REVLİMİD 15 mg sert kapsül

REVLİMİD 15 mg sert kapsül nedir ve Endikasyon Bilgisi :

REVLİMİD 15 mg sert kapsül, soluk mavi/beyaz renkli kapsüller halinde kullanıma sunulmuştur. . Her kutuda adet
kapsül bulunur.. REVLİMİD, lenalidomid adlı etkin maddeyi ihtiva eder.
REVLİMİD, vücudun bağışıklık sistemini etkileyip direk olarak kanserli hücrelere saldıran REVLİMİD Sert Kapsül,
• kanser hücrelerinin gelişimini durdurarak
• kanserde kan damarlarının büyümesini durdurarak, kanser hücrelerinin gelişimini durdurarak ve  anser hücrelerine saldıran bağışıklık sistemini uyararak etkisini göstermektedir.
REVLİMİD Multipl miyelom, mantle hücreli lenfoma ve miyelodisplastik sendrom hastalıklarının tedavisinde kullanılır.
Multipl miyelom, plazma hücresi adı verilen belirli bir beyaz kan hücresi tipini etkileyen bir kanser türüdür. Bu hücreler kemik iliğinde birikir ve kontrolsüz bir şekilde çoğalır. Bu durum kemiklere ve böbreklere zarar verebilir.
Multipl miyelom genellikle tedavi edilememektedir. Bununla birlikte, belirti ve bulgular bir süre için büyük oranda azaltılabilir veya kaybolabilir. Bu duruma ‘tedaviye yanıt’ adı verilir.
—Teşhisi yeni konmuş multipl miyelom – kemik iliği nakli geçirmiş hastalarda
REVLİMİD Sert Kapsül,  otolog kök hücre transplantasyonu uygulanmış olan ve REVLİMİD kullanımına sakınca bulunmayan yeni tanı multipl miyelom hastaların 10 mg/gün dozunda ve 2 yıl süreyle idame tedavisinde kullanılır.
—Yeni tanı almış multipl miyelom – kemik iliği nakli olamayan hastalarda
REVLİMİD Sert Kapsül, deksametazon ile beraber önceden tedavi almamış, 65 yaşından büyük ve nakile uygun olmayan multipl miyelom hastaların tedavisinde kullanılır.
Yeni tanı almış hastalarda tedavi, REVLİMİD’le beraber deksametazon adlı iltihap giderici bir ilacın kullanılmasıyla yapılacaktır.
Eğer 75 yaş veya üzerindeyseniz ya da orta-ağır şiddette böbrek problemleriniz varsa, doktorunuz sizi tedaviye başlamadan önce dikkatli bir şekilde muayene edecektir.
—Önceden en az bir tedavi almış multipl miyelom hastalarında REVLİMİD, “deksametazon” adlı iltihap giderici bir ilaçla beraber kullanılır.
REVLİMİD, multipl miyelom hastalığının bulgu ve belirtilerinin ağırlaşmasını durdurabilir. Aynı zamanda tedaviden sonra multipl miyelomun tekrar ortaya çıkmasını geciktirdiği de gösterilmiştir.
