PEDITUS Şurup

Endikasyon Bilgisi :

İlacın etken maddesi  Parasetamol (120mg), Guaifenesin (50 mg), Prilamin maleat (6,25 mg) ve Fenilefrin hidroklorür (5 mg) ‘dir. PEDITUS Şurup, ağrı kesici, ateş düşürücü, balgam söktürücü, üst solunum yollarında burun akıntısı, hapşırma, göz sulanması gibi alerjik belirtileri ve tıkanıklığı giderici etkilere sahiptir. İlacın etken maddelerinden Parasetamol, beyindeki ısı düzenleme merkezi üzerine etki ederek ateşi düşürür ve ağrı eşiğini yükselterek ağrıyı keser; Guaifenesin, balgam söktürücü etkisiyle solunum yollarındaki salgıların yapışkanlığını ve koyu balgamın yoğunluğunu azaltarak verimli bir öksürük oluşturur. Böylece  balgamın kolay bir şekilde dışarıya atılmasını sağlayarak göğüs tıkanıklıklarını azaltır; Prilamin maleat, vücutta doğal bir kimyasal olan histaminin yol açtığı üst solunum yollarındaki alerjik belirtilerde antihistaminik etki eder; Fenilefrin hidroklorür ise burun ve sinüslerde (burun boşluklarında) mukozanın şişkinliğini azaltarak üst solunum yollarını açar. PEDITUS, küçük çocuklarda soğuk algınlığı, grip, nezle gibi üst solunum yolu akut enfeksiyonlarında ve alerjik hastalıklarında görülen burun akıntısı, burun tıkanıklığı, hapşırma, gözlerde sulanma, kızarıklık, ödem, baş ağrısı, boğaz ağrısı, kas ağrısı, vücut kırıklığı, öksürük, üşüme, ateş ve ağrıyı içeren hastalık belirtilerinin giderilmesinde kullanılır.

 

PEDITUS Şurup Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar :

 1. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez.
 2. PEDITUS, burundaki kan damarlarını daraltmayı sağladığından burun tıkanıklığının giderilmesi, balgamın akışkanlığının arttırılması ve yumuşatılması; soğuk algınlığı, grip, nezle, soluk borusu iltihabı, farenjit, sinüzit gibi üst solunum yolları enfeksiyona bağlı baş ağrısı, kas ağrısı, eklem ağrısı ve yüksek ateşi durumlarında ve saman nezlesi, alerjik nezle,burun- sinüs iltihabı gibi üst solunum yollarının alerjik hastalıklarında burun akıntısı, burun tıkanıklığı, hapşırma, öksürük, gözlerde sulanma, kızarıklık, ödem gibi şikayetlerin giderilmesinde kullanılır.
 3. •5 ardışık günden daha uzun süre kullanmayınız. Uzun süreli kullanımdan kaçınılmalıdır.
 4. Eğer şiddetli karaciğer veya böbrek yetmezliğiniz varsa ya da şiddetli yüksek tansiyon, taşikardi,  koroner atar damar hastalığı, böbrek üstü bezinden kaynaklanan bir tümör, dar açılı göz tansiyonu, aşırı aktif tiroid,  mesane çıkışında tıkanma, midenin on iki parmak bağırsağa açıldığı yerde daralma veya prostat büyümesi varsa; kullanmayınız.
 5. Karaciğer veya böbrek fonksiyon bozukluğunuz varsa ya da akciğer hastalığı, kansızlık, karaciğer enzimlerinde yükselme ve gelip geçici sarılıkla karakterize kalıtsal bir hastalık olan Gilbert sendromunuz varsa; kullanmadan önce doktorunuza danışınız.
 6. PEDITUS, öksürük baskılayıcı ilaçlarla birlikte alınmamalıdır.
 7. Kronik öksürük ve astımı olanlar doktora danışmadan kullanmamalıdır.
 8. Çocuklarda ve yetişkinlerde tekrarlayan, 3 günden fazla süren ve 39,5 oC’den yüksek ateş tedavisinde doktora danışmadan kullanılmamalıdır.
 9. İlacı kullanmadan önceki son iki hafta içerisinde depresyon tedavisinde kullanılan MAO inhibitörleri grubundan herhangi bir ilaç kullandıysanız bu ilacı kullanmayınız. MAO inhibitörü vücudunuzdan tamamiyle temizlenmeden öksürük veya soğuk algınlığı ilacı kullanırsanız ağır hatta hayati tehlike yaratabilecek yan etkilere maruz kalabilirsiniz. İlacı  kullanmadan önce, kullandığınız bütün ilaçları doktorunuza söyleyiniz.
 10. Düzenli kullanmanıza rağmen öksürüğünüz 5 günden fazla sürerse veya tekrar başlarsa ya da beraberinde ateş, döküntü ya da inatçı baş ağrısı olursa, ilacı kullanmayı kesip,  doktorunuza danışınız.
 11. Alkol bağımlılığınız var ise doktorunuz ile görüşmeden kullanmayınız.
 12. Kullanımı baş dönmesi ve uyuşukluğa sebep olabileceğinden, araç veya makine kullanmak gibi dinç ve uyanık olmayı gerektiren aktivitelerde dikkatli olunuz.
 13. Hamilelik ve emzirme dönemlerinde doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

