RESTMAX 400 mg Film Kaplı Tablet

Endikasyon Bilgisi :

Feniramidol etken maddeyi içinde bulunduran RESTMAX ağrı kesici, kas gevşetici özelliği ile ani kas tutulmalarında kaslardaki ağrı ve gerginliklerin giderilmesinde, spazm halindeki  iskelet kasının işlevinin rahatlatılmasında kullanılır. RESTMAX, fizik tedavi gibi kas iskelet sistemindeki diğer tedavilere yardımcı olarak da kullanılabilir.

RESTMAX 400 mg Film Kaplı Tablet Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar :

  1. İlacın etken maddesine karşı daha önce bir duyarlılık oluştuysa ya da karaciğer hastalığınız var ise; RESTMAX almayınız.
  2. Emzirme ve hamilelik dönemlerinde RESTMAX’ı hekime danışmadan kullanmayınız.
  3. RESTMAX, baş dönmesi veya sersemlik gibi etkilere sebep olabileceğinden makine ya da araç kullanmak vb. aktiviletelerde tedbirli davranınız.
  4. Etkileşim: RESTMAX antikoagülanlar, bazı antiepileptikler ve tolbutamid etken maddeli ilaçlarla beraber kullanılmamalı.

RESTMAX 400 mg Film Kaplı Tablet’in Kullanım Şekli :

  1. Hekiminiz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Yanlış kullanım ve talimat dışı uygulamalar hastalığın seyrini olumsuz yönde etkiler. RESTMAX hekimin verdiği dozlardan daha fazla kullanılmamalı. Tedavi sürecinde lütfen hekiminizin direktiflerine uyunuz.
  2. İlacınızın her dozunu bir bardak dolusu su ile beraber yutunuz. Günde 3 defa 1 ya da 2 tablet yemek sonrası.
  3. Midenize verebileceği rahatsızlığı en aza indirmek için RESTMAX tableti  boş mideye almamaya özen gösteriniz.

İlacın Olası yan etkileri

  1. RESTMAX alırken, şiddetli karın ağrısı , nefes alma güçlüğü, kurdeşen, yüzde, dudaklarda, boğaz ve dilde şişlik gibi bir durumda hekiminizi bilgilendiriniz.
  2. RESTMAX Yan etki: sersemleme, mide şişkinliği, bulantı, uyku düzensizliği, uyuşukluk, kusma, ciltte pembe, kırmızı benek şeklinde kabartılar, uyuklama

İlaç Etken Maddesi: Feniramidol
İlaç Marka İsmi: RESTMAX 400 mg Film Kaplı Tablet
RESTMAX , sırasıyla; Kas-İskelet Sistemi, Kas Gevşeticiler, Santral Etkili Kas gevşeticiler, Diğer Santral Etkili İlaçlar ve feniramidol hcl şeklinde sınıflandırılmış olup, M03BX30 ATC koduyla İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundaki ruhsatlı ilaçlar arasında yer alır. Eczaneden normal reçeteyle temin edebileceğiniz RESTMAX, ABDİ İBRAHİM İLAÇ SANAYİ ürünüdür.

RESTMAX 400 mg Film Kaplı Tablet’e ait kullanım talimatı (ilaç prospektüsü)

