JUDEXA 0.5 mg kapsül

Endikasyon Bilgisi :

Fingolimod adlı aktif maddeyi içinde bulunduran JUDEXA 0.5 mg kapsül, vücudun bağışıklık sisteminin işleyişini değiştirebilir. Ataklarla seyreden multipl sklerozu tedavi etmek için kullanılır. JUDEXA kapsül, sfingozin-1-fosfat (S1-P) reseptörü düzenleyicisi olarak bilinen yeni bir ilaç çeşididir.
Merkezi sinir sistemini (MSS), özellikle beyin ve omuriliğin fonksiyonunu etkileyen uzun süreli bir hastalık olan Multipl skleroz (MS)’de.iltihap (enflamasyon) MSS’deki sinirlerin etrafındaki koruyucu kılıfı (miyelin olarak adlandırılan) parçalar ve sinirlerin işlev görmesini engeller. Buna demiyelinizasyon adı verilir. MS’nin (Multipl sklerozun) tam sebebi bilinmemektedir. Vücudun bağışıklık (immün) sistemi tarafından anormal bir yanıtın MSS hasarına neden olan süreçte önemli bir rol oynadığı düşünülmektedir. MS, MSS içindeki iltihaba bağlı sinir sistemi belirtilerine ilişkin tekrar eden nöbetlerle belirgindir. Bu nöbetler tipik olarak atak veya relaps olarak adlandırılır. Belirtiler hastadan hastaya değişmekle birlikte tipik olarak yürüme zorlukları, uyuşma, görme problemleri ve
denge bozukluğunu içerir. Bir atağa ilişkin belirtiler atak sona erdikten sonra tamamen ortadan kaybolabilse de bazı durumlarda, en azından kısmen kalıcı olabilir. Bu hastalık şekli ataklarla seyreden MS veya tekrarlayan-düzelen (relapsing-remitting) tip MS olarak adlandırılır. Bazı durumlarda ataklarla seyreden MS’i olan hastalar semptomlarının ataklar arasında kademeli olarak arttığını fark etmektedir; bu durum bir diğer MS şekline geçişi gösterir (ikincil ilerleyici MS).
JUDEXA kapsül, çok aktif durumlarda Tekrarlayan-Düzelen (RR) tipindeki erişkin MS hastalarının tedavisinde şu durumlarda kullanılmalıdır.
a)-Bir yılda 2 ya da daha fazla relaps ve beyin MRG (manyetik rezonans)’sinde 1 ya da daha fazla kontrast madde (renk verici bir madde) tutan hasarlı doku (lezyon) veya yakın zamanda çekilmiş önceki bir MRG’ye kıyasla hasarlı dokularda anlamlı bir artış ile tanımlanan şekilde ilerleyen Tekrarlayan-Düzelen (relapsing remitting) multipl skleroz hastaları,
b)-En az bir hastalığı modifiye edici tedavi ile tam veya yeterli tedavi kürüne rağmen hastalığı yüksek düzeyde aktif olan Tekrarlayan-Düzelen (relapsing remitting) multipl skleroz hastaları,
c)-Parenteral ilaç kullanımı veya kullanılan maddeye karşı oluşan yan etkileri nedeniyle ilk basamak tedavilerini tolere edemeyen, uzun yıllar boyunca enjeksiyon tedavisi nedeniyle vücutta enjeksiyona uygun yer kalmayan RR tipte erişkin MS hastalarının tedavisinde endikedir.
JUDEXA MS’i iyileştirmez, ancak meydana gelen atak sayısını azaltmaya ve MS nedeniyle fiziksel  problemlerin gelişmesini yavaşlatmaya yardımcı olur.
JUDEXA kapsül, bazı beyaz kan hücrelerinin vücutta serbestçe dolaşma yeteneğini etkileyip, iltihaba sebep olan hücrelerin beyne ve omuriliğe ulaşmasını engelleyerek bağışıklık sisteminin krizlerle savaşmasına yardımcı olur. Bu MS’in neden olduğu sinir hasarını azaltır.
JUDEXA kapsül ayrıca vücudunuzun bazı bağışıklık yanıtlarını azaltabilir.
Klinik çalışmalarda fingolimodun atak sayısını azalttığı (yarıdan biraz daha fazla) ve bir sonuç olarak şiddetli atak ve hastanede tedavi edilmesi gereken atak sayısını azaltıp, ataksız geçen zamanı uzattığı ve özürlülük ilerlemesini yavaşlattığı (yaklaşık üçte bir) gösterilmiştir.
JUDEXA kapsülün nasıl etki gösterdiği veya size neden reçete edildiği ile ilgili sorularınız varsa, lütfen hekiminize sorunuz.

