ROSUFIX  20 mg film tablet

ROSUFIX  20 mg için kısa bilgi ve prospektüs belgeleri (Endikeleri, ROSUFIX ne ilacıdır; ilaca başlamadan önce uyulması gerekenler, ROSUFIX dozajı; kullanımının emziren veya hamile olanlarda uygun olup olmadığı; etkileşme, sakıncaları; faydaları, saklama koşulları; kullanım şekli; ROSUFIX yan etkisi, istenmeyen-yan etkilerde yapılacaklar ve tavsiyeler gibi ROSUFIX 20 mg Film Tablet’e ait bilinmesi gereken hususları kapsar.)

ROSUFIX 20 mg film tablet kullanma talimatı (ilaç prospektüsü)

ROSUFIX 20 mg film tablet kullanma talimatı (ilaç prospektüsü)

ROSUFIX 20 mg film tablet kısa ürün bilgisi

ROSUFIX 20 mg film tablet kısa ürün bilgisi

Endikasyon bilgisi: rosuvastatin kalsiyum adlı etken maddeyi içinde bulunduran ROSUFIX 20 mg, yüksek kolesterol tedavisinde, damar sertleşmesi, felç, kalp krizi gibi kardiyovasküler olayların engellenmesinde; kolesterol düşürücü, HMG-KoA redüktaz inhibitörü.

başlangıç günde 5-10 mg, maks. 40 mg kullananlar takip edilmeli.

Hamilelikte X kategorisindedir, emzirme döneminde hekime danışmadan kullanılmaz.

Etkileşim: Taşıyıcı proteinlerin inhibitörleri, proteaz inhibitörleri, oral kontraseptifler, fibratlar antiasitler, gemfibrozil ve diğer fibratlar , eritromisin, ezetimib.

Kontrendikeleri: böbrek işlevlerinde yetersizlik, aşırı duyarlılık,  alkol bağımlılığı, kas hastalığı, asya kökenlilik, hipotiroidizm siklosporin ya da fibratlarla beraber kullanım, emzirme, gebelik.

Yan etkisi: Kas ağrısı, güç kaybı, mide bulantısı, kabızlık, baş ağrısı

ROSUFIX  20 mg film tablet, sırasıyla; Kalp Damar Sistemi, Lipid Metabolizmasına Etkili İlaçlar, HMG CoA redüktaz inhibitörleri ve rosuvastatin şeklinde sınıflandırılmış olup, C10AA07 ATC koduyla İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundaki ruhsatlı ilaçlar arasında yer alır. Eczaneden normal reçeteyle temin edebileceğiniz ROSUFIX 20 mg, NEUTEC İLAÇ SANAYİ firmasının ürünüdür.
ROSUFIX 20 mg da dahil hekimle görüşmeden rastgele ilaç almaktan sakınınız. Hekiminiz ROSUFIX’i nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Yanlış kullanım ve talimat dışı uygulamalar hastalığın seyrini olumsuz yönde  etkiler. Tedavi sürecinde lütfen hekiminizin direktiflerine uyunuz. ROSUFIX’i size verilen dozlardan daha fazla kullanmanız rahatsızlığınızda daha çabuk bir iyileşme sağlamaz. ROSUFIX ilaç ile tedaviniz yalnızca hekiminizin  kararıyla değiştirilmeli veya son verilmelidir.

Yorum Yap