OLMECOMB 40/10 mg Film Kaplı Tablet

OLMECOMB 40/10 mg için kısa bilgi ve prospektüs pdf belgeleri (endikasyon bilgisi, ne ilacıdır; ilaca başlamadan önce bilinmesi gerekenler; kullanımının emziren veya hamile olanlarda uygun olup olmadığı;  ilaç etkileşimi, sakıncaları; saklama koşulları; uygulama biçimi; dozaj bilgileri; istenmeyen-yan etkilerde yapılacaklar ve tavsiyeler)

OLMECOMB 40-10 mg kullanma talimatı (ilaç prospektüsü)

OLMECOMB 40-10 mg kullanma talimatı (ilaç prospektüsü)

OLMECOMB 40-10 mg kısa ürün bilgisi
OLMECOMB 40-10 mg kısa ürün bilgisi

İlaç Marka İsmi: OLMECOMB 40/10 mg Film Kaplı Tablet

Endikasyon Bilgisi: olmesartan ile amlodipin adlı etken maddeyi içinde bulundurur. OLMECOMB, yüksek tansiyonda; antihipertansif olarak.

OLMECOMB DOZAJI: günde1x1 tablet.

OLMECOMB kontrendikeleri: alerjik reaksiyonlar, ciddi hepatik yetmezlik.

Hamilelikte D kategorisindedir ve emzirenlerde kullanılmaz.

OLMECOMB Etkileşimi:  Lityum içeren ilaçlar, aliskiren, Antiasidler, CYP3A4 inhibitör ve indükleyicileri, Dantrolen, Siklosporin, Takrolimus ve Simvastatin içeren ilaçlar.

OLMECOMB yan etkisi: kanda üre veya kreatin fosfokinaz artışı, ödem, baş dönmesi, senkop, halsizlik.

OLMECOMB da dahil olmak üzere hekimle görüşmeden rastgele ilaç almaktan sakınınız. Hekiminiz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi sürecinde lütfen hekiminizin direktiflerine uyunuz. OLMECOMB ilaç ile tedaviniz yalnızca hekiminizin  kararıyla değiştirilmeli veya son verilmelidir.

OLMECOMB sırasıyla,  Kalp Damar Sistemi, Renin-Anjiyotensin Sistemi, Anjiyotensin II antagonistleri ve kalsiyum kanal blokerleri;  Anjiyotensin II antagonistleri kombinasyonları; olmesartan ve amlodipin besilat olarak sınıflandırılmış şekilde, C09DB02 ATC koduyla İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundaki ruhsatlı ilaçlar arasında bulunur. Eczaneden normal reçeteyle alabileceğiniz OLMECOMB Film Kaplı Tablet’in üretimini Neutec İlaç Sanayi yapar, ruhsatı da aynı şirkete aittir.

Yorum Yap