JUDEXA 0.5 mg kapsül Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar :

 1. JUDEXA, opak sarı kapaklı ve opak beyaz gövdesi bulunan kapsül formunda ve oral yolla (ağızla) verilen reçeteli bir ilaçtır. İlacın etken maddesi fingolimod; yardımcı maddeleri ise mikrokristalin selüloz, Kalsiyum hidrojen fosfat dihidrat, Polietilen glikol 6000 P, Sodyum stearil fumara. Kapsül yapısındaki yardımcı maddeler: sarı demir oksit (E172), jelatin (sığır kaynaklı) ve Titanyum dioksit (E171) bileşenlerinden oluşur.
 2. JUDEXA sırasıyla; Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar, İmmünosüpresanlar, Selektif immünosüpresanlar ve fingolimod  şeklinde sınıflandırılmış olup, L04AA27 ATC koduyla İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundaki ruhsatlı ilaçlar arasında yer alır. Eczaneden normal reçeteyle temin edebileceğiniz JUDEXA, PHARMER DANIŞMANLIK SAĞLIK VE KOZMETİK ÜRÜNLERİ SANAYİ firmasının ürünüdür.
 3. JUDEXA kapsülle tedavi Multipl skleroz (MS) konusunda uzman bir hekim gözetiminde başlatılmalı ve idame ettirilmelidir. Hekimi bilgilendirmeden JUDEXA almayı kesmeyiniz veya doz miktarını değiştirmeyiniz. Tavsiye edilen dozun dışına çıkmayınız.
 4. JUDEXA’yı ne süreyle almanız gerektiğini hekiminiz belirleyecektir.
  JUDEXA’yı her gün aynı saatte almak ilacınızı ne zaman almanız gerektiğini hatırlamanıza yardımcı olacaktır.
 5. Önceki tedavinizden kaynaklanan anormalliklere ilişkin herhangi bir belirti yoksa doktorunuz beta-interferon veya dimetil fumarat kullanımından doğrudan JUDEXA’ya geçiş yapabilir. Doktorunuz bu tür anormallikleri dışlamak için bir kan testi yaptırmak isteyebilir. Natalizumab kullandıktan sonra JUDEXA ile tedaviye başlamadan önce 2-3 ay beklemek gerekebilir. Teriflunomid tedavisinden geçiş yapabilmeniz için doktorunuz belirli bir süre beklemenizi veya hızlandırılmış uzaklaştırma prosedüründen geçmenizi tavsiye edebilir. Eğer alemtuzumab ile tedavi gördüyseniz, JUDEXA’nın sizin için uygun olup olmadığına karar vermek için kapsamlı bir değerlendirme yapılması ve hekiminze konuşmanız gereklidir. JUDEXA 18 yaşın altındaki MS hastalarında çalışılmamış olduğundan çocuklarda ve ergenlik çağındakilerde kullanılmamalıdır.
 6. Yaşlılarda (65 yaş üzeri) JUDEXA ile deneyim kısıtlıdır. Bu yaş grubunda kullanımı ile ilgili endişeleriniz varsa hekiminizle konuşunuz.
 7. Böbrek yetmezliği olan hastalarda JUDEXA’ya ilişkin herhangi bir doz ayarlaması gerekli değildir.
 8. Doktorunuz JUDEXA ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü JUDEXA tedavisini durdurmak hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir.
 9. JUDEXA’ya aşağıdaki rahatsızlıklardan herhangi birisi var ise JUDEXA Kapsülü kullanırken dikkatli olunmalıdır:
  • Tıkanmış kalp kan damarlarınız var ise,
  • Elektrokardiyogramınızda bir anormallik olduğu söylendiyse,
  • Uyku sırasında şiddetli solunum problemleri yaşıyorsanız (şiddetli uyku apnesi).
  • Kalp hızınızı yavaşlatan ilaçlar alıyorsanız veya son zamanlarda aldıysanız (beta blokörler, verapamil, diltiazem veya ivabradin, digoksin, antikolinesteratik ajanlar (neostigmin, fizostigmin, edrofonyum, pridostigmin) veya pilokarpin).
  • Ani bilinç kaybı veya bayılma (senkop) öyküsü var ise.
  • Aşı yaptırma planınız var ise.
  • Suçiçeği geçirmediyseniz.
  • Görme bozukluklarınız veya gözün arka kısmında merkezi görme alanında (makula) şişlik (aynı zamanda makuler ödem olarak bilinen bir rahatsızlık), gözde enflamasyon veya enfeksiyon (üveit) yaşıyorsanız veya yaşadıysanız ya da diyabetiniz varsa (göz problemlerine neden olabilir).
  • Karaciğer problemleriniz var ise.
  • İlaçlarla kontrol edilemeyen yüksek kan basıncınız var ise.
  • Şiddetli akciğer problemleriniz varsa veya sigaraya bağlı öksürüğünüz var ise.
 10. Aşağıdaki rahatsızlıklar var ise JUDEXA kapsülü kullanmanız önerilmez. Eğer:
