K.R. ENEMA Tıbbi Laksatif Lavman

Endikasyon Bilgisi :

K.R. ENEMA Tıbbi Laksatif Lavman, dışkıdaki su miktarını arttıran ve bu yolla dışkı atılması ve bağırsak temizliği sağlanmasına yardımcı olan bir bağırsak boşaltıcıdır. Geçici kabızlığın giderilmesi veya bağırsak temizliğinin sağlanması için kullanılır. K.R. ENEMA’nın içerisinde tuzlu müshil bulunur (Salin laksatif). Tuzlu müshiller, bağırsakta (Sigmoid kolonda) su tutulmasını sağlar. Bu etki sonucunda 2 ila 5 dakika içerisinde bağırsak uyarılır ve boşaltım gerçekleşir. K.R. ENEMA, geçici kabızlığın giderilmesi veya bağırsak temizliği sağlanmasının gerekli olduğu, endoskopi, bağırsak ameliyatı ve röntgen incelemelerinde ve rektal tetkik ya da kontrol işlemleri öncesi bağırsağı temizlemek/boşaltmak için kullanılır. Yumuşak ve esnek püskürtücü başlık (Nozül) kayganlaştırıcı barındırdığından kısa sürede konforlu bir uygulama yapılmasını sağlamaktadır. Hiçbir K.R. ENEMA ürününde lateks kullanılmamaktadır.Kullanımı 12 yaşından büyük çocuklar ve yetişkinler içindir.

K.R. ENEMA Tıbbi Laksatif Lavman Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar :

 1. K.R. ENEMA (yetişkinler için)’yı dikkatli kullanınız.
  12 yaşın altındaki çocuklarda 133 ml lik yetişkin dozu uygulamayınız. (12 yaşın altındaki çocuklar için yetişkin dozunun yarısına denk gelen 66,6 ml’lik doz bulunmaktadır.)
  Uygulamanın yapılması ile birlikte dışkı atılımı sulu olacaktır, bu nedenle vücutta sıvı kaybını engellemek için bol sıvı alınmalıdır.
  24 saat içerisinde bir şişeden fazla K.R ENEMA (yetişkinler için) alınması zararlı olabilir. Doktor tarafından önerilmemişse, müshil (Laksatif) ürünler iki haftadan uzun süre kullanılmamalıdır.
  Ağızdan alınması durumunda acilen tıbbi yardım alınız veya zehir danışma merkezine müracaat ediniz.
  Rektal rahatsızlık veya yanma hissi oluşabilir.
 2. K.R. ENEMA (yetişkinler için)’yı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ.
  • K.R. ENEMA (yetişkinler için)’nın içindeki etkin ve yardımcı maddelerden herhangi birine alerjiniz var ise.
  • Kalın bağırsakta aşırı genişleme var ise (Megakolon).
  • Anüste veya rektumda daralma ve kusur var ise.
  • Kalın bağırsakta tıkanıklık var ise (Hirschsprung hastalığı).
  • Şüpheli bir bağırsak tıkanıklığı var ise.
  • Bağırsaklarda tıkanıklık veya normal bağırsak hareketlerinde bozukluk var ise
 3. Doktorunuz tarafından, aşağıdaki rahatsızlıklardan birinin dahi sizde olduğu veya olabileceği belirtilmiş ise:
  • Apandisit
  • Delik/hasarlı ya da tıkanmış bağırsak.
  • İltihaplı bağırsak hastalığı
  • Rektal kanama
  • Kalbin tüm vücuda düzgün şekilde kan pompalamasında sorun var ise (Konjestif kalp yetmezliği).
  • Mide bulantısı veya susuzluk
  • Karın ağrısı
  • 3 yaş altı
 4. K.R. ENEMA (yetişkinler için)’yı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANININZ.
  • Yaşlı veya güçsüz iseniz.
  • Kontrolsüz kan basıncı varsa.
  • Kalp veya böbrek rahatsızlığı varsa.
  • Karında su toplanması şikâyeti var ise.
  • Rektal ülser ya da çatlak şikâyeti varsa.
  • Kolostomi ameliyatı geçirilmiş ise.
  • Vücudun tuz seviyelerinde değişiklik varsa (Elektrolit bozukluklar).
  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.
 5. Uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.
 6. Gebelik süresince uygulandığında ceninle ilgili kusurlu oluşum ya da diğer toksik etkilerini ölçmek için eldeki veriler yeterli değildir. K.R. ENEMA, doğum ve doğum sonrası dönemde yalnızca doktor tavsiyesi ile kullanılmalıdır.
 7. Sodyum fosfat anne sütüne geçebildiği için K.R. ENEMA alımından sonraki 24 saat içerisinde oluşmuş süt sağılarak atılmalıdır. Bu işlem ve 24 saat sonrası bebeğin emzirilmemesi tavsiye edilir.
 8. K.R. ENEMA’nın araç ve makine kullanımına doğrudan etkisi yoktur. Su kaybından dolayı baş dönmesi görülebilir. İlacın kullanılmasından sonra tuvaletin yakınlarında bulunmalısınız.
 9. K.R. ENEMA (yetişkinler için)’nın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
  Bu tıbbi ürün sodyum benzoat içermektedir. Deriye, göze ve mikoz membrana hafif derecede iritandır. Sodyum benzoata duyarlılığı olan hastalar uyarılmalıdır.
  Bu tıbbi ürün gliserin içermektedir. Uygulama yolu ve dozu nedeniyle hafif derecede laksatif etki olabilir.
  Bu tıbbi ürün sodyum içermektedir ancak, uygulama yolu nedeniyle herhangi bir yan etki beklenmemektedir.
 10. Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
  Aşağıda yer alan türden reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz:
  • Yüksek tansiyon veya kalp hastalığı ilaçları (Kalsiyum kanal blokerleri).
  • Mesane boşaltıcı ilaçlar (Diüretik).
  • Ruhsal sıkıntılara dair bazı ilaçlar (Lityum).
  • Vücudu susuz bırakabi1ecek ilaçlar veya elektrolit denge olarak bilinen vücuttaki tuz seviyesini (Potasyum, sodyum, fosfat veya su) değiştirebilecek ilaçlar.

