MİGREOUT 5 mg Efervesan Tablet

Rizatriptan benzoat adlı etken maddeyi içinde bulunduran MİGREOUT 5 mg Efervesan Tablet, sırasıyla; Sinir Sistemi, Analjezikler, migren ilaçları, selectif serotonin (5HT1) agonistleri ve rizatriptan şeklinde sınıflandırılmış olup, N02CC04 ATC koduyla İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundaki ruhsatlı ilaçlar arasında yer alır. Eczaneden normal reçeteyle temin edebileceğiniz MİGREOUT 5 mg, NEUTEC İLAÇ SANAYİ  firmasının ürünüdür.

MİGREOUT 5 mg için kısa bilgi ve prospektüs belgeleri (Endikeleri, MİGREOUT ne ilacıdır; ilaca başlamadan önce uyulması gerekenler, MİGREOUT dozajı; kullanımının emziren veya hamile olanlarda uygun olup olmadığı; etkileşme, sakıncaları; faydaları, saklama koşulları; MİGREOUT kullanım şekli; MİGREOUT yan etkisi, istenmeyen-yan etkilerde yapılacaklar ve tavsiyeler gibi MİGREOUT 5 mg ile ilgili bilinmesi gereken hususlar)

MİGREOUT 5 mg Efervesan Tablet’e ait Kullanım Talimatı (ilaç prospektüsü)