  • Bağışıklık sisteminiz zayıfsa (bağışıklık yetmezlik sendromu, bir hastalık veya bağışıklık
  sistemini baskılayan herhangi bir ilaç nedeniyle);
  • Sarılık (hepatit) veya verem (tüberküloz) gibi ciddi aktif enfeksiyonunuz veya aktif kronik
  enfeksiyonunuz var ise;
  • Aktif bir kanser hastalığınız var ise;
  • Ciddi karaciğer problemleriniz var ise;
  • Etken maddeye veya JUDEXA’nın içindeki diğer bileşenlere karşı aşırı hassasiyetiniz (alerjiniz) var ise;
  • Son 6 ay içerisinde kalp krizi, kalp ağrısı, inme veya inme habercisi bir durum, geçici iskemik atak (beyine giden damarların geçici tıkanması sonucu oluşan geri dönüşümlü bir tür felç), hastaneye yatış gerektiren vücudun dolaşım dengesini yeniden kuramadığı (dekompanse) kalp yetmezliği geçirmiş iseniz;
  • JUDEXA tedavisine başlamadan önce, elektrokardiyogramın (EKG) uzamış QT aralığı gösterdiği hastalar da dahil olmak üzere belirli tiplerde düzensiz veya anormal kalp atışınız (aritmi) var ise;
  • Yavaş kalp hızı belirtilerini yaşıyorsanız (örn. sersemlik, bulantı veya çarpıntı);
  • Düzensiz kalp atışı için kinidin, disopiramid (sınıf Ia antiaritmik) veya amiodaron, sotalol (sınıf III antiaritmik) gibi bir ilaç alıyorsanız ya da yakın zamanda aldıysanız.
 11. Aşağıdaki durumlarda JUDEXA Kapsül’le tedaviye başlamadan önce hekiminize haber veriniz:
  • Yavaş kalp hızı (bradikardi) ve düzensiz kalp atımı: Tedavinin başlangıcında, JUDEXA kapsül kalp hızının yavaşlamasına neden olabilir. Sonuç olarak, baş dönmesi veya yorgunluk hissedebilir, kalp atışınızı hissedebilirsiniz veya kan basıncınız düşebilir. Bu etkiler belirginse, derhal tedavi görmeniz gerekebileceğinden doktorunuza söyleyiniz. JUDEXA kapsül özellikle ilk dozdan sonra düzensiz kalp atımına neden olabilir. Düzensiz kalp atımı genellikle bir günden kısa bir sürede normale döner. Yavaş kalp atımı genellikle bir ay
  içinde normale döner.
  • Doktorunuz ilk JUDEXA kapsül dozunuzu aldıktan sonra saat başı nabız ve kan basıncı ölçümleriyle en az 6 saat muayenehanede ya da klinikte kalmanızı isteyecektir; böylece tedavinin başlangıcında yan etki meydana gelmesi durumunda uygun önlemler alınabilir.  İlk JUDEXA kapsül dozundan önce ve 6 saatlik takip periyodundan sonra bir elektrokardiyogram çektirmelisiniz. Bu süre zarfında doktorunuz kesintisiz elektrokardiyogram takibi yapabilir. 6 saatlik periyot sonrasında kalp hızınız çok yavaşsa ya da azalıyorsa veya elektrokardiyogram anomali gösteriyorsa, bunlar düzelene kadar daha uzun bir süre boyunca izlenmeniz gerekebilir (en az 2 saat ve muhtemelen bir gece).
  Aynı belirtiler, tedavide bir aradan sonra, aranın süresine ve aradan önce ne süreyle JUDEXA kapsül aldığınıza bağlı olarak JUDEXA kapsül yeniden başlatıldığında da geçerli olabilir.
  • Düzensiz ya da anormal kalp atımı yaşıyorsanız veya riskini taşıyorsanız, elektrokardiyogramınız anormalse veya kalp hastalığınız ya da kalp yetmezliğiniz varsa, JUDEXA kapsül sizin için uygun olmayabilir.
  • Ani bilinç kaybı veya kalp hızınızda azalma hikayeniz var ise; JUDEXA kullanımı sizin için uygun
  olmayabilir. Gecelik takip de dahil olmak üzere JUDEXA’ya nasıl başlayacağınıza dair bir tavsiye için bir kardiyolog (kalp uzmanı) tarafından değerlendirilebilirsiniz.
  • Kalp hızınızın azalmasına neden olan ilaçlar kullanıyorsanız, JUDEXA sizin için uygun olmayabilir. Bir kardiyolog tarafından değerlendirilmeniz gerekecek olup, JUDEXA kapsülle tedaviye izin vermek üzere kalp hızını azaltmayan alternatif bir ilaca geçirilip geçirilemeyeceğiniz kontrol edilecektir. Bu tip bir geçiş mümkün değilse, kardiyolog bir gecelik takip de dahil olmak üzere JUDEXA kapsülle tedaviye nasıl başlayacağınıza dair bir tavsiye verecektir.