 

K.R. ENEMA Tıbbi Laksatif Lavman’ın Kullanım Şekli :

 1. Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
  Yalnızca rektal (anal) yoldan alınır. Ağızdan almayınız. Yetişkinler ile 12 yaş üstü çocuklarda hekim tarafından aksi belirtilmemişse; günde en fazla bir şişe kullanılır. Enjekte etmeye başlamadan önce koruyucu kapağı çıkartınız. Doktorunuz tarafından aksi önerilmemişse, K.R. ENEMA (yetişkinler için) 14 günden daha uzun süre kullanılmamalıdır.
  Eğer direnişle karşılaşma olursa kullanma bırakılır. Enema’nın zorlanması zedelenmelere sebep olabilir.
  Not: Şişeyi tamamen boşaltmaya gerek yoktur. Etkili kullanım için şişe içindeki miktar tedavi dozundan daha fazladır. Kullanımdan sonra bir miktar likit şişede artacaktır. Tamamen boşaltma olana kadar pozisyon korunur. (Genellikle 2-5 dakika)
  • Uygulama Yolu ve Metodu:
  Sol Yan Pozisyonu:
  Sola yatılır. Dizler sağa doğru bükülür ve kollar serbestçe salınır.
  Diz-göğüs pozisyonu:
  Diz çökülür. Baş aşağı doğru eğilir ve göğüs ileriye doğru götürülür. Yüzün sol tarafı
  yüzeye yaklaştırılır ve sol kola rahat bir şekilde yerleştirilir.
  1- Yukarıdaki iki pozisyondan (sol-yan pozisyonu veya diz-göğüs pozisyonu) uygun
  olanını tercih ediniz.
  2- Koruyucu kapağı çıkarınız. Şişeyi dik tutarak parmakla oluklu şişenin kapağını kavrayınız. Diğer elle koruyucu kapağı yavaşça çekerek çıkarınız.
  3- Şişenin ucunu makat merkezini hedefleyerek, sabit bir basınçla nazikçe rektuma yerleştiriniz.
  4- Ucu rektuma yerleştirirken aşırı kuvvet uygulamayınız çünkü hasara neden olabilir.
  5- Makata bağırsak boşaltım hareketi verilirse (dışkı atım hareketi sağlanması), uç daha kolay yerleştirilir. Bu hareket makatın (anüs) etrafındaki kasların gevşemesini sağlar.
  6- Sıvının neredeyse tamamı boşalana kadar şişeyi sıkınız.
  7- Ucu rektumdan çıkarınız ve bağırsakta boşaltım hareketi başlayana kadar pozisyonunuzu koruyunuz ( normal olarak 2-5 dakika)
 2. Böbrek/Karaciğer Yetmezliği:
  Karaciğer fonksiyon bozukluğunuz bulunuyorsa, tuz yasaklı bir diyetteyseniz ya da böbrek hastasıysanız doktorunuz önermedikçe kullanmayınız.
  Yaşlı ve halsiz hastalarda ve kontrol edilemeyen atardamar (Arteryel) hipertansiyonu, karında su toplanması, kalp hastalığı, bağırsak iç yüzey (Rektal mukoza) değişikliği (Örn:Ülser, fissür) kolostomi olan veya önceden süregelen kalsiyum seviyesi düşüklüğü
  (Hipokalsemi), kanda potasyum seviyesi düşüklüğü (Hipokalemi), kanda fosfat seviyesi yüksekliği (Hiperfosfatemi), kandaki sodyum düzeyi artışı (Hipernatremi) gibi elektrolit bozuklukları bulunan ve özellikle şeker hastalığında kanın asitli hali (Asidoz) görülmüş kişilerde dikkatli kullanılmalıdır.
 3. Kullanmanız gerekenden daha fazla K.R. ENEMA kullandıysanız:
  Gerekenden fazla miktarda K.R. ENEMA alınması durumunda profesyonel yardım alınız veya bir sağlık merkezi ile bağlantıya geçiniz.
  Aşırı doz veya tutulum (Retansiyon); kandaki sodyum düzeyinin artması (Hipernatremi), kanda fosfat seviyesinin yükselmesi (Hiperfosfatomi), kalsiyum seviyesinin düşmesi (Hipokalsemi) ve kanda potasyum seviyesinin düşmesi (Hipokalemi) de dahil çeşitli fonksiyonlar için vücutta ihtiyaç duyulan örneğin tuz ve mineral düzeyinin (Elektrolit) bozukluğuna sebep olabilir. Bunların yanı sıra bazı işaret ve belirtilerle (Örn: Metabolik asidoz, böbrek yetmezliği ve tetani) dehidrasyon (Su kaybı) ve hipovolemi (Kan hacminde azalma) oluşabilir. Bazı ağır elektrolit bozukluklar, kalp ritim bozukluğu (Kardiyak aritmi) ve ölüme sebebiyet verebilir. Aşırı doz alınmış ise dikkatle takip edilmeniz gerekir. Elektrolit bozukluk tedavisi, uygun elektrolit ve sıvı yenilemesi (Replasman) ile acil tıbbi müdahale gerektirir.

