REUMİL 20 mg Film Tablet

Leflunomid adlı etken maddeyi içinde bulunduran REUMİL 20 mg Film Tablet, sırasıyla; Antineoplastik ve İmmünomodüler Ajanlar, İmmünosüpresanlar,  Selektif immünosüpresanlar ve leflunomid şeklinde sınıflandırılmış olup, L04AA13 ATC koduyla İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundaki ruhsatlı ilaçlar arasında yer alır. Eczaneden normal reçeteyle temin edebileceğiniz REUMIL, ABDİ İBRAHİM İLAÇ  SANAYİ firmasının ürünüdür .

REUMİL için kısa bilgilendirme ve prospektüs belgeleri (Endikeleri, REUMİL ne ilacıdır; REUMİL’e başlamadan önce uyulması gerekenler, REUMİL dozajı; kullanımının emziren veya hamile olanlarda uygun olup olmadığı; etkileşme, sakıncaları; faydaları, saklama koşulları; REUMİL tablet kullanım şekli; yan etkileri, istenmeyen-yan etkilerde yapılacaklar ve tavsiyeler gibi REUMİL Film Tablet ile ilgili bilinmesi gereken hususlar)

REUMİL 20 mg Film Tablet’e ait kullanım talimatı (ilaç prospektüsü)

REUMİL 20 mg Film Tablet'e ait kullanım talimatı (ilaç prospektüsü)

REUMİL 20 mg Film Tablet’in kısa ürün bilgisi

REUMİL 20 mg Film Tablet'in kısa ürün bilgisi

REUMİL 20 mg tabletin etken maddesi Leflunomid; psöriyatik ve romatoid artritte; immünosüpresan

başlangıç 3 gün süresince günde 100 mg;  devam 10 mg-20 mg

REUMİL hamilelikte X kategorisinde; gebe veya emzirenlerde kullanılmaz.

Kontrendikeleri: Teriflunomid ve leflunomid alerjisi, 18 yaş altı, böbrek veya karaciğer yetmezliği, kanda düşük protein seviyesi, ağır derecede enfeksiyon varlığı, kemik iliği hastalığı, ciddi immün yetmezlik durumlarında

Etkileşim :Kolestiramin, hidroksiklorokin, teriflunomid,siprofloksasin, sülfasalazin, azatiyoprin, tizanidin, D-penisilamin, klorokin, pravastatin, rosiglitazon, rosuvastatin, repaglinid, pioglitazon, nateglinid, furosemid, teriflunomid, Varfarin, indometazin, Duloksetin, ketoprofen, sefaklor, paklitaksel, tizanidin, levonorgestrel, etinilöstradiol, alosetron, topotekan, doksorubisin, benzilpenisilin

REUMİL alırken, şiddetli karın ağrısı, nefes almada zorluk, kurdeşen, yüzde, dudaklarda, dilde ve boğazda şişlik gibi bir durumda hekiminizi bilgilendiriniz.

Yan etki: Tendon iltihabı, yorgunluk, periferik nöropati, iştahsızlık, saç dökülmesi, ciltte kuruluk, kaşıntı, döküntü, kaşıntı, yüksek karaciğer enzimleri,  ağızda pamukçuk, ülser, mide bulantısı, baş ağrısı, ishal, deride karıncalanma, uyuşma, sersemleme,

REUMİL de dahil hekimle görüşmeden rastgele ilaç almaktan sakınınız. Hekiminiz REUMİL’i nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Yanlış kullanım ve talimat dışı uygulamalar hastalığın seyrini olumsuz yönde  etkiler. REUMİL’i size verilen dozlardan daha fazla kullanmayınız. Tedavi sürecinde lütfen hekiminizin direktiflerine uyunuz. REUMİL tablet ile tedaviniz yalnızca hekiminizin  kararıyla değiştirilmeli veya son verilmelidir.

Yorum Yap