  • Daha önce suçiçeği geçirmediyseniz: Daha önce suçiçeği geçirmediyseniz, doktorunuz buna neden olan virüse karşı (varisella zoster virüsü) bağışıklığınızı kontrol etmek isteyebilir. Virüse karşı korunmuyorsanız, JUDEXA ile tedaviye başlamadan önce aşılanmanız gerekebilir. Bu durumda doktorunuz JUDEXA ile tedavinizin başlatılmasını bir ay geciktirebilir.
  • Enfeksiyonlar: JUDEXA beyaz kan hücresi sayısını (özellikle lenfosit denen bir türünün sayısı) azaltır. Beyaz kan hücreleri enfeksiyonla savaşır. JUDEXA kullanırken (almayı bıraktıktan sonra 2 aya kadar) enfeksiyona daha kolay yakalanabilirsiniz. Geçirmekte olduğunuz herhangi bir enfeksiyon ağırlaşabilir. Enfeksiyonlar ciddi ve yaşamı tehdit eder yapıda olabilir. Enfeksiyonunuz varsa, ateşiniz varsa, grip geçirir gibi hissediyorsanız ya
  da ense sertliği, ışığa karşı hassasiyet, bulantı ve/veya bilinç bulanıklığının eşlik ettiği baş ağrısı gibi belirtiler (bunlar bir mantar enfeksiyonundan kaynaklanıyor olabilir ve menenjit belirtileri olabilir) varsa derhal doktorunuzu arayınız, çünkü ciddi olabilir ve hayati tehlike arz edebilir. MS hastalığınızın kötüleştiğini (örn., güçsüzlük veya görmede değişiklikler) düşünüyorsanız veya yeni semptomlar fark ederseniz, bunlar  enfeksiyonun neden olduğu ve progresif multifokal lökoensefalopati (PML) olarak adlandırılan nadir bir beyin
  rahatsızlığının semptomları olabileceğinden derhal doktorunuzla konuşunuz. PML şiddetli maluliyet veya ölüme yol açabilecek ciddi bir rahatsızlıktır.
  • Makuler ödem: JUDEXA’ya başlamadan önce, görme bozukluklarınız ya da gözün arkasında merkezi görme alanında (makula) şişlik, gözde iltihap veya enfeksiyon (üveit) ya da diyabetiniz varsa veya olduysa, doktorunuz bir göz muayenesi yaptırmak isteyebilir. Doktorunuz JUDEXA tedavisine başladıktan 3 ila 4 ay sonra bir göz muayenesinden geçmenizi isteyebilir. Makula gözün arka kısmında retinanın küçük bir alanıdır ve şekilleri, renkleri ve detayları net ve keskin bir şekilde görmeyi sağlar. JUDEXA makulada şişliğe neden olabilir ve bu
  makuler ödem olarak adlandırılan bir rahatsızlıktır. Şişlik genellikle JUDEXA tedavisinin ilk 4 ayı içinde meydana gelir. Makuler ödem gelişme ihtimaliniz diyabetiniz ya da üveit olarak adlandırılan bir göz enflamasyonunuz varsa daha yüksektir. Bu durumlarda doktorunuz makuler ödemi tespit etmek üzere düzenli göz muayenelerinden geçmenizi isteyebilir. Makuler ödem sorununuz olduysa, JUDEXA ile tedavi yeniden başlatılmadan önce doktorunuzla konuşunuz. Makuler ödem MS krizi ile aynı görme bulgularına neden olabilir (optik nevrit). Başlangıçta hiçbir bulgu görülmeyebilir. Görmenizde bir değişiklik meydana gelirse mutlaka doktorunuza söyleyiniz. Hekiminiz özellikle aşağıdaki durumlarda bir göz muayenesi yaptırmanızı öngörebilir;
  – Görme merkeziniz bulanıksa veya gölgeliyse;
  – Görme merkezinizde kör bir nokta gelişmişse;
  – Renkleri ve ince detayları görmede sorun yaşıyorsanız.
  • Karaciğer fonksiyon testleri: Şiddetli karaciğer problemleriniz varsa, JUDEXA kullanmamalısınız. JUDEXA anormal karaciğer fonksiyon testleri bulgularına neden olabilir. Muhtemelen hiçbir semptomu fark etmeyeceksiniz ancak derinizde veya göz aklarınızda sararma, idrarınızda anormal koyulaşma veya açıklanamayan bulantı ve kusma fark ederseniz derhal doktorunuzla konuşunuz.
  Bu semptomlardan herhangi biri JUDEXA’ya başladıktan sonra kötüleşirse, derhal doktorunuza söyleyiniz.
  Tedavinizin ilk on iki ayı sırasında, doktorunuz karaciğer fonksiyonunuzu izlemek üzere kan testleri isteyecektir. Test bulguları karaciğeriniz ile ilgili bir sorunu ortaya koyarsa, JUDEXA ile tedavinizi kesmeniz gerekebilir.
  • Yüksek kan basıncı: JUDEXA kan basıncınızda hafif bir artışa neden olduğundan, doktorunuz kan basıncınızı düzenli olarak kontrol etmek isteyebilir.
