Paranox Suppozituar

Endikasyon Bilgisi :

İlacın etken maddesi  Parasetamol (120 mg) ve Fenobarbital (15 mg)‘ dır. Paranox Suppozituar, ağrı kesici ve ateş düşürücü bir ilaçtır. Süt çocukları ve küçük çocuklarda, soğuk algınlığı veya gribal enfeksiyonlar, orta kulak iltihabı, bademcik iltihabı-tonsillit, yutak iltihabı-farenjit, sinüzit, nezle, akut bronşit, akciğer iltihabı-pnömoni gibi solunum yolu enfeksiyonları eşliğinde görülen ağrı ve ateş durumlarında enfeksiyona karşı kullanılan diğer ilaçların yanında ağrı kesici ve düşürücü olarak kullanılır, ayrıca Paranoxdiş çıkarma döneminde ve aşı sonrası görülen yüksek ateşin düşürülmesi ve ağrının giderilmesinde kullanılır.  Kullanımı bebekler ve çocuklar içindir.

Paranox Suppozituar Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar :

 1. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez.
 2. Paranox Suppozituar, bebekler ve çocuklarda  soğuk algınlığı veya gribal enfeksiyona bağlı ağrı ve ateşin giderilmesinde ayrıca , diş çıkarma dönemi ve aşı sonrası görülen ağrı ve yüksek ateş durumlarında kullanılır.
 3. Parasetamol içeren başka bir  ilaç veya diğer ağrı kesicilerle birlikte kullanmayınız.
 4. Doktor tavsiyesi olmadan 3-5 günden fazla kullanmayınız. Uzun süreli kullanımdan kaçınılmalıdır.
 5. •3-5 gün içerisinde ağrı veya ateşin azalmaması ya da yeni rahatsızlık belirtilerinin ortaya çıkması halinde ilacın kullanımını kesip, doktorunuza başvurunuz.
 6. Eğer çocuğunuzun şiddetli karaciğer veya böbrek yetmezliği varsa ya da vücut ağırlığı 4 kg dan düşükse veya  herhangi bir akciğer hastalığı, kalp hastalığı ya da anemisi (kansızlık) varsa; doktorunuza danışmadan kullanmayınız.
 7. Hamilelik ve emzirme dönemlerinde doktor tavsiyesi ile kullanılabilir.

Paranox Suppozituar’ın Kullanım Şekli :

 1. Doktorunuz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince mutlaka doktorunuzun direktiflerine uyunuz. Yanlış kullanım ve talimat dışı uygulamalar hastalığın seyrini olumsuz etkiler, sağlığınıza zarar verir.
 2. Dışkılamadan sonra ilacı uygulayacağınız bölgeyi temizleyiniz. İlacınızı baş ve işaret parmağıyla tutarak makata uygulayınız ve çocuğun bir süre sırt üstü yatmasını sağlayınız.
 3. —0-3 ay arası bebeklerde günlük önerilen doz : Günde 1-2 suppozituar;
  —4-11 ay arası bebeklerde günlük önerilen doz : Günde 2-3 suppozituar;
  —1 ila 3 yaş arası çocuklarda günlük önerilen doz : Günde 3-4 suppozituar;
  —3 ila 6 yaş arası çocuklarda günlük önerilen doz : Günde 4-6 suppozituar;
 4. —6-12 yaş arası günde toplam 6-8 suppozituar kullanılabilir. Dozlar arasında en az 4-6 saatlik bir süre olmalıdır.

İlacın Olası Yan Etkileri

 1. Karın ağrısı , nefes almada güçlük, kurdeşen, yüzde , dudaklarda , dilde ve boğazda şişlik gibi bir durumda acilen doktorunuzu bilgilendiriniz.
 2. Uygulama yerinde kızarıklık ve ağrı yaygın görülen yan etkilerdir.