PEDITUS Şurup’ un Kullanım Şekli :

 1. Doktorunuz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince mutlaka doktorunuzun direktiflerine uyunuz. Yanlış kullanım ve talimat dışı uygulamalar hastalığın seyrini olumsuz etkiler, sağlığınıza zarar verir.
 2. İlacınızı her kullanımdan önce hafifçe çalkalayınız. Doğru dozda aldığınızdan emin olmak için  ölçekli kaşık ile alınız. Yemek kaşığı kullanmayınız.
 3. Yetişkinlerde, günlük önerilen doz: 4 saat  veya daha uzun aralıklarla  günde 4 kez 2 şer ölçek;
 4. •6 yaşından büyük çocuklarda, 4 saat  veya daha uzun aralıklarla  günde 4 kez 1 er ölçek;
 5. •4-6 yaş arası çocuklarda doktor önerisiyle günde  3 kez 1 er ölçektir.
 6. Yemeklerden sonra tok karnına alınmalıdır.

İlacın Olası Yan Etkileri :

 1. Karın ağrısı , nefes almada güçlük, kurdeşen, yüzde , dudaklarda , dilde ve boğazda şişlik gibi bir durumda acilen doktorunuzu bilgilendiriniz.
 2. Karaciğer enzimlerinde yükselme, yüzde şişme, mide bulantısı, karın ağrısı, gaz, hazımsızlık, kabızlık, ishal, üst solunum yolu enfeksiyon belirtileri, baş dönmesi, baş ağrısı, uyuklama yaygın görülen yan etkilerdir.

 

İlaç Etken Maddesi:   Parasetamol, Guaifenesin, Prilamin maleat, Fenilefrin hidroklorür
İlaç Marka İsmi: PEDİTUS Şurup

PEDİTUS Şurup (ilaç prospektüsü, nedir ne için kullanılır, nasıl kullanılır, kullanmadan önce dikkat edilmesi hususlar, yan etkileri)