—REVLİMİD, deksametazonla birlikte aşağıdaki durumların tedavisinde kullanılır:
1. Multipl miyelom (kemik iliğinde gelişen bir tür kanser) nedeniyle daha önce en az bir
kemoterapi ile (tek başına steroid içeren tedaviler hariç) yeterli doz ve sürede (en az 2 kür)
tedavi edilmiş dirençli veya tekrarlayan multipl miyelom
2. Kök hücre nakli sonrası dirençli veya tekrarlayan multipl miyelom.
Miyodisplastik sendrom (MDS) : çok farklı kan ve kemik iliği hastalıklarından oluşan bir hastalıktır. Kan hücreleri anormal hale gelir ve gerektiği gibi işlev göstermezler. Hastalarda, düşük kırmızı kan hücresi sayısı (anemi), kan nakli ihtiyacı ve enfeksiyon riski dahil çeşitli işaret ve belirtiler görülebilir.
REVLİMİD Sert Kapsül tek başına, miyelodisplastik sendromu teşhisi konmuş yetişkin hastaların tedavisinde, aşağıdaki şartlarda kullanılabilir:
a) Düşük düzeydeki kırmızı kan hücrelerinin tedavisi için düzenli kan nakillerine ihtiyaç duyuyorsanız (“kan nakillerine bağımlı kansızlık”)
b) Kemik iliği hücrelerinde, diğer sitogenetik anormallikler ile birlikte olan ya da olmayan “del(5q) sitogenetik anormallik” adı verilen bir anormalliğiniz varsa. Bu durum, yeterli miktarda sağlıklı kan hücresi üretemediğiniz anlamına gelmektedir.
c) Daha önceden uygulanmış diğer tedaviler, uygun olmadığında ya da yeterli yanıt alınamadığında.
REVLİMİD, anormal hücrelerin sayısını azaltarak, vücudun ürettiği sağlıklı kırmızı kan hücresi sayısını artırabilir:
Bu durum gerekli kan nakillerinin sayısını azaltabilir. İlerleyen dönemde naklin gerekli olmaması mümkün olabilir.
Mantle hücreli lenfoma (MHL): “B-lenfositler” olarak adlandırılan bir beyaz kan hücresi türünü etkileyen, vücudun savunma sisteminin bir parçasının (lenf düğümünün) kanseridir.  MHL, B hücrelerinin kontrolsüz bir şekilde büyüdüğü ve lenf dokusunda, kemik iliğinde veya kanda biriktiği bir hastalıktır.
REVLİMİD Sert Kapsül, daha önceden sadece bortezomib veya bortezomib içeren ilaç kombinasyonlarıyla tedavisi başarısız olup, tekrarlayan veya direnç gelişen mantle hücreli lenfomalı yetişkin hastaların tedavisinde endikedir. Mantle hücreli lenfoma, vücudun savunma sisteminin bir parçası olan lenf düğümlerinde yer alan lenfosit isimli beyaz kan hücresi kanseri çeşididir.
REVLİMİD tek başına, daha önce MHL tanısı diğer ilaçlar ile tedavi edilmiş erişkin hastalarda kullanılır.