 

İlaç Etken Maddesi:  Parasetamol, Fenobarbital
İlaç Marka İsmi: Paranox 120 mg /15 mg Suppozituar

Paranox 120 mg /15 mg Suppozituar (ilaç prospektüsü, nedir ne için kullanılır, nasıl kullanılır, kullanmadan önce dikkat edilmesi hususlar, yan etkileri)

PARANOX suppozituar
Rektal yoldan alınır
• Etkin madde: Bir suppozituar 120 mg parasetamol  ve 15 mg Fenobarbital içerir.
1.PARANOX nedir ve ne için kullanılır?
• Piyasada PARANOX S ve PARANOX FORT suppozituar formları bulunmaktadır.
• PARANOX  ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar grubuna dahildir (analjezik, antipiretik).
PARANOX etkilerini merkezi sinir sistemi üstünden gerçekleştirir. Ağrıya yol açan maddelerin üretilmesini engeller. Beyindeki ısı düzenleyici merkezi etkileyerek ateşi düşürür.
• PARANOX suppozituar süt çocukları ve 12 yaşın altında çocuklarda, rektal yoldan kullanılır.
• Doktorunuz çocuğunuzda hafif ve orta şiddetteki ağrı ve ateş belirtilerini tedavi etmek için
PARANOX’ u reçete etmiştir.
2. PARANOX’ u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
PARANOX’ u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer,
• Çocuğunuzda PARANOX’ un içindeki etkin madde olan parasetamole ve Fenobarbitale veya ilacın içerdiği diğer maddelerden birine karşı aşırı duyarlılık (alerji) varsa,
• Çocuğunuzda şiddetli karaciğer yetmezliği varsa,
• Çocuğunuzda şiddetli böbrek yetmezliği varsa,
• Çocuğunuz parasetamol içeren başka bir ilaç kullanıyorsa
PARANOX’  u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
• Çocuğunuz PARANOX’ u ilk kez kullanıyorsa veya daha önce kullandıysa, ilk dozda veya sonraki dozlarda deride kızarıklık, döküntü veya bir deri reaksiyonu oluşabilir. Bu durumda doktor ile irtibata geçerek ilacın kullanımını bırakınız. Bu durumda doktorunuz size başka bir ilaç reçete edecektir. PARANOX’ un içerdiği parasetamol ile çocuğunuzda deri reaksiyonu gözlendiyse, bir daha bu ilacı veya parasetamol içeren başka bir ilacı
kullanmayınız. Bu durum, ciddi ve ölümle sonuçlanabilen cilt reaksiyonlarına neden olabilmektedir.
Eğer çocuğunuzda
• Kansızlık (anemi) varsa,
• Akciğer hastalığı varsa
• Karaciğer veya böbrek hastalığı varsa
• Karaciğer enzimlerinde yükselme ve gelip geçici sarılıkla karakterize kalıtsal bir hastalık olan Gilbert sendromu varsa
• Astım, kronik rinit (uzun süreli devam eden nezle), kronik ürtiker (uzun süreli devam eden kurdeşen) ve özellikle diğer antienflamatuvar (iltihap önleyici) ilaçlara aşırı duyarlılığı varsa
• Çocuğunuz karaciğer üstünde etki yapan ilaçlar (örneğin, sara ilaçları) veya parasetamol içeren başka ilaç alıyorsa, PARANOX’ u doktor kontrolü altında dikkatli kullanınız.
• Çocuğunuz bu ilacı kullanmasına rağmen ağrısı 5 günden uzun sürdüyse,
• Çocuğunuzun ateşi 39.5°C’den yüksekse,
• Çocuğunuzun ateşi 3 günden uzun sürdüyse, doktorunuza danışınız ve onun tavsiyesine göre tedaviyi sürdürünüz.
•Çocuğunuzda belli gıda ve ilaçlarla sarılık gelişmesine yol açan glukoz-6-fosfat dehidrogenaz adı verilen enzim eksikliği varsa.
• 12 yaşın altındaki çocuklarda, kilogram başına 150 mg ve üstündeki dozlar, 8 saat veya daha kısa sürede alınmışsa (bu doz miktarı aşırı kabul edilir ve karaciğere zararlı etki yapabilir)
• Alkol ile birlikte günde 2 gramdan fazla parasetamol kullanılmamalıdır
• Yüksek dozda ve uzun süreli ya da diğer ağrı kesici ilaçlarla birlikte uzun süreli parasetamol kullanımı böbrek hasarına (analjezik nefropatisi) yol açabilir.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa çocuğunuz için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.
PARANOX’ un yiyecek ve içecek ile kullanılması
PARANOX suppozituar rektal yoldan uygulanır. Uygulama yolu nedeniyle yiyecek ve içeceklerle bir etkileşim beklenmez.
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
