MIGREOUT 10 mg Efervesan Tablet

MİGREOUT için kısa bilgi ve prospektüs belgeleri (Endikeleri, MİGREOUT ne ilacıdır; ilaca başlamadan önce uyulması gerekenler, kullanımının emziren veya hamile olanlarda uygun olup olmadığı; etkileşme, sakıncaları; faydaları, saklama koşulları; kullanım şekli; dozu; istenmeyen etkilerde yapılacaklar ve tavsiyeler gibi MİGREOUT 10 mg Efervesan Tablet hakkında bilinmesi gereken hususları kapsar.)

MİGREOUT 10 mg Efervesan Tablet kullanma talimatı (ilaç prospektüsü)

daha sonra girilecek

MİGREOUT 10 mg Efervesan Tablet kısa ürün bilgisi daha sonra girilecek

daha sonra girilecek

MİGREOUT da dahil olmak üzere hekimle görüşmeden rastgele ilaç almaktan sakınınız. Hekiminiz MİGREOUT’u nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Yanlış kullanım ve talimat dışı uygulamalar hastalığın seyrini olumsuz yönde  etkiler. Tedavi sürecinde lütfen hekiminizin direktiflerine uyunuz. MİGREOUT ilaç ile tedaviniz yalnızca hekiminizin  kararıyla değiştirilmeli veya son verilmelidir.
MİGREOUT’u size verilen dozlardan daha fazla kullanmanız hastalığınızda daha çabuk bir iyileşme sağlamaz. Ayrıca ilacı bırakmanız gerektiği söylendiği halde ısrarla devam etmeyi uzattığınız takdirde sağlığınız üzerinde ciddi zararları olur.

İlaç Marka İsmi: MIGREOUT 10 mg Efervesan Tablet

Endikasyon bilgisi: Rizatriptan adlı etken maddeyi içinde bulundurur. MIGREOUT, migren krizinin baş ağrısı safhasında; Analjezik, seçici serotonin agonisti.

Dozu: günde 2×1

MIGREOUT, hamilelikte C kategorisindedir; emzirme döneminde hekime danışmadan kullanılmaz.

Kontrendikeleri: aşırı duyarlılık, böbrek ve karaciğer yetmezlikleri, iskemik ataklar, serebrovaskiiler hasar; ergot tiirevleri, ergotamin, ve Monoamin oksidaz inhibitörü ile beraber kullanım.

Yan etki: uykusuzluk, palpitasyon, parestezi, hipoestezi, karın ağrısı, yüzde geçici kızarma, boyun katılığı veya ağrı, dispepsi.

MİGREOUT sırasıyla Sinir Sistemi, Analjezikler, migren ilaçları, selectif serotonin (5HT1) agonistleri ve rizatriptan şeklinde sınıflandırılmış olup, N02CC04  ATC koduyla İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundaki ruhsatlı ilaçlar arasında bulunur. Eczaneden normal reçeteyle temin edebileceğiniz MİGREOUT, NEUTEC İLAÇ SANAYİ firmasının ürünüdür.

Yorum Yap