 

REVLİMİD 15 mg sert kapsül Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar:

 1. REVLİMİD anne karnındaki bebeğe zarar verebiceğinden; hamileyseniz, hamile olduğunuzu ya da hamile kalmayı düşünüyor iseniz; gebelik önleyici gerekli tüm korunma önlemlerine uymadıysanız ve  halen gebe kalabilecek durumdaysanız; bu ilacı kullanmadan önce hekiminizle bu konuyu konuşunuz.
 2. Aşağıdaki durumlarda REVLİMİD Dikkatli Kullanılmalıdır.
  —Böbreklerinizde problem varsa, doktorunuz REVLİMİD dozunuzu ayarlayacaktır.
  —Daha önce kalp krizi geçirdiyseniz, damarlarınızda kan pıhtısı oluştu ise veya sigara içiyorsanız, kan basıncınız veya kolesterol düzeyleriniz yüksekse,
  —Talidomid (Multipl miyelom tedavisinde kullanılan bir diğer ilaç) kullanımı esnasında görülen deri döküntüsü, kaşıntı, şişlik, baş dönmesi veya nefes almada güçlük gibi alerjik reaksiyonlarınız varsa.
  —Yüzde döküntü veya yayılmış döküntü, kırmızı cilt, yüksek ateş, grip benzeri belirtiler, büyümüş lenf düğümleri belirtilerinden (Eozinofili ve Sistemik Semptomlar ile Seyreden İlaç Reaksiyonsiyonları (DRESS) olarak adlandırılan ciddi cilt reaksiyonları işaretleri) herhangi birkaç tanesini geçmişte geçirdiyseniz,
  —Daha önceden damarlarınızda kan pıhtısı oluştuysa, REVLİMİD kullanımıyla toplardamar ve atardamarlarda pıhtı oluşma riski artar.
  —Öksürük veya ateş gibi herhangi bir enfeksiyon belirtisinde,
  —Virüse bağlı enfeksiyonunuz, özellikle de hepatit B enfeksiyonu, varisella zona (suçiçeği virüsü), HIV (AIDS virüsü) enfeksiyonunuz varsa ya da daha önceden herhangi bir zamanda bu enfeksiyonu atlattıysanız. Eğer şüpheniz var ise hekiminizle bu konuyu konuşunuz. . REVLİMİD, virüs taşıyan hastalarda virüsün tekrar aktif olmasına neden olabilir, bu da enfeksiyonun tekrarlamasına yol açabilir. Hekiminizin hepatit B enfeksiyonu geçirmiş olup olmadığınızı kontrol etmesi gerekir.
 3. Miyelodisplastik sendromunuz var ise, sizde akut miyeloid lösemi (AML) adı verilen daha ciddi bir hastalığın ortaya çıkma riski daha yüksek olabilir. Buna ek olarak, REVLİMİD’in, sizde AML’nin ortaya çıkma ihtimalini nasıl etkileyeceği bilinmemektedir. Bu nedenle hekiminiz, REVLİMİD ile tedaviniz sırasında AML olmanız olasılığını daha iyi öngörebilen belirtilere bakmak için testler yapabilir.
 4. Tedaviniz devam ederken veya sonrasında herhangi bir zamanda, bulanık görme, görme kaybı veya çift
  görme, konuşma zorluğu, bir kolda veya bacakta zayıflık, yürüme şeklinizde bir değişiklik veya dengenizle ilgili sorunlar, kalıcı uyuşma, his azalması veya kaybı, hafıza kaybı veya zihin karışıklığı yaşarsanız doktorunuza veya hemşirenize derhal söyleyin. Bu belirtilerin hepsi progresif multifokal lökoensefalopati (PML) olarak bilinen ciddi ve potansiyel olarak ölümcül bir beyin hastalığının belirtileri olabilir. Lenalidomid ile tedaviye başlamadan önce bu belirtilere sahipseniz, belirtilerinizde herhangi bir değişiklik olduğunda doktorunuza
  söyleyiniz.
 5. Viral hepatit (karaciğer iltihabı), mevcut bir karaciğer hastalığınız veya karaciğer yetmezliğiniz
  var ise, bunu hekime söylemelisiniz.
 6. REVLİMİD’in uzun süreli kullanımda  katarakt (göz merceğinin saydamlığını kaybederek matlaşması)
  gelişebileceğinden görme yeteneğinizin düzenli olarak izlenmesi öngörülür.
 7. REVLİMİD ile tedavi sırasında ve öncesinde düzenli kan testi yaptırınız. Çünkü REVLİMİD enfeksiyon ile savaşmaya ve pıhtı oluşumuna yardımcı kan hücrelerinde azalmaya sebep olabilir.
