ROSUSTAR 5 mg film tablet

ROSUSTAR 5 mg için kısa bilgi ve prospektüs belgeleri (Endikeleri, ROSUSTAR ne ilacıdır; ilaca başlamadan önce uyulması gerekenler, ROSUSTAR dozajı; kullanımının emziren veya hamile olanlarda uygun olup olmadığı; etkileşme, sakıncaları; faydaları, saklama koşulları; kullanım şekli; ROSUSTAR yan etkisi, istenmeyen-yan etkilerde yapılacaklar ve tavsiyeler gibi ROSUSTAR 5 mg Film Tablet’e ait bilinmesi gereken hususları kapsar.)

ROSUSTAR 5 mg film tablet kullanma talimatı (ilaç prospektüsü)

ROSUSTAR 5 mg film tablet kullanma talimatı (ilaç prospektüsü)

ROSUSTAR 5 mg film tablet kısa ürün bilgisi

ROSUSTAR 5 mg film tablet kısa ürün bilgisi

Endikasyon bilgisi: rosuvastatin kalsiyum adlı etken maddeyi içinde bulunduran ROSUSTAR 5 mg, yüksek kolesterol tedavisinde, damar sertleşmesi, felç, kalp krizi gibi kardiyovasküler olayların engellenmesinde; kolesterol düşürücü, HMG-KoA redüktaz inhibitörü.

başlangıç günde 5-10 mg, maks. 40 mg kullananlar takip edilmeli.

Hamilelikte X kategorisindedir, emzirme döneminde hekime danışmadan kullanılmaz.

Etkileşim: Taşıyıcı proteinlerin inhibitörleri, proteaz inhibitörleri, oral kontraseptifler, fibratlar antiasitler, gemfibrozil ve diğer fibratlar , eritromisin, ezetimib.

Kontrendikeleri: böbrek işlevlerinde yetersizlik, aşırı duyarlılık,  alkol bağımlılığı, kas hastalığı, asya kökenlilik, hipotiroidizm siklosporin ya da fibratlarla beraber kullanım, emzirme, gebelik.

Yan etkisi: Kas ağrısı, güç kaybı, mide bulantısı, kabızlık, baş ağrısı

ROSUSTAR 5 mg film tablet, sırasıyla; Kalp Damar Sistemi, Lipid Metabolizmasına Etkili İlaçlar, HMG CoA redüktaz inhibitörleri ve rosuvastatin şeklinde sınıflandırılmış olup, C10AA07 ATC koduyla İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundaki ruhsatlı ilaçlar arasında yer alır. Eczaneden normal reçeteyle temin edebileceğiniz ROSUSTAR 5 mg, WORLD MEDİCİNE İLAÇ SANAYİ firmasının ürünüdür.
ROSUSTAR 5 mg da dahil hekimle görüşmeden rastgele ilaç almaktan sakınınız. Hekiminiz ROSUSTAR’ı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Yanlış kullanım ve talimat dışı uygulamalar hastalığın seyrini olumsuz yönde  etkiler. Tedavi sürecinde lütfen hekiminizin direktiflerine uyunuz. ROSUSTAR’ı size verilen dozlardan daha fazla kullanmanız rahatsızlığınızda daha çabuk bir iyileşme sağlamaz. ROSUSTAR ilaç ile tedaviniz yalnızca hekiminizin  kararıyla değiştirilmeli veya son verilmelidir.

Yorum Yap