PEDİTUS Şurup
Ağız yolu ile alınır.
Etkin madde: 5 ml’ lik bir ölçek, 120 mg parasetamol, 50 mg guaifenesin, 6,25 mg prilamin maleat, 5 mg fenilefrin HCl içerir.
Yarclımcı maddeler: Sakkarin sodyum, portakal esansı, sodyum siklamat, makrogol 6000, gliserin, etil alkol (%96), tartrazin, propil paraben, metil paraben, sodyum klorür, distile su
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
-Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
-Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
-Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
-Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz
-Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
Bu Kullanma Talimatında:
1-PEDİTUS Şurup nedir ve ne için kullanılır?
PEDİTUS, ağrı kesici-ateş düşürücü grubundan bir etkin madde olan parasetamol, ekspektoran (balgam söktürücüler) grubundan bir etkin madde olan guaifenesin, antihistaminik (alerjik hastalıklara karşı etkili) grubundan bir etkin madde olan prilamin maleat, sempatomimetik etkili nazal dekonjestan (burun tıkanıklığını gideren) grubundan bir etken madde olan fenilefrin hidroklorür içerir.
PEDİTUS, her bir ölçekte (5 ml) 120 mg parasetamol, 50 mg guaifenesin, 6,25 mg prilamin maleat, 5 mg fenilefrin HCl içeren şurup halinde kullanılan bir ilaçtır.
PEDİTUS 100 ml’lik cam şişede sunulmuştur.
PEDİTUS, aşağıdaki durumlardan herhangi biri için reçete edilebilir:
– Nezle, grip ve diğer üst solunum yolları enfeksiyonlarında görülen yüksek ateş, öksürük ve bronş tahrişi durumları
– Nezle ve diğer enfeksiyonlarda ortaya çıkan burun tıkanıklıkları
– Bronşiyal salgıların sulandırılması ve yumuşatılması
– Nezle, grip ve diğer solunum yolu enfeksiyonları ile birlikte görülen her türlü ağrılar, mesela baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları
2-PEDITUS Şurup kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
-PEDITUS Şurup’ u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ.
6 yaşın altındaki çocuklarda,
PEDİTUS’un içeriğinde bulunan etkin madde (parasetamol, guaifenesin, prilamin maleat, fenilefrin HCl) veya yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlılığınız varsa,Şiddetli karaciğer ve böbrek yetmezliği varsa,
Şiddetli hipertansiyon (yüksek tansiyon) ve taşikardinin (kalp atımının hızlanması) eşlik ettiği hastalıklar
Koroner arter hastalığı (damar sertliği nedeni ile kalp damarlarının daralması)
Karaciğer veya böbrek işlevlerinizde bozukluk (alkolik karaciğer hastalığı dahil), aşırı aktif tiroidiniz, şeker hastalığınız, yüksek kan basıncınız ya da kalp hastalığınız varsa
Feokromositom (böbrek üstü bezinden kaynaklanan bir tümör) ve dar açılı glokom (göz içi basıncının artması) varsa
Beta-blokörler (örn. atenolol) gibi kan basıncını düşüren ilaçlar, depresyon tedavisinde kullanılan trisiklik antideprasanlar ya da depresyon için reçetelenmiş monoaminoksidaz inhibitörlerini (MAOİ’ler) (örn. moklobemid) son iki hafta içinde kullanmışsanız veya halihazırda kullanıyorsanız.
Diğer parasetamol içeren ilaçlarla birlikte kullanmayınız.Diğer grip, soğuk algınlığı ve dekonjestan (burun tınaklığını giderici) ilaçlarla veya öksürük giderici ilaçlarla birlikte kullanmayınız.
-PEDITUS Şurup’ u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
Anemi (kansızlık) varsa,
Akciğer hastalığı varsa,
Karaciğer veya böbrek işlevlerinde bozukluk varsa,
Parasetamol içeren başka bir ilaç kullanıyorsa,
Karaciğer enzimlerinde yükselme ve gelip geçici sarılıkla karakterize kalıtsal bir hastalık olan Gilbert sendromunuz varsa,