 8. Multipl miyelom ya da miyelodisplastik sendrom hastasıysanız hekiminiz kan testlerini şu dönemlerde yaptırmanızı isteyecektir;
  -tedaviden önce,
  -tedavinin ilk 8 haftası boyunca her hafta,
  -bundan sonra en az ayda 1 kere.
 9. Mantle hücreli lenfoma hastası iseniz doktorunuz kan testlerini şu dönemlerde isteyecektir;
  -tedaviden önce,
  -tedavinin ilk 8 haftası (2 kür) boyunca her hafta,
  -3. ve 4. kürler boyunca iki haftada 1 kere,
  -bundan sonra her kürün başlangıcında ve,
  -en az ayda 1 kere.
 10. Hekiminiz kemik iliğiniz dahil olmak üzere vücudunuzda büyük tümör varsa kontrol edebilir. Bu, tümörlerin parçalanıp kana olağandışı düzeylerde kimyasal karışmasına ve bu durumda da böbrek yetmezliğine neden olabilir (bu durum Tümör Lizis Sendromu olarak adlandırılır).
 11. Hekiminiz kırmızı lekeler veya döküntüler gibi cildinizdeki değişiklikleri kontrol edebilir.
 12. Hekiminiz, kan testlerinin sonucuna ve sizin genel durumunuza göre dozu ayarlayabilir ya da tedaviyi durdurabilir. Eğer yeni tanı almışsanız, doktorunuz yaşınıza ve var olan diğer koşullara göre tedavinizi değerlendirebilir.
 13. Tedavi sırasında ve tedaviden 1 hafta sonrasına kadar kan bağışı yapmamalısınız.
 14. Hamilelik döneminde  REVLİMİD kullanmayınız, bu ilacın doğmamış bebeğinize zarar vermesi
  beklenir. Ayrıca REVLİMİD alırken hamile kalmamalısınız. Dolayısıyla, eğer hamile kalabilmeniz mümkünse, etkili bir doğum kontrol metodu kullanmalısınız. REVLİMİD’le tedavi olurken hamile kalırsanız, tedaviyi acilen durdurup, hekiminize bilgi veriniz. Eğer siz REVLİMİD kullanırken eşiniz hamile kalırsa hekiminizi hemen haberdar ediniz. Eşinizin tıbbi danışmanlık alması gerekebilir. Etkin doğum kontrol yöntemleri
  kullanmalısınız.
 15. REVLİMİD alırken emzirmeyiniz. REVLİMİD’in anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.
 16. REVLİMİD kullanan kadınlar: Hamile kalmanızın pek mümkün olmadığını düşünseniz de tedaviye başlamadan önce doktorunuza hamile kalıp kalamayacağınızı sorunuz.
 17. Eğer hamile kalabilmeniz mümkünse;
  • Fallop tüplerinin (yumurtalıklar ve rahim arasında yer alan tüpler) zarar gördüğü ve kapandığının (yumurtaların rahime ulaşmasını durdurmak için yani tubal sterilizasyonun) doğrulandığı durumlar hariç olmak üzere, tedaviden önce, tedavi sırasında her 4 haftada bir ve tedavi bittikten 4 hafta sonra doktorunuzun kontrolü altında size hamilelik testi yapılacaktır.
  • Tedaviye başlamadan 4 hafta önce, tedavi sırasında ve tedavi tamamlandıktan 4 hafta sonrasına kadar, etkin bir doğum kontrol metoduyla korunmalısınız.
 18. REVLİMİD kullanan erkekler:  REVLİMİD erkek menisine geçmektedir. Eğer eşiniz hamile ise veya hamile kalabiliyor ve etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanmıyor ise, kısırlaştırma ameliyatı geçirmiş olsanız
  dahi tedavi boyunca ve tedaviden 1 hafta sonrasına kadar prezervatif kullanmalısınız.
 19. Herhangi bir araç ve makine kullanmayınız. Zira REVLİMİD tedavisi yorgunluk, uyku hali, denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi (vertigo) ve bulanık görme gibi yan etkilere yol açabilir.
 20. REVLİMİD laktoz anhidr (bir çeşit şeker) ihtiva etmektedir. Eğer daha önceden hekiminizce
  tarafından bazı şekerlere karşı tahammülsüzlüğünüz olduğu size bildirildiyse REVLİMİD’i kullanmadan
  önce hekiminize irtibata geçiniz.

