MENACEF 250 mg Oral Süspansiyon için Toz (şurup)

Endikasyon Bilgisi :

İlacın Etken Maddesi Sefdinir‘ dir. MENACEF 250 mg Oral Süspansiyon için Toz (şurup), vücuttaki bakterilerle savaşarak, bir çok farklı türdeki bakteriyel enfeksiyonu tedavi edici bir antibiyotiktir. MENACEF 250 mg, 13 yaş ve üzeri çocuklarda ve yetişkinlerde toplum kökenli zatürre (akciğer iltihabı-pnömoni); bronş iltihabı, kronik bronşiti olan hastaların göğüs enfeksiyonları; yüz kemiklerinin içindeki hava boşluklarının iltihabı (sinüzit), bademciklerin iltihaplanması (tonsillit), yutak iltihabı (farenjit),  orta kulak iltihabı (Akut otitis media), apse, çıban, yara enfeksiyonu, tırnak kenarının iltihaplanması, kıl kökü iltihabı, selülit (deri altı dokusunun yaygın cerahatlı iltihabı) gibi komplike olmayan deri ve yumuşak doku  enfeksiyonlarında  ayrıca  6 ay ila 12 yaş arası çocuklarda Sinüzit (yüz kemiklerinin içindeki hava boşluklarının iltihabı), bademcik iltihabı, yutak iltihabı ,  orta kulak iltihabı ve komplike olmayan deri ve yumuşak doku  enfeksiyonlarında kullanılmaktadır.

 

MENACEF 250 mg Oral Süspansiyon için Toz Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar:

 1. İlacın etken maddesine karşı daha önceleri bir alerjik reaksiyon olduysa; bu ilacı kullanmanız tavsiye edilmemektedir.
 2. MENACEF oral süspansiyon, soğuk algınlığı veya grip gibi virüslerin yol açtığı enfeksiyonları tedavi etmemektedir.
 3. Penisilin grubu antibiyotiklere karşı bir hassasiyetiniz var ise veya daha önce antibiyotik kullanımından dolayı şiddetli ishal olduysanız;  MENACEF Süspansiyon almadan önce hekiminize durumunuzu söylemelisiniz. MENACEF ‘in sizde kullanımı uygun bulunmayabilir.
 4. Eğer şiddetli böbrek bozukluğunuz varsa  veya diyaliz tedavisi görüyorsanız ya da mide veya kolit-kalın bağırsak iltihabı problemleriniz varsa; bunlarla ilgili hekiminizi bilgilendirmeden MENACEF almayınız.
 5. Geçmişte antibiyotik kullandığınız sırada sizde karın ağrısıyla birlikte şiddetli ishal geliştiyse veya MENACEF kullanırken  ya da tedavi sonrasında ishal gelişirse, hekime söylemelisiniz. Bu durum antibiyotik tedavisini takiben ortaya çıkabilen ve tedavinin durdurulup, özel bir tedaviye başlanılmasını gerektirebilecek, iltihabi bağırsak hastalığı psödomembranöz kolit belirtisi olabilir.
 6. MENACEF’e başladıktan hemen sonra iyileşme belirtilerini görebilirsiniz. Ancak, hekiminizin  reçetede belirttiği kullanma süresini dikkate almalısınız ve MENACEF’i hekimin tavsiye ettiği zamandan önce bırakmayınız. Çünkü enfeksiyonunuz tamamen temizlenmeden de iyileşme belirtileri gözlemlenebilir.
 7. MENACEF’den iyi sonuçlar alabilmeniz için, düzenli bir şekilde kullanmalısınız.
 8. MENACEF’i, hazımsızlık tedavisinde kullanılan antiasitler ve demir içeren yiyecek veya ilaçlarla aynı anda almayınız. İlacınızı bu ürünlerle birlikte almanız ilacın emilimini azaltabilir. MENACEF’ i bu ilaçları almadan 2 saat önce veya 2 saat sonra alınız.
 9. MENACEF, gebe kadınlara verilirken tedbirli olunmalıdır. Gebelik ve emzirme dönemlerinde hekime danışılmadan kullanmak sakıncalıdır. MENACEF, emzirme döneminde kullanılırsa, anne sütüne geçer ve emzirilen bebeğe zarar verebilir.
 10. MENACEF, 6 aylıktan küçük bebeklere verilmemelidir.