Parasetamol ilk kez kullanıyorsa veya daha önce kullanılma hikayesi varsa, kullanımın ilk dozunda veya tekrarlayan dozlarında deride kızarıklık, döküntü veya bir deri reaksiyonu oluşabilmektedir. Bu durumda doktor ile irtibata geçilerek ilacın kullanımının bırakılması ve alternatif bir tedaviye geçilmesi gerekmektedir. Parasetamol ile deri reaksiyonu gözlenen kişi bir daha bu ilacı veya parasetamol içeren başka bir ilacı kullanmamalıdır. Bu durum, ciddi ve ölümle sonuçlanabilen Stevens-Johnson sendromu (ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap), toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık) ve akut jeneralize ekzantematöz püstüloz (yüksek ateşin eşlik ettiği akut yaygın döküntülü içi cerahat dolu küçük kabarcıklar) dahil cilt reaksiyonlarına neden olabilmektedir.
Kan şekeri metabolizmasında etkili olan glukoz 6 fosfat dehidrogenaz enzimi eksikliği olan hastalarda seyrek olarak hemoliz (kırmızı kan hücrelerinin yıkımı) görülebilir.
PEDITUS’ un yiyecek ve içecek ile kullanılması
Alkol ile veya alkol içeren yiyecek, ilaç vb. ile birlikte kullanıldığında karaciğer üzerine zararlı etki gösterme riski artabilir.
Besinler parasetamolün barsaktan emilimini azaltabilir.
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Gebelikte kullanımı ile ilgili yeterli bilgi yoktur. PEDİTUS doktor tavsiyesi olmadan gebelerde kullanılmamalıdır.Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.Emzirme döneminde kullanımı ile ilgili yeterli bilgi yoktur. İçeriğindeki parasetamol ve fenilefrinin az miktarlarda süte geçtiği bilinmektedir. PEDİTUS doktor tavsiyesi olmadan emziren kadınlarda kullanılmamalıdır.
Araç ve makina kullanımı
Bileşiminde bulunan prilamine maleat sedasyon (uyuşukluk) yaparak dikkat azalması ve refleks kaybına yol açabileceğinden, özel dikkat gerektiren işlerde çalışanlara ve vasıta kullananlara verilmemelidir. Baş dönmesi, sersemlik hisseden hastalar araç ve makine kullanmamalıdır. Bu ürün alkol içermektedir; bu araç ve makine kullanma yeteneğinizi etkileyebilir.
PEDITUS’ un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Bileşiminde bulunan tartrazin nedeniyle aşırı duyarlılık reaksiyonları görülebilir.
Bu tıbbi ürün, 5 rnlTik beher ölçekte yaklaşık 2 mİ biraya veya 0.8 mİ şaraba eşdeğer etanol (alkol) içerir. Alkol bağımlılığı olanlar için zararlı olabilir. Hamile veya emziren kadınlar, çocuklar ve karaciğer hastalığı ya da epilepsi gibi yüksek risk grubundaki hastalar için dikkate alınmalıdır.
İçeriğinde bulunan metil paraben ve propil paraben alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.
Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol’den (23 mg) daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Aşağıdaki ilaçları kullanmanız halinde mutlaka doktorunuza söyleyiniz.
Mide boşalmasında gecikme yaratan ilaçlar (Örn: Propantelin vb.),
Mide boşalmasını hızlandıran ilaçlar (Örn: Metoklopramid gibi),
Karaciğer enzimlerini uyaran ilaçlar (Örn: Bazı uyku ilaçları, sara hastalığında kullanılan bazı ilaçlar gibi),
Antibiyotik olarak kullanılan kloramfenikol,
Varfarin ve kumarin türevi antikoagülanlar (kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar),
Zidovudin (çocuk ve erişkinlerde görülen HIV enfeksiyonlarının (AIDS) tedavi ve önlenmesinde kullanılan bir ilaç),
Domperidon (bulantı-kusma tedavisinde kullanılır),
Sarı kantaron (St John’s Wort / Hypericum perforatum) içerikli ilaçlar,
Kolestiramin içerikli ilaçlar (yüksek kolesterol tedavisinde kullanılır),
Tropisetron ve granisetron içerikli ilaçlar (radyoterapi ve/veya kemoterapi alan hastalarda bulantı ve kusmanın önlenmesi amacıyla kullanılır),
Diğer ağrı kesicilerle birlikte kullanım,
Depresyon tedavisi için kullanılan monoamino oksidaz inhibitörleri (MAOİ’ler) (örn. moklobemid, furazolidon),