 

REVLİMİD 15 mg sert kapsül’ün kullanım Şekli:

 1. Multipl miyelom tedavisi için kullanılırken, REVLİMİD deksametazon ile kombinasyon halinde alınır. Miyelodisplastik sendrom ve mantle hücreli lenfoma tedavisi için kullanılırken, REVLİMİD, tek başına alınır. REVLİMİD’i tek başına ya da REVLİMİD ve deksametazonu kombinasyon halinde daima doktorunuzun size söylediği şekilde alınız. Eğer kullanımdan emin değilseniz doktor veya eczacınıza sormalısınız. Deksametazonun kullanımı ve etkisi için onun kullanma talimatına bakınız.
 2. Multipl miyelom tedavisinde önerilen REVLİMİD dozu: Tedaviye başlarken günde 1 kere 25 mg REVLİMİD kapsüldür. REVLİMİD, her biri 28 gün süren kürler şeklinde uygulanır. REVLİMİD‘le tedavi kürü :1 – 21 arası günler: günde 1 kez 25 mg kullanılır. 22-28 arası günler : REVLİMİD alınmamalıdır. Her bir kürün bitmesinden sonra yeni bir küre başlanılır.
 3. Deksametazon dozu: Tedaviye başlarken günde 1 kere 40 mg Deksametazon kullanılır. Deksametazon, her biri 28 gün süren kürler şeklinde uygulanır.
  İlk 4 tedavi kürü:
  —1-4, 9-12 ve 17-20 günler arası: günde 1 kere 40 mg deksametazon kullanılır;
  —21-28 günler arası: deksametazon kullanılmamalıdır.
  Sonraki 5. tedavi küründen itibaren:
  • 1-4 günler arası: günde 1 kere 40 mg deksametazon kullanılır
  • 5-28 günler arası: deksametazon kullanılmamalıdır.
  Her bir kürün bitmesinden sonra yeni bir küre başlanılır. Hastanın durumuna göre doktor deksametazon dozunu düşürebilir.
 4. Miyelodisplastik sendrom tedavisinde önerilen REVLİMİD dozu: Tedaviye başlarken günde 1 kere 10 mg REVLİMİD kapsüldür. REVLİMİD, her biri 28 gün süren kürler şeklinde uygulanır.
  1 – 21 arası günler: günde 1 kez 10 mg kullanılır. 22-28 arası günler : REVLİMİD kullanılmamalıdır. Her bir kürün bitmesinden sonra yeni bir küre başlanılır.
 5. Doktorunuz kan testlerinizin sonuçlarını ve mevcut sağlık durumunuzu değerlendirip ilacın doz miktarını  düzenleyebilir veya tedaviyi sonlandırabilir.
 6. Doktorunuz REVLİMİD‘le tedavi süresini size bildirecektir. Tavsiye edilen bu süreyi dikkate dikkate alınız ve REVLİMİD kullanmayı zamanından önce bırakmayınız.
 7. Her bir kapsülü bir bardak su ile birlikte alınız.
 8. REVLİMİD Kapsüller kırılmadan, açılmadan ve çiğnenmeden bir bütün halinde yutulmalıdır.
 9. REVLİMİD kapsülü hergün hep aynı saatlerde kullanınız.
 10. REVLİMİD, 18 yaşın altındaki çocuklara verilmemelidir.
 11. Yaşlılara ancak tıbbi zorunluluk halinde, REVLİMİD  dozaj ayarlaması yapılarak verilebilir.
 12. Almanız gereken günlük REVLİMİD dozunu  her zamanki saatinde almadıysanız ; eğer 12 saatten daha kısa süre geçtiyse: kapsülü hemen yutunuz. Eğer 12 saatten fazla süre geçtiyse: bu dozu atlayınız ve sonraki kapsülü her zamanki saatinde yutunuz.

 

REVLİMİD 15 mg sert kapsül’ün diğer ilaçlarla etkileşimi:

REVLİMİD tedavisinde iken, aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle tedavi oluyor iseniz, dikkatli olunmalıdır. Kullandığınız ilaçlar konusunda hekiminizle görüşmelisiniz.
REVLİMİD‘in etkisini azaltabileceğinden  oral kontraseptifler gibi hamilelik önleyici ilaçlar; kan sulandırıcı ilaçlar (varfarin vb.); kalp hastalığı ilaçları (digoksin vb.).

 

REVLİMİD 15 mg sert kapsül’ün Olası Yan Etkileri :