MENACEF 250 mg Oral Süspansiyon için Toz’un kullanım Şekli:

 1. Hekiminiz MENACEF ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince mutlaka hekiminizin direktiflerine uyunuz. Yanlış kullanım ve talimat dışı uygulamalar hastalığınızın seyrini olumsuz etkiler, sağlığınıza zarar verir.
 2. MENACEF’in Hazırlanışı: Toz bulunan ilaç şişesine, hafifçe vurarak tozun gevşemesini sağlayın. Şişeye işaretli yere kadar kaynatılmış soğutulmuş suyu  iki defada ilave ediniz. Suyun ilk yarısını ilave ettikten sonra tozun ıslanması için kuvvetlice çalkalayınız. Yaklaşık 1-2 dakika dinlendirdikten sonra suyun ikinci yarısını ilave edip tekrar kuvvetlice çalkalayınız.  İlacınız içilecek hale gelmiştir.
 3. İlacınızı her kullanımdan önce hafifçe çalkalayınız. MENACEFi doğru dozda kullandığınızdan emin olabilmek için  ölçekli kaşık ile almanız gerekmektedir. Yemek kaşığı kullanmaktan sakınmalısınız.
 4. MENACEF, aç ya da tok karnına kullanılabilir.

İlacın Olası Yan Etkileri :

 1. MENACEF ile karın ağrısı, nefes almada güçlük, kurdeşen, yüzde, dudaklarda, dilde ve boğazda şişlik gibi bir durumda acilen hekiminiz bilgilendirmelisiniz.
 2. MENACEF yan etki: bulantı, kusma, ishal ve deride döküntü yaygın görülen yan etkilerdir.

İlaç Etken Maddesi: Sefdinir
İlaç Marka İsmi: MENACEF 250 mg Oral Süspansiyon için Toz
MENACEF 250 mg, sırasıyla; Antienfektifler(sistemik), Sistemik Antibakteriyeller, Diğer Beta-Laktam Antibakteriyeller, 3. kuşak sefalosporinler ve sefdinir olarak sınıflandırılmış şekilde, J01DD15 ATC koduyla İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundaki ruhsatlı ilaçlar arasında yer alır. Eczaneden normal reçeteyle temin edebileceğiniz MENACEF 250 mg, GENSENTA İLAÇ SANAYİ firmasının ürünüdür.

MENACEF 250 mg Oral Süspansiyon için Toz’a ait kullanım talimatı (ilaç prospektüsü)