RESTMAX 400 mg Film Kaplı Tablet
Ağızdan alınır.
• Etkin madde: Her bir film kaplı tablet 400 mg feniramidol HCl içerir.
• Yardımcı maddeler: Mısır nişastası, makrogol 4000, povidon (K30), prejelatinize nişasta, hidroksipropil selüloz (LH-11), talk, magnezyum stearat, Sheffcoat Yellow PVA 30608649 (polivinil alkol, titanyum dioksit, polietilen glikol 3350, talk, polietilen
glikol 8000, sarı demir oksit, kinolin sarısı alüminyum lake)
Bu Kullanma Talimatında:
1. RESTMAX nedir ve ne için kullanılır?
2. RESTMAX’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. RESTMAX nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. RESTMAX’un saklanması
Başlıkları yer almaktadır.
1. RESTMAX nedir ve ne için kullanılır?
• RESTMAX, kas gevşetici ve ağrı kesici olarak etki gösterir.
• RESTMAX, karton kutuda, 24 film kaplı tabletlik PVC/PE/PVDC Alüminyum folyo
blister ambalajda, kullanma talimatı ile sunulmaktadır.
RESTMAX; kas-iskelet sistemi ile ilişkili, aniden başlayan ağrılı kas kasılmalarına bağlı
belirtilerin azaltılması için kullanılır.
Kaslardaki gerginliği giderir, ağrıyı geçirir ve kramp halindeki iskelet kasının fonksiyonunu
sağlar.
2. RESTMAX’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
RESTMAX’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer;
• Feniramidole ya da içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine karşı duyarlılığınız varsa
(alerjik reaksiyon, deride isilik, kaşıntı, yüz, dudak, el ve ayaklarda şişme veya nefes alımda
güçlük olarak ortaya çıkabilir)
• Karaciğer bozukluğunuz var ise
RESTMAX’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
RESTMAX özellikle yüksek dozlarda yatıştırıcı ve sakinleştirici etkilere neden olabilir. Kan
basıncınız düşükse RESTMAX’ı dikkatli kullanınız.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza
danışınız.
RESTMAX’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması
Uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Hamileyseniz RESTMAX kullanmamanız önerilmektedir.
RESTMAX’ı hamilelikte sadece doktorunuz kesin gereklilik olduğuna karar verirse
kullanabilirsiniz.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza
danışınız.
Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
RESTMAX etkin maddesi süte geçip geçmediği bilinmemektedir. Bu nedenle emziriyorsanız,
RESTMAX kullanmamalısınız.
Araç ve makine kullanımı
RESTMAX ile sersemlik hali ya da baş dönmesi görülebilmektedir. Bu nedenle araç ve makine
kullanımında dikkatli olunuz.
RESTMAX’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
RESTMAX’ın içeriğinde bulunan yardımcı maddeler herhangi bir uyarı gerektirmemektedir.
RESTMAX’ın diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Sara tedavisinde kullanılan bazı ilaçlarla birlikte kullanıldığında RESTMAX, bu ilaçların kan
düzeylerinin artmasına bağlı olarak göz titremesi, hareket kontrolünde zorluğa bağlı yürüme
bozukluğu ve mental değişikliklere neden olabileceğinden bu tip ilaçların birlikte kullanımından
kaçınınız.
Kanın pıhtılaşmasını geciktiren veya önleyen (antikoagülan) ilaçlarla birlikte kullanıldığında
kanama zamanının uzaması nedeniyle dikkatli olunuz.
Aynı zamanda feniramidol, şeker hastalığı tedavisinde kullanılan “tolbutamid” ile eş zamanlı
kullanıldığında, tolbutamid kan düzeylerinin artışına bağlı olarak uzamış bir hipoglisemi
gözlenmesine neden olabilir. Bu nedenle RESTMAX, tolbutamid ile birlikte kullanıldığında
