Sedergine Vit-C Upsa Efervesan Tablet

Endikasyon Bilgisi :

İlacın etkin maddesi Asetilsalisilik asit, C vitamini’dir. Sedergine Vit-C Upsa Efervesan Tablet, vücutta iltihaba, ateş ve ağrıya sebep olan biyolojik faktörleri  azaltan  ağrı kesici ve ateş düşürücü bir ilaçtır. Baş ağrısı, migren, diş ağrısı, ateşli hastalıklar,  grip ve soğuk algınlığına bağlı ağrı ve ateşli durumlar, kas ağrısı, bel ağrısı, siyatik, romatizmal ağrılar ve sinirsel ağrılar ile ilgilidir.

Sedergine Vit-C Upsa Efervesan Tablet Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar :

 1. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez.
 2. Baş ağrısı, migren, diş ağrısı, ateşli hastalıklar,  grip ve soğuk algınlığına bağlı ağrı ve ateşli durumlar, kas ağrısı, bel ağrısı, siyatik, romatizmal ağrılar ve sinirsel ağrılar ile ilgilidir.
 3. Bu ilaç bazen kalp krizi, felç, göğüs ağrısı, anjin tedavisi veya önlenmesi için kullanılır. Bu ilacı, kalp ve kan damarları ile ilgili durumlar için kullanılıyorsa, doktor denetimi altında kullanılmalıdır.
 4. Bu ilacı kullanırken kahve telvesi gibi kusma, siyah-kanlı, katramsı dışkılama gibi mide kanaması belirtileri olursa ilacın alımını durdurup tıbbi yardım için derhal doktorunuza başvurmalısınız.
 5. Eğer herhangi bir ameliyat geçirme durumunuz var ise ameliyat zamanı gelmeden önce bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleminiz gerekmektedir. Doktorunuz bir süreliğine ilacınızı kullanmanızı durdurabilir.
 6. Bu ilacı kullanırken kesinlikle alkol almamalısınız. Çünkü alkol mide kanaması riskinizi arttırabilir.
 7. Bu ilaç ateşi olan çocuk veya ergenlik dönemindeki gençlere özellikle grip ya da su çiçeği rahatsızlıkları varsa verilmemelidir.
 8. Hemofili (kanama düzensizliği) hastalığınız varsa ya da yakın geçmişte mide veya bağırsak kanaması öyküsü veya ilaca karşı bir alerjiniz var ise bu ilacı kullanmayınız.
 9. Eğer karaciğer rahatsızlığı, böbrek rahatsızlığı, kanama ya da kan pıhtılaşma bozuklukları, astım, mevsim alerjisi, burunda polip varlığı, gut hastalığı, konjestif kalp yetmezliği, kalp rahatsızlığı, yüksek kan basıncı, geçmişte yaşanmış mide veya oniki parmak bağırsağı ülseri, geçmişte yaşanmış mide veya bağırsak kanaması, adet dönemi dışında oluşan rahim kanaması gibi rahatsızlıklarınız var ise  doktorunuzu bilgilendirmeden bu ilacı kullanmayınız. İlacı güvenli bir şekilde kullanabilmeniz için doz ayarlamalarına ve spesifik testlere ihtiyaç duyabilirsiniz.
 10. Hamilelik döneminde ya da hamile kalmayı planlıyorsanız bu ilacı kullanmayınız. Eğer ilacın kullanımı sırasında hamile kalırsanız derhal doktorunuza durumu bildirmeli ve ilacın kullanımını durdurmalısınız. Gebeliği önlemek için etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanınız. Çünkü bebekte doğum kusurlarına yol açabilir. Emzirme döneminde ise emzirilen bebeğe zarar verebilir.
 11. 16 yaşından küçüklere verilmesi öngörülmez.

 

Sedergine Vit-C Upsa Efervesan Tablet’in Kullanım Şekli :

 1. Doktorunuz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince lütfen doktorunuzun direktiflerine uyunuz.
 2. İlacın her tabletini bir bardak suda eritiniz ve bekletmeden içiniz. Mide tahrişlerini azaltmak için yemekle birlikte alınız.

 

 İlacın Olası Yan Etkileri :

 1. Karın ağrısı , nefes almada güçlük, kurdeşen, yüzde , dudaklarda , dilde ve boğazda şişlik gibi bir durumda doktorunuzu bilgilendiriniz.
 2. Kanama zamanının uzaması,  kulak çınlaması ve geçici işitme kaybı gibi yan etkilerde, ilacın kullanımını durdurup acil yardım için  doktorunuza başvurunuz.