Bileşimi:
5 ml’de sefdinir (250 mg) aktif madde bulunmaktadır. Yardımcı maddeler ise; 2670,49 mg mg Sukroz, Kolloidal silikon dioksit, magnezyum stearat, çilek aroması , susuz sitrik asit, sodyum sitrat, ksantan gum, sodyum benzoat ve guar gum bileşenlerinden oluşur.
1. MENACEF 250 mg Oral Süspansiyon nedir ve ne için kullanılır?
MENACEF; süspansiyon oluşturmak üzere çok hafif krem renkten krem renge, çilek aromalı,
granüler toz bulunan 125 mL amber renkli cam şişelerde (100 cc çizgili), ½ ve ¼ işaretli 5 mL’lik
PP ölçülü kaşıkla beraber karton kutuda sunulmaktadır.  MENACEF 250 mg süspansiyon, aktif maddesi sefdinir oral geniş spektrumlu, yarı sentetik, bir üçüncü kuşak sefalosporin grubundan antibiyotik bir ilaçtır.
MENACEF 250 mg Oral Süspansiyon, aşağıda belirtilen hastalıklarda etkinliğini gösterir;
Yetişin ve ergenlerde MENACEF 250 mg;
a) Toplum kökenli akciğer iltihabı (zatürre, pnömoni),
b) Kronik bronşit iltihabının akut alevlenmesi,
c) Yüz kemiklerinin içindeki hava boşluklarının akut iltihabı (akut bakteriyel sinüzit),
d) Bademcik (tonsillit) / yutak (farenjit) iltihabı,
Not: Sefdinir orofarenksten S.pyogenes’i eradike etmede etkindir. Bununla birlikte sefdinir
S.pyogenes farenjit/tonsillit sonrası romatizmal ateşin önlenmesinde çalışılmamıştır.
Romatizmal ateş hastalığının önlenmesinde sadece intramüsküler penisilinin etkili olduğu
gösterilmiştir.
e) Komplike olmayan cilt ve yumuşak doku iltihapları.
Çocuklarda:
a) Orta kulak iltihabı (akut otitis media),
b) Bademcik (tonsillit) / yutak (farenjit) iltihabı,
Not: Sefdinir orofarenksten S.pyogenes’i eradike etmede etkindir. Bununla birlikte sefdinir
S.pyogenes farenjit/tonsillit sonrası romatizmal ateşin önlenmesinde çalışılmamıştır.
Romatizmal ateş hastalığının önlenmesinde sadece intramüsküler penisilinin etkili olduğu
gösterilmiştir.
c) Komplike olmayan cilt ve yumuşak doku iltihapları.
2. MENACEF’250 mg Süspansiyon hakkında bilinmesi gereken hususlar
Sefdinire, diğer sefalosporinlere ya da ilacın içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine
karşı alerjikseniz;MENACEF kullanmamalısınız.
Eğer;
• MENACEF kullanımına bağlı olarak psödomembranöz kolit (karın ağrısı ve ateşle beraber,
ciddi, inatçı, kanlı da olabilen ishal) ortaya çıkar ise, (MENACEF kullanımı sırasında
veya sonrasında şiddetli ishal meydana gelir ise ishal önleyici ilaçlar almayınız ve
durumu acilen hekiminizle görüşünüz.
• Böbrek yetmezliğiniz var ise (Bkz. Bölüm 3’deki özel kullanım durumları),
• Penisilinlere karşı bildiğiniz bir aşırı duyarlılık durumunuz var ise (sefalosporinlere de
aşırı duyarlılık durumunuz olabileceğinden durumu doktorunuza bildiriniz)
yiyecek ve içecek ile kullanılması
MENACEF’in yiyeceklerle ilişkili bir sınırlama olmaksızın kullanılabilir.
MENACEF gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.
Başka ilaçlarda olduğu gibi, ilacın hamilelik sırasındaki kullanımı sadece beklenen yararın cenin
üzerindeki riskten yüksek olduğu durumlarda ve hekim önerisiyle kullanılmalıdır.
MENACEF’in anne sütüne geçtiği saptanmamıştır. Ancak anne sütü alan çocuk açısından bir
risk olduğu göz ardı edilemez.
MENACEF’in araç ve makine kullanımı üzerine önemli bir etkisi bulunmamaktadır.
MENACEF’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
MENACEF’in diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
• MENACEF antiasitler (midenin aşırı asidini azaltan ilaçlar) ile birlikte alınırsa antiasitler
sefdinirin emilimini azaltır. Eğer sefdinir tedavisi süresince antiasitler kullanılacak ise
MENACEF antiasitlerin kullanılmasından en az 2 saat önce ya da sonra alınmalıdır.
• Gut hastalığı (damla hastalığı) tedavisinde de kullanılan probenesid, MENACEF’in
böbreklerden atılma süresini uzatarak kandaki yoğunluğunun artışına neden olur. Bu ilacı
kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz.
• Demir içeren ilaçlar ve yiyecekler MENACEF’in emilimini azaltır. MENACEF tedavisi
