MONOVIT D3 Oral Damla

Endikasyon Bilgisi :

İlacın etken maddesi D3 Vitamini‘ dir. D vitamini eksikliği ve yetmezliğinde kullanılır. MONOVIT D3 Oral Damla, raşitizm, osteomalazi ve hiperparatiroidizm tedavisi,  sindirim kanalındaki emilim bozukluğuna bağlı D vitamin eksikliğinin önlenmesi ve tedavisi ile osteoporoz (kemik erimesi) ve kemik erimesine bağlı kırık oluşma riski bulunan durumlarda tedaviyi desteklemek için kullanılmaktadır.
Raşitizm :  Kemik dokusundaki D vitamini eksikliğine bağlı omurga, kol ve bacak kemiklerinde biçim bozukluğuna yol açan bir kemik hastalığıdır.  Raşitizm, her dönemde görülebilir ancak yetişkinlere oranla  yeni doğanlar, bebekler ve çocuklarda daha sık rastlanmaktadır.
Osteoporoz : Hem kadın hem de erkeklerde özellikle yaşlanmayla artan, kemiklerde zayıflık ve bunun sonucunda kemik kırılganlığının ve kırık riskinin arttığı bir kemik hastalığıdır.
Osteomalazi : Yetişkinlerde D vitamini eksikliğine bağlı kemiklerin yumuşaması ve zayıflamasına yol açan bir kemik hastalığıdır.
Hiperparatiroidizm : Paratiroid bezlerindeki tümör nedeniyle aşırı paratiroid hormonu (vücutta kalsiyum
metabolizmasının düzenlenmesinde rol alan hormon) salgılanmasına bağlı bir hastalıktır.

 

MONOVIT D3 Oral Damla Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar:

 1. İlacın içeriğindeki maddelere karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez.
 2. •D vitamini eksikliği ve yetmezliğinin giderilmesinde kullanılan bir ilaçtır.
 3. MONOVIT D3, size  sadece mevcut durumunuz için reçete edilmiştir. Doktorunuz önermedikçe, başka rahatsızlıklarınız için kullanmayınız. İlacı hiçbir zaman başka biriyle paylaşmayınız.
 4. İlacın kullanımı sırasında doktora veya sağlık kuruluşuna gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 5. Eğer, ağır derecede yüksek tansiyon hastasıysanız veya ileri derecede damar sertliği hastalığınız varsa ya da aktif akciğer tüberkülozunuz varsa uzun süreli ve yüksek dozlarda kullanmayınız.
 6. Bazı durumlarda MONOVIT D3 Oral Damla kullanılmamalıdır. Eğer,
 7. –D hipervitaminozu (D vitaminin aşırı alınmasına ya da birikimine bağlı olarak ortaya çıkan bir hastalıktır. Belirtileri; iştahsızlık, kabızlık, bulanık görme ve kas güçsüzlüğüdür).
  – Hiperkalsemi (kanda kalsiyum konsantrasyonunun normalden yüksek bulunması) veya hiperkalsiüri    (idrarla atılan kalsiyum miktarının artması) varsa; kullanmayınız.
 8. İlacı doktorunuzun önerdiği süre ve dozda alınız.
 9. D3 vitaminini devamlı kullanmanız gerekiyorsa; böbrek fonksiyonlarınızı kontrol ettiriniz.
 10. Hamilelik ve emzirme dönemlerinde doktor gözetiminde, uygun dozda  kullanılabilir.

MONOVIT D3 Oral Damla’ nın kullanım Şekli:

 1. Doktorunuz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince mutlaka doktorunuzun direktiflerine uyunuz. Yanlış kullanım ve talimat dışı uygulamalar hastalığın seyrini olumsuz etkiler, sağlığınıza zarar verir.
 2. Süt çocukları veya enjeksiyon uygulanamayan kişilerde ağızdan alınması tercih edilir.
 3. Süt çocuklarında besin maddelerine karıştırılarak uygulanabilir.
 4. •D vitamini eksikliği ya da yetmezliği tedavisinde günde 5 ila 30 damla,
 5. •Sindirim kanalındaki emilim bozukluğuna bağlı D vitamini eksikliğinin önlenmesi için günde 5 ila 15 damla;
 6. •Sindirim kanalındaki emilim bozukluğuna bağlı D vitamini eksikliğinin tedavisinde günde 5 ila 75 damla;
 7. •Yeni doğan, bebeklik ve çocuk raşitizmi tedavisinde : 0-1 yaş arası bebeklerde günde 25 damla; 1 yaşın üzerindeki çocuklarda günde 45 damla; idame dozu günde 5 damla;
 8. •Kemiklerde mineral azalmasına bağlı oluşan osteomalazi tedavisinde: günde 75 damla, idame dozu günde 10 ila 15 damla;
 9. •Kemik erimesinin destek tedavisinde, kemik  erimesine bağlı kemik kırığı riski artışı olan durumların önlenmesinde: günde 5 damla;
 10. •Sekonder hiperparatiroidizm tedavisinde günde 10 ila 25 damla şeklinde önerilir.
 11. Doz ve tedavi süresi tedavi edilecek hastalığa göre hekim tavsiyesi ile belirlenir.