dikkatli olunuz.
Karaciğere zararlı olduğu bilinen ilaçlarla birlikte kullanıyorsanız dikkatli olunuz.
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda
kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
3. RESTMAX nasıl kullanılır?
RESTMAX ağızdan alınır.
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
RESTMAX’ı günde 3 kez 1-2 tablet şeklinde kullanınız.
Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde belirtilen dozlarda kullanınız.
Uygulama yolu ve metodu:
RESTMAX, sadece ağızdan kullanmak içindir. Tabletleri çiğnemeyiniz. Tabletleri yeterli
miktarda su ile tok karnına alınız.
Değişik yaş grupları:
Çocuklarda kullanım:
Feniramidolün çocuklarda güvenilir bir şekilde kullanılması henüz ispatlanmamıştır. Bu nedenle
RESTMAX’un çocuklarda kullanımı önerilmez.
Yaşlılarda kullanım:
Yaşlılarda dozun azaltılması gerekebilmektedir.
Özel kullanım durumları:
Böbrek/karaciğer yetmezliği
Böbrek veya karaciğer rahatsızlığınız varsa etkililik ve güvenilirlik bilinmediğinden
kullanmayınız.
Eğer RESTMAX’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise
doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
Kullanmanız gerekenden daha fazla RESTMAX kullandıysanız:
Kullanmanız gerekenden çok fazla RESTMAX kullanması durumunda yüzde kızarma ve
tansiyon düşmesi olabilir.
RESTMAX’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile
konuşunuz.
RESTMAX’ı kullanmayı unutursanız:
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
RESTMAX ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler
Şikayetlerinizin düzelmesinden sonra tedaviyi kesmeniz sonucu herhangi olumsuz bir etki
beklenmemektedir.
4. Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi RESTMAX’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler
olabilir.
Aşağıdakilerden biri olursa, RESTMAX’ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL
doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
• Alerjik reaksiyonlar, tansiyon düşmesi, nefes almada zorluk, deride döküntü
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, RESTMAX’a karşı
ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:
• Sersemlik hali,
• Bulantı, kusma,
• Uyku bozukluğu
• Uyuşukluk hali
• Baş dönmesi
• İsilik
• Kaşıntı
• Dilde yanma hissi
Bunlar RESTMAX’ın hafif yan etkileridir.
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız
doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
Yan etkilerin raporlanması
Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi
durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan
etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da
0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi
(TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın
güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.
5. RESTMAX’ın saklanması
RESTMAX ’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra RESTMAX’ı kullanmayınız.
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz RESTMAX’ı kullanmayınız.
Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik
Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.
Ruhsat sahibi ve üretici : Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi No:4 Maslak /Sarıyer/ İstanbul-34467
Üretim yeri: Orhan Gazi Mahallesi Tunç Caddesi No: 3
Esenyurt/İstanbul
Bu kullanma talimatı 08/02/2021 tarihinde onaylanmıştır.