 

İlaç Etken Maddesi: Asetilsalisilik asit, C vitamini
İlaç Marka İsmi: Sedergine Vit-C Upsa Efervesan Tablet

SEDERGİNE VİT – C 0.33 g/ 0.2 g efervesan tablet kullanma talimatı


SEDERGİNE VİT - C 0.33 g- 0.2 g efervesan tablet kullanma talimatı

SEDERGİNE VİT – C 0.33 g/ 0.2 g efervesan tablet kısa ürün bilgisi

Her bir eff. tablet SEDERGİNE VİT – C’de  etken madde olarak Asetilsalisilik asit 0.330 g ve Vitamin C (Askorbik asit) 0.200 g bulunur. Diğer bileşenler : 1.743 g Sodyum hidrojen karbonat, 0.048 g Sodyum benzoat, Polividon, Sitrik asit anhidr ve Glisin’dir.
Farmakoterapötik Grup: Antiinflamatuvar, antiromatizmal ve analjezik
ATC Kodu: N02BA51 Asetilsalisilik asit kombinasyonları (psikoleptikler hariç)
SEDERGİNE VİT – C Etki Mekanizması
Asetilsalisilik asit, analjezik, antipiretik, antiinflamatuvar özelliklere sahip, asidik, non-steroid antiinflamatuvar ilaçlar grubuna dahildir. Etkisini, prostaglandin sentezinde rol alan siklooksijenaz enzimini irrevesibl olarak inhibe ederek göstermektedir.
Asetilsalisilik asitin genellikle 300 ila 1000 mg aralığındaki oral dozları, ağrının giderilmesi, soğuk algınlığı veya grip gibi hafif febril durumlarda ateşin düşürülmesi, eklem ve kas ağrılarının giderilmesi için kullanılır. Romatoid artrit, osteoartrit ve ankilozan spondilit gibi akut ve kronik inflamatuvar hastalıklarda da kullanılır. Asetilsalisilik asit ayrıca, trombositlerdeki tromboksan A2 sentezini bloke ederek trombosit agregasyonunu inhibe eder. Bu nedenle, genellikle 75 ve 300 mg arasındaki günlük dozlarda çeşitli damar rahatsızlıklarında kullanılır.
Suda çözünebilen askorbik asit (C vitamini), oksijen radikallerine ve inflamatuvar süreçte ve lökosit fonksiyonunda önemli rol oynayan endojen ve eksojen orijinli diğer oksidanlara karşı olan organizmanın koruyucu sisteminin bir parçasıdır.
In-vitro ve ex-vivo deneyler, askorbik asidin insanlarda lökositik immun cevap üzerinde pozitif bir etkisi olduğunu göstermektedir. Askorbik asit, kapiller duvar bütünlüğünün sağlanmasında kollajen liflerle birlikte görev alan, ana
intraselüler maddenin (mukopolisakkaritler) sentezi için gereklidir. Klinik çalışmalarda, askorbik asidin  asetilsalisilik aside eklenmesinin gastrointestinal hasar ve oksidatif stresi önlediği gösterilmiştir. Bu yararlar askorbik asid asetilsalisilik asit kombinasyonunun tek başına asetilsalisilik aside göre toleransının düzelmesine neden olabilir.
SEDERGİNE VİT – C’nin gebelikte ve laktasyon dönemlerinde kullanılması
Gebelik kategorisi, gebeliğin son trimesteri için D, birinci ve ikinci trimesteri için C’dir.
Düşük doz asetilsalisilik asitin kontraseptif metodlarla klinik olarak ilişkili etkileşimini gösteren klinik ve klinik öncesi çalışma mevcut değildir. Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar, uygun bir doğum kontrol metodu ile korunmalıdırlar. Oral kontraseptifler C vitamininin serum seviyesini düşürür. Hamile kalmak isteyen bayanlarda doz mümkün olduğunca düşük, tedavi süresi mümkün olduğunca kısa tutulmalıdır.  Prostaglandin sentezinin inhibisyonu, gebelik ve/veya embriyonal/fetal gelişimi istenmeyen şekilde etkileyebilir. Epidemiyolojik çalışmalar erken gebelik döneminde prostaglandin sentezini inhibe eden ilaçların kullanılmasının düşük ve malformasyon riskini artırabileceğini düşündürmektedir. Riskin doz ve tedavi süresine göre artış gösterdiğine inanılır.
ASA (asetilsalisilik asit) için mevcut epidemiyolojik tüm veriler gastroşizis riskinin arttığına işaret etmektedir.
Gebeliğin birinci ve ikinci üç aylık döneminde, asetilsalisilik asit açık bir şekilde gerekli olmadığı takdirde kullanılmamalıdır. Gebeliğin üçüncü trimesterinde ise asetilsalisilik asit alımı kontrendikedir. Gebeliğin üçüncü trimesterinde kullanıldığında, tüm prostaglandin sentezi inhibitörleri fetüste aşağıdaki etkilere neden olabilir:
– Kardiyopulmoner toksisite (duktus arteriosusun erken kapanması ve pulmoner hipertansiyon)
– Oligohidramniozun eşlik ettiği renal yetmezliğe kadar varabilen renal fonksiyon bozukluğu
Prostaglandin sentezi inhibitörleri anne ve yeni doğan üzerinde ise aşağıdaki etkilere sebep olabilir:
– Kanama zamanının uzamasına ve düşük dozlarda dahi anti-agregan etkiye sebep olabilir.
– Rahim kasılmalarının inhibisyonuna, böylece de hamilelik döneminin uzamasına sebep olabilir.
SEDERGINE VIT-C tavsiye edilen dozlarda emziren annelere verildiğinde, içeriğinde bulunan ASA süt
emen bebeği etkileyebilecek ölçüde anne sütüne geçebilir. Nadir kullanımlar sonrasında, çocuklar
üzerinde yan etki şu ana kadar görülmemiştir. Buna rağmen emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına ya da SEDERGINE VIT-C tedavisinin sonlandırılıp/sonlandırılmayacağına doktor tarafından karar verilmelidir. Bununla beraber düzenli kullanım ya da yüksek dozlardan sonra emzirmeye devam edilmemelidir.
SEDERGINE VIT-C’nin istenmeyen  etkileri :
—Yaygın görülebilecek yan etkiler : Mide ekşimesinden dolayı göğüste duyulan yanma hissi, bulantı, kusma, karın ağrısı gibi gastrointestinal şikayetler.
—Cilt reaksiyonları vb. hipersensitivite reaksiyonları SEDERGINE VIT-C’nin yaygın olmayan yan etkileridir.
— Karaciğer enzimlerinde artış, ciddi kanamalar; özellikle hipertansiyonu kontrol altına alınamayan ve beraberinde antihemostatik ilaç kullanımı olan olaylarda beyin kanaması hayatı tehdit edici olabilir. Bunlar SEDERGINE VIT-C’nin çok nadir görülebilecek yan etkileridir.
—Gastrointestinal kanama; çok seyrek olguda demir eksikliği anemisine yol açabilir. Gastrointestinal ülserler; bu durum çok seyrek olguda perforasyona yol açabilir. Gastrointestinal inflamasyonlar gözlenebilir; şiddetli cilt reaksiyonları gibi hipersensitivite reaksiyonları (eksüdatif eritema multiforme); kan basıncında düşüş, dispne atakları, rinit, burun tıkanıklığı, anaflaktik şok veya anjiyonörotik ödem SEDERGINE VIT-C’nin seyrek görülebilecek yan etkileridir.
— Solunum yolunda, gastrointestinal kanalda ve kardiyovasküler sistemde özellikle astımla ilgili hipersensitivite reaksiyonları; böbrek fonksiyonlarında bozulma, akut böbrek yetmezliği; hipersensitivite reaksiyonları, alerjik reaksiyonlar ve anaflaktik şok; baş ağrısı, baş dönmesi, duyma kabiliyetinde bozukluk, kulak çınlaması ve bilinç
karışıklığı; şiddetli glukoz- 6- fosfat dehidrogenaz (G6PD) enzim eksikliği olan hastalarda hemoliz,
hemolitik anemi; ishal, bulantı, kusma, gastrointestinal ağrı, abdominal ağrı; kanama riskinde artış ( Örn: Muhtemelen kanama zamanının uzamasına bağlı olarak burun kanaması, dişeti kanaması ya da cilt altında kanama. —Bu etki kullanımı takiben 4-8 gün sürebilir.); SEDERGINE VIT-C’nin sıklığı bilinmeyen yan etkileridir.
Yukarıdaki advers etkiler, romatizmalı hastaların uzun süreli yüksek doz tedavilerini de kapsayan asetilsalisilik asit ile tedaviyi takiben rapor edilen tüm advers etkilerden oluşmaktadır. İzole vakaların dışındaki görülme sıklıkları için günlük 3 g’ı aşmayan kısa dönemli kullanım baz alınmıştır.
SEDERGINE VIT-C için özel kullanım uyarıları/önlemleri
Asetilsalisilik asit aşağıdaki durumlarda özel bir dikkat gösterilerek kullanılmalıdır:
● Analjeziklere/anti-inflamatuvar ajanlara/anti-romatiklere karşı aşırı hassasiyet durumunda ve diğer alerjilerin varlığında,
● Kronik ve tekrarlayan ülser hastalığı da dahil olmak üzere gastrointestinal ülser öyküsü ya da gastrointestinal kanama hikayesi varlığında,