  • Akciğer problemleri: JUDEXA akciğer fonksiyonu üzerinde hafif bir etkiye sahip olabilir. Şiddetli akciğer problemleri olan hastalar veya sigara kullanımına bağlı öksürük yaşayanlarda yan etki gelişme ihtimali daha yüksektir.
  • Kan sayımı: JUDEXA tedavisinin istenen etkisi, kanınızdaki beyaz kan hücrelerinin miktarını azaltmaktır. Bu genellikle tedavinin durdurulmasından sonraki 2 ay içinde normale döner. İlave kan testleri yaptırmanız gerekiyorsa, hekiminize JUDEXA kullandığınızı  söylemeniz gerekir.. Aksi takdirde, hekiminizin test bulgularınızı anlaması mümkün olmayabilir ve belli kan testi tipleri için normalden daha fazla kan alınması gerekebilir. JUDEXA’ya başlamadan önce, doktorunuz kanınızdaki beyaz kan hücrelerinin yeterli olup olmadığını doğrulayacak olup, düzenli kontrol yapmak isteyebilir. Yeterli beyaz kan hücrenizin olmaması durumunda, JUDEXA ile tedavinizde kesinti gerekebilir.
  • Posterior reversibl ensefalopati sendromu diye adlandırılan bir durum fingolimod ile tedavi edilen MS hastalarında seyrek olarak bildirilmiştir. Belirtiler şiddetli baş ağrısı, bilinç bulanıklığı, nöbetler ve/veya görme değişiklerini içerebilir. Eğer JUDEXA kullanırken bu belirtilerden biriyle karşılaşırsanız derhal doktorunuza söyleyiniz, çünkü ciddi olabilir.
  • Cilt kanseri: Fingolimod ile tedavi edilen MS hastalarında, cilt kanseri bildirilmiştir. Eğer deri nodülleri (örn. parlak, inci benzeri nodüller), yamalar veya birkaç hafta içerisinde geçmeyen açık yaralar fark ederseniz derhal doktorunuzla görüşünüz. Deri kanserinin belirtileri, deride anormal oluşum veya deri dokusunda değişiklikleri (örn. alışılmadık benler) ve bunlara eşlik eden zaman içinde renk, şekil ve boyut değişikliklerini içerebilir.
  JUDEXA’ya başlamadan önce, deri nodüllerinizin olup olmadığını kontrol etme amacıyla bir deri muayenesi gereklidir. Doktorunuz ayrıca JUDEXA ile tedaviniz sırasında düzenli deri muayeneleri gerçekleştirecektir. Eğer derinizde sorunlar ortaya çıkarsa doktorunuz sizi bir cildiyeciye sevk edebilir; konsültasyon sonrasında cildiyeci sizi düzenli olarak kontrol etmenin önemli olduğuna karar verebilir.
  Güneşe maruz kalma ve güneşe karşı koruma: JUDEXA bağışıklık sisteminizi zayıflatır. Bu, başta deri kanserleri olmak üzere, kanser türlerini geliştirme riskinizi artırır. Güneşe ve UV ışınlarına maruziyetini aşağıdaki yollarla kısıtlamanız gerekir:
  • uygun koruyucu kıyafetler giyerek.
  • düzenli olarak yüksek dereceli UV koruması olan güneş kremi sürerek.
  • JUDEXA ile tedavi edilen hastalarda çok seyrek olarak ölümcül sonuca sahip hemofagositik sendrom diye adlandırılan bir durum bildirilmiştir. Hemofagositik sendrom, enfeksiyonlarla savaşta görev alan beyaz kan hücrelerine bağlı ciddi bir iltihaba neden olabilir. Belirtiler ateş, halsizlik, lenf bezlerinde şişlik ve nefes almada güçlüğü içerebilir. Eğer JUDEXA alırken bu belirtilerden biriyle karşılaşırsanız hekiminizi bilgilendiriniz.
 12. Hamileyseniz, hamile olduğunuzu düşünüyorsanız ya da hamile kalmayı planlıyorsanız hekiminize danışınız. Tıbbi zorunluluk olmadıkça JUDEXA hamilelikte kullanılmamalıdır. Doğmamış çocuğun zarar görmesi riski nedeniyle JUDEXA kullanırken veya kullanmayı bıraktıktan sonraki 2 ayda hamile kalmaktan kaçınınız. Hekiminizle tedavi sürerken ve tedavi bittikten sonraki 2 ay süresince kullanmanız gereken güvenilir doğum kontrol metodları hakkında görüşünüz.
 13. İlacı kullanırken bebeğinizi emzirmemelisiniz. JUDEXA anne sütüne geçer ve emzirilen bebeğe zarar verebilir.
 14. JUDEXA’nın araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde biretkiye sahip olması beklenmemektedir. Tedavinin başlangıcında, JUDEXA’nın ilk dozunu aldıktan sonra 6 saat boyunca doktor
  muayenesinde veya klinikte kalmanız gerekebilir. Araç ve makine kullanma yetiniz bu zaman
  zarfında ya da sonrasında zayıflayabilir.