PARANOX suppozituarı hamilelik döneminde yalnızca doktor tavsiyesi ile kullanabilirsiniz. Hamilelik döneminde uzun süre, doktorunuzun tavsiye ettiği miktardan fazla, ya da başka ilaçlarla birlikte PARANOX suppozituarı kullanmanız tavsiye edilmemektedir. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
PARANOX içindeki etkin madde olan parasetamol anne sütüne az miktarda geçmektedir.
PARANOX emzirme döneminde, doktorun tavsiyesine uygun olarak kullanılabilir.
Araç ve makine kullanımı
Bazı hastalarda parasetamol kullanımına bağlı olarak baş dönmesi veya uyku hali görülebilir.
PARANOX kullanan hastaların uyanık kalmalarını gerektiren faaliyetler esnasında dikkatli olmaları gerekmektedir.
PARANOX’ un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
PARANOX’ un içeriğinde bulunan yardımcı maddeye karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
• PARANOX ile aşağıdaki ilaçları birlikte kullanıyorsanız parasetamolün karaciğer üstünde zararlı etki yapma riski artabilir:
– Sara ilaçları (glutetimid, fenitoin, kabamazepin, topiramat)
– Uyku ilaçları (fenobarbital)
– Bazı depresyon ilaçları (trisiklik antidepresanlar)
– Bir antibiyotik olan rifampisin
• Bulantı ve kusmayı önleyen bir ilaç olan metoklopramid (PARANOX’  un etkisi artabilir)
• Propantelin gibi mide boşalmasında gecikme yaratan ilaçlar (PARANOX’un etkisi geç
başlayabilir)
• Uzun süreli ve yüksek dozlarda alınan, kanın pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar
– Antikoagülanlar, varfarin, K vitamini antagonistleri (kanama riskinde artış olabilir)
– Diğer ağrı kesici ilaçlar
Parasetamol ile birlikte alınan bu ilaçlar kanama riskini artırabilir.
• Psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılan fenotiyazinle birlikte parasetamol kullanımında dikkatli olunmalıdır (PARANOX’ un etkisi artabilir).
• Bir antibiyotik olan kloramfenikol (PARANOX’ un etkisi aratabilir)
• Bulantı ve kusmayı önleyici bazı ilaçlar (tropisetron, granisetron) PARANOX’ un etkisini azaltabilir.
• Viral hastalıkların tedavisinde kullanılan zidovudin ile birlikte kullanılan parasetamol, nötropeni (kandaki akyuvarların azalması) oluşum eğilimini artırabilir.
• Ruhsal çökkünlükte kullanılan St. John’s Wort (sarı kantaron) (PARANOX’ un etkisi azalabilir)
Eğer çocuğunuz reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsa veya son zamanlarda kullandı ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
3. PARANOX nasıl kullanılır?
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
Doktor tarafından farklı bir dozaj önerilmemişse;
6 yaşından küçük çocuklarda 4-6 saatte 1 suppozituar, 6-12 yaş arasındaki çocuklarda 4-6 saatte bir 2 suppozituar kullanılabilir.
PARANOX’ u önerilenden yüksek dozda kullanmayınız:
• 24 saat içinde 5 doz ve fazlası (2.6 g, yaklaşık 20 Paranox Suppozituar) uygulanmamalıdır.
Uygulama yolu ve metodu:
PARANOX makattan uygulanır.
Suppozituar tercihan büyük abdest sonrasında tatbik edilmelidir.
Yaz aylarında suppozituar tatbik edilmeden önce ambalaj 5 dakika kadar soğuk suya batırılmalıdır. Suppozituarı ambalajından çıkarınız, kullanmadan önce erimesinden kaçınmak için mümkün olduğunca kısa süre elinizde tutunuz. Çocuğunuzu sol yanına yatırınız ve sağ dizini kıvırınız. Parmağınızla suppozituarı makat içine yavaşça itiniz ve birkaç dakika daha yatmaya devam etmesini sağlayınız.
Suppozituar bütün olarak uygulanmalı ve uygulama öncesi kırılmamalıdır.
Değişik yaş grupları:
PARANOX suppozituar 12 yaşından küçük çocuklarda kullanılır.
Özel kullanım durumları:
Böbrek yetmezliği:
Ciddi böbrek hastalığı olanlarda kullanılmaz. Hafif ve orta derecede böbrek yetmezliği olanlarda dikkatli kullanılmalıdır.
Karaciğer yetmezliği:
Karaciğer fonksiyonu azalmış hastalarda PARANOX dikkatli kullanılmalıdır. Ciddi karaciğer hastalığı olanlarda PARANOX kullanılmaz.
