ILOVENT 10 mcg/ml nebulizatör için çözelti içeren ampul

İloprost adlı etken maddeyi içinde bulunduran ILOVENT 10 mcg/ml nebulizatör için çözelti içeren ampul sırasıyla; Kan ve Kan Yapıcı Organlar, Antitrombotikler, Platelet agregasyon inhibitörleri ve iloprost şeklinde sınıflandırılmış olup, B01AC11 ATC koduyla İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundaki ruhsatlı ilaçlar arasında yer alır. Eczaneden normal reçeteyle temin edebileceğiniz İLOVENT, KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SANAYİ firmasının ürünüdür .

İLOVENT için kısa bilgilendirme ve prospektüs belgeleri (Endikeleri, İLOVENT ne ilacıdır; İLOVENT’e başlamadan önce uyulması gerekenler, İLOVENT dozajı; kullanımının emziren veya hamile olanlarda uygun olup olmadığı; etkileşme, sakıncaları; faydaları, saklama koşulları; İLOVENT Ampul kullanım şekli; yan etkileri, istenmeyen-yan etkilerde yapılacaklar ve tavsiyeler gibi İLOVENT 10 mcg nebulizatör için Ampul ile ilgili bilinmesi gereken hususlar)

İLOVENT 10 mcg nebulizatör için Ampul’e ait Kullanım Talimatı (ilaç prospektüsü)

İLOVENT 10 mcg nebulizatör için Ampul'e ait Kullanım Talimatı (ilaç prospektüsü)

İLOVENT 10 mcg nebulizatör için Ampul’ün kısa ürün bilgisi

İLOVENT 10 mcg nebulizatör için Ampul'ün kısa ürün bilgisi

Akciğer damarlarını genişletici etkisi olan İloprost (İLOVENT), pulmoner hipertansiyonda; platelet agregasyon inhibitörü, antitrombotik

tedaviye başlama 2,5 mcg doz; devam dozu 5 mcg

Kontrendikeleri: İloprost alerjisi, kalp yetmezliği, kararsız angina, ritim düzensizliği, miyokard enfarktüsü, kalp kapak ve kasında fonksiyon  bozukluğu, geçici iskemik atak, toplardamarlarda daralma veya tıkanıklık sebepli akciğer hipertansiyon, mide veya bağırsak ülseri

Etkileşim: steroid olamayan antienflamatuvarlar, heparin,  defibrotid,  glikoprotein IIb / IIIa antagonistleri,klopidogrel, pentoksifilin, asetilsalisilik asit, kumarin antikoagülanları,

İLOVENT hamilelikte C kategorisinde; hamileler ve emzirenler hekime danışmadan kullanmamalıdırlar.

İLOVENT kullanırken, karın ağrısı, nefes almada güçlük, kurdeşen, yüzde, dudaklarda, dilde ve boğazda şişlik gibi bir durumda hekiminizi bilgilendiriniz.

Yan etki: çene kaslarında kasılma, göğüste ağrı, periferal ödem, öksürme, taşikardi, damar genişlemesi, yüzde kızarıklık, boğaz ve dilde tahriş, mide bulantısı, cilt döküntüsü, çarpıntı, hipotansiyon, nefes darlığı, diyare, sersemlik, kusma

Hekiminiz İLOVENT’i nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Yanlış kullanım ve talimat dışı uygulamalar hastalığın seyrini olumsuz yönde  etkiler. İLOVENT’i size verilen dozlardan daha fazla kullanmayınız. Tedavi sürecinde lütfen hekiminizin direktiflerine uyunuz.

Yorum Yap