JUDEXA 0.5 mg kapsül’ün diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı :

Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız veya yakın zamanda kullandıysanız hekiminize mutlaka söyleyin;
1-Düzensiz kalp atışı için kullanılan kinidin, prokainamid, amiodaron veya sotalol gibi ilaçlar. Doktorunuz bu ilaçları kullanıyorsanız düzensiz kalp atışı üzerindeki olası ilave etkisi nedeniyle JUDEXA’yı kullanmamanıza karar verebilir.
2- QT aralığını uzatan ilaçlar (antidepresan olarak kullanılan sitalopram, şizofreni gibi hastalıklarda antipsikotik olarak kullanılan klorpromazin ve haloperidol, madde bağımlılığı tedavisinde kullanılan metadon ve antibakteriyel olarak kullanılan eritromisin gibi ilaçlar yaşamı tehdit edici düzensiz kalp ritmine yol açabilir).
3- MS’i tedavi etmek için kullanılan beta-interferon, glatiramer asetat, natalizumab, mitoksantron, teriflunomid, dimetil fumarat veya alemtuzumab gibi diğer ilaçlarda dahil olmak üzere immün sistemi baskılayan veya düzenleyen ilaçlar. İmmün sistem üzerindeki etkileri şiddetlendirebileceğinden, JUDEXA bu ilaçlarla kullanmamalısınız
4- Nabzı yavaşlatan, atenolol (beta-blokörler olarak adlandırılır), verapamil, diltiazem ya da ivabradin (kalsiyum kanal blokörleri olarak adlandırılır) gibi ilaçlar veya digoksin gibi diğer ilaçları kullanırken doktorunuz JUDEXA kullanmamanıza karar verebilir ya da JUDEXA’ya başladığınız ilk günlerde nabzınızın yavaşlaması ile ilgili olası ilave etki nedeniyle ilaçlarınızı değiştirmek üzere sizi ilk önce bir kardiyoloğa sevk edebilir.
5- JUDEXA ilave tedavi sırasında ve sonrasında 2 aya kadar, canlı virüs içeren bazı aşılar uygulanmamalıdır. Uygulanırsa aşılamanın önlemesi gereken enfeksiyonu tetikleyebilir, diğer bazıları yeterince etkili olmayabilir.
6-Viral enfeksiyonlarda kullanılan bazı ilaçlar (Proteaz inhibitörleri), bazı enfeksiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar (antiinfektifler), mantar hastalıklarına karşı etkili ilaçlar (örn. ketokonazol), klaritromisin veya telitromisin gibi.
7-karbamazepin, rifampisin, fenobarbital, fenitoin, efavirenz veya Sarı kantaron(JUDEXA ’nın etkililiğinde azalma potansiyel riski).