Eğer çocuğunuzda karaciğer veya böbrekleri ilgilendiren bozukluklar varsa, doktorunuza danışmadan PARANOX kullanmayınız.
Eğer PARANOX’ un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
Kullanmanız gerekenden daha fazla PARANOX kullandıysanız:
PARANOX’ dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
Doz aşımında solgunluk, ishal, iştahsızlık, bulantı, kusma, mide krampları, aşırı terleme görülebilir.
Kısa sürede yüksek dozda alındığında karaciğer hasarına, pankreas iltihabına, böbrek yetmezliğine, bütün kan hücrelerinde azalmaya (pansitopeni) neden olabilir. Önerilen dozun üstüne çıkıldığı takdirde hemen doktora başvurulmalıdır.
PARANOX ui kullanmayı unutursanız:
Bir dozu atlarsanız, daha sonraki dozu normal alım saatine göre önerilen dozda yeniden almaya devam ediniz.
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
PARANOX ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:
Tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek her hangi bir etki bulunmamaktadır.
4. Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi PARANOX’ un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Aşağıdakilerden biri olursa, PARANOX’ un kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
• Yüz, dil, boğazda şişme (anjiyoödem)
• Ürtiker (kurdeşen) ve kaşıntı, deri döküntüleri
• Eller, ayaklar, bilekler, yüz ve dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı
ve nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi (anafilaktik şok)
• Alerjik reaksiyona eşlik eden ve göğüs ağrısı, göğüste sıkışma hissi (Kounis sendromu)
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin PARANOX’ a karşı ciddi alerjiniz var demektir.
Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:
Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek: 1000 hastanın birinden az, fakat 10000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor: Mevcut verilerden sıklık tahmin edilememektedir
Diğer yan etkiler
Yaygın
• Uygulama yerinde kızarıklık ve ağrı
Seyrek
• Yüz, dudak, dil ve boğazda şişlik gibi alerjik reaksiyonlar
•Stevens-Johnson sendromu (ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap), toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık), akut jeneralize eksantematöz püstülozis (yaygın kızarık cilt üzerinde, çok sayıda toplu iğne başı büyüklüğünde içi iltihapla dolu kabartılar ve yüksek ateşin eşlik ettiği, sıklıkla ilaç kullanımı sonrası, gelişen bir hastalık), fiks ilaç erüpsiyonu (neden olan ilaç alındıktan sonra hep aynı yerde çıkan, madeni para büyüklüğünde yuvarlak kızarıklıklar)
• Döküntü ve kaşıntı gibi deri sorunları
• Kan ile ilgili bozukluklar (çocuğunuzda kolay kanama, berelenme, enfeksiyon sıklığındaartış, ateş, ağız ve boğazda yara)
• Yüksek dozlarda mide bulantısı, kusma, mide rahatsızlıkları, ishal ve karın ağrısı gibi bozukluklar
Bilinmiyor
• Glukoz-6-fosfat-dehidrojenaz adı verilen enzimini eksikliğinde kırmızı kan hücrelerinin parçalanmasına bağlı kansızlık
• Kan hücrelerinde azalma (agranülositoz)
• Nefes darlığına yol açan akciğer hava keseciklerinde daralma
• Karaciğer yetmezliğine yol açabilen, halsizlik, iştahsızlık ve sarılık ile görülen karaciğer enfeksiyonu (hepatit)
• Ağrı kesiciye bağlı böbrek bozukluğu
Eğer burada bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
Yan etkilerin raporlanması
Burada yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda, hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonunu tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.
5. PARANOX’ un saklanması
PARANOX’ u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve orijinal ambalajında saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra PARANOX’ u kullanmayınız.

1 Yorum

 1. Emin 2 Ocak 2020

Yorum Yap