MENEFLOKS 400 mg Film Kaplı Tablet

Ofloksasin adlı etken maddeyi içinde bulunduran MENEFLOKS 400 mg sırasıyla; Antienfektifler, Sistemik Antibakteriyeller, Kuinolanlar, Fluorokuinolonlar ve ofloksasin şeklinde sınıflandırılmış olup, J01MA01 ATC koduyla İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundaki ruhsatlı ilaçlar arasında yer alır. Eczaneden normal reçeteyle temin edebileceğiniz MENEFLOKS 400 mg, GENSENTA İLAÇ SANAYİ firmasının ürünüdür.

MENEFLOKS 400 mg için kısa bilgi ve prospektüs pdf belgeleri (Endikeleri, MENEFLOKS ne ilacıdır; ilaca başlamadan önce uyulması gerekenler, MENEFLOKS dozajı; kullanımının emziren veya hamile olanlarda uygun olup olmadığı; etkileşme, sakıncaları; faydaları, saklama koşulları; MENEFLOKS kullanım şekli; MENEFLOKS yan etkisi, istenmeyen-yan etkilerde yapılacaklar ve tavsiyeler gibi MENEFLOKS 400 mg tablet ile ilgili bilinmesi gereken hususlar)

MENEFLOKS 400 mg Film Kaplı Tablet Kullanma Talimatı (ilaç prospektüsü)

MENEFLOKS 400 mg Film Tablet Kullanma Talimatı (ilaç prospektüsü)

MENEFLOKS 400 mg Film Kaplı Tablet Kısa Ürün Bilgisi

MENEFLOKS 400 mg Film Tablet Kısa Ürün Bilgisi

Ofloksasin etken madde

fluorokinon grubu antibiyotik, bakteriyel DNA giraz inhibitörü

Günlük 200-800 mg

Kontrendikeleri: emzirme, gebelik, büluğ çağıındaki çocuklar, santral sinir sistemi hasarı, epilepsi ve tendon hastalığı olanlarda.

Etkileşim: glibenklamid, teofilin, sukralfat, vitamin K antagonistleri, nonsteroidal antienflamatuvarlar, QT uzatan ilaçlar, kinolonlar veya antiasitlerle beraber kullanıldığında (dikkatle izlenmelidir)

Hamilelikte C kategorisindedir, emzirenler hekime danışmadan kullanmamalıdırlar.

Yan etki: Kurdeşen, aşırı terleme, püstüler döküntü, artralji,  tendinit, sıcak basması,kabuskanda kreatin yükselmesi, aşil tendonun, vasküler purpura, kolestatik sarılık, psödomembranöz kolit, bronkospazm, anemi, dispne, anjiyoödem, anoreksi, konfüzyon, kas koordinasyon bozukluğu, parosmi, uyku, sersemlik, disguezi, parestezi, nöropati, baş ağrısı, ekstrapiramidal bozukluk. görme zayıflığı, tinnitus, taşikardi, anksiyete, ajitasyon, insomnia,

MENEFLOKS 400 mg da dahil hekimle görüşmeden rastgele ilaç almaktan sakınınız. Hekiminiz MENEFLOKS ‘u nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Yanlış kullanım ve talimat dışı uygulamalar hastalığın seyrini olumsuz yönde  etkiler. Tedavi sürecinde lütfen hekiminizin direktiflerine uyunuz. MENEFLOKS ‘u size verilen dozlardan daha fazla kullanmanız rahatsızlığınızda daha çabuk bir iyileşme sağlamaz. MENEFLOKS 400 mg Film Kaplı Tablet ile tedavi yalnızca hekiminizin  kararıyla değiştirilmeli veya son verilmelidir.

Yorum Yap