LETROKABI 2,5 mg Film Tablet

LETROKABI sırasıyla; Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar, Hormonal Tedavi, Horman Antagonistleri, Enzim inhibitörleri ve Letrozol şeklinde sınıflandırılmış olup, L02BG04 ATC koduyla İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundaki ruhsatlı ilaçlar arasında yer alır. Eczaneden normal reçeteyle temin edebileceğiniz LETROKABI, FRESENİUS KABİ İLAÇ SANAYİ firmasının ürünüdür.

LETROKABI için kısa bilgi ve prospektüs pdf belgeleri (Endikeleri,  LETROKABI ne ilacıdır; ilaca başlamadan önce uyulması gerekenler, LETROKABI dozajı; kullanımının emziren veya hamile olanlarda uygun olup olmadığı; etkileşme, sakıncaları; faydaları, saklama koşulları; LETROKABI kullanım şekli; LETROKABI yan etkisi, istenmeyen-yan etkilerde yapılacaklar ve tavsiyeler gibi LETROKABI ile ilgili bilinmesi gereken hususlar)

LETROKABI 2,5 mg film tablet kullanma talimatı (ilaç prospektüsü)

LETROKABI 2,5 mg film tablet kullanma talimatı (ilaç prospektüsü)

LETROKABI 2,5 mg film tablet kısa ürün bilgisi

LETROKABI 2,5 mg film tablet kısa ürün bilgisi

Endikasyon bilgisi: Letrozol adlı etken maddesini içinde bulunduran LETROKABI, meme kanserinde (östrejene bağlı tümörlerde); nonsteroidal aromataz inhibitörü, anti-östrojen

Günlük 1 kere 2,5 mg

Kontrendikeleri: emzirme, hamilelik, aşırı duyarlılık, adet görme.

Etkileşim: tamoksifen, anti-östrojen diğer ilaçlar

Hamilelikte X kategorisindedir, emzirenler kullanmamalıdırlar.

Yan etki: asteni, terleme, hiperkolesterolemi, vajinal kanama, sıcak basması, eklem-kas ağrısı, periferik ödem, saç dökülmesi

LETROKABI da dahil hekimle görüşmeden rastgele ilaç almaktan sakınınız. Hekiminiz LETROKABI’yi nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Yanlış kullanım ve talimat dışı uygulamalar hastalığın seyrini olumsuz yönde  etkiler. Tedavi sürecinde lütfen hekiminizin direktiflerine uyunuz. LETROKABI’yi size verilen dozlardan daha fazla kullanmanız rahatsızlığınızda daha çabuk bir iyileşme sağlamaz. LETROKABI Film Tablet ile tedavi yalnızca hekiminizin  kararıyla değiştirilmeli veya son verilmelidir.

Yorum Yap