NOXAFIL 300 mg İnfüzyonluk Konsantre Çözelti

Posakonazol adlı etken maddeyi içinde bulunduran NOXAFIL 300 mg İnfüzyonluk Konsantre Çözelti, sırasıyla; Antienfektifler, Sistemik Antimikotikler,  Triazol türevleri ve posakonazol şeklinde sınıflandırılmış olup, J02AC04 ATC koduyla İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundaki ruhsatlı ilaçlar arasında yer alır. Eczaneden normal reçeteyle temin edebileceğiniz NOXAFIL Flakon, MERCK SHARP DOHME İLAÇLARI firmasının ürünüdür .

NOXAFIL için kısa bilgilendirme ve prospektüs belgeleri (Endikeleri, NOXAFIL ne ilacıdır; NOXAFIL’e başlamadan önce uyulması gerekenler,  NOXAFIL dozajı; kullanımının emziren veya hamile olanlarda uygun olup olmadığı; etkileşme, sakıncaları; faydaları, saklama koşulları; NOXAFIL kullanım şekli; yan etkileri, istenmeyen-yan etkilerde yapılacaklar ve tavsiyeler gibi NOXAFIL Flakon ile ilgili bilinmesi gereken hususlar)

NOXAFIL 300 mg İnfüzyonluk Konsantre Çözelti’ye ait Kullanım Talimatı (ilaç prospektüsü)

NOXAFIL 300 mg İnfüzyonluk Konsantre Çözelti'ye ait Kullanım Talimatı (ilaç prospektüsü)

NOXAFIL 300 mg İnfüzyonluk Konsantre Çözelti’nin kısa ürün bilgilendirmesi

NOXAFIL 300 mg İnfüzyonluk Konsantre Çözelti'nin kısa ürün bilgilendirmesi

NOXAFIL Flakon, Coccidioides, Aspergillus veya Fusarium mantarlarının sebep olduğu enfeksiyonların tedavisi ile risk taşıyan kemik iliği nakli yapılmış hastalarda ve kemoterapi alan lösemi hastalarında invazif fungal enfeksiyonu profilaksisinde; antifungal, antimikotik

Doz: ilk gün 2 kez 300 mg,  idame: 1 kez 300 mg/gün

Kontrendikeleri: NOXAFIL  alerji hassasiyetinde, 18 yaşından küçüklerde ve simvastatin, atorvastatin, lovastatin, ergot alkaloidi, kinidin, terfenadin, halofantrin, pimozid, astemizol veya sisaprid ile beraber kullanılmamalı.

NOXAFIL, hamilelikte C kategorisinde; emzirme ve gebelik dönemlerinde hekime danışmadan kullanmayınız.

Etkileşim : antiepileptikler, fosamprenavir, efavirenz, rifampisin, Rifabutin, kalsiyum kanal blokörleri, sülfonilüreler, vinka alkaloidleri, Digoksin, benzodiazepinler, ritonavir, atazanavir, lopinavir, sirolimus, takrolimus,

NOXAFIL alırken şiddetli karın ağrısı, nefes almada güçlük, kurdeşen, yüzde, dudaklarda, dil ve boğazda şişme gibi bir durumda hekiminizi bilgilendiriniz.

Yan etki: yorgunluk, asteni, ateş, nötropeni, deride döküntü, karaciğer işlev testlerinde artış, hipokalemi, mide bulantısı, dispepsi, karın ağrısı, ağız kuruluğu, gaz, kusma, kabızlık, diyare, yüksek tansiyon, baş ağrısı, ağız tadı bozukluğu, parestezi, sersemlik, uykululuk, iştah kaybı, anoreksi, hipomagnezemi, elektrolit bozukluk,

NOXAFIL de dahil hekimle görüşmeden rastgele ilaç almaktan sakınınız. Hekiminiz NOXAFIL’i nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Yanlış kullanım ve talimat dışı uygulamalar hastalığın seyrini olumsuz yönde  etkiler. NOXAFIL’i size verilen dozlardan daha fazla kullanmayınız. Tedavi sürecinde lütfen hekiminizin direktiflerine uyunuz. NOXAFIL kullanımı yalnızca hekiminizin  kararıyla değiştirilmeli veya son verilmelidir.

Yorum Yap