MİGREOUT 5 mg efervesan tablet
Ağızdan alınır.
• Etkin madde: Her bir efervesan tablet 5 mg rizatriptana eşdeğer 7,27 mg rizatriptan benzoat
içerir.
• Yardımcı maddeler: Sitrik asit anhidrus, sodyum hidrojen karbonat, sukraloz (E955), polivinil
pirolidon, sodyum klorür, polietilen glikol, limon aroması içerir.
1. MİGREOUT nedir ve ne için kullanılır?
 MİGREOUT, 3, 6 ve 10 adet efervesan tablet içeren blister ambalajda sunulmaktadır.
 MİGREOUT, beyaz renkli, iki tarafı düz yüzeyli, silindirik efervesan tabletler
şeklindedir.
 MİGREOUT seçici serotonin 5-HT1B/1D reseptör agonisti olarak bilinen bir ilaç grubuna
dahildir.
 MİGREOUT efervesan tablet 5 mg rizatriptana eşdeğer 7,27 mg rizatriptan benzoat
içermektedir.
 MİGREOUT size migren krizinizin baş ağrısı safhasını tedavi etmek için doktorunuz
tarafından reçetelenmiştir. Migren krizindeki baş ağrısının nedeni beyninizi çevreleyen
kan damarlarında oluşan genişlemedir. MİGREOUT kan damarlarınızdaki genişlemeyi
azaltarak tedavi edici etkisini gösterir.
2. MİGREOUT’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
MİGREOUT’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer:
 Rizatriptan benzoat veya MİGREOUT’un içeriğindeki diğer herhangi bir maddeye karşı
alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa,
 Orta şiddette veya şiddetli yüksek tansiyon probleminiz veya hafif ancak ilaç tedavisi
ile kontrol altına alınmamış yüksek tansiyon probleminiz varsa,
 Kalp krizi veya göğüs ağrısı dahil, kalp probleminiz varsa veya daha önceden olduysa
veya daha önceden kalp hastalığıyla ilişkili belirtileriniz olduysa,
 Ciddi böbrek veya ciddi karaciğer rahatsızlığınız varsa,
 İnme (serebrovasküler kaza CVA) veya hafif bir inme (geçici iskemik kriz TIA)
atlattıysanız,
 Atardamarlarınızda tıkanma probleminiz varsa (periferal vasküler hastalık),
 Şu ilaçları kullanıyorsanız; monoamin oksidaz (MAO) inhibitörleri denilen
moklobemid, fenelzin, tranilsipromin veya pargilin (depresyon ilacı), linezolid
(antibiyotik) veya MAO inhibitörü ilaçlar ile tedaviyi bırakalı 2 haftadan az bir süre
olmuşsa,
 Şu anda migreninizin tedavisi için ergotamin tipi ilaçlar (ergotamin veya
dihidroergotamin gibi) veya metiserjit gibi ilaçları kullanıyorsanız,
 Migreninizin tedavisi için bu ilaçla aynı ilaç sınıfına giren başka bir ilaç (örneğin:
sumatriptan, naratriptan veya zolmitriptan) kullanıyorsanız,
 Bazı tür migren vakalarında (hemiplejik, baziller ve oftalmoplejik).
Eğer yukarıdaki durumlardan herhangi biri size uyuyorsa doktorunuza söyleyiniz.
MİGREOUT’u, aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
Eğer:
 Kalp hastalığı, yüksek tansiyon, diyabet gibi risk faktörlerine sahipseniz, sigara veya
nikotin destek ürünleri kullanıyorsanız, ailenizde kalp hastalığı geçmişi varsa, erkek ve
40 yaşın üstündeyseniz veya kadın ve menopoz sonrası dönemdeyseniz,
 Böbrek veya karaciğer probleminiz varsa,
 Kalp atışlarınız ile ilgili dal bloku denilen belirli bir probleminiz varsa,
 Herhangi bir alerjiniz varsa veya daha önceden olduysa,
 Baş ağrınızın yanında baş dönmesi, sersemlik, yürüme zorluğu, koordinasyon
yetersizliği veya kol ve bacaklarınızda zayıflık hissiniz varsa,
 Sarı kantaron bitkisi (St. John’s wort) içeren bitkisel ürünlerden kullanıyorsanız,
 Yüzünüzde, dudaklarınızda ve dilinizde/boğazınızda şişme, soluk alıp vermenizde
ve/veya yutkunmanızda güçlük oluşması (anjiyoödem) gibi alerjik belirtileriniz varsa,
 Seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI) denilen ilaçlar (sertralin, essitalopram
oksalat ve fluoksetin gibi) veya serotonin norepinefrin geri alım inhibitörleri (SNRI)
denilen ilaçlar (venlafaksin, duloksetin) gibi depresyon ilaçları kullanıyorsanız,
 Kısa süreli olarak göğsünüzde ağrı ve sıkışma belirtileri hissettiyseniz.
Eğer MİGREOUT’u çok sık kullanırsanız bunun sonucu olarak kronik baş ağrısı oluşabilir.
Böyle bir durumda hemen MİGREOUT kullanmayı bırakmalı ve doktorunuza başvurmalısınız.
Doktorunuza belirtileriniz hakkında bilgi veriniz. Doktorunuz migreniniz olup olmadığına
karar verecektir. MİGREOUT’u sadece migren krizlerinde kullanmalısınız. MİGREOUT’u
diğer baş ağrısı türlerinin tedavisinde kullanmamalısınız, bu baş ağrısı türleri daha ciddi diğer
problemlerle ilişkili olabilir.
MİGREOUT’un yiyecek ve içecek ile kullanılması
Eğer yemeklerden sonra MİGREOUT kullanırsanız etkisini daha geç gösterebilir. Aç karnına
almanız daha iyi olsa da, ilacı tok karnına da alabilirsiniz.
Hamilelik
MİGREOUT hamile kadınlar tarafından alındığında doğmamış bebeğe zararı olup olmadığı
bilinmemektedir. Eğer hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız bu ilacı kullanmadan
önce doktorunuza danışınız.
Emzirme
Tedaviden sonra 24 saat içerisinde bebeğinizi emzirmemelisiniz.
Araç ve makine kullanımı
MİGREOUT aldığınız zaman uyku veya sersemlik hali olabilir. Bu etkilerden herhangi birini
yaşıyorsanız araç ve makine kullanmayınız.
MİGREOUT’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Her bir MİGREOUT 5 mg efervesan tablet 90,93 mg (3,95 mmol) sodyum ihtiva eder. Bu
durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Aşağıdaki durumlarda MİGREOUT’u kullanmayınız:
 Şu anda sumatriptan, naratriptan veya zolmitriptan gibi triptanlar da denilen 5-
HT1B/1D agonisti türü ilaçlar kullanıyorsanız,
 Monoamin oksidaz (MAO) inhibitörleri denilen moklobemid, fenelzin,
tranilsipromin, linezolid, pargilin gibi ilaçlar kullanıyorsanız veya MAO inhibitörü
ilaçlar ile tedaviyi bırakalı 2 haftadan az bir süre olmuşsa,
 Migreninizin tedavisi için ergotamin, dihidro-ergotamin gibi ergotamin tipi ilaçlar
kullanıyorsanız,
 Migren krizinizi önlemek için metiserjid kullanıyorsanız
Yukarıda adı geçen ilaçlar MİGREOUT ile birlikte kullanıldığında yan etki oluşma riski
artabilir.
Ergotamin tipi ilaçlar, örneğin ergotamin, dihidro-ergotamin veya metiserjid gibi ilaçları almak
için MİGREOUT kullandıktan sonra aradan en az 6 saat geçmesini bekleyiniz.
Ergotamin türü bir ilaç kullandıktan sonra MİGREOUT kullanmak için en az 24 saat bekleyiniz.
Doktorunuzdan MİGREOUT kullanımının riskleri ve talimatları konusunda bilgi isteyiniz.
