ve mineralizasyon
bozukluğu belirtisi bulunmamıştır.
Toplam dört doz olmak üzere, her 28 günde bir oral olarak 150 mg verilen 72 postmenopozal
kadında gerçekleştirilen bir faz I biyoeşdeğerlilik çalışmasında ilk dozu takiben serum
CTX’inde inhibisyon henüz daha dozun 24 saat sonrasında gözlenmiş (ortalama inhibisyon
%28) ve ortalama azami inhibisyon (%69) bunun 6 gün sonrasında görülmüştür. Üçüncü ve
dördüncü dozları takiben, doz sonrası 6. gündeki ortalama azami inhibisyon %74 olurken,
dördüncü doz sonrasındaki 28. günde ortalama inhibisyon %56’ya düşmüştür. Dozlara devam
edilmemesi ile kemik yıkımı biyokimyasal işaretlerinin baskılanmasında bir kayıp
görülmüştür.
Klinik etkililik ve güvenlilik
Kadınlarda artan osteoporotik kırık riskini tanımlamak için düşük KMY, yaş, daha önceki
kırık varlığı, ailevi kırık öyküsü, yüksek kemik döngüsü ve düşük vücut kütle indeksi gibi
bağımsız risk faktörleri göz önünde bulundurulmalıdır.
İbandronatın farmakolojik etkileri, direkt olarak gerçek plazma konsantrasyonlarıyla ilişkili
olmadığı hayvanlarda ve insanlarda yapılan çeşitli çalışmalarla gösterilmiştir.
Emilim
İbandronatın oral uygulamadan sonra üst gastrointestinal kanalda absorpsiyonu hızlıdır ve
plazma konsantrasyonları 50 mg oral alıma kadar dozla orantılı olararak artarken, bu dozun
üzerinde doza-orantılı artıştan daha yüksek artışlar görülmüştür. Gözlenen maksimum plazma
konsantrasyonları aç karnına 0.5 ila 2 saat arasında (ortalama 1 saat) elde edilmiştir ve mutlak
biyoyararlanımı yaklaşık olarak %0.6’dır. İçecek (içme suyu dışında) ya da yiyecek ile
alındığında absorpsiyonun derecesi zayıflamıştır. Biyoyararlanım, ibandronat standart
kahvaltı ile uygulandığında açlık durumundaki deneklerdeki biyoyararlanıma kıyasla yaklaşık
%90 oranında düşer. İbandronat gıda alımından 60 dakika önce alındığında biyoyararlanımda
anlamlı bir düşüş olmaz. İbandronik asit alındıktan sonra, 60 dakikadan daha az süre
içerisinde yiyecek ya da içecek alındığında hem biyoyararlanım hem de KMY kazanımları
düşer.
Dağılım
İlk sistemik maruziyetten sonra ibandronat hızla kemiğe bağlanır ya da idrarla atılır.
İnsanlarda dağılım hacmi en az 90 L’dir ve kemiğe ulaşan doz miktarı dolaşıma giren dozun
%40-50’si olarak hesaplanmıştır. İnsan plazmasında protein bağlanması terapötik
konsantrasyonlarda yaklaşık %85-87’dir (terapötik dozlarda in vitro olarak belirlenmiştir) ve
bu nedenle ilaç-ilaç etkileşim potansiyeli düşüktür.
Biyotransformasyon
Hayvanlarda veya insanlarda ibandronatın metabolize olduğuna dair bir bulgu yoktur.
Eliminasyon
İbandronatın emilen kısmı kemik absorpsiyonu ile dolaşımdan uzaklaştırılır (%40-50) ve geri
kalanı böbrekler tarafından değişmeden elimine edilir. İbandronatın absorbe edilmemiş kısmı
dışkı ile değişmemiş olarak atılır.
Yarılanma ömrü aralığı geniştir ve doz ve analiz duyarlılığına bağlıdır ancak eliminasyon
yarılanma ömrü genellikle 10-72 saat aralığındadır. Erken plazma düzeyleri intravenöz ya da
oral uygulamanın sırasıyla 3 ve 8 saat ardından hızla pik değerlerin %10’una düşmektedir.