sırasında demir içeren ilaçlar kullanılacak ise her iki uygulamanın arasında en az 2 saat
olmalıdır. Özellikle demir içeren ilaç veya yiyeceklerle beraber kullanıldığında dışkı
rengi kırmızı olabilmektedir (Bu renk değişikliği normal olarak değerlendirilmektedir).
• MENACEF kullanımı bazı laboratuvar testlerinin sonuçlarını etkileyebilir.
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda
kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
3. MENACEF nasıl kullanılır?
6 aydan büyük 12 yaşa kadar olan bebek ve çocuklarda:
a) Akut orta kulak iltihabında; günlük toplam doz 14 mg/kg/gün olacak şekilde iki doz ile (iki
doz kullanımda, doz başına 7 mg/kg olacak şekilde) veya tek doz şeklinde (14 mg/kg) 10
gün, 2 yaşından büyük vakalarda 5-10 gün,
b) Bademcik/yutak iltihabında (A grubu streptokokun neden olduğu); günlük toplam doz 14
mg/kg/gün olacak şekilde iki doz ile (iki doz kullanımda, doz başına 7 mg/kg olacak şekilde)
5-10 gün veya tek doz şeklinde (14 mg/kg) 10 gün,
c) Komplike olmayan cilt ve yumuşak doku iltihaplarında; günlük toplam doz 14 mg/kg/gün
olacak şekilde iki doz ile (iki doz kullanımda, doz başına 7 mg/kg olacak şekilde) 10 gün
kullanılır.
Ergen ve yetişkinlerde:
a) Toplum kaynaklı akciğer iltihabında; günlük toplam doz 600 mg olacak şekilde iki doz ile
(iki doz kullanımda, doz başına 300 mg olacak şekilde) 10 gün,
b) Kronik bronşiol iltihabının akut alevlenmesinde; günlük toplam doz 600 mg olacak şekilde
iki doz ile (iki doz kullanımda, doz başına 300 mg olacak şekilde) veya tek doz şeklinde
(600 mg) 5-10 gün,
c) Akut bakteriyel burun ve sinüslerin iltihabında; günlük toplam doz 600 mg olacak şekilde
iki doz ile (iki doz kullanımda, doz başına 300 mg olacak şekilde) veya tek doz şeklinde
(600 mg) en az 7-14 gün,
d) Bademcik/yutak iltihabında (A grubu streptokokun neden olduğu); günlük toplam doz 600
mg olacak şekilde iki doz ile (iki doz kullanımda, doz başına 300 mg olacak şekilde) 5-10
gün veya tek doz şeklinde (600 mg) 10 gün,
e) Komplike olmayan cilt ve yumuşak doku iltihaplarında; günlük toplam doz 600 mg/gün
olacak şekilde iki doz ile (iki doz kullanımda, doz başına 300 mg olacak şekilde) 10 gün
kullanılır.
Erişkinler için uygun olan doz ve farmasötik dozaj şekillerin kullanılması önerilir. Yutma
güçlüğü olan hastalarda oral süspansiyon ve saşe formları kullanılabilir.
Uygulama yolu ve metodu:
Ağızdan uygulanır.
Yutma zorluğu olmayan yetişkin ve adolesanların MENACEF kapsül almaları önerilir.
Kullanıma hazır süspansiyon yemekten önce veya yemekle beraber seyreltilmeden alınır.
Süspansiyonun hazırlanması:
Şişe üzerindeki işaret çizgisinin yarısına kadar kaynatılmış, soğutulmuş su konarak iyice
çalkalanır. Homojen (tamamı benzer özellikte) bir dağılım için 5 dakika beklenmelidir. Bu
işlemin ardından şişe üzerindeki işaret çizgisine kadar tekrar su eklenir ve çalkalanır.
Sulandırılmış süspansiyon kontrollü oda ısısında 10 gün saklanabilir. Her kullanımdan önce şişe
iyice çalkalanmalıdır.
Süspansiyonun sulandırma sonrasında görünümü:
Krem renkli, çilek aromalı homojen süspansiyon.
Değişik yaş grupları:
MENACEF , 6 aylıktan küçük bebeklere verilmemelidir.
Böbrek bozukluğu olmayan yaşlı hastalarda doz ayarlaması yapılmasına gerek yoktur.
MENACEF  için özel kullanım durumları:
hemodiyaliz uygulaması yada böbrek yetmezliği varsa doktorunuz böbrek fonksiyon değerlerine
göre doz ayarlamasını yapacaktır.
Karaciğer yetmezliğinde doz ayarlamasına gerek bulunmamaktadır.
Kullanmanız gerekenden daha fazla MENACEF kullandıysanız:
MENACEF’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile
konuşunuz.
Sefdinirin insanlarda fazla kullanımı ile yeterli veri bulunmamaktadır. Diğer β-laktam
antibiyotiklerinin fazla kullanımı ile kusma, mide bulantısı, mide çukuru rahatsızlığı, ishal ve
kafa karışıklığı gibi zehirlenme belirtileri görülmektedir. Kan diyalizi, böbrek rahatsızlığı olan
bireylerde sefdiniri vücuttan hemen attığından; ciddi zehirlenme olaylarının görülmemesinde