 Eğer propranolol kullanıyorsanız (Bkz. Bölüm 3)
 SSRI ilaçlar (sertralin, eskitalopram oksalat ve fluoksetin gibi) veya serotonin
norepinefrin geri alım inhibitörleri (SNRI) ilaçlar (venlafaksin, duloksetin) gibi
depresyon ilaçları kullanıyorsanız
3. MİGREOUT nasıl kullanılır?
MİGREOUT migren krizinin tedavisinde kullanılır. Migren türü baş ağrınız başlar
başlamaz MİGREOUT’u alınız. Yaklaşan bir krizi önlemek amacıyla kullanmayınız.
Yemekler ile birlikte alınan MİGREOUT’un etkisinin başlangıcı yaklaşık 1 saat geciktiğinden,
ilacınızı tokken aldığınızda etkisi daha geç başlayabilir.
MİGREOUT’u her zaman doktorunuzun size tarif ettiği şekilde alınız. Emin değilseniz
doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Önerilen dozu 10 mg’dır.
Eğer 24 saat içerisinde migreniniz tekrarlarsa
Bazı hastalarda migren belirtileri 24 saat içerisinde tekrar ortaya çıkabilir. Eğer migreniniz
tekrarlıyorsa bir doz daha MİGREOUT alabilirsiniz. Her zaman iki doz arasında en az iki saat
geçmiş olmasını bekleyiniz.
Eğer 2 saat geçtikten sonra hala migren ağrınız varsa
Eğer aldığınız ilk MİGREOUT dozu kriz sırasında bir yanıt oluşturmuyorsa, aynı krizin tedavisi
için ikinci bir doz MİGREOUT almamalısınız. Ancak bir sonraki krizde MİGREOUT
tedavisine yanıt almanız hala olasıdır.
24 saatlik zaman dilimi içerisinde 2 dozdan fazla MİGREOUT kullanmayın, (örneğin 24
saat içinde 2 adet 5 mg dozdan fazla almayın). İki doz arasında en az 2 saat beklemelisiniz.
Eğer durumunuz kötüleşirse lütfen doktorunuza başvurunuz.
Uygulama yolu ve metodu:
MİGREOUT yalnızca ağız yoluyla kullanılır.
Efervesan tablet bir bardak suda (150 mL) eritildikten sonra bekletilmeden içilmelidir.
Aç karnına almanız daha iyi olsa da, ilacı tok karnına da alabilirsiniz.
Değişik yaş grupları:
MİGREOUT’un 18 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı ile ilgili herhangi bir deneyim
bulunmadığından MİGREOUT çocuklara verilmemelidir.
65 yaşın üstündeki hastalarda MİGREOUT kullanımının güvenliliği ve etkisi ile ilgili tam bir
çalışma mevcut değildir.
Özel kullanım durumları:
Böbrek rahatsızlığınız varsa günde 5 mg MİGREOUT dozu kullanmalısınız. Şiddetli böbrek
hastalığınız varsa MİGREOUT kullanmamalısınız.
Karaciğer rahatsızlığınız varsa günde 5 mg MİGREOUT dozu kullanmalısınız. Şiddetli
karaciğer hastalığınız varsa MİGREOUT kullanmamalısınız.
Diğer:
Eğer halihazırda propranolol ilacı kullanıyorsanız günde 5 mg MİGREOUT dozu
kullanmalısınız.
Propranolol alımı ile 24 saatlik periyotta maksimum 2 doza kadar MİGREOUT kullanımı
arasında en az 2 saat beklemelisiniz.
Eğer MİGREOUT’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise
doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
Kullanmanız gerekenden daha fazla MİGREOUT kullandıysanız:
MİGREOUT’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile
konuşunuz.
Eğer ürünü kullanmanız gerekenden daha fazla kullanmışsanız baş dönmesi, sersemlik, rehavet
çökmesi, kusma, bayılma ve kalp ritminde yavaşlama gibi belirtiler görülebilir.
MİGREOUT’u kullanmayı unutursanız
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
MİGREOUT ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler
Doktorunuz reçete ettiği sürece MİGREOUT kullanmaya devam ediniz. Tedavinizi
doktorunuza danışmadan sonlandırmayınız.
4. Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi MİGREOUT’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan
etkiler olabilir.
Aşağıdakilerden biri olursa, MİGREOUT’u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL
doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
 Bayılma (senkop), serotonin sendromu denilen koma gibi yan etkilere neden olabilen
sendrom, kan basıncınızın sabit olmaması, vücut ısınızın çok yükselmesi, kas
iletişiminizde eksiklik, heyecanlılık ve halüsinasyon
 Bazı alerjik reaksiyonlar; yüzde, dudaklarda, dilde ve/veya boğazda şişme ve
dolayısıyla yutkunma/nefes almada güçlük (anjiyoödem), döküntü, şiddetli deri
dökülmesi ve ateşin buna eşlik etmesi (toksik epidermal nekroliz)
 Kalp krizi, kalbin kan damarlarında kasılma (spazm), inme. Bunlar genellikle kan
damarları ve kalp hastalığı risk faktörleri taşıyan hastalarda (yüksek tansiyon, şeker
hastalığı, sigara içme, nikotin destek tedavisi, ailesinde kalp krizi ve inme geçmişi olan
kişiler, 40 yaşından büyük erkekler ve menopoz sonrası dönemdeki kadınlar, kalp
atımında belirli bir problemi olan (dal bloğu) hastalar
 Nöbet (konvülziyon)
 Kol ve bacaklardaki kan damarlarında kasılma, soğukluk, el ve ayaklarda hissizlik
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin
MİGREOUT’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye
yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size
en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
 Derinin duyarlılığında azalma (hipoestezi), zihinsel keskinlikte azalma, titreme
 Hızlı veya düzensiz kalp atımı (palpitasyon), çok hızlı kalp atımı (taşikardi)
 Ateşli kızarıklık, terleme
 Boğaz rahatsızlığı, güç solunum (dispne)
 Yürürken dengesizlik (ataksi), baş dönmesi (vertigo), görme bulanıklığı
 Yüksek tansiyon (hipertansiyon)
 Kaşıntı ve ciltte topaklaşmış döküntü (kurdeşen)
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:
 Karıncalanma (parestezi), baş ağrısı
 Yüzde kısa süreli kızarıklık
 Hasta hissetme (bulantı), ağız kuruluğu, kusma, ishal
 Vücudun bazı kısımlarında ağırlık hissetme
 Göğüs veya karın bölgenizde ağrı
 Sersemlik, uykululuk hali, yorgunluk
 Zihin karışıklığı, uykusuzluk, sinirlilik
 Susuzluk hissi, hazımsızlık (dispepsi)
 Boyun ağrısı, vücudun bazı kısımlarında sıkılık hissetme, katılık, kas zayıflığı
 Tat almada bozukluk
 Yüz ağrısı, hırıltı
5. MİGREOUT’un Saklanması
MİGREOUT’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
25 ºC altındaki oda sıcaklığında ve kuru yerde saklayınız.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra MİGREOUT’u kullanmayınız.
Ruhsat Sahibi : Neutec İlaç San. Tic. A.Ş.
Esenler/İSTANBUL
Tel : 0850 201 23 23
Faks : 0212 481 61 11
E-mail : bilgi@neutec.com.tr
Üretim Yeri : Neutec İlaç San. Tic. A.Ş.
Adapazarı/ SAKARYA

