SANTRA 1 mg Film Tablet

SANTRA için kısa bilgi ve prospektüs belgeleri (Endikeleri, SANTRA ne ilacıdır; ilaca başlamadan önce uyulması gerekenler, SANTRA dozajı; kullanımının emziren veya hamile olanlarda uygun olup olmadığı; etkileşme, sakıncaları; faydaları, saklama koşulları; SANTRA kullanım şekli; SANTRA 1 mg yan etkisi, istenmeyen-yan etkilerde yapılacaklar ve tavsiyeler gibi SANTRA 1 mg Film Tablet’ e ait bilinmesi gereken hususları kapsar.)

SANTRA 1 mg Film Tablet kullanma talimatı (ilaç prospektüsü)

SANTRA 1 mg Film Tablet kullanma talimatı (ilaç prospektüsü)

SANTRA 1 mg Film Tablet kısa ürün bilgisi

SANTRA 1 mg Film Tablet kısa ürün bilgisi

Endikasyon bilgisi: SANTRA 1 mg film tablet’in içinde bulunan anastrozol adlı etken madde, postmenopozal erken dönem hormon reseptör pozitif meme kanseri tedavisinde; non-steroidal aromataz inhibitörü

günlük 1×1 mg

SANTRA Kontrendikeleri: ilaca aşırı hassasiyet, karaciğer ve böbreklerde yetmezlik, östrojen ya da tamoksifen ile beraber kullanım, emzirme, gebelik.
Anastrozol, hamilelikte X kategorisindedir ve emzirenler hekimle görüşmeden bu ilacı kullanmamalıdırlar.

Anastrozol yan etkisi: Somnolans, baş ağrısı, kusma, bulantı, diyare, döküntü, miyalji, saç dökülmesi, vajinal kanama ya da kuruluk, asteni

SANTRA 1 mg Film Tablet sırasıyla; Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar, Hormonal Tedavi, Hormon Antagonistleri, Enzim  inhibitörleri ve anastrozol şeklinde sınıflandırılmış olup, L02BG03ATC koduyla İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundaki ruhsatlı ilaçlar arasında yer alır. Eczaneden normal reçeteyle temin edebileceğiniz SANTRA, SANDOZ İLAÇ SANAYİ firmasının ürünüdür.
SANTRA da dahil hekimle görüşmeden rastgele ilaç almaktan sakınınız. Hekiminiz SANTRA’yı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Yanlış kullanım ve talimat dışı uygulamalar hastalığın seyrini olumsuz yönde  etkiler. Tedavi sürecinde lütfen hekiminizin direktiflerine uyunuz. SANTRA’yı size verilen dozlardan daha fazla kullanmanız rahatsızlığınızda daha çabuk bir iyileşme sağlamaz. SANTRA ilaç ile tedaviniz yalnızca hekiminizin  kararıyla değiştirilmeli veya son verilmelidir.

Yorum Yap