RESTMAX 400 mg Film Kaplı Tablet’in kısa ürün bilgilendirmesi

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI
RESTMAX 400 mg Film Kaplı Tablet
2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM
Etken maddesi : Feniramidol HCl (400 mg) dür. Yardımcı maddeler: Mısır nişastası, Makrogol 4000, Povidon (K30), Prejelatinize Nişasta,
Hidroksipropil selüloz (LH-11), Talk, Magnezyum stearat, Sheffcoat Yellow PVA 30608649*
* Polivinil alkol, titanyum dioksit, polietilen glikol 3350, talk, polietilen glikol 8000, sarı demir oksit, kinolin sarısı alüminyum lake
3. FARMASÖTİK FORM: Sarı renkli, bikonveks, oval film kaplı tablettir.
4. KLİNİK ÖZELLİKLER
4.1. Terapötik endikasyonlar
RESTMAX, kas-iskelet sistemi ile ilişkili akut ağrılı kas spazmlarının semptomatik tedavisinde
endikedir.
4.2. Pozoloji ve uygulama şekli
Pozoloji:
Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde önerilen doz günde 3 defa 1-2
tablettir.
Akut durumda 7 gün boyunca kullanılabilir. Ancak kronik kullanımda tedavinin süresi ve
uygulama sıklığı tedaviyi yürüten hekim tarafından, hastanın semptomlarına göre
belirlenmelidir.
Uygulama şekli:
Sadece ağızdan kullanım içindir. Yemeklerden sonra su ile birlikte alınması önerilir.
Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:
Böbrek/Karaciğer yetmezliği:
Böbrek ve karaciğer yetmezliğinde kullanımı ile ilgili yeterli güvenilirlik verisi
bulunmamaktadır. Bu nedenle kullanılması önerilmemektedir.
Pediyatrik popülasyon:
Çocuklarda etkililiği ve güvenilirliği bilinmemektedir, o nedenle kullanılması
önerilmemektedir.
Geriyatrik popülasyon:
Yaşlılarda dozun azaltılması gerekebilmektedir.
4.3. Kontrendikasyonlar
Feniramidole ya da bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı
duyarlılığı olan kişilerde kullanımı kontrendikedir.
4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri
Feniramidol HCl antikoagülan, bazı oral antidiyabetik ve antikonvülzan ilaçların etkilerini
güçlendirir. Bu nedenle bu tür ilaçların birlikte kullanımında dikkatli olunmalıdır.
Feniramidol özellikle yüksek dozlarda sedasyon ve yaygın depresyon gibi santral etkilere neden
olabilir. Kan basıncı düşük kişilerde dikkatli kullanılmalıdır.
Karaciğer bozukluğunda ya da karaciğere zararlı olduğu bilinen ilaçlarla birlikte kullanırken
dikkatli olunmalıdır ve bu durumda karaciğer enzimlerinin izlenmesi önemlidir.
4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri
Kumarin türevleri (ör. bishidroksikumarin, varfarin ya da fenindion) gibi antikoagülanlar ile
birlikte kullanıldığında feniramidol bu ilaçların metabolizmasını P450 enzimleri üzerinden
inhibe etmektedir. Bu nedenle antikaogülanların etki süresi ve dolayısıyla protrombin zamanı
uzayabilir. RESTMAX bu ilaçlarla eş zamanlı kullanılmamalıdır.
Feniramidol, difenilhidantoin gibi antikonvülzan ilaçların metabolizmasını inhibe eder.
Antikonvülzan plazma düzeylerinin artmasına bağlı olarak nistagmus, ataksi ve mental
değişikliklere neden olabileceğinden bu tip ilaçların RESTMAX ile birlikte kullanımından
kaçınılmalıdır.
Aynı zamanda feniramidol, tolbutamid metabolizmasını inhibe eder ve uzamış bir hipoglisemi
gözlenmesine neden olabilir. Bu nedenle tolbutamid ile birlikte kullanıldığında dikkatli
olunmalıdır.
Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler
Pediyatrik popülasyon:
Pediyatrik popülasyonda ilaç etkileşimi çalışılmamıştır.
4.6. Gebelik ve laktasyon
Genel tavsiye
Gebelik Kategorisi: C
Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)
Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlarda kullanımı ile ilgili veri yoktur. Gebe kadınlarda
veya hayvanlarda ilaç incelenmemiştir.
Gebelik dönemi
Gebelikte kullanımı ile ilgili veri yoktur.
Laktasyon dönemi
Feniramidolün anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Çok sayıda ilaç anne sütüne
geçtiği için, feniramidolün emziren annelerde kullanımı önerilmez.
Üreme yeteneği / Fertilite
Üreme yeteneği üzerine etkisi ile ilgili çalışma bulunmamaktadır.
4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler
Feniramidol ile sersemlik hali ya da baş dönmesi görülebilmektedir. Bu nedenle hastalar
RESTMAX tedavisi süresince araç ve makine kullanımında dikkatli olmaları konusunda
uyarılmalıdırlar.
4.8. İstenmeyen etkiler
Feniramidol genellikle iyi tolere edilen ve toksisitesi düşük bir ilaçtır. Yan etkiler genellikle
hafiftir ve nadiren tedavinin kesilmesini gerektirmiştir. RESTMAX ile bildirilen yan etki
insidansı plasebo ile karşılaştırılabilir bulunmuştur. Uzun süreli tedavilerde advers etki
profilinde anlamlı bir değişiklik görülmemiştir. Tolerans ya da bağımlılık gelişimine neden
olmaz.