MİGREOUT 5 mg Efervesan Tablet’in Kısa Ürün Bilgisi

MİGREOUT 5 mg Efervesan Tablet'in Kısa Ürün Bilgisi

Endikasyon bilgisi: MIGREOUT 5 mg Efervesan Tablet, migren krizinin baş ağrısı safhasında; Analjezik, seçici serotonin agonisti.

günde 2×1

Hamilelikte C kategorisindedir; emzirme döneminde hekime danışmadan kullanılmaz.

Kontrendikeleri: aşırı duyarlılık, böbrek ve karaciğer yetmezlikleri, iskemik ataklar, serebrovaskiiler hasar; ergot tiirevleri, ergotamin, ve Monoamin oksidaz inhibitörü ile beraber kullanım.

Yan etki: uykusuzluk, palpitasyon, parestezi, hipoestezi, karın ağrısı, yüzde geçici kızarma, boyun katılığı veya ağrı, dispepsi.

MİGREOUT da dahil hekimle görüşmeden rastgele ilaç almaktan sakınınız. Hekiminiz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Yanlış kullanım ve talimat dışı uygulamalar hastalığın seyrini olumsuz yönde  etkiler. MİGREOUT’i size verilen dozlardan daha fazla kullanmayınız. Tedavi sürecinde lütfen hekiminizin direktiflerine uyunuz.

Yorum Yap