 

İlacın Olası Yan Etkileri :

 1. Karın ağrısı, nefes almada güçlük, kurdeşen, yüzde , dudaklarda , dilde ve boğazda şişlik gibi bir durumda acilen doktorunuza başvurunuz.
 2. İlacın normal dozlar ve sürelerde kullanımında yan etki olasılığı azdır.

 

İlaç Etken Maddesi: D3 Vitamini
İlaç Marka İsmi:  MONOVIT D3 Oral Damla

MONOVIT D3 Oral Damla (ilaç prospektüsü, nedir ne için kullanılır, nasıl kullanılır, kullanmadan önce dikkat edilmesi hususlar, yan etkileri)

MONOVİT D3 50.000 I.U./15ml oral damla
Ağızdan alınır.
• Etkin madde: Her bir şişede (15 ml) 50.000 I.U. vitamin D3
• Yardımcı maddeler: Butilhidroksianisol, ayçiçek yağı Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. Đlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
Bu Kullanma Talimatında:
1. MONOVİT D3 nedir ve ne için kullanılır?
2. MONOVİT D3’ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. MONOVİT D3 nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. MONOVİT D3’ün saklanması Başlıkları yer almaktadır.
1. MONOVİT D3 nedir ve ne için kullanılır?
• MONOVİT D3, etkin madde olarak, kolekalsiferol (vitamin D3) içerir.
• MONOVİT D3, damlalıklı 15 ml cam şişe ile karton kutularda kullanıma sunulmaktadır.
• MONOVİT D3, D vitamini eksikliği ya da yetmezliğinde, sindirim kanalındaki emilim bozukluğuna bağlı D vitamin eksikliğinin önlenmesi ve tedavisinde, raşitizm (D vitamini eksikliğine bağlı gelişen bir kemik hastalığı) tedavisinde, osteomalazide (kemiklerde mineral azalmasına bağlı bir hastalık), kemik erimesinin (osteoporoz) destek tedavisinde, kemik erimesine bağlı kırık oluşma riski bulunan durumlarda tedaviyi desteklemek için ve hiperparatiroidizm (parathormon (vücutta kalsiyum metabolizmasının düzenlenmesinde rol alan hormon) bezlerindeki tümör oluşumuna bağlı bir hastalık) tedavisinde kullanılır.
2. MONOVİT D3’ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
MONOVİT D3’ü aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer;
• Kolekalsiferol (vitamin D3) veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) var ise,
• Ağır yüksek tansiyon (hipertansiyon) hastasıysanız,
• İleri seviyede damar sertleşmesi (arterioskleroz) hastasıysanız,
• Aktif akciğer tüberkülozunuz varsa, bu ilacı uzun süre yüksek dozda kullanılmamalısınız.
• D hipervitaminozu (D vitaminin aşırı alınmasına ya da birikimine bağlı olarak ortaya çıkan bir hastalık. Belirtileri; iştahsızlık, kabızlık, bulanık görme ve kas güçsüzlüğüdür)
• Hiperkalsemi (kanda kalsiyum konsantrasyonunun normalden yüksek bulunması), veya hiperkalsiüri (idrarla atılan kalsiyum miktarının artması) varsa
• Böbrek taşınız varsa (kalsiyum içeren)
• Kalsiyuma karşı hassasiyetiniz varsa
MONOVİT D3’ü aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
Eğer;
• Fazla hareket etmiyorsanız
• Benzotiadiazin türevi diüretik (idrar söktürücü) ilaçlar kullanıyorsanız
• Böbrek taşı geçmişiniz varsa
• Sarkoidozunuz varsa
• Pseudohipoparatiroidizm (bir çeşit paratiroid bezi yetmezliği) varsa
• Böbrek bozukluğunuz varsa
• D vitamini ve türevlerini içeren başka bir ilaç kullanıyorsanız. D vitamininin tedavi edici indeksi bebek ve çocuklarda oldukça düşüktür. Hiperkalsemi uzun sürerse bebeklerde zihinsel ve fiziksel gelişmede gerileme yapar. Farmakolojik dozlarda D vitamini alan emziren annelerin bebeklerinde hiperkalsemi riski vardır. Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.
MONOVİT D3’ün yiyecek ve içecek ile kullanılması
Yiyecek ve içeceklerle bilinen herhangi bir etkileşimi yoktur.