İştah azaltıcılar veya artırıcılar (sempatomimetik aminler),
Kan basıncını düşürmek için (yüksek tansiyona karşı) kullanılan beta-blokörler ve diğer antihipertansif (kan basıncını düşürücü) ilaçlar,
Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar (amitriptilin gibi trisiklik antidepresanlar),
Ergotamin veya metilsergid (migren tedavisi için),
Kalp hastalığı ilaçları (örn. digoksin),
Depresyon tedavisinde kullanılan bupropion,
Alzheimer tedavisinde kullanılan donepezilin.
Kanser tedavisinde kullanılan prokarbazin
24 saatlik idrar analizi (5-hidroksiindol asetik asit (5-HIAA) ve vanil mandelik asit (VMA) analizi) yaptıracak iseniz bu ilacı kullanmamalısınız. PEDİTUS test sonuçlarını etkileyebilir.
3.PEDITUS nasıl kullanılır ?
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar
12 yaşından büyük çocuklarda ve yetişkinlerde: Günde her 4 saatte bir, 2 ölçek (10 mİ)
Her doz arasında 4 saat veya daha uzun aralık bırakılarak günde 4 kez tekrarlanabilir.
Alkol alan kişilerde hepatotoksisite riski nedeniyle günlük alınan parasetamol dozunun 2 gramı aşmaması gerekir.
Uygulama yolu ve metodu
Ölçekli kaşığı ile önerilen miktarda ağızdan alınır.
Değişik yaş grupları
Çocuklarda kullanımı
6-12 yaş arasındaki çocuklarda: Günde her 4 saatte bir, 1 ölçek (5 mİ)
Yaşlılarda kullanımı: Veri yoktur. Doktor tavsiyesine göre kullanılabilir.
İleri yaşlarda karaciğer ve böbrek işlevlerinde yetersizlik olabilir. Bu durum doza karar verirken dikkate alınmalıdır.
Özel kullanım durumları
Böbrek/Karaciğer yetmezliği: Karaciğer ve böbrek yetmezliğiniz varsa PEDİTUS’u kullanmayınız.
Eğer PEDİTUS’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
Kullanmanız gerekenden daha fazla PEDITUS kullanırsanız
Kendinizi iyi hissetseniz bile gerekenden fazla PEDİTUS kullandıysanız acil tıbbi girişim gereklidir.
PEDİTUS’un içeriğindeki parasetamolün doz aşımı durumunda solgunluk, iştahsızlık, bulantı ve kusma, görülen başlıca belirtileridir, ancak bazı durumlarda saatlerce belirti vermeyebilir. Bu nedenle aşırı doz ya da yanlışlıkla ilaç alınması durumunda hemen doktorunuza bildiriniz ya da bir hastaneye başvurunuz. Kısa sürede (akut) yüksek doz alındığında karaciğer hasarına yol açabilir. PEDİTUS’un aşırı dozajı hemen tedavi edilmelidir.Semptomlarınız (belirtileriniz) inatçıysa doktorunuzla konuşunuz.
PEDİTUS ‘tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
PEDITUS’ u kullanmayı unuttuysanız : Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
PEDİTUS ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler : Bulunmamaktadır.
Tüm ilaçlar gibi PEDITUS’ un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:
Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.
Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.
Aşağıdakilerden biri olursa PEDITUS’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz
Deri döküntüsü, kaşıntı, egzama, alerjik (aşırı duyarlılıkla ilgili) ödem, yüzde, dilde ve boğazda şişlik (anjiyoödem), yaygın akıntılı döküntüler (akut generalize eksantematöz püstülozis), deride haşlanma görünümüne benzeyen belirtiler (toksik epidermal nekroliz), el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan aşırı duyarlılık (eritema multiforme)
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin PEDİTUS’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Çok yaygın görülen yan etkiler
Karaciğer enzimleri (ALT) üst sınırının üstünde
Yaygın görülen yan etkiler
Enfeksiyon (iltihap oluşturan mikrobik hastalık)
Baş ağrısı
Baş dönmesi
Uyuklama
Uyuşma (parestezi)
Üst solunum yolu enfeksiyonu
Bulantı
ishal (diyare)