JUDEXA’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir eczacı ya da hekim ile görüşünüz. Almanız gerekenden daha fazla JUDEXA aldıysanız ya da JUDEXA’nın ilk dozunu
yanlışlıkla aldıysanız acilen hekiminizle irtibat kurunuz. Hekiminiz saatte bir nabız ve kan basıncı ölçümleriyle sizi izlemeye, EKG çekmeye ve sizi bir gece boyunca izlemeye karar verebilir.

JUDEXA kapsül almayı unuttuğunuzda hekiminize haber veriniz, ilacınızı tekrar kullanmaya başladığınızda hekiminiz sizi aşağıdaki durumlarda gözlemleyecektir:
• Tedavinin ilk 2 haftası sırasında, tedaviye bir veya birkaç gün süreyle ara verilirse
• Tedavinin üçüncü ve dördüncü haftalarında tedaviye 7 günden uzun süreyle ara verilirse
• Bir aylık tedaviden sonra tedaviye 14 günden uzun süre ara verilirse
Eğer tedavi kesilmesinin süresi yukarıdaki sürelerden daha kısa ise, tedaviye planlandığı gibi bir sonraki doz alınarak devam edilebilir.

Hekimle görüşülmeden JUDEXA kullanması bırakılmamalı ve doz miktarı değiştirilmemelidir. JUDEXA’yı bıraktıktan sonra 2 aya kadar vücutta kalır. Beyaz kan hücresi sayısı(lenfosit sayımı) bu sürede düşebilir ve aşağıda tarif edilen yan etkiler halen meydana gelebilir. JUDEXA’yı bıraktıktan sonra yeni bir MS tedavisine başlayabilmek için 6-8 hafta beklemeniz gerekebilir. 2 haftadan uzun süreyle bıraktıktan sonra tekrar JUDEXA’ya başlamanız gerekiyorsa, kalp hızınız üzerinde, tedavi ilk kez başlatıldığında normalde görülen etki yeniden ortaya çıkabilir ve tedavinin yeniden başlatılması için doktorunuzun muayenehanesinde veya klinikte izlenmeniz gerekecektir. İki haftadan uzun süre bıraktıktan sonra, hekim tavsiyesi alınmadan JUDEXA’ya yeniden başlanmamalıdır. JUDEXA tedavisi sonlandırıldıktan sonra takip edilmeniz gerekip gerekmediğine ve eğer takip edilmeniz gerekliyse nasıl takip edileceğinize hekiminiz karar verecektir.

