RALEF 100 mg Film Kaplı Tablet

Leflunomid adlı etken maddeyi içinde bulunduran RALEF 100 mg Film Kaplı Tablet, sırasıyla; Antineoplastik ve İmmünomodüler Ajanlar, İmmünosüpresanlar,  Selektif immünosüpresanlar ve leflunomid şeklinde sınıflandırılmış olup, L04AA13 ATC koduyla İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundaki ruhsatlı ilaçlar arasında yer alır. Eczaneden normal reçeteyle temin edebileceğiniz RALEF, GENERİCA İLAÇ  SANAYİ firmasının ürünüdür .

RALEF için kısa bilgilendirme ve prospektüs belgeleri (Endikeleri, RALEF ne ilacıdır; RALEF’e başlamadan önce uyulması gerekenler, RALEF dozajı; kullanımının emziren veya hamile olanlarda uygun olup olmadığı; etkileşme, sakıncaları; faydaları, saklama koşulları; RALEF tablet kullanım şekli; yan etkileri, istenmeyen-yan etkilerde yapılacaklar ve tavsiyeler gibi RALEF Film Kaplı Tablet ile ilgili bilinmesi gereken hususlar)

RALEF 100 mg Film Kaplı Tablet’e ait kullanım talimatı (ilaç prospektüsü)

RALEF 100 mg Film Kaplı Tablet'e ait kullanım talimatı (ilaç prospektüsü)

RALEF 100 mg Film Kaplı Tablet’in kısa ürün bilgisi

RALEF 100 mg Film Kaplı Tablet'in kısa ürün bilgisi

RALEF’i tabletin etken maddesi Leflunomid (100 mg); psöriyatik ve romatoid artritte; immünosüpresan

başlangıç 3 gün süresince günde 100 mg’lık 1 er tablet;  devam 10 mg-20 mg’lık tablet

RALEF hamilelikte X kategorisinde; gebe veya emzirenlerde kullanılmaz.

Kontrendikeleri: Teriflunomid ve leflunomid alerjisi, 18 yaş altı, böbrek veya karaciğer yetmezliği, kanda düşük protein seviyesi, ağır derecede enfeksiyon varlığı, kemik iliği hastalığı, ciddi immün yetmezlik durumlarında

Etkileşim :Kolestiramin, hidroksiklorokin, teriflunomid,siprofloksasin, sülfasalazin, azatiyoprin, tizanidin, D-penisilamin, klorokin, pravastatin, rosiglitazon, rosuvastatin, repaglinid, pioglitazon, nateglinid, furosemid, teriflunomid, Varfarin, indometazin, Duloksetin, ketoprofen, sefaklor, paklitaksel, tizanidin, levonorgestrel, etinilöstradiol, alosetron, topotekan, doksorubisin, benzilpenisilin

RALEF alırken, şiddetli karın ağrısı, nefes almada zorluk, kurdeşen, yüzde, dudaklarda, dilde ve boğazda şişlik gibi bir durumda hekiminizi bilgilendiriniz.

Yan etki: Tendon iltihabı, yorgunluk, periferik nöropati, iştahsızlık, saç dökülmesi, ciltte kuruluk, kaşıntı, döküntü, kaşıntı, yüksek karaciğer enzimleri,  ağızda pamukçuk, ülser, mide bulantısı, baş ağrısı, ishal, deride karıncalanma, uyuşma, sersemleme,

RALEF de dahil hekimle görüşmeden rastgele ilaç almaktan sakınınız. Hekiminiz RALEF’i nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Yanlış kullanım ve talimat dışı uygulamalar hastalığın seyrini olumsuz yönde  etkiler. RALEF’i size verilen dozlardan daha fazla kullanmayınız. Tedavi sürecinde lütfen hekiminizin direktiflerine uyunuz. RALEF tablet ile tedaviniz yalnızca hekiminizin  kararıyla değiştirilmeli veya son verilmelidir.

Yorum Yap