K.R. ENEMA Tıbbi Laksatif Lavman’ın yan etkileri

 1. Tüm ilaçlar gibi K.R. ENEMA (yetişkinler için)’nın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı kişilerde yan etkiler olabilir. K.R. ENEMA (yetişkinler için) ile görülen istenmeyen etkilerin sıklığı bilinmemektedir (Mevcut verilerden tahmin edilemiyor). Aşağıdakilerden biri olursa, K.R. ENEMA (yetişkinler için)’yı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne
  başvurunuz:
  • Rektal kanama (Bağırsaktan kanlı dışkı veya kan gelmesi)
  • Şiddetli ani alerjik reaksiyon (Döküntü, kaşıntı, yüz ve dudakların şişmesi ya da ağız ve boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi) güç nefes alma ataklarıyla seyreder ve baygınlık hissi ya da bas dönmesi görülebilir.
  • K.R. ENEMA (yetişkinler için) verildikten sonra bağırsakta hiçbir hareket veya dışkı atılımı olmaması.
  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
  • Dehidrasyon (Vücudun aşırı su kaybetmesi)
  • Alerjik reaksiyonlar (Kaşıntı, kurdeşen (Ürtiker))
  • Kanda elektrolitlerin (Tuzlar) miktarındaki değişikliklere bağlı olarak kaslarda seğirme veya ani kasılmalar.
  • Karın ağrısı veya bağırsaklarda gaz birikimine bağlı şişkinlik.
  • Kusma veya mide bulantısı
  • Anal bölgede kaşıntı ve yanma
  • Deride içi sıvı dolu kabarcıklar oluşması
  • İshal
  • Üşüme hissi ile eşlik eden titreme hali
  • İğnelenme
  • Kanda fosfat seviyesinin yükselmesi (Hiperfosfatomi)
  • Kalsiyum seviyesinin düşmesi (Hipokalsemi)
  • Kanda potasyum seviyesinin düşmesi (Hipokalemi)
  • Kandaki sodyum düzeyinin artması (Hipernatremi)
  • Vücuttaki asit atılımının bozulması (Metabolik asidoz)

K.R. ENEMA (yetişkinler için)’nın saklanması

 1. K.R. ENEMA (yetişkinler için)’yı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25ºC altındaki oda sıcaklığında saklayınız.Dondurmayınız.
 2. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki / şişedeki son kullanma tarihinden sonra K.R. ENEMA’yı kullanmayınız.

İlaç Etken Maddesi: Sodyum Dihidrojenfosfat ve Disodyum Hidrojenfosfat
İlaç Marka İsmi: K.R. ENEMA Tıbbi Laksatif Lavman

Bir Yorum Yazın