İbandronatın total klerensi 84-160 mL/dk aralığındaki ortalama değerlerle düşüktür. Renal
klerens (sağlıklı postmenopozal kadınlarda yaklaşık 60 mL/dk), total klerensin %50-60’ına
denk gelir ve kreatinin klerensiyle ilgilidir. Görünen total ve renal klerens arasındaki farkın
kemik tarafından tutulumu yansıttığı kabul edilmektedir.
Salgı yolağının, diğer etkin maddelerin atılımında yer alan bilinen asidik ve bazik taşıma
sistemleri içermediği görünmüştür. İlave olarak ,ibandronik asit majör insan hepatik P450
izoenzimlerini inhibe etmez. Sıçanlarda hepatik sitokrom P450 sistemini indüklemez.
Hastalardaki karakteristik özellikler
Cinsiyet:
İbandronik asidin biyoyararlanım ve farmakokinetiği kadınlarda ve erkeklerde benzerdir.
Irk:
İbandronatın mevcut klinik bulgularında Asyalı ile Kafkas etnik gruplar arası fark olduğunda
dair bir kanıt yoktur. Afrika kökenli hastalar ile ilgili çok az veri bulunmaktadır.
Böbrek yetmezliği:
Farklı derecelerde böbrek yetmezliği olan hastalarda ibandronatın renal klerensi, kreatinin
klerensi ile doğrusal olarak ilişkilidir.
Hastaların büyük çoğunluğunun bu kategorilere girdiği BM 16549 çalışmasında gösterildiği
üzere, hafif ya da orta derecede böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekli
değildir (kreatinin klerensi 30 mL/dk’ya eşit ya da daha yüksek). Ağır böbrek yetmezliği olan
hastalarda (kreatinin klerensi 30 mL/dk’dan az) 21 gün boyunca, günlük 10 mg oral uygulama
alımı, normal renal fonksiyona sahip olan hastalardan 2-3 kat daha yüksek plazma
konsantrasyonları göstermiştir (toplam klerens=129 mL/dk). Ağır böbrek yetmezliği olan
hastalarda ibandronatın total klerensi 44 mL/dk’ya düşmüştür. 0.5 mg intravenöz
uygulamadan sonra ağır böbrek yetmezliği olan hastalarda toplam, renal ve non-renal
klerensler sırasıyla %67, %77 ve %50 oranında düşmüştür ancak tolere edilebilirlikte
maruziyetin artmasıyla ilişkili bir azalma olmamıştır. Sınırlı klinik deneyime bağlı olarak,
ibandronik asit ciddi böbrek yetmezliğinde önerilmez. İbandronik asidin farmakokinetik
özellikleri hemodiyalize girmeyen son dönem böbrek yetmezliği olan hastalarda
değerlendirilmemiştir. Bu hastalarda ibandronik asidin farmakokinetik özellikleri
bilinmemektedir. İbandronik asid bu koşullarda kullanılmamalıdır.
Karaciğer yetmezliği:
Karaciğer yetmezliği olan hastalarda ibandronatın farmakokinetiği ile ilgili veri yoktur.
İbandronatın klerensinde karaciğerin özel bir rolü yoktur ancak renal atılım ve kemikte
tutulum yoluyla temizlenir. Bu nedenle karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması
gerekli değildir.
Pediyatrik popülasyon:
18 yaşın altındaki hastalarda ibandronik asitin güvenlilik ve etkililiği araştırılmamıştır.
Geriyatrik popülasyon:
Çok değişkenli bir analizde yaşın, çalışılan farmakokinetik parametrelerin herhangi birinin
bağımsız bir faktörü olduğu bulunmamıştır. Renal fonksiyon yaşla birlikte zayıfladığından
dikkate alınması gereken tek faktör budur (bkz. bölüm 5.2.).
5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri
Hayvanlarda toksik etkiler yalnızca maksimum insan maruziyetinin yeterince üzerinde olduğu
kabul edilen maruziyette gözlenmiş olup, klinik kullanım için çok az anlam ifade etmektedir.
Karsinojenik ve genotoksik potansiyele ait belirtiler gözlenmemiştir.
Ambalajın niteliği ve içeriği: SEMPRİBAN 3 adet tablet içeren blisterler (PVC/PVDC/Al folyolar) halinde ambalajlanmaktadır.
Saklamaya yönelik özel tedbirler :SEMPRİBAN 25ºC den düşük oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Yorum Yap