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. MONOVİT D3 gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Emzirme
D vitamini anne sütüne geçer.
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Araç ve makine kullanımı
MONOVİT D3’ün araç ve makine kullanma yeteneğini etkilediğine dair herhangi bir bilgi yoktur.
MONOVİT D3’ün içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
MONOVİT D3, butil hidroksianizol (E320) içerir, ancak uygulama yolu nedeniyle herhangi bir etki göstermesi beklenmez.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Antikonvülsanlar, hidantoin, barbitüratlar veya pirimidon (sara hastalığında kullanılan ilaçlar) ve rifampisin (verem tedavisinde kullanılan bir antibiyotik) ile birlikte kullanıldığında vitamin D’nin etkisi azalabilir. Kalsitonin, etidronat, galyum nitrat, pamidronat veya pliamisin içeren ilaçlar ile hiperkalsemi (kan kalsiyum seviyesinin yüksek olması hastalığı) tedavisinde aynı anda birlikte kullanımı adı geçen bu ilaçların etkisini azaltabilir.
Yüksek dozda kalsiyum içeren ilaçlar veya diüretikler ve tiazid (idrar söktürücüler) ile aynı anda birlikte kullanıldığında kanda kalsiyum konsantrasyonu normal düzeyin üzerine çıkabilir (hiperkalsemi riski). Uzun süreli tedavilerde serum kalsiyum konsantrasyonlarının dikkatlice gözlenmesi gereklidir. D vitamini veya türevlerini içeren diğer ilaçlarla birlikte kullanılması zehirlilik (toksisite) olasılığının artması nedeni ile tavsiye edilmez. Đzoniyazid (tüberküloz tedavisi için kullanılır), vitamin D3 etkinliliğini azaltabilir. Kardiyak glikozidleri (kalp yetmezliğinde kullanılan ilaçlar) ile tedavi edilen hastalar, yüksek kalsiyum seviyelerine karşı duyarlı olabilir ve bu nedenle bu hastaların EKG (kalp grafisi) parametreleri ve kalsiyum seviyeleri mutlaka doktor tarafından gözlemlenmelidir. Yağ emiliminin azalmasına neden olabilen ilaçlar, (orlistat (obezite tedavisinde kullanılır) ve kolestramin (kolestrol tedavisinde kullanılır) gibi) vitamin D emilimini azaltabilir. Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
3. MONOVİT D3 nasıl kullanılır?
• Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
MONOVİT D3’ü her zaman doktorunuzun önerdiği şekilde alınız. Emin olmadığınız zaman
doktorunuza veya eczacınıza sorunuz. 1 ml MONOVİT D3 solüsyonu 25 damladır. Tavsiye edilen doz aşağıdaki tabloya uygun olarak hastanın belirtilerine göre belirlenir:
Hastalık Damla sayısı/gün Eşdeğer I.U. vitamin D3/gün Vitamin D eksiklik veya yetmezliğinin tedavisi Günde 5-30 damla 667-4000 I.U Sindirim kanalındaki emilim bozukluğuna bağlı Vitamin D eksikliğini önlemek amacıyla Günde 5-15 damla 667-2000 I.U Sindirim kanalındaki emilim bozukluğuna bağlı Vitamin D eksikliği tedavisinde Günde 5-75 damla 667-10000 I.U Çocuklar ve yeni doğanlarda raşitzm tedavisinde
1 yaş altında: Günde 25 damla
1 yaş üstünde: Günde 45 damla
İdame dozu: Günde 5 damla
1 yaş altında: günde 3340 I.U.
1 yaş üstünde: günde 6000 I.U.
İdame dozu: günde 667 I.U.
Vitamin D eksikliğine bağlı osteomalazi tedavisi
Günde 75 damla İdame dozu; Günde
10-15 damla 10000 I.U. İdame dozu; 1330- 2000 I.U. Kalsiyumla ve endike olan spesifik antiosteoporotik ajanlarla birlikte kemik erimesine destek tedavisi Günde 5 damla 667 I.U. Kemik erimesine bağlı kırık riski artmış olan hastalarda (yaşlı hastalar ve glukokortikoid tedavisindeki hastalar) kalsiyumla birlikte önleyici tedavide Günde 5 damla 667 I.U. Sekonder hiperparatiroidizm Günde 10-25 damla 1330-3340 I.U. Gebelik ve emzirmede günlük rutin kullanım dozu 400-800 IU olmakla birlikte, gerektiğinde takip edilerek edilerek 4000 IU/gün dozuna kadar çıkılabilir.
