PENBİSİN 500 mg Enj. Çöz.Tozu (flakon)

PENBİSİN 500 mg için kısa bilgi ve prospektüs belgeleri (Endikeleri, PENBİSİN ne ilacıdır; ilaca başlamadan önce uyulması gerekenler, PENBİSİN dozajı; kullanımının emziren veya hamile olanlarda uygun olup olmadığı; etkileşme, sakıncaları; faydaları, saklama koşulları; kullanım şekli;  istenmeyen-yan etkilerde yapılacaklar ve tavsiyeler gibi PENBİSİN 500 mg enjeksiyonluk çözelti tozu hakkında bilinmesi gereken hususları kapsar.)

PENBİSİN 500 mg Enjeksiyonluk Çözelti Tozu kullanma talimatı (ilaç prospektüsü)

PENBİSİN 500 mg Enjeksiyonluk Çözelti Tozu kullanma talimatı (ilaç prospektüsü)

PENBİSİN 500 mg Enjeksiyonluk Çözelti Tozu kısa ürün bilgisi

PENBİSİN 500 mg Enjeksiyonluk Çözelti Tozu kısa ürün bilgisi

Endikasyon bilgisi: ampisilin etken maddesini içinde bulunduran PENBİSİN 500 mg flakon, ampisiline duyarlı bakteriyel enfeksiyonlarda (menenjit, zatürre, kulak enfeksiyonları, septisemi, deri enfeksiyonları, bel soğukluğu (gonore), sindirim sistemi, E. coli veya salmonella enfeksiyonları ve  idrar yolu enfeksiyonlarında; penisilin grubu antibiyotik, bakteri duvarı sentezi inhibitörü

Doz: gençler ve yetişkinler 4-6 saatte bir 500 mg, günde toplam 6 g’ı aşılmamalı;  1 ay ila 12 yaş aralığı: 25-50 mg/kg 6 saatte bir

PENBİSİN 500 mg, hamilelikte B kategorisindedir, emzirme döneminde hekime danışılmadan kullanılmaz.

PENBİSİN kontrendikeleri: antibiyotik ve penisilin alerjisi, daha önceleri Ampisilin kullanımına bağlı karaciğer bozukluğu.

PENBİSİN yan etkisi: alerji hassasiyeti, mide bulantısı, bağırsak gazı, dışkıda yumuşama, diyare, karın ağrısı.

PENBİSİN 500 mg enjeksiyonluk çözelti tozu (flakon) sırasıyla, Sistemik antienfektifler, Sistemik Antibakteriyeller, Beta-Lactam Antibakteriyeller, Penisilinler, Penisilinler  Geniş Spektrumlu ve Ampisilin şeklinde sınıflandırılmış olup, J01CA01 ATC koduyla İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundaki ruhsatlı ilaçlar arasında yer alır. Eczaneden normal reçeteyle temin edebileceğiniz PENBİSİN 500 mg, İ.E. ULAGAY İLAÇ SANAYİ firmasının ürünüdür.
PENBİSİN 500 mg da dahil hekimle görüşmeden rastgele ilaç almaktan sakınınız. Hekiminiz PENBİSİN’i nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Yanlış kullanım ve talimat dışı uygulamalar hastalığın seyrini olumsuz yönde  etkiler. Tedavi sürecinde lütfen hekiminizin direktiflerine uyunuz. PENBİSİN ilaç ile tedaviniz yalnızca hekiminizin  kararıyla değiştirilmeli veya son verilmelidir. PENBİSİN’i size verilen dozlardan daha fazla kullanmanız rahatsızlığınızda daha çabuk bir iyileşme sağlamaz. Ayrıca PENBİSİN’i bırakmanız gerektiği söylendiği halde ısrarla devam etmeyi uzattığınız takdirde ilacın sağlığınız üzerinde ciddi zararları olur.

Yorum Yap