RENOVEL 10 mg/1 ml IV enjeksiyonluk çözelti içeren flakon

Vinorelbin adlı etken maddeyi içinde bulunduran RENOVEL 10 mg/1 ml IV Flakon, sırasıyla; Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar, Antineoplastikler, Alkaloidler ve Diğer Doğal Ürünler, Vinka alkaloidleri- analogları ve vinorelbin şeklinde sınıflandırılmış olup, L01CA04 ATC koduyla İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundaki ruhsatlı ilaçlar arasında yer alır. Eczaneden normal reçeteyle temin edebileceğiniz RENOVEL, MUSTAFA NEVZAT İLAÇ SANAYİ firmasının ürünüdür.

RENOVEL için kısa bilgilendirme ve prospektüs belgeleri (Endikeleri, RENOVEL ne ilacıdır; RENOVEL’i başlamadan önce uyulması gerekenler,  RENOVEL dozajı; kullanımının emziren veya hamile olanlarda uygun olup olmadığı; etkileşme, sakıncaları; faydaları, saklama koşulları; RENOVEL kullanım şekli; yan etkileri, istenmeyen-yan etkilerde yapılacaklar ve tavsiyeler gibi RENOVEL Flakon ile ilgili bilinmesi gereken hususlar)

RENOVEL 10 mg/1 ml IV Flakon’a ait Kullanım Talimatı (ilaç prospektüsü)

RENOVEL 10 mg-1 ml IV Flakon'a ait Kullanım Talimatı (ilaç prospektüsü)

RENOVEL 10 mg/1 ml IV Flakon’un kısa ürün bilgilendirmesi

RENOVEL 10 mg-1 ml IV Flakon'un kısa ürün bilgilendirmesi

Ruhsat Sahibi ve üretici: Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş.

RENOVEL, meme ve akciğer kanserinde; antineoplastik, vinka alkaloidi

Kontrendikeleri: Hipesensitivite (alerji), 18 yaş altı, emzirme ve gebelik, sarı humma aşısıyla yaklaşık zamanlarda kullanım, enfeksiyon, 18 yaş altı

RENOVEL, hamilelikte D kategorisinde, laktasyon döneminde bebek emzirilmemelidir.

Etkileşim: proteaz inhibitörleri, lapatinib, antikoagülanlar, fosfenitoin, fenitoin, mitomisin C, rifampisin, siklosporin, takrolimus, sirolimus, everolimus

RENOVEL alırken şiddetli karın ağrısı, nefes almada güçlük, yüzde, dudaklarda, boğaz veya dilde  şişme gibi bir durumda hekiminizi bilgilendiriniz.

RENOVEL yan etki: uygulama yerinde eritem, lokal flebit, yakıcı ağrı, damarda renk değişikliği, karaciğer fonksiyon testlerinde geçici artış, bakteri enfeksiyon, viral veya mantar enfeksiyonu, artralji, kırgınlık, asteni, göğüs ağrısı, ateş, saçkıran, diyare, ağız içi iltihabı, miyalji, kusma, kabızlık, mide bulantısı, trombositopeni

Hekiminiz RENOVEL’i nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Yanlış kullanım ve talimat dışı uygulamalar hastalığın seyrini olumsuz yönde  etkiler. Tedavi sürecinde lütfen hekiminizin direktiflerine uyunuz. RENOVEL Flakon kullanımı sadece hekiminizin  kararıyla değiştirilmeli veya son verilmelidir.

 

Yorum Yap