Çok yaygın (≥1/10), yaygın (≥1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (≥1/1.000 ila <1/100); seyrek
(≥1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle
tahmin edilemiyor)
Bağışıklık sistemi bozuklukları
Seyrek: Hipersensitivite, kaşıntı, deri döküntüleri, ekzantem
Sinir sistemi hastalıkları
Seyrek: Uyku bozuklukları, sedasyon, sersemlik hali, baş dönmesi
Gastrointestinal hastalıklar
Seyrek: Bulantı, kusma, midede dolgunluk hissi
Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıkları
Seyrek: Dilde yanma duyusu
Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması
Ruhsatlandırma sonrası şüpheli ilaç advers reaksiyonların raporlanması büyük önem
taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine
olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye
Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildirmeleri gerekmektedir (www.titck.gov.tr; e- posta:
tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99)
4.9. Doz aşımı ve tedavisi
Semptomlar: Feniramidolün toksik etkisi çok düşüktür ve terapötik dozları ile toksik dozları
arasında büyük fark vardır. Yüksek dozlarda (2000 mg ve üzeri enjeksiyon) kişiye göre değişen
yüzde kızarma, hipotansiyon gibi durumlar görülebilir.
Tedavi: Doz aşımı durumunda, semptomatik ve destekleyici tedavinin uygulanması uygun olur.
5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER
5.1. Farmakodinamik özellikler
Farmakoterapötik Grup: Santral Etkili Kas Gevşetici İlaçlar, Diğer Santral Etkili İlaçlar
ATC Kodu: M03BX30
Feniramidol aminopiridin türevi, narkotik olmayan bir analjeziktir. Normal nöromusküler
fonksiyonu bozmadan nöronlar arası blokaj yaparak miyorelaksan etkisini gösterir. Bu sayede
kas spazmını gideren feniramidol, beyin ve medulla spinaliste polisinaptik refleksleri bloke
ederek ağrı-spazm zincirini kırar. Monosinaptik refleksleri etkilemez.
Feniramidol kodeine yakın, asetil salisilik asitten oldukça yüksek analjezik etkiye sahiptir.
Miyorelaksan ve analjezik olarak feniramidol, çizgili kas ve hareket sisteminin diğer yapılarında
akut ve kronik ağrıların tedavilerinde kullanılmaktadır.
5.2. Farmakokinetik özellikler
Genel özellikler
Emilim:
Feniramidol gastrointestinal kanaldan emildikten sonra maksimum plazma düzeylerine 1 saat
içinde ulaşmaktadır.
Dağılım:
Feniramidol büyük oranda iskelet kas kütlesinde dağılım göstermekte ve buradan çok yavaş
olarak dolaşıma katılmaktadır.
Biyotransformasyon ve eliminasyon:
Yapılan çalışmalarda sitokrom P450 enzimlerinin feniramidol metabolizmasında etkili olduğu
gösterilmiştir. Feniramidol karaciğerde glukronik asit ile konjuge olmakta ve bir kısmı
feniramidol glukronidi halinde idrar yoluyla atılmaktadır.
Atılım:
İlacın büyük bir kısmı ise safra yoluyla atılmakta ve ince barsaktan bakteriyal glukronidaz
etkisiyle serbest feniramidol olarak enterohepatik dolaşıma katılarak feçesle atılmaktadır.
Hastalardaki karakteristik özellikler
Karaciğer/Böbrek yetmezliği:
Feniramidol ve metabolitleri ile bu hasta grubunda çalışma yapılmamıştır.
5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri
Fareler, sıçanlar ve köpekler üzerinde uzun süreli parenteral (90 gün) ve oral (6-12 ay) toksisite
çalışmaları yapılmıştır. Feniramidol ortalama terapötik düzeyden, etkili olduğu bilinen dozların
40 katına kadar değişen dozlar uygulanmıştır. Söz konusu maksimum dozun 12 ay süreyle
günlük olarak uygulandığında dahi ilaçtan kaynaklanan toksisite kanıtı bulunamamıştır.
Farelerde yapılan akut toksisite çalışmalarında intravenöz enjeksiyonlar LD50=124 mg/kg,
intraperitoneal enjeksiyonla 450 mg/kg olarak bulunmuştur. Tavşanlarda LD50=350-400 mg/kg
olarak bulunmuştur.
6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER
6.2. Geçimsizlikler
Bilinen bir geçimsizliği bulunmamaktadır.
6.3.RESTMAX Raf ömrü : 24 aydır.
6.4. Saklamaya yönelik özel uyarılar: RESTMAX’ı, 25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
6.5. Ambalajın içeriği ve niteliği :RESTMAX, 24 film kaplı tabletlik PVC/PE/PVDC Alüminyum folyo blister ambalajda, karton
kutuda kullanma talimatı ile birlikte sunulmaktadır.
6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler
Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve
“Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelikleri”ne uygun olarak imha edilmelidir.
7. RUHSAT SAHİBİ
Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi No:4 34467
Maslak /Sarıyer/ İstanbul
Tel: 0212 366 84 00
Faks: 0212 276 20 20
8. RUHSAT NUMARASI
2021/18
9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ
İlk ruhsatlandırma tarihi: 08.02.2021

RESTMAX de dahil hekimle görüşmeden rastgele ilaç almaktan sakınınız.

Yorum Yap