NETİRA %0,3 Göz Damlası

Netilmisin adlı etken maddeyi içinde bulunduran NETİRA %0,3 Göz Damlası, sırasıyla; Duyu Organları, Oftalmolojik ilaçlar, Antienfektifler, Antibiyotikler ve Netilmisin sülfat şeklinde sınıflandırılmış olup, S01AA23 ATC koduyla İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundaki ruhsatlı ilaçlar arasında yer alır. Eczaneden normal reçeteyle temin edebileceğiniz NETİRA, SIFI İLAÇ firmasının ürünüdür .

NETİRA için kısa bilgilendirme ve prospektüs belgeleri (Endikeleri, NETİRA ne ilacıdır; NETİRA’ya başlamadan önce uyulması gerekenler,  NETİRA dozajı; kullanımının emziren veya hamile olanlarda uygun olup olmadığı; etkileşme, sakıncaları; faydaları, saklama koşulları; NETİRA kullanım şekli; yan etkileri, istenmeyen-yan etkilerde yapılacaklar ve tavsiyeler gibi NETİRA damla ile ilgili bilinmesi gereken hususlar)

NETİRA %0,3 Göz Damlası’na ait Kullanım Talimatı (ilaç prospektüsü)

NETİRA %0,3 Göz Damlası'na ait Kullanım Talimatı (ilaç prospektüsü)