yardımcı olmaktadır.
Kendinizi iyi hissetseniz dahi ilacı kullanmayı doktorunuza danışmadan aniden kesmeyiniz.
Hekim tavsiye etmeden tedaviyi bırakmanız, hastalığınızın şiddetlenmesine ve
tedavinin aksamasına yol açabilir. hekime danışarak MENACEF alımını sonlandırabilirsiniz.
4. MENACEF’ Olası yan etkiler
Aşağıdakilerden biri olursa, MENACEF’i kullanmayı durdurunuz.
• Ellerin, ayakların, bileklerin, yüzün, dudakların şişmesi ya da ağzın veya boğazın
yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi (bu durumlar ilaca karşı ciddi
alerjiniz olduğunu gösterebilir)
• Karın ağrısı ve ateşle beraber, ciddi, inatçı, kanlı da olabilen ishal (bu durum, uzun süreli
antibiyotik kullanımına bağlı, nadiren meydana gelen ciddi bir bağırsak iltihaplanması
olan psödomembranöz koliti işaret edebilir).
• Bağırsak düğümlenmesi (ileus), üst sindirim kanalı (üst gastrointestinal sistem) kanaması,
• Kalp yetmezliği, kalp krizi (miyokard infarktüsü), göğüs ağrısı
• Astım alevlenmesi, solunum yetmezliği
• Bir çeşit akciğer iltihabı (idiopatik intersitisyel pnömoni)
• Karaciğer iltihabı (hepatit), karaciğer yetmezliği
• Derinin ciddi hastalıkları (toksik epidermal nekroz)
• Akut böbrek yetmezliği
• Ateş, deride iğne başı şeklinde kırmızılık ve morarmalar, bilinç bulanıklığı, baş ağrısı ve
trombositlerin (kan pulcukları) sayısında azalma ile görülen hastalık (idiopatik
trombositopenik purpura)
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde tanımlanmıştır:
Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.
Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek: 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.
Yaygın yan etkiler :
• Vajina iltihabı (vajinit)
• Vajinada pamukçuk (vajinal moniliyazis)
• Bulantı
• Karın ağrısı
• İshal
• Baş ağrısı
• İdrarda akyuvar ve protein yükselmesi
• Kanda bir karaciğer enzimi olan GGT (gama-glutamil transferaz) seviyesinde artma,
• Bir beyaz kan hücresi olan lenfosit sayısında artma veya azalma,
• İdrar tahlillerinde fazla sayıda alyuvar bulunmasında (mikrohematüri) artma
Yaygın olmayan:
• Moniliyazis (pamukçuk)
• Uykusuzluk
• Uyku hali
• Baş dönmesi
• Anormal dışkı
• Kabızlık
• Hazımsızlık (dispepsi)
• Kusma
• Gaz
• Ağız kuruluğu
• Döküntü
• Vajinadan beyaz akıntı (lökore)
• Kaşıntı
• Kemik ve karaciğer fonksiyonlarını gösteren kan testlerinde geçici yükselmeler
• Böbrek fonksiyonlarını gösteren kan testlerinde değişiklikler
• Kan pıhtılaşma bozuklukları
• İdrar yoğunluğunun artması ya da azalması
• Yorgunluk
• İştah azalması
• Eritrositlerin (kırmızı kan hücreleri) içindeki dokulara oksijen taşıyan renkli madde
(hemoglobin) düşüklüğü
• Kan akyuvar sayılarında artma ya da azalma
• Kan trombosit (pıhtılaşmayı sağlayan kan hücresi, kan pulcuğu) sayılarında artma ya da
azalma (kendini alışılmadık kanama eğilimleri olarak gösterebilir)
• Kan eozinofil sayılarında artma (bir tür alerji hücresi)
• Elektrolit (kalsiyum, fosfor, potasyum gibi) düzeylerinde değişiklikler
Bilinmiyor*:
• Derinin döküntü ve kaşıntılarla seyreden bazı hastalıkları (eksfolyatif dermatit, eritema
multiform, eritema nodozum)
• Bir tür kansızlık (hemolitik anemi)
• Böbrek rahatsızlığı (nefropati)
• Mide ve/veya on iki parmak barsağında yara (peptik ülser)
• Bilinç kaybı
• Tansiyon yüksekliği (hipertansiyon)
• Çizgili kas dokusu yıkımı (rabdomyoliz)
• Sersemlik hissi
• İstem dışı hareketler
• Göz ön yüzünde yangı (konjunktivit),
• Ağız içi iltihabı (stomatit)
5. MENACEF 250 mg Oral Süspansiyon’un saklanması
MENACEF toz, sulandırıldıktan sonra 25 derece sıcaklıkta, nem ve ışıktan korunarak,  10 gün süre ile saklanabilir.
Ruhsat sahibi: Gensenta İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Üretim yeri: Sandoz GmbH Biochemiestr. 10 A-6250 Kundl/Avusturya

MENACEF 250 mg Oral Süspansiyon için Toz’un kısa ürün bilgilendirmesi

MENACEF 250 mg Oral Süspansiyon için Toz'un kısa ürün bilgilendirmesi

Yorum Yap