• Uygulama yolu ve metodu:
MONOVİT D3 günde bir kez ağızdan alınır. Süt çocukları veya enjeksiyon uygulanamayan kişilerde ağızdan alınması tercih edilir. Süt
çocuklarına besin maddelerine karıştırılarak uygulanabilir.
• Değişik yaş grupları:
Çocuklarda kullanımı: Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar bölümünde belirtildiği şekilde kullanılır.
Yaşlılarda kullanımı:
Doz ayarlaması gerekmemektedir.
• Özel kullanım durumları :
Böbrek / karaciğer yetmezliği:
Doz ayarlaması gerekmemektedir. D3 vitamininin sürekli kullanılmasını gerektiren durumlarda böbrek fonksiyonları kontrol edilmelidir. Ağır böbrek yetmezliği durumunda kalsiyum ile birlikte kullanılmamalıdır.
Eğer MONOVİT D3’ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
Kullanmanız gerekenden daha fazla MONOVİT D3 kullandıysanız Eğer aşırı miktarda MONOVĐT kullandıysanız, sizde hiperkalsemi gelişebilir.
Hiperkalseminin belirtileri; yorgunluk, psikiyatrik belirtiler (öfori (neşe, güven, güçlülük gibi duyguların aşırı şekilde bulunması), sersemlik, bilinç bulanıklığı gibi), bulantı, kusma, iştah kaybı, kilo kaybı, susama, poliüri (aşırı miktarda idrar yapma), böbrek taşı oluşumu,
nefrokalsinoz (böbrekte tuz birikmesi), kemiklerde aşırı kirençlenme ve böbrek yetmezliği, EKG değişimleri, kalp ritim bozukluğu ve pankreatittir (pankreas iltihabı). Tedavisi; Güneş ışığına maruziyetten kaçınınız. Đlaç yeni alınmışsa mide içeriği kusarak boşaltılabilir. MONOVİT D3’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. MONOVİT D3’ü kullanmayı unutursanız Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
MONOVİT D3 ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler Tedavi sonlandığında herhangi bir etki oluşması beklenmez. Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe, MONOVİT D3 tedavisini durdurmayınız.
4. Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi MONOVİT D3’ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Geniş kapsamlı klinik çalışmalar yapılmamış olması nedeniyle istenmeyen etkilerin görülme sıklığı bilinmemektedir.
MONOVĐİT D3’ün normal dozlar ve sürelerde yan etki olasılığı azdır. D3 vitamininin yüksek dozlarda verilmesi ve tedavi süresinin kontrolsüz bir şekilde uzatılması sonucu aşağıdaki yan etkiler gelişebilir:
Metabolizma ve beslenme bozuklukları İdrarla atılan kalsiyum miktarında artış, kanda kalsiyum miktarının normalden yüksek bulunması (hiperkalsemi), ve kanda arta kalan (rezidüel) azot miktarının yükselmesi (Bunlar kan ve idrar testleri ile tespit edilir). Mide ve barsak bozuklukları Kabızlık, mide gazı, bulantı, karın bölgesinde ağrı, ishal Deri ve deri altı doku bozuklukları Kaşıntı, döküntü, ciltte beyaz veya kırmızımsı kabartılar (ürtiker) gibi aşırı duyarlılık belirtileri Böbrek ve idrar yolları bozuklukları Aşırı miktarda idrar yapma (poliüri), aşırı susama (polidipsi), idrar yapamamak (anüri)
Genel bozukluklar ve uygulama yeri durumları
Ateş
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
5. MONOVİT D3’ün saklanması MONOVİT D3’ü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 250C’nin altındaki oda sıcaklığında, ambalajında saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki/kartondaki/şişedeki son kullanma tarihinden sonra MONOVİT D3’ü kullanmayınız / son kullanma tarihinden önce kullanınız. Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluk fark ederseniz MONOVİT D3’ü kullanmayınız.

Bir Yorum Yazın