● Antikoagülanlarla eşzamanlı tedavi söz konusu olduğunda
● Asetilsalisilik asit böbrek fonksiyon bozukluğu ve akut böbrek yetmezliği riskini artırabileceğinden, böbrek fonksiyonları bozuk ya da kardiyovasküler dolaşım bozukluğu (örn., renal vasküler hastalık, konjestif kalp yetmezliği, hacim eksikliği, majör ameliyat, sepsis ya da majör hemorajik olay) olan hastalarda,
● Bozulmuş karaciğer işlevi durumunda.
Asetilsalisilik asit bronkospazm gelişimini, astım ataklarını ya da diğer aşırı duyarlık reaksiyonlarını tetikleyebilir. Risk faktörleri arasında önceden var olan astım, saman nezlesi, nazal polipler ya da kronik solunum yolu hastalıkları yer alır. Benzer durum diğer maddelere karşı alerjik reaksiyon (deri reaksiyonları, kaşıntı, ürtiker gibi) sergileyen hastalar için de geçerlidir.
Uygulama sonrasında trombosit agregasyonu üzerinde birkaç gün süreyle devam eden inhibitör etkisine bağlı olarak, asetilsalisilik asit, cerrahi müdahaleler (diş çekimi gibi küçük operasyonlar dahil) esnasında ya da sonrasında kanama eğiliminde artışa sebebiyet verebilir.
Düşük dozlarda, asetilsalisilik asit ürik asit atılımını azaltır. Bu durum, yatkınlığı olan kişilerde gut ataklarını tetikleyebilir.
Asetilsalisilik asit içeren ürünler, çocuklarda ve adolesanlarda görülen, ateşli veya ateşsiz seyreden viral  enfeksiyonlarda bir doktora danışılmadan kullanılmamalıdır. Bazı viral hastalıklarda, özellikle influenza A, influenza B ve varisella enfeksiyonlarında, çok seyrek görülen ancak acil tıbbi müdahale gerektiren Reye sendromu riski söz konusudur. Eşzamanlı olarak asetilsalisilik asit kullanıldığında bu risk artabilir; ancak bununla birlikte herhangi bir nedensellik ilişkisi gösterilmemiştir. Bu rahatsızlıklarda gözlenen ısrarcı kusma Reye sendromunun bir işareti olabilir. Çocuklarda ve ergenlerde hekim önerisi dışında kullanılmamalıdır. 16 yaş altında spesifik bir endikasyon olmadıkça kullanımı öngörülmemektedir.
Şiddetli glukoz-6-fosfat dehidrogenaz (G6PD) eksikliği olan kişierde asetilsalisilik asit hemolizi ya da hemolitik anemiyi tetikleyebilir. Hemoliz riskini artıran faktörler yüksek doz, ateş ya da akut enfeksiyondur. Kalsiyum okzalat böbrek taşı ya da rekürren böbrek taşı yatkınlığı olan hastaların, demir depolama bozukluğu olan hastaların (talasemi, hemakromatoz) askorbik asit kullanımı hususunda tedbirli olmaları tavsiye edilir.
Ağrı kesici ilaç kullanımı alışkanlık haline gelirse, böbrek yetmezliğine kadar varabilecek böbreklerde hasara sebebiyet verebilir. hasarı yaratabilir. Bu durum, özellikle de çok sayıda değişik ağrı kesici ürün kombinasyonu
kullanılıyorsa artış gösterebilir.
Uzun süreli ağrı kesici kullanımı baş ağrılarına sebep olabilir. Daha fazla ağrı kesici kullanımı ile tedavi edilmek istenirse ağrının sürekli olmasına neden olabilir.
Her bir efervesan tablette 484.9 mg sodyum bulunmaktadır. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için gözardı edilmemelidir.
Kontrendikasyonlar
− Asetilsalisilik aside, diğer salisilatlara veya ilacın herhangi bir bileşenine karşı aşırı hassasiyet
− Salisilatların veya benzer etkiye sahip maddelerin, özellikle de non-steroid antiinflamatuvar ilaçların kullanımıyla tetiklenen astım hikayesi varlığında
− Akut gastrointestinal ülser;
− Kanama diyatezi;
− Ağır böbrek yetmezliği;
− Ağır karaciğer yetmezliği;
− Ağır kalp yetmezliği;
− 15 mg/hafta veya daha yüksek dozda metotreksat ile kombine kullanım;
− Gebeliğin son trimesterinde; SEDERGINE VIT-C alımı kontrendikedir.

5 Yorum

 1. Burak Dündar 9 Eylül 2016
 2. Grkn 10 Eylül 2016
 3. L.Barmada 8 Eylül 2017
 4. Mehmet özen 9 Ocak 2020
 5. Mehmet özen 14 Şubat 2020

Yorum Yap