Hazımsızlık, sindirim bozukluğu (dispepsi)
Gaza bağlı mide-bağırsakta şişkinlik (flatulans)
Karın ağrısı
Kabızlık (konstipasyon)
Kusma
Karaciğer enzimleri (ALT) üst sınırın 1.5 katı
Yüz ödemi
Post-ekstraksiyon kanaması (diş çekimi sonrası kanama)
Yaygın olmayan yan etkiler
Denge bozukluğu
Mide ve bağırsakta kanamalar (gastrointestinal kanama)
Periferik ödem (el ve ayak bileği gibi yerlerde ödem)
Post-tonsillektomi kanaması (bademcik ameliyatı sonrası kanama)
Seyrek görülen yan etkiler
Deri döküntüsü
Kurdeşen (ürtiker)
Kaşıntı
Yaygın akıntılı döküntüler (akut generalize eksantematöz püstülozis)
Deride haşlanma görünümüne benzeyen belirtiler (toksik epidermal nekroliz)
El, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan aşırı duyarlılık (eritema multiforme)
Alerjik ödem
Yüzde, dilde ve boğazda şişlik (anjiyoödem)
Genellikle grip benzeri belirtilerle başlayan ve ardından sonuç olarak cildin üst katmanının ölerek dökülmesine neden olan cilde yayılan ağrılı kırmızı veya morumsu kızarıklıklar ve içi sıvı dolu kabarcıkların oluşması (Stevens-Johnson sendromu)
Ciltte lekeler (kızarıklık) ve şekilli lezyonların ateşli ya da ateşsiz olarak görülmesi (erupsiyon
Çok seyrek görülen yan etkiler
Agranulositoz (vücutta ani ve sık gelişebilen tehlikeli bir lökopeni (akyuvar sayısının azalması)) Trombositopeni (kan pulcuğu (pıhtılaşmada görev alan kan hücrelerinde) azalma)
Purpura (iğne başı şeklinde kırmızı morarmalar)
Ateş
Asteni (kronik yorgunluk)
Bronkospazm (akciğerde nefes darlığına yol açacak astım benzeri belirtiler)
Anafılaktik şok (El, ayak, yüz ve dudakların şişmesi ya da özellikle boğazda nefes darlığına yol açacak şekilde şişmesi)
Alerji testi pozitif
Sıklığı bilinmeyen yan etkiler
Parasetamolün terapötik dozlarını takiben nefrotoksik etkileri yaygın değildir. Uzun süreli uygulamada papiller nekroz bildirilmiştir.
Vücudun iç salgı bezleri üzerindeki etkiler
Sinirlilik, uyaranlara karşı aşırı duyarlı olma durumu (irritabilite), huzursuzluk ve heyecanlanma
Uykusuzluk
Kan basıncının yükselmesi, kalp atış hızında azalma
Bulantı, kusma, karın ağrısı, kabızlık, ishal
Ağrılı idrar yapma, idrar yapmada zorluk, idrar yapamama C • Gözbebeğinde büyüme
Derideki alerjik reaksiyonlar (kaşıntı, kızarıklık gibi), döküntü, ürtiker
Solunum güçlüğü
Sersemlik, uyuşukluk, özellikle çocuklar ve yaşlılarda meydana gelen olağandışı heyecan, neşe, uykusuzluk, sinirlilik, titreme, beyinde iltihaplanma
Bulanık görme, gözde hafif batma hissi
Çarpıntı
Ağızda kuruluk
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
Yan etkilerin raporlanması
Herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak doğrudan Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildirebileceğiniz gibi, 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını da kullanabilirsiniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.
5-PEDİTUS’ un saklanması
PEDİTUS’ u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25º C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Buzdolabında saklamayınız. Her kullanımdan önce şişeyi kuvvetlice çalkalayınız. PEDİTUS sulandırılmadan kullanılır.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra PEDİTUS’ u kullanmayınız. Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz PEDİTUS’ u kullanmayınız. Kullanılmış çözeltiler veya atıklar lokal prosedürer doğrultusunda atılmalıdır.

 

Yorum(14)

 1. 19 Nisan 2016
  • 19 Nisan 2016
 2. 1 Mayıs 2016
 3. 21 Mayıs 2016
 4. 28 Eylül 2016
 5. 3 Ekim 2016
 6. 6 Ekim 2016
 7. 23 Ekim 2016
 8. 23 Ekim 2016
 9. 15 Ocak 2017
 10. 7 Mart 2017
 11. 2 Ekim 2017
 12. 14 Ekim 2017
 13. 10 Şubat 2018

Bir Yorum Yazın