NETİRA %0,3 Göz Damlası’nın kısa ürün bilgilendirmesi

NETİRA %0,3 Göz Damlası, Çözelti
100 ml’de 0.300 g Netilmisin’e eşdeğer 0.455 g Netilmisin sülfat bulunur. Diğer bileşenler: 0,005 g Benzalkonyum klorür, 0.870 g Sodyum klorür ve 100 ml saf su
FARMASÖTİK FORMU: Soluk sarı renkte çözelti, göz damlası
Terapötik endikasyonlar:
NETİRA damla, gözde ve ilişkili organlarında Netilmisin’e hassas patojenlerin neden olduğu dış
enfeksiyonların lokal tedavisinde;
Konjunktiva kesesine günde 3 kere 1-2 NETİRA damla şeklinde uygulanır.
Tedaviye alınan yanıta göre NETİRA ile tedavi süresine hekim tarafından karar verilmelidir.
NETİRA, göze uygulanır, oftalmik kullanım içindir.
• Plastik şişeyi delmek için kapağı sivri uca doğru çeviriniz. Sivri ucu çevirerek şişeyi
kapatınız.
• İlacı damlatırken ambalaj ucu ile göze ya da elleriniz dahil başka bir yere değdirmeyiniz.
• Ambalajın zedelenmiş olup olmadığını kontrol etmeden kullanmayınız.
• NETİRA damla kullanılmaya başladıktan sonra 28 gün içinde tüketilmelidir.
Böbrek/karaciğer ya da böbrek yetmezliği olan bireylerde  NETİRA için doz ayarlamasına gerek bulunmamaktadır.
Pediyatrik hastalarda, NETİRA gerçekten ihtiyaç olması halinde ve sıkı tıbbi kontrol altında uygulanmalıdır.
Yaşlılarda doz ayarlamasına gerek yoktur.
Kontrendikasyonlar
NETİRA içindeki maddelerden herhangi birine karşı alerjisi olanlar ve aminoglikozidlere duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.
NETİRA için özel kullanım uyarıları ve tedbirler
Lokal antibiyotiklerin uzun süreli kullanımı, dirençli mikro-organizmaların aşırı
büyümesine sebep olabilir.
Enjeksiyon amacıyla hazırlanmamıştır. Bu yüzden subkonjunktival
veya ön kamaraya enjeksiyonu önerilmemektedir.
NETIRA çözelti prezervatif olarak benzalkonyum klorür içermektedir.
Benzalkonyum klorür, yumuşak kontakt lensler tarafından absorbe edilebilir. NETIRA ve
yumuşak kontakt lensin eş zamanlı kullanılması durumunda; ilacı damlatmadan önce kontakt lens çıkarılmalı ve ilaç damlatıldıktan sonra lensi takmak için en az 15 dakika beklenilmelidir.
NETIRA’nın diğer ilaçlarla etkileşim ve diğer etkileşim şekilleri:
Netilmisin’in göz damlası olarak kullanımına bağlı ilave herhangi bildirilmiş bir ilaç
etkileşimi bulunmamaktadır.
Diğer nefrotoksik ve ototoksik antibiyotiklerle birlikte topikal veya özellikle intrakaviter
uygulandığında bu tür yan etki riski artar.
Bazı aminoglikozidlerin nefrotoksisite potansiyelini artırdıkları rapor edilmiştir. Bu
yüzden diğer nefrotoksisite potansiyeli olan ilaçlardan; sisplatin, polimiksin B, kolistin,
viomisin, streptomisin, vankomisin, bazı sefalosporinler veya potent diüretiklerle
(etakrinik asit ve furosemid) birlikte kullanılmaları önerilmez.
In vitro, bir aminoglikozid beta-laktam bir antibiyotik ile bağlandığında (penisilin veya
sefalosporin), karşılıklı ve birbiriyle ilgili bir inaktivasyona neden olabilir. Böbrek
yetmezliği olan hastalar ve böbrekleri normal çalışan bazı hastalarda, bir aminoglikozid
ve penisilin benzeri bir antibiyotik iki farklı yoldan verilmiş olsa bile, yarılanma ömründe
veya aminoglikozid plazma seviyesinde bir azalma görülmüştür.
Gebelik ve laktasyonda kullanımı
Gebelikte C  kategorisinde;
Klinik öncesi denemeler her ne kadar Netilmisin’in lokal olarak alınmasından sonra
yetersiz sistemik emilim sebebiyle ceninle ilgili toksisitenin olmadığını gösterse de NETIRA
gebelik boyunca tıbbi zorunluluk var ise; hekim gözetiminde kullanılmalıdır.
Aminoglikozidler anne sütüne salgılandığı için emzirenlerde kullanılmamalıdır.
NETIRA’nın üreme yeteneği üzerine bilinen bir etkisi yoktur.
NETIRA’nın İstenmeyen etkileri
Seyrek: kızarıklık ve hafif tahriş, ödem, ürtiker, kaşıntı (geçici)
Farmakodinamik özellikler:
Farmakoterapötik grubu ve ATC Kodu: Antibiyotik Göz İlacı – Antiinfektif – Göz – S01A
Netilmisin yarı sentetik, geniş spektrumlu aminoglikozid antibiyotiktir. Gentamisin
dirençli türler dahil olmak üzere Gram + ve Gram -, farklı patojen bakterilere karşı düşük
konsantrasyonlarda etkili olduğu gösterilmiştir. Bu antibiyotik gentamisinden farklı
olarak, adenilat ve fosforilat gibi bakteriyal inaktifleştirici etkiye sahip enzimleri üreten
mikroorganizmalara karşı da etkilidir.
Netilmisin, mRNA genetik koduna yanlış yorumlamaya neden olur böylece büyüyen
polipeptidik zincire yanlış amino asitler tanıtarak hızlı bir bakteriyel etki yaratır.
NETIRA raf ömrü:36 aydır.
Şişenin ilk açılmasından sonra: 28 gün
NETIRA’yı saklamaya yönelik özel tedbirler: çocukların ulaşamayacağı yerde ve 25˚ C’nin altındaki oda sıcaklığında ve ambalajında saklanmalıdır.
Ambalajın içeriği ve niteliği: NETIRA, karton kutu içerisinde K.T. ile birlikte yoğunluğu düşük polietilen 5 ml’lik beyaz damlalıklı şişe içerisinde sunulur.
RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ: SIFI İLAÇ A.Ş.
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Poligon Cad.
Buyaka 2 Sitesi 3 Blok No: 8C, İç Kapı No:79
Ümraniye, İstanbul
Tel-Faks: 0216 540 43 59- 0216 771 20 95
RUHSAT no: 2021/42
Ruhsat yenileme tarihi 08.03.2021
NETİRA damla da dahil hekimle görüşmeden rastgele ilaç almaktan sakınınız. Hekiminiz NETİRA’yı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Yanlış kullanım ve talimat dışı uygulamalar hastalığın seyrini olumsuz yönde  etkiler. NETİRA’yı size verilen dozlardan daha fazla kullanmayınız. Tedavi sürecinde lütfen hekiminizin direktiflerine uyunuz. NETİRA alımı yalnızca hekiminizin  kararıyla değiştirilmeli veya son verilmelidir.

Yorum Yap