REVLİMİD’in oldukça yaygın görülebilecek yan etkileri : REVLİMİD, beyaz kan hücrelerinin (enfeksiyona karşı savaşır) ve kolay çürük oluşumu ve burun kanaması gibi kanama bozukluklarına sebebiyet veren kanda pıhtılaşmayı sağlayan kan hücrelerinin sayısının azaltabilir. Damarlarda (venlerde) kan pıhtılarına (tromboza) da sebep olabilir.
REVLİMİD’le tedavi olurken, boğaz ağrısı, öksürük, ağız ülseri, titreme, ateş  ya da diğer enfeksiyon semptomları veya  bacak ağrısı, göğüs ağrısı, nefes darlığı, sebepsiz çürük oluşumu, kolay kanama vakalarından herhangi biri sizde ortaya çıkarsa; ilacı kullanmayı bırakıp, acilen hekiminizle haber veriniz ya da bir sağlık kuruluşuna müracaat ediniz.
REVLİMİD’in çok yaygın görülebilecek yan etkileri : Baş ağrısı, bulanık görme, baş dönmesi, titreme, tat alma bozukluğu, iştahta azalma, kanda düşük potasyum seviyeleri, kabızlık, ishal, karın ağrısı, bulantı, kusma, deride kızarıklık, deri döküntüsü, deride kuruma, kaşıntı, kas krampları, kas ağrısı, kemik ağrısı, eklem ağrısı, yorgunluk, kol ve bacaklar dahil tüm vücuda yayılan şişlik,  akciğer ve üst solunum yolu enfeksiyonu, göğüs ağrısı veya nefes darlığı (akciğerlerde kan pıhtılarının belirtisi olabilir), nazofarenjit (burun, boğaz ve yutak iltihabı), farenjit (boğaz ve yutak iltihabı), bronşit (bronş iltihabı), burun kanaması, enfeksiyonlar, uyuşukluk, deride karıncalanma veya yanma hissi, el ve ayaklarda ağrı,  beyaz kan hücre sayısının anormal derecede azalması
(nötropeni), kırmızı kan hücresi sayısında düşme ile kendini gösteren kansızlık (yorgunluk ve güçsüzlüğe yol açabilen anemi), kanama bozuklukları.
REVLİMİD’in yaygın olarak görülebilecek yan etkileri : Zayıflama, susuzluk, duygu durum değişikliği, zihin karışıklığı, diş ağrısı. sırt ağrısı, depresyon, katarakt, görme zayıflığı, sağırlık, kulak çınlaması, kas zayıflığı, bayılma, eklemlerde şişlik, ereksiyon zorluğu, halsizlik, göğüs ağrısı, solunum güçlüğü, burnu çevreleyen sinüslerin (hava boşluklarının) enfeksiyonu, diş etinde kanama, mide veya bağırsak kanaması; ciltte morarma, yüksek ya da düşük kan basıncı, yavaş, hızlı veya düzensiz kalp atımları, aşırı demir yükü, bölgesel kan birikmesi (hematom); kan tiroid hormonunda değişiklikler, kanda düşük kalsiyum, fosfat veya magnezyum oranları; karaciğer test sonuçlarında anormallikler; hareket zorluğu, denge bozukluğu; kollara, boyna, çeneye, sırta ve mideye doğru yayılan göğüs ağrısı, terlemiş ve soluk soluğa hissetme, hasta olma veya kusma hissi (kalp krizi/miyokart infarktüsü belirtileri olabilir);
düzeyleri, febril nötropeni (vücuttaki savunma hücreleri sayısının düşüşüne bağlı gelişen durum), pansitopeni (kandaki tüm hücrelerde azalma); yatar vaziyette iken nefes darlığı (kalp yetmezliğinin belirtisi olabilir); normalden daha fazla ya da daha az idrara çıkma (böbrek yetmezliği belirtisi olabilir) ya da idrarda kan bulunması;  ciltte renklenmede artış, deride kabarıklık, çatlama, pullanma, ürtiker, terlemede artış, su kaybı, ağızda yanmalı yara, ağız kuruluğu, hazımsızlık, mide yanması, yutma güçlüğü.
