OLMECOMB 20/10 mg Film Kaplı Tablet

OLMECOMB 20/10 mg için kısa bilgi ve prospektüs pdf belgeleri (endikasyon bilgisi, ne ilacıdır; ilaca başlamadan önce bilinmesi gerekenler; kullanımının emziren veya hamile olanlarda uygun olup olmadığı;  ilaç etkileşimi, sakıncaları; saklama koşulları; uygulama biçimi; dozaj bilgileri; istenmeyen-yan etkilerde yapılacaklar ve tavsiyeler) aşağıdadır.

OLMECOMB 20-10 mg kullanma talimatı (ilaç prospektüsü)
OLMECOMB 20-10 mg kullanma talimatı (ilaç prospektüsü)

OLMECOMB 20-10 mg kısa ürün bilgisi
OLMECOMB 20-10 mg kısa ürün bilgisi

  1. İlaç Marka İsmi: OLMECOMB 20/10 mg Film Kaplı Tablet
  2. Endikasyon Bilgisi: olmesartan ile amlodipin adlı etken maddeyi içinde bulundurur. OLMECOMB, yüksek tansiyonda; antihipertansif olarak.
  3. OLMECOMB DOZAJI: günde1x1 tablet.
  4. OLMECOMB kontrendikeleri: alerjik reaksiyonlar, ciddi hepatik yetmezlik.
  5. Hamilelikte D kategorisindedir ve emzirenlerde kullanılmaz.
  6. OLMECOMB Etkileşimi:  Lityum içeren ilaçlar, aliskiren, Antiasidler, CYP3A4 inhibitör ve indükleyicileri, Dantrolen, Siklosporin, Takrolimus ve Simvastatin içeren ilaçlar.
  7. Yan etkisi: kanda üre veya kreatin fosfokinaz artışı, ödem, baş dönmesi, senkop, halsizlik.
  8. OLMECOMB da dahil olmak üzere hekimle görüşmeden rastgele ilaç almaktan sakınınız. Hekiminiz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi sürecinde lütfen hekiminizin direktiflerine uyunuz. OLMECOMB ilaç ile tedaviniz yalnızca hekiminizin  kararıyla değiştirilmeli veya son verilmelidir.
  9. OLMECOMB sırasıyla,  Kalp Damar Sistemi, Renin-Anjiyotensin Sistemi, Anjiyotensin II antagonistleri ve kalsiyum kanal blokerleri;  Anjiyotensin II antagonistleri kombinasyonları; olmesartan ve amlodipin besilat olarak sınıflandırılmış şekilde, C09DB02 ATC koduyla İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundaki ruhsatlı ilaçlar arasında bulunur. Eczaneden normal reçeteyle alabileceğiniz OLMECOMB 20/10 mg Film Kaplı Tablet’in üretimini Neutec İlaç Sanayi yapar, ruhsatı da aynı şirkete aittir.

Yorum Yap