ORVICAL 200 mg/50 mg Film Kaplı Tablet

Lopinavir ( 200 mg) ile Ritonavir (50 mg)  adlı etken maddeyi içinde bulunduran ORVICAL Film Kaplı Tablet sırasıyla;  Antienfektifler, Antiviraller (Sistemik), Virüslere karşı Direkt Etkili Antiviraller, Proteaz İnhibitörleri ve Lopinavir+Ritonavir şeklinde sınıflandırılmış olup, J05AEX1 ATC koduyla İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundaki ruhsatlı ilaçlar arasında yer alır. Eczaneden normal reçeteyle temin edebileceğiniz ORVICAL, WORLD MEDICINE İLAÇ SANAYİ firmasının ürünüdür.

ORVICAL  için kısa bilgilendirme ve prospektüs belgeleri (Endikeleri, ORVICAL ne ilacıdır; ORVICAL’e başlamadan önce uyulması gerekenler, ORVICAL  dozajı; kullanımının emziren veya hamile olanlarda uygun olup olmadığı; etkileşme, sakıncaları; faydaları, saklama koşulları; ORVICAL tablet kullanım şekli; yan etkileri, istenmeyen-yan etkilerde yapılacaklar ve tavsiyeler gibi ORVICAL tablet ile ilgili bilinmesi gereken hususlar)

ORVICAL Film Kaplı Tablet’e ait Kullanım Talimatı (ilaç prospektüsü)

daha sonra girilecek

ORVICAL Film Kaplı Tablet’in kısa ürün bilgisi

daha sonra girilecek

ORVICAL, HIV-1 tedavisinde; proteaz inhibitörü olarak

Kontrendikeleri: Emzirme ve gebelik, ciddi karaciğer hastalığı varlığı, 2 yaş altı, alerji hassasiyeti, pimozid, Avanafil, Fusidik asit, simvastatin, lovastatin, grazoprevir, triazolam, Sisaprid, dronedaron, Ketiapin, Lomitapid, Alfuzosin, sarı kantaron, ranolazin veya  midazolam ile beraber kullanım

ORVICAL kullanırken şiddetli karın ağrısı, nefes almada zorluk, kurdeşen, yüzde, dudaklarda, dil ve boğazda şişme gibi bir durumda hekiminizi bilgilendiriniz.

ORVICAL yan etki: mide bulantısı, öksürük, ateş, üşüme, vücut ağrısı gibi grip belirtileri,

ORVICAL de dahil hekimle görüşmeden rastgele ilaç almaktan sakınınız. Hekiminiz ORVICAL’i nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Yanlış kullanım ve talimat dışı uygulamalar hastalığın seyrini olumsuz yönde  etkiler. ORVICAL’i size verilen dozlardan daha fazla kullanmayınız. Tedavi sürecinde lütfen hekiminizin direktiflerine uyunuz. ORVICAL kullanımı yalnızca hekiminizin  kararıyla değiştirilmeli veya son verilmelidir.

Yorum Yap