REVLİMİD’in çok seyrek sıklıkta görülebilecek yan etkileri : Karın ağrısı, şişkinlik ya da ishal ile görülebilen kalın barsak iltihabı; kan hücreleri yıkımı, kansızlık (hemolitik anemi gibi), kanın pıhtılaşma yeteneğinde hızlı artış, pıhtılaşma bozukluğu,; kalp ritminde düzensizlik; deride bazı tümör tiplerinin belirmesi; karaciğer işlevlerinde yetersizlik; fanconi sendromunun (bir böbrek hastalığı) semptomları kemik ağrısı ve güçsüzlükle beraber fazla idrara çıkma; cinsel isteksizlik; kafa içi kanama; renal tübüler nekroz (normalden daha fazla veya daha az idrara çıkma ile seyreden böbrek fonksiyon bozukluğu); görme kaybı; aşırı hassasiyet/Anjiyoödem (ürtiker, döküntü, gözlerde, ağızda veya yüzde şişme, nefes almada zorluk veya kaşıntı şeklinde görülebilen alerjik reaksiyon tipleri); dolaşım sorunları; ciltte renk kaybı, güneşe duyarlılık, kurdeşen, döküntü, gözlerde, ağızda veya yüzde şişme, nefes almada zorluk veya kaşıntı şeklinde görülebilen alerjik reaksiyon tipleri (anjiyoödem). 
REVLİMİD’in çok nadir görülebilecek yan etkileri :
— Tümör lizis sendromu [kanser tedavisi esnasında ve bazen tedavi olmaksızın ortaya çıkan metabolik rahatsızlıklar. Bu rahatsızlıklar ölen kanser hücrelerinin yıkım ürünleri nedeniyle oluşmaktadır ve şunları içerir: kan içeriğinde değişiklikler (yüksek potasyum, fosfor, ürik asit ve düşük kalsiyum) sonucunda böbrek işlevlerinde, kalp atışında, epileptik nöbetlerde değişikliklere ve bazen ölüme neden olmaktadır]
—Ciltte içi sıvı dolu kabarcıklar ( toksik epidermal nekroliz);  ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla ilerleyen iltihabi durum (Stevens-Johnson sendromu). 
REVLİMİD’in sıklığı bilinmeyen yan etkileri :
—Mide veya bağırsak duvarında parçalanma (belirtileri şiddetli karın ağrısı, ateş, bulantı, kusma, dışkıda kan veya bağırsak alışkanlığında değişiklik görüldüğünde hemen hekiminizi arayınız)
—Ateş, kusma, mide bulantısı, nabızda artış ile seyreden ve birkaç gün devam eden, üst karın bölgesinde, sırtta anide ve hafiften başlayıp ancak gitgide şiddetlenen ağrı. Bu şikayetler  pBulantı, kusma, ateş ve hızlı nabız ile birlikte görülebilen, birkaç gün süren, üst karın ve/veya sırtta ani veya hafif derecede ortaya çıkan;  gittikçe kötüleşen ağrı. Bu şikayetler pankreas iltihabına bağlı olabilir. 
—REVLİMİD kapsül, bir statin (bir tip kolesterol düşürücü ilaç) ile kullanıldığında oluşan böbrek sorunlarına sebep olabilecek kaslarda güçsüzlük, şişlik ve ağrı bildirilmiştir.
—Kabarcıklarla seyreden ağrılı deri döküntüsüne sebep olan Herpes zoster -zona gibi viral enfeksiyonlar ve deride ve gözlerde sararmaya, koyu kahverengi idrara, midenin sağ yanında ağrıya, ateşe, bulantı hissine ve kusmaya neden olan enfeksiyonun tekrarlaması (Hepatit B enfeksiyonu).
—Eklemlerde ağrı ve ateşle birlikte, lökositoklastik vaskülit (küçük kan damarları iltihabının neden olduğu deriyi
etkileyen bir durum).
—Deride, mukoz membranda ya da gözlerde sarılık, soluk renkli dışkı, koyu renkli idrar, deride kaşıntı, döküntü veya karında ağrı veya şişlik (karaciğer hasarının belirtileri olabilir).
—Kalp, böbrek gibi katı organ nakli reddi.
—Hırıltılı, nefes darlığı ya da kuru öksürük gibi akciğerler iltihabı belirtileri.
—Karaciğer enzimlerinde artış, kanda anormallikler, vücut ısısında artış, döküntü, genişlemiş lenf düğümleri ve ve diğer vücut organlarının tutulumu.
Bu istenmeyen etkilerden biri olursa, ilacın alımını kesip, hekiminizle acilen görüşmeniz ya da tıbbi destek almanız gerekir.

 

İlaç Etken Maddesi: Lenalidomid
İlaç Marka İsmi : REVLİMİD 15 mg sert kapsül

Ruhsat sahibi:
Adı : Er-Kim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Adresi : Beşiktaş-İstanbul
Tel: 0212 275 39 68
Faks: 0212 211 29 77
e-mail: erkim@erkim-ilac.com.tr

Üretim Yeri 
Celgene International Sarl
Route de Perreux 1
2017 Boudry
İsviçre

REVLİMİD 15 mg sert kapsül kısa ürün bilgisi


REVLİMİD 15 mg sert kapsül kısa ürün bilgisi

Yorum Yap