JUDEXA 0.5 mg kapsül’ün yan etkileri

 1. Aşağıdakilerden biri olursa, JUDEXA kullanmayı kesiniz ve hiç vakit kaybetmeden hekiminize bildiriniz veya bir sağlık kuruluşuna gidiniz.
  Yaygın yan etkileri:
  • Ağız veya genital bölge etrafında kabarcıklar, yanma, kaşıntı veya ağrı benzeri semptomlarla herpes virüs enfeksiyonu (zona veya zoster). Diğer belirtiler yüzde veya gövdede uyuşma, kaşıntı ve kırmızı lekeler veya kabarcıkların takip ettiği şiddetli ağrı ile ateş olabilir.
  • Balgamlı öksürük, göğüs ağrısı, ateş (akciğer hastalığı belirtileri)
  • Yavaş kalp atışı (bradikardi), kalp ritminde bozukluk
  • Genellikle inciye benzeyen nodüller şeklinde ortaya çıkan fakat başka biçimlerde de görülebilen, bazal hücreli karsinom (BCC) adı verilen bir deri kanseri.
  Yaygın olmayan:
  • Görme merkezinde gölgeler veya kör nokta, bulanık görme, renk ve detayları görmede problemler gibi semptomlarla seyreden maküler ödem (göz arkasındaki retinaya ilişkin merkezi görme alanında şişlik)• Ateş, öksürme, inefes almada zorluk benzeri semptomlarla seyreden pnömoni
  • Kanama riski artışına veya ciltte morarmalara neden olabilecek, trombosit adı verilen kan hücrelerinin seviyesinde azalma (trombositopeni)
  • Malign melanom (genellikle alışılmadık bir benden gelişen bir tip deri kanseri).
  Melanomun  olası belirtileri zaman içinde boyutu, şekli, yükseltisi veya rengi değişebilen benler veya yeni benleri içerebilir. Benler kaşınabilir, kanayabilir veya ülsere dönüşebilir.
  Seyrek yan etkiler
  • Posterior reversibl ensefalopati sendromu diye adlandırılan bir tablo. Belirtiler şiddetli baş ağrısı, bilinç bulanıklığı, nöbetler ve/veya görme değişiklerini içerebilir.
  • Lenfoma (lenf sistemini etkileyen bir kanser türü).
  • Skuamoz hücreli karsinom (sıkı, kırmızı bir nodül, kabuklu bir yara veya var olan bir yara izi üzerinde yeni bir yara şeklinde ortaya çıkabilen bir deri kanseri tipi).
  Çok seyrek yan etkiler
  • Elektrokardiyogramda anormallik (T dalgası inversiyonu).
  • Derideki lenf damarlarından köken alan ve İnsan herpes virüs tip 8 enfeksiyonu olan hastalarda gelişebilen tümör (Kaposi sarkomu)
  Sıklığı bilinmeyen:
  • Alerjik reaksiyon; JUDEXA tedavisine başladığınız gün ortaya çıkma olasılığı daha yüksek olan döküntü veya kaşıntılı kurdeşen, dudaklarda, dilde ve yüzde şişme gibi semptomları içerir.
  • Progresif multifokal lökoensefalopati (PML) olarak adlandırılan nadir bir beyin enfeksiyonu riski. PML semptomları MS’te ‘atak’ olarak isimlendirilen kötüleşme dönemlerindeki semptomlara benzer olabilir. Ayrıca sizin kendinizin fark etmeyebileceği, duygudurumunuz veya davranışınızda değişiklikler, bellek kayıpları, konuşma ve iletişim güçlüğü gibi doktorunuzun PML’yi ekarte etmek üzere daha detaylı tetkik etmesi
  gerekebilecek semptomlar da görülebilir. Bu nedenle MS hastalığınızın kötüleştiğini düşünüyorsanız veya siz ya da size yakın kişiler yeni veya olağandışı semptomlar fark ederseniz mümkün olan en kısa zamanda doktorunuzla konuşmanız çok önemlidir.
  • Kriptokok enfeksiyonları (bir tip mantar enfeksiyonu); Kriptokok menenjiti de dahildir ve ense sertliğinin eşlik ettiği baş ağrısı, ışık hassasiyeti, bulantı ve/veya bilinç bulanıklığı gibi semptomlar ile birlikte görülebilir.
  • Merkel hücreli karsinom (bir tip deri kanseri). Merkel hücreli karsinomun olası işaretleri genellikle yüzde, başta ve boyunda bulunan ten veya mavimsi-kırmızı renkli, ağrısız nodülü içerir. Merkel hücreli karsinom ayrıca sıkı, ağrısız bir nodül veya kütle olarak da görülebilir.
  • Güneşe uzun süreli maruziyet veya zayıf bir bağışıklık sistemi, Merkel hücreli karsinom geliştirme riskini etkileyebilir.
  Eğer bu ciddi yan etkilerde birisi ya da birkaçı ile karşılaşırsanız bir sağlık kuruluşuna müracaat ediniz.
 2. Aşağıdaki yan etkilerde hekimi.nizi bilgilendiriniz
  Çok yaygın yan etkiler
  • Yorgunluk, titremeler, boğaz ağrısı, eklem veya kas ağrısı, ateş benzeri belirtilerle gribal enfeksiyon
  • Yanaklarda ve alında basınç veya ağrı hissetmek (sinüzit)
  • Baş ağrısı
  • Diyare
  • Sırt ağrısı
  • Öksürük
  • Karaciğer enzimlerinin kan analizlerinde yükselmesi
  Yaygın yan etkiler:
  • Deri, saç veya tırnakları etkileyen mantar enfeksiyonu (bir mantar hastalığı olan tinea versicolor)
  • Sersemlik
  • Bulantı, kusma ve ışığa duyarlılığın eşlik ettiği şiddetli baş ağrısı (migren belirtileri)
  • Güçsüzlük
  • Kaşıntılı, kırmızı, yanan döküntü (egzama)
  • Saç dökülmesi
  • Deride kaşıntı
  • Nefessiz kalma
  • Depresyon
  • Bulanık görme
  • hipertansiyon
  • Beyaz kan hücresi sayısında azalma (Lökopeni, Lenfopeni)
  • Kanda bazı yağ seviyelerinde yükselme (trigliseritler)
  Yaygın olmayan yan etkiler
  • Bazı beyaz kan hücresi seviyelerinde azalma (nötrofiller)
  • Depresif durumda olma
  • Bulantı
  Seyrek yan etkiler
  • Kan damarlarında bozukluklar
  • Sinir sistemi bozuklukları
  • Lenf sistemi kanseri (lenfoma)
  Sıklığı bilinmeyen:
  •periferik ödem

JUDEXA 0.5 mg kapsül’ün Kullanım Şekli :

 1. İlacınızın her dozunu yeterli miktarda su ile yutunuz.  JUDEXA yemeklerle birlikte veya öğün aralarında kullanılabilir.
 2. günlük doz miktarı: 1 defa 1 kapsül JUDEXA

JUDEXA 0.5 mg kapsül’ün saklanması

JUDEXA’yı 25°C altındaki oda sıcaklığında, çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.  Eğer JUDEXA ambalajında bozukluklar fark ederseniz kullanmayınız.

JUDEXA 0.5 mg kapsül’ün kısa ürün bilgilendirmesi

JUDEXA 0.5 mg kapsül'ün kısa ürün bilgilendirmesi

Yorum Yap