OLMECOMB PLUS 40/10/12.5 mg Film Kaplı Tablet

OLMECOMB PLUS 40/10/12,5 mg için kısa bilgi ve prospektüs pdf belgeleri (endikasyon bilgisi, ne ilacıdır; ilaca başlamadan önce bilinmesi gerekenler; kullanımının emziren veya hamile olanlarda uygun olup olmadığı;  ilaç etkileşimi, sakıncaları; saklama koşulları; uygulama biçimi; dozaj bilgileri; istenmeyen-yan etkilerde yapılacaklar ve tavsiyeler)

OLMECOMB PLUS 40-10-12.5 mg kullanma talimatı (ilaç prospektüsü)

OLMECOMB PLUS 40-10-12.5 mg kullanma talimatı (ilaç prospektüsü)

OLMECOMB PLUS 40-10-12.5 mg kısa ürün bilgisi
OLMECOMB PLUS 40-10-12.5 mg kısa ürün bilgisi

İlaç Marka İsmi: OLMECOMB PLUS 40/10/12.5 mg Film Kaplı Tablet

Endikasyon Bilgisi: Olmesartan, Amlodipin ve hidroklorotiyazid adlı etken maddeyi içinde bulundurur. OLMECOMB PLUS, yüksek tansiyonda; antihipertansif olarak.

OLMECOMB PLUS DOZAJI: günde1x1 tablet.

OLMECOMB PLUS kontrendikeleri: aşırı hassasiyet, ağır hepatik yetmezlik, şok, düşük tansiyon, kalp yetersizliği, hiperkalsemi.

Hamilelikte D kategorisindedir ve emzirenlerde kullanılmaz.

OLMECOMB PLUS Etkileşimi:  Lityum içeren ilaçlar, aliskiren, Antiasidler, CYP3A4 inhibitör ve indükleyicileri, Dantrolen, Siklosporin, Takrolimus ve Simvastatin içeren ilaçlar.

Yan etkisi: pitting ödemi, kanda üre veya kreatin fosfokinaz artışı, eklemlerde şişlik, palpitasyon, baş dönmesi, senkop, diyare, halsizlik. lupus eritematoz, ışık hassasiyeti, kabızlık, dispne, pollaküri, eklemlerde şişlik, kas spazmları.

OLMECOMB PLUS da dahil olmak üzere hekimle görüşmeden rastgele ilaç almaktan sakınınız. Hekiminiz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi sürecinde lütfen hekiminizin direktiflerine uyunuz. OLMECOMB PLUS ilaç ile tedaviniz yalnızca hekiminizin  kararıyla değiştirilmeli veya son verilmelidir.

OLMECOMB PLUS sırasıyla,  Kalp Damar Sistemi, Renin-Anjiyotensin Sistemi, Anjiyotensin II reseptör antagonistleri, kalsiyum kanal blokörleri ve diüretikler; olmesartan, amlodipin, hidroklorotiyazid; olarak sınıflandırılmış şekilde, C09DX03 ATC koduyla İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundaki ruhsatlı ilaçlar arasında bulunur. Eczaneden normal reçeteyle alabileceğiniz OLMECOMB PLUS 40/10/12.5 mg Film Kaplı Tablet’in üretimini Neutec İlaç Sanayi yapar, ruhsatı da aynı şirkete aittir.

Yorum Yap